Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.ii.uni.wroc.pl/~pawel/ Kurs WWW – wykład 10 Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.ii.uni.wroc.pl/~pawel/

Коpie: 1
Narzędzia internetowe Paweł Rajba

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.ii.uni.wroc.pl/~pawel/ Kurs WWW – wykład 10 Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.ii.uni.wroc.pl/~pawel/"— Zapis prezentacji:

1 Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.ii.uni.wroc.pl/~pawel/
Kurs WWW – wykład 10 Paweł Rajba

2 PHP i sesje - wprowadzenie
Jak to działa? po co to? – stan aplikacji rola klienta i serwera identyfikator sesji (cookie lub zmienna GET)

3 PHP i sesje - wprowadzenie
Utworzenie sesji Korzystanie z sesji Klient wysyła żądanie zasobu KLIENT SERWER Serwer odsyła identyfikator nowo utworzonej sesji Na serwerze tworzona jest nowa sesja Klient wysyła żądanie zasobu dołączając identyfikator sesji KLIENT SERWER Na serwerze odtwarzane są dane sesji

4 PHP i sesje – zestaw funkcji
string session_name ([string nazwa]) pobierz i/lub ustaw nazwę dla sesji wywołujemy przed session_start() używana w identyfikatorze sesji (ciastka lub URL, domyślnie PHPSESSID) jeśli chcemy zmienić nazwę, to musimy ją wywoływać na każdej stronie – w przeciwnym razie od razu przywracana jest wartość z session.name

5 PHP i sesje – zestaw funkcji
string session_id ([string id]) pobierz i/lub ustaw identyfikator sesji jeżeli zmienić identyfikator bieżącej sesji, to musimy wywołać funkcję przed session_start() bool session_start(void) tworzy (lub odtwarza) sesję w oparciu o identyfikator sesji przekazywany przez COOKIE lub parametr w URL. jeżeli używamy sesji opartych o cookies, to session_start() musi być wywołane przed wysłaniem czegokolwiek do przeglądarki

6 PHP i sesje – zestaw funkcji
void session_write_close(void) zapisuje dane i kończy sesję void session_commit(void) alias do session_write_close() bool session_destroy(void) niszczy sesję, nie usuwa ciasteczka prosty sposób usunięcia ciastka sesyjnego: setcookie(session_name(),"",0,"/")

7 PHP i sesje – przykład licznik.php

8 PHP i sesje – zestaw funkcji
string session_save_path([string ścieżka]) pobierz i/lub ustaw ścieżkę zapisu bieżącej sesji w Foxserv domyślnie: C:\FoxServ\sessiondata bool session_regenerate_id(void) tworzy nowy identyfikator dla sesji (dostępne od PHP 4.3.2)

9 PHP i sesje – zestaw funkcji
string session_encode(void ) koduje dane sesji do postaci stringu bool session_decode(string dane) odtwarza dane sesji ze stringu najpierw trzeba użyć session_start void session_set_cookie_params( int czas_życia [, string ścieżka [, string domena]]) ustawia parametry ciastka sesji

10 PHP i sesje – zestaw funkcji
array session_get_cookie_params(void) zwraca parametry ciasteczka sesji lifetime – czas życia sesji path – ścieżka dla sesji domain – domena ciasteczka secure – ciasteczko może być przesyłane tylko poprzez biezpieczne połączenie

11 PHP i sesje – zmienne (cz. 1)
bool session_register(mixed nazwa [, mixed ...]) rejestruje zmienną globalną jako zmienną sesji $dilbert = "Fajny komiks"; session_register("dilbert"); bool session_unregister(string nazwa) wyjestruj zmienną z bieżącej sesji

12 PHP i sesje – zmienne (cz. 1)
void session_unset(void) zwalnia wszystkie zmienne sesji bool session_is_registered(string nazwa) sprawdza, czy zmienna jest zarejestrowana

13 PHP i sesje – zmienne (cz. 2)
Używamy tablicy $_SESSION[ ] (w starszych wersjach $HTTP_SESSION_VARS[ ]) ustanowienie zmiennej sesyjnej $_SESSION["zmienna"] = "a to jej wartosc" usunięcie zmiennej sesyjnej unset($_SESSION["zmienna"]) usunięcie wszystkich zmiennych $_SESSION = array() sprawdzenie, czy zmienna istnieje isset($_SESSION["zmienna"])

14 PHP i sesje - przykłady Niszczenie sesji (pierwszy sposób) <?php
// Jeśli używasz sesion_name("cośtam"), // nie zapomnij o tym teraz! session_start(); session_unset(); session_destroy(); ?>

15 PHP i sesje - przykłady Niszczenie sesji (drugi sposób) <?php
// Jeśli używasz sesion_name("cośtam"), // nie zapomnij o tym teraz! session_start(); $_SESSION = array(); session_destroy(); ?>

16 PHP i sesje Propagowanie identyfikatora w URLu
kiedy stosować? stała SID opcja --enable-trans-sid opcja --enable-trans-sid, a wydajność – różnica ok. 10% Zapisywanie danych sesji w bazie danych do czego może się to przydać? (personalizacja) funkcje session_encode() i session_decode()

17 PHP i sesje – opcje session.save_path session.name
określa, gdzie będą tworzone pliki z danymi sesji domyślnie: C:\FoxServ\sessiondata session.name określa nazwę sesji, która będzie też nazwą ciastka domyślnie PHPSESSID

18 PHP i sesje – opcje session.auto_start session.cookie_lifetime
określa, czy sesja ma być uruchamiana automatycznie na początku wywołania domyślnie 0 (wyłączone) session.cookie_lifetime określa w sekundach długość życia ciastka sesyjnego 0 oznacza "dopóki przeglądarka nie została zamknięta" domyślnie 0

19 PHP i sesje – opcje session.use_cookies session.use_only_cookies
określa, czy identyfikator sesji będzie po stronie klienta pamiętany za pomocą ciastka domyślnie 1 (włączone) session.use_only_cookies określa, czy do pomiętania id sesji mają być wykorzystywane tylko ciastka domyślnie 0 (ze względu na kompatybilność) zwiększa bezpieczeństwo

20 Kontrola dostępu do danych
Terminologia Authentication – identyfikacja Authorization – czy jest dostęp do zasobu Access Control – sterowanie dostępem do zasobu (może zależeć od innych czynników)

21 Autoryzacja HTTP Rodzaje
Basic Digest Główna zaleta Digest – hasło nie jest przesyłane jawnym tekstem

22 Autoryzacja HTTP w Apache'u
Najpierw sprawdzamy, czy apache jest skompilowany z modułem mod_auth.c apache.exe -l httpd -l Upewniamy się, że pliku httpd.conf jest wpis AllowOverride All Teraz, możemy utworzyć plik .htaccess w każdym katalogu w którym chcemy sterować prawami dostepu

23 Autoryzacja HTTP w Apache'u
Przykładowa zawartość pliku .htaccess <Files tajne.php supertajne.php> AuthType Basic AuthUserFile /usr/local/apache/users AuthName "Administration Module" Require valid-user // pawel zenek Order allow,deny Allow from swiatowit.ii.uni.wroc.pl Deny from all Satisfy any // all </Files> Pominięcie znacznika Files sprawi, że chroniona będzie cała zawartość katalogu

24 Autoryzacja HTTP w Apache'u
Na końcu tworzymy użytkownika htpasswd -c users pawel htpasswd users john istotne, żeby pliku z użytkownikami nie trzymać w miejscu dostępnym z przeglądarki

25 Autoryzacja HTTP w Apache'u
Podsumowanie wystarcza przy mało wymagającej autoryzacji ograniczenia przy zarządzaniu użytkownikami interfejs przeglądarki wylogowanie poprzez wyłączenie przeglądarki konieczność ingerencji w konfigurację serwera

26 Autoryzacja HTTP w PHP Kilka uwag na początek:
obsługiwana tylko wtedy, gdy PHP działa jako moduł Apache (jako CGI – nie działa) obecnie obsługiwana jest tylko autoryzacja typu Basic po wysłaniu nagłówków, użytkownik wpisuje dane użytkownika i hasło, które są przekazywane w zmiennych $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] $_SERVER['PHP_AUTH_PW']

27 Autoryzacja HTTP w PHP Przykład: httpauth.php

28 Autoryzacja – sesje w PHP
Etapy dostępu do danych Logowanie pobranie danych użytkownika (login + hasło) weryfikacja odnotowanie faktu weryfikacji w logach rozpoczęcie sesji

29 Autoryzacja – sesje w PHP
Etapy dostępu do danych Użycie sesji podtrzymanie sesji ponowna weryfikacja uprawnień Wylogowanie zakończenie sesji odnotowanie faktu w logach usunięcie danych związanych z sesją (ważne)

30 Autoryzacja – sesje w PHP
Przykład: login.php i pokaz.php

31 Autoryzacja – sesje w PHP
Sprawdzanie hasła: jak w przykładzie na podstawie pliku tekstowego na podstawie bazy danych W miarę możliwości nigdzie nie trzymamy haseł w postaci jawnej

32 Autoryzacja – sesje w PHP
Zalety przechowywania haseł w pliku dobre dla obsługi kilku użytkowników łatwa obsługa nie wymagają dodatkowego oprogramowania Zalety przechowywania haseł w bazie danych możliwość obsługi bardzo wielu użytkowników szybszy dostęp lepsze zarządzanie zawartością większe bezpieczeństwo

33 Autoryzacja – sesje w PHP
Przesyłanie hasła jawny tekst szyfrogram md5 (obliczany po stronie klienta)

34 Bezpieczeństwo kodu PHP
Opcja register_globals w php.ini jej włączenie powoduje, że wszystkie dane pochodzące od użytkownika są dostępne z poziomu zmiennej (POST, GET, COOKIE, ...) powinna być wyłączona (Off) i tak jest domyślnie Przykład (login.php): <?php if ($password == "as3jksj4w") $auth=true; if ($auth) uruchom_tajne_procedury(); ?>

35 Bezpieczeństwo kodu PHP
A teraz uruchamiamy skrypt login.php?auth=true Przykład: (login.php ulepszony) <?php $auth=false; if ($password == "as3jksj4w") $auth=true; if ($auth) uruchom_tajne_procedury(); ?>

36 Bezpieczeństwo kodu PHP
Raportowanie błędów – error_reporting() podczas pisania skryptów, testowania należy włączyć raportowanie error_reporting(E_ALL) przy wdrażaniu aplikacji należy wszystkie raportowania bezwzględnie powyłączać error_reporting(0)

37 Bezpieczeństwo kodu PHP
Weryfikacja danych pochodzących od użytkownika sprawdzić należy wszystkie dane w szczególności pod kątem typ danych zawartość długość akceptujemy te tylko dane, których się spodziewaliśmy nigdy nie polegamy na weryfikacji po stronie klienta

38 Bezpieczeństwo kodu PHP
W jaki sposób weryfikować? sprawdzić typy skorzystać z wyrażeń regularnych sprawdzić wielkość sprawdzić zbiór dopuszczalnych wartości ...

39 Bezpieczeństwo kodu PHP
Przykład: <?php if (isset($_GET["plik"])) include($_GET["plik"]); ?> i agresor robi tak: skrypt.php?plik=

40 Bezpieczeństwo kodu PHP
Wszystkie pliki PHP powinny być przez serwer parsowane jeżeli dajemy rozszerzenie .inc, to musimy się upewnić, że pliki z tym rozszerzeniem są interpretowane Nie należy dawać możliwości oglądnięcia wyniku działania funkcji phpinfo()

41 Bezpieczeństwo kodu PHP
Upload plików należy upewniać się, że upload pliku faktycznie miał miejsce – służą do tego funkcje is_uploaded_file() move_uploaded_file()

42 Bezpieczeństwo kodu PHP
Tryb bezpieczny (safe_mode) jeśli możliwe, należy z tego korzystać, chociaż lepiej dobrze skonfigurować serwer WWW skrypt ma dostęp tylko to tych plików których właścicielem jest właściciel skryptu

43 Bezpieczeństwo kodu PHP
Dyrektywy odpowiedzialne za tryb bezpieczny safe_mode = Off safe_mode_gid = 0 safe_mode_include_dir = safe_mode_exec_dir = open_basedir = safe_mode_allowed_env_vars = PHP_ safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH disable_functions =

44 Bezpieczeństwo kodu PHP
Ukrywanie rozszerzeń dodajemy w pliku httpd.conf (ewentualnie .htaccess) AddType application/x-httpd-php .htm .html Ukrywanie hasła do bazy danych (plik httpd.conf) <Directory "C:\Foxserv\www\test"> php_admin_value open_basedir C:\Foxserv\www\test php_admin_value disable_functions a3js8ge4a2 </Directory> <?php echo ini_get("disabled_functions"); ?>


Pobierz ppt "Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.ii.uni.wroc.pl/~pawel/ Kurs WWW – wykład 10 Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.ii.uni.wroc.pl/~pawel/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google