Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielki Post Trzeba się zastanowić nad tym, że mamy duszę ,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielki Post Trzeba się zastanowić nad tym, że mamy duszę ,"— Zapis prezentacji:

1 Wielki Post Trzeba się zastanowić nad tym, że mamy duszę ,
Którą trzeba zbawić, i że czeka nas wieczność. św. Jan Maria Vianney

2 W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi , z której zostałeś wzięty; Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Rdz 3,19 Środa popielcowa

3 Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Mt 6, 16-18  .

4 W CZASIE POMYŚLNYM WYSŁUCHAŁEM
CIEBIE , W DNIU ZBAWIENIA PRZYSZEDŁEM CI Z POMOCĄ 2 Kor 6, 2

5 i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo
Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi.     Rdz 12, 3

6  Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz którzy rozmawiali z Nim. Mt 17, 1-3

7 «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Mt 17,5

8  Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie». Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. Wj17, 5-7

9 Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi».  Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: «Czyż i my jesteśmy niewidomi?» Jezus powiedział do nich: «Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: "Widzimy", grzech wasz trwa nadal J 9, 39-41

10 Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki J11, 25-26 Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!» J11, 43-44

11  Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». J.17, 25-26

12 A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze.  A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:   Hosanna Synowi Dawida!  Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!  Hosanna na wysokościach  Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei Mt21, 8-11

13 To czyńcie na moją pamiątkę
Słusznie rozumiemy, że tymi słowami Jezus dał uczniom władzę odprawiania Eucharystii w Jego imieniu. Sobór Trydencki uroczyście to potwierdził: Przez słowa „To czyńcie na moją pamiątkę.” Chrystus ustanowił apostołów kapłanami i nakazał by oni, jak i inni kapłani, składali ofiarę Jego Ciała i Krwi. Kościół zawsze tego nauczał. (1562 po Chr; Denz. Nr 1740 , 1752) WIELKI CZWARTEK To czyńcie na moją pamiątkę USTANOWIENIE KAPŁANSTWA EUCHARYSTII

14 Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.” Mt. 26,26

15 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy,  bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.» Mt 26, 27-28

16 Opracowanie: Pomysł: Bożena i Andrzej Grądzcy Efekty: Kamila Grądzka Fragmenty Pisma Świętego: Ewangelia według Św. Mateusza Ewangelia według Św. Jana Księgi Wyjścia Księgi Rodzaju 2 list do Koryntian


Pobierz ppt "Wielki Post Trzeba się zastanowić nad tym, że mamy duszę ,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google