Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do języka skryptowego PHP – cz. 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do języka skryptowego PHP – cz. 2"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do języka skryptowego PHP – cz. 2
Funkcje

2 Funkcje Funkcje stosuje się w celu przekształcenia zadań obejmujących wiele wierszy kodu w procedurę wywoływaną za pomocą pojedynczej instrukcji, Definiowanie funkcji: function nazwa(argumenty) { instrukcje; return wartość; } Wywołanie funkcji: nazwa(argumenty);

3 Przykład zastosowania funkcji
function add_tax($amount) { $total = $amount * 1.22; return $total; } $price = 16.00; echo „Cena bez podatku VAT: $price <br>”; echo „Cena wraz z podatkiem VAT: ”; echo add_tax($price);

4 Operacje arytmetyczne
dodawanie a+b odejmowanie a-b mnożenie a*b dzielenie a/b reszta z dzielenia a%b inkrementacja a++ dekrementacja a--

5 Zastosowanie funkcji printf
Funkcja printf służy do wyświetlania sformatowanych ciągów znaków, Sposoby użycia: printf(„Tekst”) – analogiczne do polecenia echo „Tekst”, $zmienna = wartość; printf(„Tekst %symbol_formatujący”, $zmienna); Symbole formatujące: d Całkowita liczba dziesiętna f Liczba zmiennoprzecinkowa s Ciąg znaków

6 Przykład zastosowania printf
$price = 5.99; printf(„Cena wyrażona jako liczba całkowita wynosi %d”, $price); $item = „Pochodzenie gatunków”; printf(„Cena książki %s wynosi %f”, $item, $price);

7 Tablice Tablica jest typem danych umożliwiającym zapisanie zaindeksowanego zbioru wartości 5 6 7 1 2 3 4 wartości Tworzenie tablicy: $tablica = array(wart1, wart2, …, wart8); Odwołanie się do wartości tablicy: $tablica[indeks];

8 Przykład zastosowania tablic
Tablica w której przypisano 12 wartości reprezentujących temperatury w miesiącach od stycznia do grudnia: $temps = array(2, 3, 8, 12, 17, 22, 28, 26, 18, 13, 8, 4); Wyświetlenie temperatury dla marca: echo $temps[2]; Przypisanie nowej wartości temperatury dla listopada: $temps[10] = 16;

9 Tablice asocjacyjne W tablicach asocjacyjnych wykorzystuje się indeksy tekstowe zamiast numerycznych, Definiowanie tablicy asocjacyjnej: $tablica[„nazwa_indeksu”] = wartość; $tablica = array(„indeks1” => wartość1, „indeks2” => wartość2, „indeksn” => wartośćn);

10 Przykład zastosowania tablicy asocjacyjnej
$temps[„sty”] = 2; echo $temps[„sty”]; $temps = array(„sty” => 2, „lut” => 3, „mar” => 8, „kwi” => 12, „maj” => 17, „cze” => 22, „lip” => 28, „sie” => 26, „wrz” => 18, „paz” => 13, „lis” => 8, „gru” => 4);

11 Przetwarzanie tablic w pętli
Pętla znajdująca wszystkie klucze indeksowe i odpowiadające im wartości z tablicy: foreach($table as $key => $value) { }

12 Tablice wielowymiarowe
Tablica wielowymiarowa jest tablicą tablic, Inicjowanie tablicy: $tablica[1][1] = wartość1; $tablica[1][2] = wartość2; $tablica[n][m] = wartośćx; Inicjowanie poprzez zagnieżdżanie funkcji array w odpowiednich miejscach.

13 Przykład tablicy wielowymiarowej
$temps = array ( 1995 => array(„sty” => 3, „lut” => 4, „mar” => 5), 1996 => array(„sty” => 4, „lut” => 3, „mar” => 5), 1997 => array(„sty” => 2, „lut” => 4, „mar” => 7) );

14 Wykorzystanie klas Klasa jest szablonową strukturą, która definiuje obiekt, Każda klasa składa się ze zbioru instrukcji języka PHP, które definiują sposób realizacji zadań przeznaczonych do częstego wykonania, Klasa grupuje funkcje i zmienne

15 Definicja klasy class Klasa { var $zmienna; function metoda() {
instrukcje; }

16 Tworzenie obiektu Obiekt tworzy się w następujący sposób:
$obiekt = new Klasa; Tę samą klasę można wykorzystać w skrypcie wiele razy, tworząc kilka obiektów o różnych nazwach.

17 Odwoływanie się do metod
Do metod i właściwości zdefiniowanych w klasie można się odwoływać za pośrednictwem obiektu: $obiekt->zmienna = wartość; $obiekt->funkcja();

18 Konstruktor Konstruktor to metoda o takiej samej nazwie jak klasa wywoływana podczas tworzenia obiektu i stosowana do inicjowania zbioru własności (zmiennych) każdego z egzemplarzy obiektu. Korzystanie z konstruktora: $obiekt = new Klasa($zm1, $zm2);


Pobierz ppt "Wprowadzenie do języka skryptowego PHP – cz. 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google