Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyki ekonomicznej

Коpie: 1
Informatyki ekonomicznej Zapraszamy do studiowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyki ekonomicznej"— Zapis prezentacji:

1 Informatyki ekonomicznej
Zapraszamy do studiowania Informatyki ekonomicznej

2 Specjalność Informatyka ekonomiczna
Cel kształcenia Profil absolwenta Ścieżki kształcenia Kurator specjalności Sylwetki promotorów Tematyka prac magisterskich Wynagrodzenia w branży IT Kontakt

3 Informatyka ekonomiczna
Celem kształcenia na specjalności Informatyka ekonomiczna jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: projektowania, wyboru i wdrażania systemów informatycznych zarządzania, zarządzania informatyką w firmie, tworzenia systemów informatycznych e-biznesu, rozwoju systemów zarządzania wiedzą w organizacjach gospodarczych. Powrót

4 Profil absolwenta specjalności Informatyka ekonomiczna
lider zarządzania informatyką w firmie lider informatycznych zespołów projektowych lider informatycznych zespołów wdrożeniowych analityk procesów biznesowych administrator sieci informatycznych projektant i administrator systemu Web integrator technologii informatycznych zarządzający technologią informatyczną w firmie inżynier wiedzy projektant inteligentnych systemów informatycznych (SWD, SE) Absolwenci specjalności Informatyka ekonomiczna spełniają oczekiwania społeczeństwa i gospodarki w zakresie umiejętności zastosowania technologii informatycznych, telekomunikacyjnych i mobilnych. Powrót

5 Ścieżki kształcenia Systemy informatyczne
Techniki zarządzania informacją Zarządzanie wiedzą w organizacji Biznes w cyberprzestrzeni Powrót

6 Ścieżka Systemy informatyczne
wprowadza w tematykę związaną z: projektowaniem systemów informatycznych, wdrażaniem systemów informatycznych, systemami informatycznymi zarządzania. w szczególności SWD-M (SWD-M, MSWD-M, SWD w Internecie, SE w Zarządzaniu), zintegrowanymi systemami informatycznym (CIM, CRM), multimedialnymi systemami informatycznymi, business intelligence. Powrót

7 Ścieżka Techniki zarządzania informacją w organizacji
wzbogaca studenta w wiedzę dotyczącą głównie baz danych, hurtowni danych baz danych w Internecie Powrót

8 Ścieżka Zarządzanie wiedzą w organizacji
koncentruje się na problematyce tworzenia i implementacji: systemów wspomagania decyzji systemów wspomagania organizacji systemów ekspertowych systemów sztucznej inteligencji Powrót

9 Ścieżka Biznes w cyberprzestrzeni
wprowadza w zagadnienia: e-commerce e-business e-marketing e-service e-distribution, e-logistics organizacji wirtualnych bankowości elektronicznej Powrót

10 prof. zw. dr hab. Henryk Sroka
Kurator specjalności prof. zw. dr hab. Henryk Sroka Katedry kształtujące specjalność Katedra Informatyki Katedra Inżynierii Wiedzy Powrót

11 Sylwetki promotorów Katedra Informatyki Katedra Inżynierii wiedzy
prof. zw. dr hab. Henryk Sroka prof. AE dr hab. inż. Stanisław Stanek dr Teresa Porębska-Miąc dr Wiesław Wolny dr Joanna Palonka dr inż. Janina Banasikowska dr Małgorzata Pańkowska dr inż. Krystian Gembala dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz dr Andrzej Sołtysik dr Piotr Zadora prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski dr Barbara Filipczyk dr Grzegorz Filipczyk dr Krzysztof Kania dr Stanisław Kędzierski dr Krzysztof Michalik dr Maria Smolarek dr Bogna Zacny Powrót

12 Sylwetki promotorów Katedry Informatyki
Powrót

13 prof. zw. dr hab. Henryk Sroka
Specjalizacja naukowo-badawcza Technologie informatyczne Bazy danych, sieci komputerowe, Internet, hurtownie danych, bazy wiedzy, systemy operacyjne Komputerowe wspomaganie decyzji organizacyjnych - Metodyka budowy i wdrażania systemów informatycznych zarządzania, systemów ekspertowych, zintegrowanych systemów informatycznych kierowania produkcją, systemów wspomagania organizacji Wzajemne oddziaływanie technologii informatycznej i systemów zarządzania zmierzające w kierunku głębokiego przeprojektowania współczesnej organizacji Planowanie strategii rozwoju systemów informatycznych w organizacji, zarządzanie informatyką Społeczeństwo i gospodarka globalnej informacji Systemy informatyczne e-biznesu, e-commerce, e-marketingu, e-bankingu - budowa, wdrażanie i rozwój Transformacja organizacji klasycznej do e-biznesu Dydaktyka Systemy informatyczne e-biznesu Zintegrowane systemy kierowania produkcją, reinżynieria organizacji Systemy wspomagania decyzji i systemy ekspertowe Zarządzanie informatyką w firmie Systemy informatyczne zarządzania, finansów, bankowości i marketingu Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych zarządzania Informatyka Seminarium magisterskie Powrót

14 prof. AE dr hab. inż. Stanisław Stanek
Specjalizacja naukowo-badawcza Komputerowe systemy wspomagania decyzji Agenci oprogramowania Sieci komputerowe Społeczeństwo informacyjne Zdalne nauczanie i gry strategiczne w Internecie Dydaktyka Narzędzia informatyczne w formułowaniu strategii organizacji Systemy informatyczne zarządzania, Systemy wspomagania decyzji Seminarium magisterskie Powrót

15 dr Teresa Porębska-Miąc
Specjalizacja naukowo-badawcza Zastosowanie technologii informacyjnej w zarządzaniu Technologie e-biznesowe Systemy informatyczne e-marketingu Systemy CRM Bankowość elektroniczna Organizacje wirtualne Dydaktyka Wstęp do informatyki Informatyka Zastosowania informatyki w zarządzaniu Systemy informatyczne e-biznesu Marketing w Internecie Systemy informatyczne marketingu Seminarium magisterskie Powrót

16 dr Wiesław Wolny Powrót Dydaktyka Specjalizacja naukowo-badawcza
Technologie informatyczne: Bazy danych, hurtownie danych Systemy operacyjne Języki programowania Technologie internetowe Zastosowanie informatyki w zarządzaniu: Zintegrowane systemy informatyczne Systemy MRP, MRP II, ERP Komputerowe systemy wspomagania decyzji, Business Intelligence Wdrażanie systemów informatycznych Zarządzanie projektami informatycznymi Systemy informatyczne e-biznesu, e-commerce, e-marketingu, e-bankingu Sztuczna inteligencja: Systemy ekspertowe Algorytmy genetyczne Sieci neuronowe Pozyskiwanie wiedzy Uczenie maszynowe Zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu Dydaktyka Elementy sztucznej inteligencji Systemy Wspomagania Decyzji Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, Zintegrowane systemy kierowania produkcją Bazy danych Informatyka Powrót

17 dr Joanna Palonka Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka Powrót
Bankowość Kontroling IT w bankowości Systemy ekspertowe Dydaktyka Informatyka Zastosowanie informatyki w zarządzaniu Zastosowanie informatyki w bankowości Powrót

18 dr inż. Janina Banasikowska
Specjalizacja naukowo-badawcza Systemy informatyczne rachunkowości Informatyka w finansach Zarządzanie relacjami z klientami - CRM Ochrona danych Dydaktyka Informatyka Seminarium magisterskie Powrót

19 dr Małgorzata Pańkowska
Specjalizacja naukowo-badawcza Organizacje wirtualne Rynki elektroniczne i gospodarka elektroniczna Radykalna przebudowa procesów organizacji Elektroniczna wymian danych Zarządzanie zasobami informatycznymi w organizacjach społeczno-gospodarczych Dydaktyka Handel elektroniczny Zastosowanie informatyki w zarządzaniu Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi Seminarium magisterskie Powrót

20 dr inż. Krystian Gembala
Specjalizacja naukowo-badawcza Modele matematyczne procesów i dynamika procesów Układy cyfrowe i systemy sterowania Sieci neuronowe Dydaktyka Podstawy informatyki Systemy informatyczne e-biznesu Internet w firmie Systemy operacyjne Powrót

21 dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz
Specjalizacja naukowo-badawcza Budowa i wdrażanie systemów informatycznych Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania Systemy e-biznesu Systemy informatyczne kontrolingu Logistyczne systemy informatyczne Dydaktyka Informatyka Wdrażanie systemów informatycznych Bezpieczeństwo systemów informatycznych Powrót

22 dr Andrzej Sołtysik Powrót Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka
Multimedialne systemy informatyczne we wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem Sieci komputerowe i sieciowe systemy informatyczne Systemy ekspertowe i elementy sztucznej inteligencji Zarządzanie zasobami ludzkimi - dobór pracowników w przedsiębiorstwie Bazy i hurtownie danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Dydaktyka Multimedia i technologie internetowe Sieci komputerowe Informatyka Zastosowania informatyki w finansach Programowanie komputerów Bazy Danych Powrót

23 dr Piotr Zadora Powrót Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka
Analiza obszarów działalności menedżerskiej wymagających wspomagania za pomocą systemów ekspertowych Badanie możliwości integracji systemów z bazami wiedzy z systemami informatycznymi zarządzania klasy MRP-II/ERP Metodyki wdrażania systemów klasy MRP-II/ERP w organizacjach gospodarczych Zastosowanie systemów informatycznych we wspomaganiu zarządzania firmami oraz organizacjami samorządowymi Dydaktyka Narzędzia informatyczne w zarządzaniu rozwojem lokalnym Języki programowania Systemy wspomagania decyzji Zintegrowane systemy kierowania produkcją Seminarium magisterskie Powrót

24 Sylwetki promotorów Katedry Inżynierii Wiedzy
Powrót

25 prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
Specjalizacja naukowo-badawcza Technologia baz danych Technologie zarządzania wiedzą Business Intelligence Dydaktyka Bazy danych Bazy danych w Internecie Hurtownie danych Systemy operacyjne i oprogramowanie sieciowe Seminarium magisterskie Powrót

26 dr Barbara Filipczyk Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka Powrót
Systemy informatyczne zarządzania Pozyskiwanie wiedzy z tekstu Przetwarzanie języka naturalnego Ontologie w tworzeniu serwisów WWW Dydaktyka Programowanie komputerów Projektowanie portali korporacyjnych Bazy danych Seminarium magisterskie Powrót

27 dr Grzegorz Filipczyk Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka Powrót
Bazy danych Pozyskiwanie wiedzy Pozyskiwanie wiedzy z tekstu Dydaktyka Systemy operacyjne Programowanie komputerów Informatyka Seminarium magisterskie Powrót

28 dr Krzysztof Kania Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka
Bazy danych Systemy analizy danych Dydaktyka Hurtownie danych Seminarium magisterskie Powrót

29 dr Stanisław Kędzierski
Specjalizacja naukowo-badawcza Workflow Modelowanie formalne przepływów pracy Logiki nieklasyczne Dydaktyka Programowanie komputerów Inżynieria oprogramowania Programowanie komputerów w środowisku MS Windows Seminarium magisterskie Powrót

30 dr Krzysztof Michalik Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka Powrót
Sztuczna inteligencja Dydaktyka Programowanie komputerów Systemy ekspertowe Elementy sztucznej inteligencji Seminarium magisterskie Powrót

31 dr Maria Smolarek Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka Powrót
Inżynieria wiedzy Informatyzacja organizacji gospodarczych Technologie informatyczne wspomagające zarządzanie kompetencjami pracowników Metodologia tworzenia i wdrażania systemów ekspertowych w organizacjach gospodarczych Dydaktyka Analiza i projektowanie systemów informatycznych Informatyka Technologia informacyjna Systemy ekspertowe Seminarium magisterskie Powrót

32 dr Bogna Zacny Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka Powrót
Wielowymiarowa analiza danych Hurtownie danych Inteligentna analiza danych i procesów gospodarczych Dydaktyka Wstęp do informatyki Technologia informacyjna Udostępnianie danych przez Internet Systemy pozyskiwania wiedzy Powrót

33 Tematyka prac magisterskich
Wykorzystanie systemów informatycznych zarządzania w przedsiębiorstwie Metodyka selekcji i wdrożenia wybranych systemów informatycznych dla firmy Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami Miejsce i rola systemów telekomunikacyjnych we współczesnych systemach informacyjnych zarządzania Mobilne aplikacje biznesowe Odkrywanie wiedzy zgromadzonej w danych Rozwiązanie wybranego problemu z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji Analiza i eksploracja danych wybranej instytucji Odkrywanie wiedzy w bazie danych systemu sprzedaży w wybranym przedsiębiorstwie Metody indukcyjne pozyskiwania wiedzy w zastosowaniach gospodarczych Metody i narzędzia tworzenia portali korporacyjnych Powrót

34 Wynagrodzenia informatyków
Według raportu płacowego dla stanowisk informatycznych opracowanego przez Sedlak & Sedlak średnie miesięczne wynagrodzenia zatrudnionych w branży IT wynoszą ok PLN. Dalej

35 Dalej

36 Profile pracodawców Dalej Andersen Business Consulting
British American Tobacco Capgemini Polska CGI Sp. z o.o. Grupa Pracuj Sp. z o.o. Lufthansa Systems Poland Sp. z.o.o. Procter & Gamble Ciao GmbH – Centrum rozwoju oprogramowania DreamLab Onet.pl Sp. z o.o. Hogart IMG Information Management Polska K2 Internet Motorola Polska Sp. z o.o. Dalej

37 Kogo szukają pracodawcy?
Firma Ciao leader na Europejskim rynku portali zakupowych poszukuje Web Data Extraction Specialist Twoje obowiązki:  praca w środowisku internetowym praca z narzedziami wspomagającymi ekstrakcję danych ze stron internetowych  transformacja i obróbka danych współpraca z zespołem osób odpowiedzialnym za tworzenie katalogu produktów Twój profil:  absolwent uczelni wyższej, bądź student ostatniego roku bardzo dobra znajomość HTML/XHTML dobra znajomość SQL, a w szczególności MYSQL dobra znajomość języka angielskiego Umiejętność myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów Sumienność Pozytywne nastawienie Umiejętność pracy w grupie więcej zobacz Powrót

38 Katedra Inżynierii Wiedzy
Kontakt Katedra Informatyki Sekretariat Budynek "A" - piętro II - pok. nr Tel +48/ Katedra Inżynierii Wiedzy Budynek "A" - piętro I - pok. nr 200 a Tel +48/ Powrót


Pobierz ppt "Informatyki ekonomicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google