Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2001 – 2011 10 lat 2001-2011 10 LAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2001 – 2011 10 lat 2001-2011 10 LAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA."— Zapis prezentacji:

1 2001 – 2011 10 lat 2001-2011 10 LAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA

2 10 lat 2001-2011 22 XII 2000 Podpisanie aktu notarialnego powołującego spółkę PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. 1 VII 2001 Rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej. 29 XII 2004 Parafowanie projektu umowy pomiędzy PKP S.A. a Konsorcjum Samorządowym o zbyciu 100% udziałów PKP WKD Sp. z o.o. 30 IX 2005 Podpisanie Umowy Sprzedaży Udziałów Spółki PKP WKD Sp. z o.o. pomiędzy PKP S.A. i Konsorcjum Samorządowym. 27 IX 2007 Wejście w życie Umowy Sprzedaży – własność 100% udział ó w Sp ó łki przechodzi z PKP S.A. na Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz sześć gmin: Pruszk ó w, Podkowa Leśna, Milan ó wek, Grodzisk Mazowiecki, Brwin ó w i Michałowice. 13 VIII 2008 Zmiana nazwy spółki na Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI SPÓŁKI

3 10 lat 2001-2011 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 1 VII 2001 Rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej. 27 II 2004 Otrzymanie licencji na wykonywanie kolejowych przewozów osób (licencja nr WPO/043/2004) oraz licencji na wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (licencja nr WPR/042/2004). 29 VIII 2004 Przekazanie Spółce do eksploatacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN95. 29 IX 2005 Podpisanie Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników Spółki zawartego pomiędzy Pracodawcą reprezentowanym przez Zarząd Spółki a zakładowymi organizacjami związkowymi. 19 V 2009 Podpisanie z Samorządem Województwa Mazowieckiego 15-letniej Umowy Ramowej na wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. 26 III 2010 Podpisanie umowy na dostawę 14 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

4 10 lat 2001-2011 CHARAKTER PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ PRZEWOZOWA 2. DZIAŁALNOŚĆ POZAPRZEWOZOWA Zarządzanie liniami kolejowymi WKD oraz organizowanie przewozów pasażerskich na tych liniach – według przyznanych licencji Wykorzystanie majątku WKD w celu generowania dodatkowych przychodów, np. z wynajem nieruchomości

5 10 lat 2001-2011 WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPÓŁKI Rok Przychody [PLN] Koszty [PLN] 2001*8 821 662,319 074 561,61 200218 928 682,0820 055 132,65 200318 255 903,5719 139 709,20 200421 146 554,9021 042 453,44 200521 313 569,1221 243 351,39 200624 301 206,9723 794 179,10 200726 588 790,6226 448 206,42 200828 280 728,6628 053 923,82 200930 156 350,7729 808 175,33 201032 726 312,7230 841 473,64 2011**33 451 700,0032 055 100,00 Uwaga: Na wykresie nie zaznaczono danych dla roku 2001. ) Dane za okres 01.07.2001-31.12.2001 **) Plan

6 10 lat 2001-2011 WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI Rok Wynik finansowy [PLN] 2001*-252 899,30 2002-1 126 450,57 2003-883 805,63 200480 125,46 2005-27 807,27 2006281 402,87 200771 110,20 2008114 033,84 2009348 175,44 20101 518 850,08 2011**1 131 200,00 ) Dane za okres 01.07.2001-31.12.2001 **) Plan

7 10 lat 2001-2011 LICZBA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW Rok Liczba pasażerów 2001*3 300 000 20026 698 482 20036 085 853 20046 191 049 20056 409 909 20066 662 557 20076 665 343 20087 076 379 20096 631 215 20106 902 956 2011**6 916 000 ) Dane za okres 01.07.2001-31.12.2001 **) Plan

8 10 lat 2001-2011 WIELKOŚĆ PRACY EKSPLOATACYJNEJ Rok Praca eksploatacyjna 20011 022 243 20021 108 174 20031 081 589 20041 079 644 20051 091 462 20061 110 397 20071 117 901 20081 147 335 20091 125 789 20101 132 058 2011*1 160 240 ) Plan

9 10 lat 2001-2011 LICZBA URUCHAMIANYCH POCIĄGÓW Rok Liczba pociągów 200198 2002114 2003120 2004120 2005123 2006123 2007129 2008129 2009129 2010129 2011*129 ) Plan

10 10 lat 2001-2011 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SPÓŁCE Rok Liczba zatrudnionych 2001214 2002218 2003218 2004219 2005222 2006226 2007230 2008233 2009239 2010241 2011*238 ) Plan na rok w etatach

11 10 lat 2001-2011 WYDATKI NA INWESTYCJE Rok Wydatki na inwestycje [mln PLN] 2001*0,08 20021,50 20030,99 20041,57 20050,93 20062,10 20072,45 20082,39 20092,95 2010**4,50 2011***16,15 RAZEM 35,61 ) Dane za okres 01.07.2001-31.12.2001 ** ) Bez kosztów zakupu nowego taboru (pierwsza płatność w wysokości 28,182 mln PLN) ***) Bez kosztów zakupu nowego taboru (1 szt.) RAZEM RAZEM: 35,61 mln PLN

12 10 lat 2001-2011 WAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE ZadanieTermin Koszt [PLN] Modernizacja wiaduktu kolejowego w Warszawie2009-2010 3 500 000 Modernizacja torowiska na odcinku Warszawa Ochota - Warszawa Raków2009-2010 2 980 000 Remonty peronów, budynków stacyjnych i przejazdów2002-2010 2 460 000 Naprawa torowiska na odcinku Komorów - Podkowa Leśna2007 1 500 000 Naprawa torowiska na odcinku Podkowa Leśna - Grodzisk Mazowiecki2006-2008 1 500 000 Modernizacja hali przeglądowo-naprawczej dla taboru2003-2006 1 049 000 Nowe przetwornice do taboru serii EN942002-2006 1 018 000 Nowe okna do taboru serii EN942003-2008 965 000 Remonty obiektów na terenie lokomotywowni w Grodzisku Mazowieckim2002-2009 774 900 Pozostałe inwestycje w tabor pasażerski i gospodarczy2001-2007 345 800 Zakupy sprzętu roboczego na potrzeby utrzymania infrastruktury i taboru2004-2009 323 000 Nowe kasowniki biletowe do taboru2001-2002 230 000 Budowa parkingów w systemie P+R2004-2008 124 800 Modernizacja systemu sterowania ruchem pociągów2008-nadal 100 000 Naprawa torowiska na odcinku Podkowa Leśna - Milanówek2008-2009 100 000

13 Przychody 2010 Przychody ze sprzedaży biletów: 15 436 704,59 PLN Przychody z umowy z ZTM ( honorowanie WKM w pociągach WKD ): 3 581 643,38 PLN Dotacja przedmiotowa wyrównująca utracone przychody z tytułu honorowania ulg ustawowych: 2 596 360,75 PLN Przychody z tytułu sprzedaży uprawnień przejazdowych: 649 064,64 PLN Razem działalność przewozowa: 22 263 773,36 PLN Rekompensata z tytułu realizacji nierentownych przewozów: 6 030 000,00 PLN Pozostałe przychody ( sprzedaż materiałów, amortyzacja ): 221 935,13 PLN Pozostałe przychody operacyjne i finansowe: 3 149 633,23 PLN Pozostałe przychody z działalności pozaprzewozowej: 1 060 971,00 PLN Razem działalność pozaprzewozowa: 10 462 539,36 PLN Razem przychody: 32 726 312,72 PLN 10 lat 2001-2011

14 Koszty 2010 Zużycie materiałów i energii: 7 910 862,44 PLN Amortyzacja: 1 970 291,13 PLN Usługi obce: 5 963 716,34 PLN Wynagrodzenia: 11 013 362,63 PLN Ubezpieczenia społeczne: 2 421 558,23 PLN Podatki i opłaty: 338 654,84 PLN Pozostałe koszty: 336 508,63 PLN Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 205 421,90 PLN Pozostałe koszty operacyjne i finansowe: 681 097,50 PLN Razem koszty: 30 841 473,64 PLN ZYSK NETTO: 1 518 850,08 PLN 10 lat 2001-2011

15 Przychody 2011 Przychody ze sprzedaży biletów: 15 744 500,00 PLN Przychody z umowy z ZTM ( honorowanie WKM w pociągach WKD ): 4 000 200,00 PLN Dotacja przedmiotowa wyrównująca utracone przychody z tytułu honorowania ulg ustawowych: 2 700 000,00 PLN Przychody z tytułu sprzedaży uprawnień przejazdowych: 665 000,00 PLN Razem działalność przewozowa: 23 109 700,00 PLN Rekompensata z tytułu realizacji nierentownych przewozów: 6 312 600,00 PLN Pozostałe przychody ( sprzedaż materiałów, amortyzacja ): 218 700,00 PLN Pozostałe przychody operacyjne i finansowe: 2 736 700,00 PLN Pozostałe przychody z działalności pozaprzewozowej: 1 074 000,00 PLN Razem działalność pozaprzewozowa: 10 342 000,00 PLN Razem przychody: 33 451 700,00 PLN 10 lat 2001-2011

16 Koszty 2011 Zużycie materiałów i energii: 8 415 000,00 PLN Amortyzacja: 2 250 000,00 PLN Usługi obce: 5 611 000,00 PLN Wynagrodzenia: 11 854 900,00 PLN Ubezpieczenia społeczne: 2 450 000,00 PLN Podatki i opłaty: 352 400,00 PLN Pozostałe koszty: 380 200,00 PLN Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 100 000,00 PLN Pozostałe koszty operacyjne i finansowe: 641 600,00 PLN Razem koszty: 32 055 100,00 PLN ZYSK NETTO: 1 131 200,00 PLN 10 lat 2001-2011

17 PLAN FINANSOWANIA ZAKUPU NOWEGO TABORU Zakup 14 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości 281 820 000,00 PLN brutto ma zostać sfinansowany: –10% – 28 182 000,00 PLN brutto – środki własne WKD wpłacone we wrześniu 2010r., –ok. 48% – 134 892 106,00 PLN brutto, z czego 109 668 379,00 PLN netto – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2007-2013 (Działanie 3.2.). –do 50% - 140 910 000,00 PLN brutto, z czego 115 500 000,00 PLN netto – środki z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny, którego uzyskanie Spółka aktualnie negocjuje –dodatkowo należy uwzględnić koszty informacji i promocji zakupu nowego taboru, które planujemy na łączną kwotę 113 000,00 PLN netto (z czego 50% to koszty kwalifikowane w ramach wniosku do RPO WM) – poniesione w latach 2011-2012. Zabezpieczeniem dla ewentualnie zaciągniętego kredytu ma być ramowa Umowa 15-letnia – podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 19 maja 2009r. 10 lat 2001-2011

18 2001-2011 KIERUNKI ROZWOJU Strategia rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej w najbliższych latach jest ściśle związana z zamierzeniami jej właścicieli: Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 6 gmin, na których terenie realizowane są pasażerskie przewozy kolejowe. Główne zamierzenia obejmują: + Całkowitą wymianę taboru – termin rok 2012 + Modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym. m.in. podwyższenie napięcia zasilania w sieci trakcyjnej do 3000V DC – termin rok 2013 + Wdrożenie nowoczesnych systemów informacji pasażerskiej – rok 2013 + Wdrożenie nowych systemów kontroli i pobierania opłat za przewozy – lata 2011/2012 + Rozbudowę sieci parkingów w systemie Parkuj i Jedź – w realizacji + Zwiększenie il. pociągów – wdrożenie częstotliwości kursowania pociągów w odstępie 5 min w godz. szczytu – II połowa roku 2013

19 10 lat 2001-2011 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 Tel. +48 22 755 55 64 Fax +48 22 755 20 85 www.wkd.com.pl wkd@wkd.com.pl


Pobierz ppt "2001 – 2011 10 lat 2001-2011 10 LAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google