Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osw@dabrowa.pl www.osw.dabrowa.pl Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej ul.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osw@dabrowa.pl www.osw.dabrowa.pl Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej ul."— Zapis prezentacji:

1 osw@dabrowa.pl www.osw.dabrowa.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej ul. Swobodna Dąbrowa Górnicza

2 W bieżącym roku szkoła stała się gospodarzem nowego obiektu, który jest jedyną taką instytucją w województwie śląskim obejmującą opieką dzieci niepełnosprawne wzrokowo i ruchowo, a pozwalającą im na prawidłowe kształcenie i rozwój. Jest to placówka, w której otrzymują pomoc i kształcą się dzieci oraz młodzież na każdym etapie swojego rozwoju – od narodzin poprzez edukację przedszkolną, podstawową, gimnazjalną aż do ukończenia nauki na poziomie szkoły zawodowej i liceum. Obecnie w ośrodku przebywa 190 uczniów z różnymi dysfunkcjami wzroku z południowego regionu kraju Do dyspozycji wychowanków zamiejscowych oddano internat zapewniający komfortowe, bezpłatne warunki pobytu i nauki oraz pełne wyżywienie około 100 osobom.

3 W tak nowoczesnej placówce nasi podopieczni objęci są kompleksową działalnością edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i rehabilitacyjną, co pozwala podejmować im działania umożliwiające aktywne współuczestnictwo w życiu całego społeczeństwa.

4 Cały kompleks zajmuje powierzchnię 5 hektarów i składa się z 3 części
Cały kompleks zajmuje powierzchnię 5 hektarów i składa się z 3 części. Pierwsza z nich jest przeznaczona dla dzieci słabo widzących i niewidomych, druga dla dzieci niepełnosprawnych, natomiast trzecia to łącznik pomiędzy dwoma pierwszymi częściami w którym znajduje się basen, kompleks rehabilitacyjny, stołówki i biblioteka. Uczniowie korzystają z w pełni oprzyrządowanych tyflooptycznie klasopracowni, pracowni, sal języków obcych i sal multimedialnych. Ponadto mają do dyspozycji sale gimnastyczne, basen oraz warsztaty.

5 Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
W skład ośrodka dla dzieci niewidomych i słabo widzących wchodzą: Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

6 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 ( z oddziałami przedszkolnymi)

7 Specjalne Gimnazjum nr 15

8 VI Specjalne Liceum Ogólnokształcące

9 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 1 o kierunkach:
- ogrodnik - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

10 Zespół rewalidantów prowadzi zajęcia w odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach:
sala gimnastyki korekcyjnej sala muzykoterapii sala rehabilitacji ruchu sala rehabilitacji wzroku sale rewalidacji indywidualnej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka punkt konsultacji dla rodziców gabinet psychologa gabinet pedagoga gabinet logopedy gabinet Tomatis EEG Biofeedback sala doświadczania świata sala orientacji przestrzennej

11 W SOSW działa punkt konsultacyjny dla dzieci z dysfunkcją wzroku i rodziców z terenu województwa śląskiego, a którym prowadzone są: konsultacje dla rodziców i nauczycieli w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, praktyki studenckie, współpraca z służbą zdrowia, pozyskiwanie pomocy dla uczniów, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, redagowanie (konstruowanie) projektów profilaktycznych.

12 Przy placówce prowadzi działalność Stowarzyszenie „Razem do celu”, które powstało we wrześniu 2002 roku. Zrzesza głównie nauczycieli i rodziców uczniów Ośrodka. Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne, edukacyjne i oprzyrządowanie dla uczniów. Stowarzyszenie wspiera swoich podopiecznych, stawiając głównie na ich rozwój. Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym proponując niepełnosprawnym dzieciom udział w projektach Tomatis oraz EEG Biofeedback.

13 Uczniowie uczestniczą w programach:
Napełniamy Talerzyk, Jemy zdrowo i kolorowo, Na fali, Pięć porcji warzyw i owoców, Comenius „Uczymy się przez całe życie”, „Mam zawód-mam pracę w regionie”, „Niewidomi na rynku pracy”.

14 W Ośrodku : kształcenie odbywa się w klasach o małej liczbie uczniów pracują specjaliści: tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta widzenia, instruktor orientacji przestrzennej uczniowie objęci są stałą opieką pielęgniarki i lekarza okulisty. do dyspozycji uczniów są dobrze wyposażone pracownie: -komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem - pracownie multimedialne - rehabilitacji podstawowej i terapii widzenia - sala doświadczania świata -biblioteka z bogatym zbiorem książek z powiększonym drukiem, książek mówionych, filmów na kasetach i DVD.

15 Bezpłatnie udostępniamy podręczniki szkolne.
Zapewniamy bezpłatny dowóz uczniów z terenu Dąbrowy Górniczej. Dodatkowe zajęcia stwarzają dzieciom i młodzieży warunki do wszechstronnego rozwoju. Mogą oni uczestniczyć w wycieczkach, kółkach zainteresowań (np. teatralnym, szachowym, dziennikarskim lub turystycznym), jeździć na obozy językowe, turnusy rehabilitacyjne śródroczne oraz wakacyjne.

16 Zapraszamy do nas!!!


Pobierz ppt "Osw@dabrowa.pl www.osw.dabrowa.pl Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej ul."

Podobne prezentacje


Reklamy Google