Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Nowoczesny – Współpraca Założenia projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Nowoczesny – Współpraca Założenia projektu"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Nowoczesny – Współpraca Założenia projektu

2 Cel główny: Stworzenie oferty edukacyjnej
odpowiadającej na potrzeby gospodarki,opracowanej i realizowanej z udziałem przedstawicieli sektora biznesu w oparciu o 3-letni PROGRAM ROZWOJOWY.

3 Cele szczegółowe Stworzenie możliwości kształcenia w zawodach, w których wzrasta popyt na usługi - pilotaż KOSMETOLOGII i TECHNIK DENTYSTYCZNYCH. Zwiększenie efektywności KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO na pielęgniarstwie/ położnictwie, we współpracy z pracodawcami poprzez 3-letni program współpracy. Pilotaż wsparcia PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla 25% studentów Uniwersytetu Medycznego. Dostosowanie programów kształcenia farmacji do wymagań gospodarki poprzez utw. specjalności LEK ROŚLINNY i FARMACJA PRZEMYSŁOWA. Podniesienie jakości kształcenia przedmiotu GENETYKA poprzez modyfikację programów na 5 kierunkach UM i kształcenia ustawicznego.

4 Kosmetologia Badania opinii publicznej 2007/8 pokazują, że 70% kobiet w Polsce ma problemy ze skórą. Mężczyźni rzadko deklarują takie problemy, choć w rzeczywistości ponad 80 % populacji mężczyzn ma kłopoty z cerą przynajmniej w okresie dojrzewania. Polacy niechętnie korzystają z pomocy lekarzy dermatologów, kłopotów skórnych nie traktując jak choroby, natomiast kosmetyczkę, zawód niskiego zaufania społecznego kojarzą z upiększaniem. Pojawia się luka kwalifikacyjna, którą wypełnić może wykształcony KOSMETOLOG - łączący oba zawody, gdyż wykształcenie na poziomie pomaturalnym nie daje wystarczającej wiedzy i umiejętności do zastosowania na rynku pracy.

5 Techniki dentystyczne
UM w Lublinie nie kształcił dotąd techników dentystycznych. Tymczasem rozwój stomatologii estetycznej wpływa na zwiększenie liczby porad ortodontycznych. Kształceni na poziomie policealnym technicy z uwagi na rozwój wiedzy medycznej nie są wystarczająco przygotowani do swojej pracy. Studia licencjackie nie tylko podniosłyby poziom kształcenia, ale i zapewniły standard kwalifikacji zgodny z wymogami UE. Obecnie pracownie techniczne istnieją jako samodzielne jednostki, których właścicielami są sami technicy. Dobre kwalifikacje oraz umiejętność pracy na własny rachunek, zapewnia dużą ilość zleceń od stomatologów na rynku.

6 Pielęgniarstwo i Położnictwo
Dostosowanie umiejętności zawodowych do potrzeb rynku usług zdrowotnych wymaga modyfikacji programów i metod nauczania oraz włączenia w proces dydaktyczny potencjalnych pracodawców. Studenci III roku kierunku pielęgniarstwo/położnictwo realizują praktyki zawodowe w zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Lublina. Studenci otrzymali cztery komplety odzieży ochronnej zakupionej w ramach projektu Uniwersytet Nowoczesny - Współpraca.

7 Promocja Przedsiębiorczości na UM
Po raz pierwszy organizowane są na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie szkolenia promujące inicjatywę oraz działania na rzecz rozwoju prywatnego sektora medycznego. Celem tych szkoleń jest wskazanie odpowiedzi na pytania, co jest potrzebne by stać się przedsiębiorcą oraz jakie są korzyści płynące z posiadania własnej firmy. Realizowany przez Uczelnię zajęcia promujące przedsiębiorczość, mają pomóc studentom zdobyć profesjonalną wiedzę oraz zrozumieć, że zmiany systemowe wymagają odważnego nastawienia do życia i kariery zawodowej. W ramach realizowanych tematów poruszane będą następujące zagadnienia: 1. Jak założyć własną firmę – krok po kroku 2. Biznes Plan 3. Podstawy księgowości, podatki, prawo pracy - co trzeba wiedzieć zakładając firmę? 4. Pozyskiwanie środków na działalność gospodarczą

8 Farmacja przemysłowa Specjalizacja przygotowana dla studentów w tym zakresie pozwoli zarówno na poszerzenie wiedzy o przemyśle, jak też przygotuje podstawy dla dalszego rozwoju w tym kierunku. Dotychczasowe zajęcia na kierunku farmaceutycznym były w większości zajęciami teoretycznymi, przygotowana oferta łączy teorię z praktyką. Podczas zajęć studenci poznają zagadnienia związane z m.in. Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP), Dobrą Praktyką Laboratoryjną (GLP), kontrolą jakości produktów leczniczych, badaniem tożsamości związków. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu, jak też osoby wykwalifikowane bezpośrednio pracujące w przemyśle.

9 Tematyka zajęć Semestr V (III rok studiów)
Procesy walidacyjne w przemyśle Ocena jakości leków Produkcja i kontrola procesów wytwarzania Semestr VI (III rok studiów) Mikrobiologia przemysłowa i produkcja aseptyczna Rola i zadania podmiotu odpowiedzialnego Systemy zarządzania jakością w przemyśle Semestr VII (IV rok studiów) Dobra Praktyka Wytwarzania Produktów Leczniczych System oceny ryzyka w przemyśle farmaceutycznym Wytwarzanie badanych produktów leczniczych Dobra Praktyka Kliniczna Środki uzależniające Aptekarstwo Polskie

10 Semestr VIII (IV rok studiów)
Metody projektowania leków Leki pochodzenia naturalnego Profilaktyka żywieniowa i suplementacja diety Semestr IX (V rok studiów) Nowoczesne metody analizy fitochemicznej Dobra Praktyka Dystrybucyjna Liczba studentów którzy mogą być kształceni w ramach specjalności farmacja przemysłowa jest ograniczona do 30 osób.

11 Lek roślinny Rozwój technologii i badań farmaceutycznych potwierdził właściwości tradycyjnie stosowanych ziół. Wzrosło zainteresowanie LEKIEM ROŚLINNYM, którego skuteczność udowodniono klinicznie (ponad 100 tysięcy substancji w 2008 r.). Jest on stosowany w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym. Potrzeba specjalistów z aktualną wiedzą w tej dziedzinie, wykształconych na bazie nauk farmaceutycznych i kształconych przez wykładowców praktyków z doświadczeniem w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem zielarskim.

12 Semestr V (III rok studiów) Semestr VI (III rok studiów)
Tematyka zajęć: Semestr V (III rok studiów) Mechanizmy działania związków naturalnych Etnobotanika Biotechnologia roślin Metody spektroskopowe badania struktury substancji pochodzenia naturalnego Edukacja ekologiczna Semestr VI (III rok studiów) Kosmetologia i balneoterapia Standaryzacja roślinnych substancji leczniczych Sposoby pozyskiwania substancji roślinnych Wprowadzenie do chemometrii

13 Semestr VII (IV rok studiów) Analiza związków pochodzenia naturalnego
Technologia leku naturalnego Aptekarstwo Polskie Semestr VIII (IV rok studiów) Preparatyka związków pochodzenia naturalnego Zbiór, uprawa, adjustacja Semestr IX (V rok studiów) Roślinne suplementy diety Marketing leku roślinnego Liczba studentów którzy mogą być kształceni w ramach specjalności lek roślinny jest ograniczona do 50 osób.

14 Genetyka kliniczna Dostosowanie programu nauczania przedmiotu genetyka kliniczna na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy. Programy nauczania genetyki z uwagi na postęp w tej dziedzinie-winny być modyfikowane co pół roku. Niezbędne jest dostosowanie treści i sposobu nauczania, wykorzystując nowoczesne techniki dydaktyczne. W ramach projektu realizowanego przez Samodzielną Pracownię Genetyki Klinicznej UM w Lublinie wprowadzone będą praktyczne ćwiczenia dla studentów polsko i anglojęzycznych: medycyny, farmacji, analityki medycznej i pielęgniarstwa, a także wykonanie podstawowych technik - obecnie powszechnie stosowanych w diagnostyce genetycznej.

15 Strona internetowa projektu:


Pobierz ppt "Uniwersytet Nowoczesny – Współpraca Założenia projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google