Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapraszamy do studiowania Biznesu elektronicznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapraszamy do studiowania Biznesu elektronicznego"— Zapis prezentacji:

1 Zapraszamy do studiowania Biznesu elektronicznego
Dobry pomysł na Twoją ścieżkę kariery Zapraszamy do studiowania Biznesu elektronicznego

2 Specjalność Biznes elektroniczny
Cel kształcenia Proces kształcenia Profil absolwenta Kurator specjalności Sylwetki promotorów Tematyka prac dyplomowych Wynagrodzenia w branży IT Kontakt

3 Cel kształcenia na specjalności Biznes elektroniczny
Opanowanie wiedzy oraz nabycie i rozwijanie umiejętności w zakresie projektowania oraz implementacji systemów e-biznesu w szczególności systemów : e-commerce, e-marketingu, e-bankingu, e-learningu. Powrót

4 Proces kształcenia na specjalności Biznes elektroniczny
Na specjalności „Biznes elektroniczny” stawia się na rozwijanie wiedzy i umiejętności z zachowaniem odpowiednich proporcji pomiędzy wiedzą menedżerską, informatyczną i społeczną. Dąży się do zachowania właściwych proporcji pomiędzy zajęciami o charakterze teoretycznym i praktycznym. W procesie kształcenia nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Duża część zajęć prowadzona jest w laboratoriach komputerowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Wykorzystywane są techniki interaktywne, studia przypadków, symulacje komputerowe, praca w małych zespołach. Powrót

5 Profil absolwenta specjalności Biznes elektroniczny
administrator sieci informatycznych projektant i administrator systemów e-biznesu integrator technologii informatycznych Internetu projektant systemów zarządzania wiedzą w Internecie projektant systemów e-learningowych projektant systemów mobilnych projektant systemów agentowych Absolwenci specjalności Biznes elektroniczny spełniają oczekiwania Programów Unii Europejskiej dot. Rozwoju Społeczeństwa Globalnej Informacji w zakresie zastosowań technologii informatycznych, telekomunikacyjnych i mobilnych w gospodarce wirtualnej Powrót

6 Kurator specjalności prof. zw. dr hab. Henryk Sroka
Katedry kształtujące specjalność Katedra Informatyki Katedra Inżynierii Wiedzy Powrót

7 Sylwetki promotorów Katedra Informatyki Katedra Inżynierii wiedzy
prof. zw. dr hab. Henryk Sroka prof. AE dr hab. inż. Stanisław Stanek dr Teresa Porębska-Miąc dr Wiesław Wolny dr Joanna Palonka dr inż. Janina Banasikowska dr Małgorzata Pańkowska dr inż. Krystian Gembala dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz dr Andrzej Sołtysik dr Piotr Zadora prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski dr Barbara Filipczyk dr Grzegorz Filipczyk dr Krzysztof Kania dr Stanisław Kędzierski dr Krzysztof Michalik dr Maria Smolarek dr Bogna Zacny Powrót

8 Sylwetki promotorów Katedry Informatyki
Powrót

9 prof. zw. dr hab. Henryk Sroka
Specjalizacja naukowo-badawcza Technologie informatyczne Bazy danych, sieci komputerowe, Internet, hurtownie danych, bazy wiedzy, systemy operacyjne Komputerowe wspomaganie decyzji organizacyjnych - Metodyka budowy i wdrażania systemów informatycznych zarządzania, systemów ekspertowych, zintegrowanych systemów informatycznych kierowania produkcją, systemów wspomagania organizacji Wzajemne oddziaływanie technologii informatycznej i systemów zarządzania zmierzające w kierunku głębokiego przeprojektowania współczesnej organizacji Planowanie strategii rozwoju systemów informatycznych w organizacji, zarządzanie informatyką Społeczeństwo i gospodarka globalnej informacji Systemy informatyczne e-biznesu, e-commerce, e-marketingu, e-bankingu - budowa, wdrażanie i rozwój Transformacja organizacji klasycznej do e-biznesu Dydaktyka Systemy informatyczne e-biznesu Zintegrowane systemy kierowania produkcją, reinżynieria organizacji Systemy wspomagania decyzji i systemy ekspertowe Zarządzanie informatyką w firmie Systemy informatyczne zarządzania, finansów, bankowości i marketingu Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych zarządzania Informatyka Seminarium magisterskie Powrót

10 prof. AE dr hab. inż. Stanisław Stanek
Specjalizacja naukowo-badawcza Komputerowe systemy wspomagania decyzji Agenci oprogramowania Sieci komputerowe Społeczeństwo informacyjne Zdalne nauczanie i gry strategiczne w Internecie Dydaktyka Narzędzia informatyczne w formułowaniu strategii organizacji Systemy informatyczne zarządzania, Systemy wspomagania decyzji Seminarium magisterskie Powrót

11 dr Teresa Porębska-Miąc
Specjalizacja naukowo-badawcza Zastosowanie technologii informacyjnej w zarządzaniu Technologie e-biznesowe Systemy informatyczne e-marketingu Systemy CRM Bankowość elektroniczna Organizacje wirtualne Dydaktyka Wstęp do informatyki Informatyka Zastosowania informatyki w zarządzaniu Systemy informatyczne e-biznesu Marketing w Internecie Systemy informatyczne marketingu Seminarium magisterskie Powrót

12 dr Wiesław Wolny Powrót Dydaktyka Specjalizacja naukowo-badawcza
Technologie informatyczne: Bazy danych, hurtownie danych Systemy operacyjne Języki programowania Technologie internetowe Zastosowanie informatyki w zarządzaniu: Zintegrowane systemy informatyczne Systemy MRP, MRP II, ERP Komputerowe systemy wspomagania decyzji, Business Intelligence Wdrażanie systemów informatycznych Zarządzanie projektami informatycznymi Systemy informatyczne e-biznesu, e-commerce, e-marketingu, e-bankingu Sztuczna inteligencja: Systemy ekspertowe Algorytmy genetyczne Sieci neuronowe Pozyskiwanie wiedzy Uczenie maszynowe Zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu Dydaktyka Elementy sztucznej inteligencji Systemy Wspomagania Decyzji Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, Zintegrowane systemy kierowania produkcją Bazy danych Informatyka Powrót

13 dr Joanna Palonka Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka Powrót
Bankowość Kontroling IT w bankowości Systemy ekspertowe Dydaktyka Informatyka Zastosowanie informatyki w zarządzaniu Zastosowanie informatyki w bankowości Powrót

14 dr inż. Janina Banasikowska
Specjalizacja naukowo-badawcza Systemy informatyczne rachunkowości Informatyka w finansach Zarządzanie relacjami z klientami - CRM Ochrona danych Dydaktyka Informatyka Seminarium magisterskie Powrót

15 dr Małgorzata Pańkowska
Specjalizacja naukowo-badawcza Organizacje wirtualne Rynki elektroniczne i gospodarka elektroniczna Radykalna przebudowa procesów organizacji Elektroniczna wymian danych Zarządzanie zasobami informatycznymi w organizacjach społeczno- gospodarczych Dydaktyka Handel elektroniczny Zastosowanie informatyki w zarządzaniu Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi Seminarium magisterskie Powrót

16 dr inż. Krystian Gembala
Specjalizacja naukowo-badawcza Modele matematyczne procesów i dynamika procesów Układy cyfrowe i systemy sterowania Sieci neuronowe Dydaktyka Podstawy informatyki Systemy informatyczne e-biznesu Internet w firmie Systemy operacyjne Powrót

17 dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz
Specjalizacja naukowo-badawcza Budowa i wdrażanie systemów informatycznych Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania Systemy e-biznesu Systemy informatyczne kontrolingu Logistyczne systemy informatyczne Dydaktyka Informatyka Wdrażanie systemów informatycznych Bezpieczeństwo systemów informatycznych Powrót

18 dr Andrzej Sołtysik Powrót Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka
Multimedialne systemy informatyczne we wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem Sieci komputerowe i sieciowe systemy informatyczne Systemy ekspertowe i elementy sztucznej inteligencji Zarządzanie zasobami ludzkimi - dobór pracowników w przedsiębiorstwie Bazy i hurtownie danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Dydaktyka Multimedia i technologie internetowe Sieci komputerowe Informatyka Zastosowania informatyki w finansach Programowanie komputerów Bazy Danych Powrót

19 dr Piotr Zadora Powrót Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka
Analiza obszarów działalności menedżerskiej wymagających wspomagania za pomocą systemów ekspertowych Badanie możliwości integracji systemów z bazami wiedzy z systemami informatycznymi zarządzania klasy MRP-II/ERP Metodyki wdrażania systemów klasy MRP-II/ERP w organizacjach gospodarczych Zastosowanie systemów informatycznych we wspomaganiu zarządzania firmami oraz organizacjami samorządowymi Dydaktyka Narzędzia informatyczne w zarządzaniu rozwojem lokalnym Języki programowania Systemy wspomagania decyzji Zintegrowane systemy kierowania produkcją Seminarium magisterskie Powrót

20 Sylwetki promotorów Katedry Inżynierii Wiedzy
Powrót

21 prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
Specjalizacja naukowo-badawcza Technologia baz danych Technologie zarządzania wiedzą Business Intelligence Dydaktyka Bazy danych Bazy danych w Internecie Hurtownie danych Systemy operacyjne i oprogramowanie sieciowe Seminarium magisterskie Powrót

22 dr Barbara Filipczyk Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka Powrót
Systemy informatyczne zarządzania Pozyskiwanie wiedzy z tekstu Przetwarzanie języka naturalnego Ontologie w tworzeniu serwisów WWW Dydaktyka Programowanie komputerów Projektowanie portali korporacyjnych Bazy danych Seminarium magisterskie Powrót

23 dr Grzegorz Filipczyk Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka Powrót
Bazy danych Pozyskiwanie wiedzy Pozyskiwanie wiedzy z tekstu Dydaktyka Systemy operacyjne Programowanie komputerów Informatyka Seminarium magisterskie Powrót

24 dr Krzysztof Kania Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka
Bazy danych Systemy analizy danych Dydaktyka Hurtownie danych Seminarium magisterskie Powrót

25 dr Stanisław Kędzierski
Specjalizacja naukowo-badawcza Workflow Modelowanie formalne przepływów pracy Logiki nieklasyczne Dydaktyka Programowanie komputerów Inżynieria oprogramowania Programowanie komputerów w środowisku MS Windows Seminarium magisterskie Powrót

26 dr Krzysztof Michalik Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka Powrót
Sztuczna inteligencja Dydaktyka Programowanie komputerów Systemy ekspertowe Elementy sztucznej inteligencji Seminarium magisterskie Powrót

27 dr Maria Smolarek Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka Powrót
Inżynieria wiedzy Informatyzacja organizacji gospodarczych Technologie informatyczne wspomagające zarządzanie kompetencjami pracowników Metodologia tworzenia i wdrażania systemów ekspertowych w organizacjach gospodarczych Dydaktyka Analiza i projektowanie systemów informatycznych Informatyka Technologia informacyjna Systemy ekspertowe Seminarium magisterskie Powrót

28 dr Bogna Zacny Specjalizacja naukowo-badawcza Dydaktyka Powrót
Wielowymiarowa analiza danych Hurtownie danych Inteligentna analiza danych i procesów gospodarczych Dydaktyka Wstęp do informatyki Technologia informacyjna Udostępnianie danych przez Internet Systemy pozyskiwania wiedzy Powrót

29 Tematyka prac dyplomowych
Bankowość elektroniczna Systemy e-learningu Systemy e-commerce Bezpieczeństwo bankowych usług elektronicznych Mobilne aplikacje biznesowe Techniki analizowania danych o użytkownikach Internetu Metody i narzędzia tworzenia serwisów WWW Powrót

30 Wynagrodzenia w branży IT
Według raportu płacowego dla stanowisk informatycznych opracowanego przez Sedlak & Sedlak średnie miesięczne wynagrodzenia zatrudnionych w branży IT wynoszą około 6250 PLN. Dalej

31 Dalej

32 Profile pracodawców Andersen Business Consulting
British American Tobacco Capgemini Polska CGI Sp. z o.o. Grupa Pracuj Sp. z o.o. Lufthansa Systems Poland Sp. z.o.o. Procter & Gamble Ciao GmbH – Centrum rozwoju oprogramowania DreamLab Onet.pl Sp. z o.o. Hogart IMG Information Management Polska K2 Internet Motorola Polska Sp. z o.o. Dalej

33 Kogo szukają pracodawcy?
Grupa Pracuj poszukuje Architekta/Analityka systemów e-commerce Opis stanowiska Osoba na tym stanowisku będzie brała udział w projekcie tworzenia innowacyjnej platformy e-commerce. Obowiązki: Współpraca w przygotowywaniu koncepcji i założeń systemu Zbieranie wymagań biznesowych, współpraca z klientami biznesowymi Modelowanie procesów biznesowych, tworzenie specyfikacji funkcjonalnej Współudział w budowaniu strategii rozwoju systemu Współpraca z technicznym zespołem projektowym Przygotowanie dokumentacji projektowej Wymagania: Wykształcenie wyższe Znajomość zagadnień e-commerce poparta uczestnictwem w komercyjnych projektach Wysokie umiejętności zarządzania i prowadzenia projektów Doświadczenie w prowadzeniu analizy wymagań klienta biznesowego Wysokie zdolności analityczne Wiedza ekspercka z zakresu projektowania i możliwości funkcjonalnych systemów zbierających i przetwarzających dane , Wysokie zdolności do kreowania nowych pomysłów i rozwiązań Umiejętność pracy w zespole projektowym Umiejętność samodzielnego wytyczania zadań i ich realizacji Wiedza związana z trendami i standardami w projektowaniu aplikacji internetowych, szczególnie b2b Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, więcej zobacz Powrót

34 Kontakt Katedra Informatyki Katedra Inżynierii Wiedzy
Budynek "A" - piętro II - pok. nr Tel +48/ Katedra Inżynierii Wiedzy Budynek "A" - piętro I - pok. nr 200a Tel +48/ Powrót


Pobierz ppt "Zapraszamy do studiowania Biznesu elektronicznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google