Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyki ekonomicznej Zapraszamy do studiowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyki ekonomicznej Zapraszamy do studiowania."— Zapis prezentacji:

1 Informatyki ekonomicznej Zapraszamy do studiowania

2 Specjalność Informatyka ekonomiczna Cel kształcenia Profil absolwenta Ścieżki kształcenia Kurator specjalności Sylwetki promotorów Tematyka prac dyplomowych Wynagrodzenia w branży IT Kontakt

3 Informatyka ekonomiczna Celem kształcenia na specjalności Informatyka ekonomiczna jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: projektowania i wdrażania systemów informatycznych zarządzania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych zarządzania, tworzenia systemów informatycznych e-biznesu, tworzenia systemów informatycznych e-biznesu, tworzenia systemów zarządzania wiedzą w organizacjach gospodarczych. tworzenia systemów zarządzania wiedzą w organizacjach gospodarczych.

4 Profil absolwenta specjalności Informatyka ekonomiczna administrator sieci informatycznych administrator sieci informatycznych projektant i administrator systemu Web projektant i administrator systemu Web integrator technologii informatycznych integrator technologii informatycznych inżynier wiedzy inżynier wiedzy projektant inteligentnych systemów informatycznych (SWD, SE) projektant inteligentnych systemów informatycznych (SWD, SE) Absolwenci specjalności Informatyka ekonomiczna spełniają oczekiwania społeczeństwa i gospodarki w zakresie umiejętności zastosowania technologii informatycznych, telekomunikacyjnych i mobilnych.

5 Ścieżki kształcenia Systemy informatyczne Techniki zarządzania informacją Zarządzanie wiedzą w organizacji Biznes w cyberprzestrzeni

6 Ścieżka Systemy informatyczne wprowadza w tematykę związaną z: projektowaniem systemów informatycznych, projektowaniem systemów informatycznych, wdrażaniem systemów informatycznych, wdrażaniem systemów informatycznych, systemami informatycznymi zarządzania. w szczególności systemami informatycznymi zarządzania. w szczególności SWD-M (SWD-M, MSWD-M, SWD w Internecie, SE w Zarządzaniu), SWD-M (SWD-M, MSWD-M, SWD w Internecie, SE w Zarządzaniu), zintegrowanymi systemami informatycznym (CIM, CRM), zintegrowanymi systemami informatycznym (CIM, CRM), multimedialnymi systemami informatycznymi, business intelligence. multimedialnymi systemami informatycznymi, business intelligence.

7 Ścieżka Techniki zarządzania informacją w organizacji wzbogaca studenta w wiedzę dotyczącą głównie baz danych, baz danych, hurtowni danych hurtowni danych baz danych w Internecie baz danych w Internecie

8 Ścieżka Zarządzanie wiedzą w organizacji koncentruje się na problematyce tworzenia i implementacji: systemów wspomagania decyzji systemów wspomagania decyzji systemów wspomagania organizacji systemów wspomagania organizacji systemów ekspertowych systemów ekspertowych systemów sztucznej inteligencji systemów sztucznej inteligencji

9 Ścieżka Biznes w cyberprzestrzeni wprowadza w zagadnienia: e-commerce e-commerce e-business e-business e-marketing e-marketing e-service e-service e-distribution, e-logistics e-distribution, e-logistics organizacji wirtualnych organizacji wirtualnych bankowości elektronicznej bankowości elektronicznej

10 Kurator specjalności prof. zw. dr hab. Henryk Sroka Katedry kształtujące specjalność Katedra Informatyki Katedra Inżynierii Wiedzy

11 Sylwetki promotorów Katedra Informatyki prof. zw. dr hab. Henryk Sroka prof. AE dr hab. inż. Stanisław Stanek dr Teresa Porębska-Miąc dr Wiesław Wolny dr Joanna Palonka dr inż. Janina Banasikowska dr Małgorzata Pańkowska dr inż. Krystian Gembala dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz dr Andrzej Sołtysik dr Piotr Zadora Katedra Inżynierii wiedzy prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski dr Barbara Filipczyk dr Grzegorz Filipczyk dr Krzysztof Kania dr Stanisław Kędzierski dr Krzysztof Michalik dr Maria Smolarek dr Bogna Zacny

12 Sylwetki promotorów Katedry Informatyki

13 prof. zw. dr hab. Henryk Sroka Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Technologie informatyczne Technologie informatyczne Bazy danych, sieci komputerowe, Internet, hurtownie danych, bazy wiedzy, systemy operacyjne Bazy danych, sieci komputerowe, Internet, hurtownie danych, bazy wiedzy, systemy operacyjne Komputerowe wspomaganie decyzji organizacyjnych - Metodyka budowy i wdrażania systemów informatycznych zarządzania, systemów ekspertowych, zintegrowanych systemów informatycznych kierowania produkcją, systemów wspomagania organizacji Komputerowe wspomaganie decyzji organizacyjnych - Metodyka budowy i wdrażania systemów informatycznych zarządzania, systemów ekspertowych, zintegrowanych systemów informatycznych kierowania produkcją, systemów wspomagania organizacji Wzajemne oddziaływanie technologii informatycznej i systemów zarządzania zmierzające w kierunku głębokiego przeprojektowania współczesnej organizacji Wzajemne oddziaływanie technologii informatycznej i systemów zarządzania zmierzające w kierunku głębokiego przeprojektowania współczesnej organizacji Planowanie strategii rozwoju systemów informatycznych w organizacji, zarządzanie informatyką Planowanie strategii rozwoju systemów informatycznych w organizacji, zarządzanie informatyką Społeczeństwo i gospodarka globalnej informacji Społeczeństwo i gospodarka globalnej informacji Systemy informatyczne e-biznesu, e-commerce, e-marketingu, e-bankingu - budowa, wdrażanie i rozwój Systemy informatyczne e-biznesu, e-commerce, e-marketingu, e-bankingu - budowa, wdrażanie i rozwój Transformacja organizacji klasycznej do e-biznesu Transformacja organizacji klasycznej do e-biznesu Dydaktyka Dydaktyka Systemy informatyczne e-biznesu Systemy informatyczne e-biznesu Zintegrowane systemy kierowania produkcją, reinżynieria organizacji Zintegrowane systemy kierowania produkcją, reinżynieria organizacji Systemy wspomagania decyzji i systemy ekspertowe Systemy wspomagania decyzji i systemy ekspertowe Zarządzanie informatyką w firmie Zarządzanie informatyką w firmie Systemy informatyczne zarządzania, finansów, bankowości i marketingu Systemy informatyczne zarządzania, finansów, bankowości i marketingu Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych zarządzania Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych zarządzania Informatyka Informatyka Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie

14 prof. AE dr hab. inż. Stanisław Stanek Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Komputerowe systemy wspomagania decyzji Komputerowe systemy wspomagania decyzji Agenci oprogramowania Agenci oprogramowania Sieci komputerowe Sieci komputerowe Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne Zdalne nauczanie i gry strategiczne w Internecie Zdalne nauczanie i gry strategiczne w Internecie Dydaktyka Dydaktyka Sieci komputerowe Sieci komputerowe Narzędzia informatyczne w formułowaniu strategii organizacji Narzędzia informatyczne w formułowaniu strategii organizacji Systemy informatyczne zarządzania, Systemy informatyczne zarządzania, Systemy wspomagania decyzji Systemy wspomagania decyzji Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie

15 dr Teresa Porębska-Miąc Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Zastosowanie technologii informacyjnej w zarządzaniu Zastosowanie technologii informacyjnej w zarządzaniu Technologie e-biznesowe Technologie e-biznesowe Systemy informatyczne e-marketingu Systemy informatyczne e-marketingu Systemy CRM Systemy CRM Bankowość elektroniczna Bankowość elektroniczna Organizacje wirtualne Organizacje wirtualne Dydaktyka Dydaktyka Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki Informatyka Informatyka Zastosowania informatyki w zarządzaniu Zastosowania informatyki w zarządzaniu Systemy informatyczne e-biznesu Systemy informatyczne e-biznesu Marketing w Internecie Marketing w Internecie Systemy informatyczne marketingu Systemy informatyczne marketingu Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie

16 dr Wiesław Wolny Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Technologie informatyczne: Technologie informatyczne: Bazy danych, hurtownie danych Bazy danych, hurtownie danych Systemy operacyjne Systemy operacyjne Języki programowania Języki programowania Technologie internetowe Technologie internetowe Zastosowanie informatyki w zarządzaniu: Zastosowanie informatyki w zarządzaniu: Zintegrowane systemy informatyczne Zintegrowane systemy informatyczne Systemy MRP, MRP II, ERP Systemy MRP, MRP II, ERP Komputerowe systemy wspomagania decyzji, Komputerowe systemy wspomagania decyzji, Business Intelligence Business Intelligence Wdrażanie systemów informatycznych Wdrażanie systemów informatycznych Zarządzanie projektami informatycznymi Zarządzanie projektami informatycznymi Systemy informatyczne e-biznesu, e-commerce, e-marketingu, e-bankingu Systemy informatyczne e-biznesu, e-commerce, e-marketingu, e-bankingu Sztuczna inteligencja: Sztuczna inteligencja: Systemy ekspertowe Systemy ekspertowe Algorytmy genetyczne Algorytmy genetyczne Sieci neuronowe Sieci neuronowe Pozyskiwanie wiedzy Pozyskiwanie wiedzy Uczenie maszynowe Uczenie maszynowe Zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu Zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu Dydaktyka Dydaktyka Systemy ekspertowe Systemy ekspertowe Elementy sztucznej inteligencji Elementy sztucznej inteligencji Systemy Wspomagania Decyzji Systemy Wspomagania Decyzji Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, Zintegrowane systemy kierowania produkcją Zintegrowane systemy kierowania produkcją Bazy danych Bazy danych Informatyka Informatyka

17 dr Joanna Palonka Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Bankowość Bankowość Kontroling Kontroling IT w bankowości IT w bankowości Systemy ekspertowe Systemy ekspertowe Dydaktyka Dydaktyka Informatyka Informatyka Zastosowanie informatyki w zarządzaniu Zastosowanie informatyki w zarządzaniu Zastosowanie informatyki w bankowości Zastosowanie informatyki w bankowości Systemy ekspertowe Systemy ekspertowe

18 dr inż. Janina Banasikowska Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Systemy informatyczne rachunkowości Systemy informatyczne rachunkowości Informatyka w finansach Informatyka w finansach Zarządzanie relacjami z klientami - CRM Zarządzanie relacjami z klientami - CRM Ochrona danych Ochrona danych Dydaktyka Dydaktyka Informatyka Informatyka Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie

19 dr Małgorzata Pańkowska Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Organizacje wirtualne Organizacje wirtualne Rynki elektroniczne i gospodarka elektroniczna Rynki elektroniczne i gospodarka elektroniczna Radykalna przebudowa procesów organizacji Radykalna przebudowa procesów organizacji Elektroniczna wymian danych Elektroniczna wymian danych Zarządzanie zasobami informatycznymi w organizacjach społeczno-gospodarczych Zarządzanie zasobami informatycznymi w organizacjach społeczno-gospodarczych Dydaktyka Dydaktyka Handel elektroniczny Handel elektroniczny Zastosowanie informatyki w zarządzaniu Zastosowanie informatyki w zarządzaniu Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie

20 dr inż. Krystian Gembala Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Modele matematyczne procesów i dynamika procesów Modele matematyczne procesów i dynamika procesów Układy cyfrowe i systemy sterowania Układy cyfrowe i systemy sterowania Sieci neuronowe Sieci neuronowe Dydaktyka Dydaktyka Podstawy informatyki Podstawy informatyki Systemy informatyczne e-biznesu Systemy informatyczne e-biznesu Internet w firmie Internet w firmie Systemy operacyjne Systemy operacyjne

21 dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Budowa i wdrażanie systemów informatycznych Budowa i wdrażanie systemów informatycznych Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania Systemy e-biznesu Systemy e-biznesu Systemy informatyczne kontrolingu Systemy informatyczne kontrolingu Logistyczne systemy informatyczne Logistyczne systemy informatyczne Dydaktyka Dydaktyka Informatyka Informatyka Wdrażanie systemów informatycznych Wdrażanie systemów informatycznych Systemy e-biznesu Systemy e-biznesu Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bezpieczeństwo systemów informatycznych

22 dr Andrzej Sołtysik Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Multimedialne systemy informatyczne we wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem Multimedialne systemy informatyczne we wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem Sieci komputerowe i sieciowe systemy informatyczne Sieci komputerowe i sieciowe systemy informatyczne Systemy ekspertowe i elementy sztucznej inteligencji Systemy ekspertowe i elementy sztucznej inteligencji Zarządzanie zasobami ludzkimi - dobór pracowników w przedsiębiorstwie Zarządzanie zasobami ludzkimi - dobór pracowników w przedsiębiorstwie Bazy i hurtownie danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bazy i hurtownie danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Dydaktyka Dydaktyka Multimedia i technologie internetowe Multimedia i technologie internetowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe Informatyka Informatyka Zastosowania informatyki w finansach Zastosowania informatyki w finansach Programowanie komputerów Programowanie komputerów Bazy Danych Bazy Danych

23 dr Piotr Zadora Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Analiza obszarów działalności menedżerskiej wymagających wspomagania za pomocą systemów ekspertowych Analiza obszarów działalności menedżerskiej wymagających wspomagania za pomocą systemów ekspertowych Badanie możliwości integracji systemów z bazami wiedzy z systemami informatycznymi zarządzania klasy MRP-II/ERP Badanie możliwości integracji systemów z bazami wiedzy z systemami informatycznymi zarządzania klasy MRP-II/ERP Metodyki wdrażania systemów klasy MRP-II/ERP w organizacjach gospodarczych Metodyki wdrażania systemów klasy MRP-II/ERP w organizacjach gospodarczych Zastosowanie systemów informatycznych we wspomaganiu zarządzania firmami oraz organizacjami samorządowymi Zastosowanie systemów informatycznych we wspomaganiu zarządzania firmami oraz organizacjami samorządowymi Dydaktyka Dydaktyka Narzędzia informatyczne w zarządzaniu rozwojem lokalnym Narzędzia informatyczne w zarządzaniu rozwojem lokalnym Języki programowania Języki programowania Systemy wspomagania decyzji Systemy wspomagania decyzji Zintegrowane systemy kierowania produkcją Zintegrowane systemy kierowania produkcją Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie

24 Sylwetki promotorów Katedry Inżynierii Wiedzy

25 prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Technologia baz danych Technologia baz danych Technologie zarządzania wiedzą Technologie zarządzania wiedzą Business Intelligence Business Intelligence Dydaktyka Dydaktyka Bazy danych Bazy danych Bazy danych w Internecie Bazy danych w Internecie Hurtownie danych Hurtownie danych Systemy operacyjne i oprogramowanie sieciowe Systemy operacyjne i oprogramowanie sieciowe Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie

26 dr Barbara Filipczyk Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Systemy informatyczne zarządzania Systemy informatyczne zarządzania Pozyskiwanie wiedzy z tekstu Pozyskiwanie wiedzy z tekstu Przetwarzanie języka naturalnego Przetwarzanie języka naturalnego Ontologie w tworzeniu serwisów WWW Ontologie w tworzeniu serwisów WWW Dydaktyka Dydaktyka Programowanie komputerów Programowanie komputerów Projektowanie portali korporacyjnych Projektowanie portali korporacyjnych Bazy danych Bazy danych Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie

27 dr Grzegorz Filipczyk Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Bazy danych Bazy danych Pozyskiwanie wiedzy Pozyskiwanie wiedzy Pozyskiwanie wiedzy z tekstu Pozyskiwanie wiedzy z tekstu Dydaktyka Dydaktyka Bazy danych Bazy danych Systemy operacyjne Systemy operacyjne Programowanie komputerów Programowanie komputerów Informatyka Informatyka Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie

28 dr Krzysztof Kania Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Bazy danych Bazy danych Systemy analizy danych Systemy analizy danych Dydaktyka Dydaktyka Bazy danych Bazy danych Hurtownie danych Hurtownie danych Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie

29 dr Stanisław Kędzierski Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Workflow Workflow Modelowanie formalne przepływów pracy Modelowanie formalne przepływów pracy Logiki nieklasyczne Logiki nieklasyczne Dydaktyka Dydaktyka Programowanie komputerów Programowanie komputerów Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Programowanie komputerów w środowisku MS Windows Programowanie komputerów w środowisku MS Windows Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie

30 dr Krzysztof Michalik Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Sztuczna inteligencja Sztuczna inteligencja Dydaktyka Dydaktyka Programowanie komputerów Programowanie komputerów Systemy ekspertowe Systemy ekspertowe Elementy sztucznej inteligencji Elementy sztucznej inteligencji Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie

31 dr Maria Smolarek Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Inżynieria wiedzy Inżynieria wiedzy Informatyzacja organizacji gospodarczych Informatyzacja organizacji gospodarczych Technologie informatyczne wspomagające zarządzanie kompetencjami pracowników Technologie informatyczne wspomagające zarządzanie kompetencjami pracowników Metodologia tworzenia i wdrażania systemów ekspertowych w organizacjach gospodarczych Metodologia tworzenia i wdrażania systemów ekspertowych w organizacjach gospodarczych Dydaktyka Dydaktyka Analiza i projektowanie systemów informatycznych Analiza i projektowanie systemów informatycznych Informatyka Informatyka Technologia informacyjna Technologia informacyjna Systemy ekspertowe Systemy ekspertowe Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie

32 dr Bogna Zacny Specjalizacja naukowo-badawcza Specjalizacja naukowo-badawcza Wielowymiarowa analiza danych Wielowymiarowa analiza danych Hurtownie danych Hurtownie danych Inteligentna analiza danych i procesów gospodarczych Inteligentna analiza danych i procesów gospodarczych Dydaktyka Dydaktyka Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki Technologia informacyjna Technologia informacyjna Udostępnianie danych przez Internet Udostępnianie danych przez Internet Systemy pozyskiwania wiedzy Systemy pozyskiwania wiedzy

33 Tematyka prac dyplomowych Wykorzystanie systemów informatycznych zarządzania w przedsiębiorstwie Wykorzystanie systemów informatycznych zarządzania w przedsiębiorstwie Metodyka selekcji i wdrożenia wybranych systemów informatycznych dla firmy Metodyka selekcji i wdrożenia wybranych systemów informatycznych dla firmy Mobilne aplikacje biznesowe Mobilne aplikacje biznesowe Odkrywanie wiedzy zgromadzonej w danych Odkrywanie wiedzy zgromadzonej w danych Rozwiązanie wybranego problemu z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji Rozwiązanie wybranego problemu z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji Analiza i eksploracja danych wybranej instytucji Analiza i eksploracja danych wybranej instytucji Odkrywanie wiedzy w bazie danych systemu sprzedaży w wybranym przedsiębiorstwie Odkrywanie wiedzy w bazie danych systemu sprzedaży w wybranym przedsiębiorstwie Metody i narzędzia tworzenia portali korporacyjnych Metody i narzędzia tworzenia portali korporacyjnych

34 Wynagrodzenia informatyków Według raportu płacowego dla stanowisk informatycznych opracowanego przez Sedlak & Sedlak średnie miesięczne wynagrodzenia zatrudnionych w branży IT wynoszą ok. 6250 PLN. Dalej

35

36 Profile pracodawców Andersen Business Consulting Andersen Business Consulting British American Tobacco British American Tobacco Capgemini Polska Capgemini Polska CGI Sp. z o.o. CGI Sp. z o.o. Grupa Pracuj Sp. z o.o. Grupa Pracuj Sp. z o.o. Lufthansa Systems Poland Sp. z.o.o. Lufthansa Systems Poland Sp. z.o.o. Procter & Gamble Procter & Gamble Ciao GmbH – Centrum rozwoju oprogramowania Ciao GmbH – Centrum rozwoju oprogramowania DreamLab Onet.pl Sp. z o.o. DreamLab Onet.pl Sp. z o.o. Hogart Hogart IMG Information Management Polska IMG Information Management Polska K2 Internet K2 Internet Motorola Polska Sp. z o.o. Motorola Polska Sp. z o.o. Dalej

37 Kogo szukają pracodawcy? Firma K2 poszukuje Programistę.NET / JAVA / SQL Osoba będzie członkiem zespołu budującego innowacyjne rozwiązania dla międzynarodowych klientów, oparte o najnowsze technologie Microsoft:.NET 3.5, SQL Server i inne produkty z rodziny Windows Server System. W zależności od doświadczenia i umiejętności istnieje możliwość objęcia stanowiska Młodszego Programisty, Programisty, Starszego Programisty lub Projektanta Aplikacji. Programistom JAVA zapewniamy możliwość łagodnej migracji na platformę.NET. Wymagania: ukończone dzienne studia magisterskie na kierunku informatyka lub pokrewnym (możliwa praca w trakcie studiów), ukończone dzienne studia magisterskie na kierunku informatyka lub pokrewnym (możliwa praca w trakcie studiów), praktyczna znajomość programowania obiektowego (.NET lub Java), praktyczna znajomość programowania obiektowego (.NET lub Java), praktyczna znajomość zagadnień związanych z projektowaniem oraz implementacją transakcyjnych baz danych, praktyczna znajomość zagadnień związanych z projektowaniem oraz implementacją transakcyjnych baz danych, bierna znajomość języka angielskiego, pozwalającą na swobodną pracę z dokumentacją w tym języku, bierna znajomość języka angielskiego, pozwalającą na swobodną pracę z dokumentacją w tym języku, zdolności analitycznego myślenia, zdolności analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. więcej zobacz więcej zobacz www.pracuj.plwww.pracuj.pl

38 Kontakt Katedra Informatyki Sekretariat Budynek "A" - piętro II - pok. nr 341 Tel +48/32 2577277 e-mail: Budynek "A" - piętro II - pok. nr 341 Tel +48/32 2577277 e-mail: zi@ae.katowice.pl zi@ae.katowice.pl Katedra Inżynierii Wiedzy Sekretariat Budynek "A" - piętro I - pok. nr 200 a Tel +48/32 2577295 e-mail: Budynek "A" - piętro I - pok. nr 200 a Tel +48/32 2577295 e-mail: kiw@ae.katowice.pl kiw@ae.katowice.pl


Pobierz ppt "Informatyki ekonomicznej Zapraszamy do studiowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google