Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Streetwork – praca uliczna w obszarze interwencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Streetwork – praca uliczna w obszarze interwencji"— Zapis prezentacji:

1 Streetwork – praca uliczna w obszarze interwencji
przygotowała: Sylwia M. Gurbisz streetworker TPBA Gdańsk r.

2 Motto „Najważniejszy jest kontakt, kiedy masz kontakt możesz zrobić wszystko” „Odmowa przyjęcia pomocy, nie zwalnia nas z obowiązku nieustannego ponawiania oferty pomocy”

3 DEFINICJA STREETWORKINGU
Streetworking wśród osób bezdomnych jest formą pracy socjalnej prowadzonej przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników z osobą bezdomną pozostającą poza systemem pomocy instytucjonalnej: *Materiał na podstawiez Raportu „Standaryzacja pomocy instytucjonalnej i streetworkingu ” Grupa roboczads. standaryzacji pomocy instytucjonalnej i streetworkinguw ramach projektu„Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy”IW Equal

4 w jej środowisku, na jej zasadach, w jej tempie, w oparciu o plan, który zaakceptowała

5 Misją streetworkera jest:
docieranie do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, praca z nimi w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia, współpraca z osobą, wykorzystując jej zasoby i potencjał środowiska lokalnego. *Materiał na podstawiez e-przewodnika streetworkingu

6

7 Praca uliczna w obszarze interwencji

8

9 KONTAKT informacja – adekwatna do sytuacji osoby
budowanie właściwej relacji pomagania ocena sytuacji pomoc doraźna np. towarzyszenie do placówek, urzędów…

10 PRACA BEZPOŚREDNIO W TERENIE
znajomość – rozpoznanie „terenu” szybkie reagowanie na sygnały ze środowiska i zgłoszenia umiejętność poruszania się w „terenie” wyszukiwanie osób i miejsc zagrożonych

11 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
informowanie i sygnalizowanie o sytuacji w „terenie” – wskazywanie zagrożeń tworzenie „sieci połączeń”

12

13 Dziękuje za uwagę przygotowała: Sylwia M. Gurbisz streetworker
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta


Pobierz ppt "Streetwork – praca uliczna w obszarze interwencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google