Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASTANÓW SIĘ, ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASTANÓW SIĘ, ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY"— Zapis prezentacji:

1 ZASTANÓW SIĘ, ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY
1 1

2 Doradca zawodowy to specjalista, który pomaga młodzieży
i dorosłym w wyborze drogi kształcenia i zawodu. 2 2

3 Droga kształcenia to ścieżka edukacyjna wybierana w ramach indywidualnego „projektu życiowego”. Możliwości kształcenia są różne, każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Typy szkół przedstawia schemat: 3 3

4 4 4

5 Na obecnym etapie edukacji masz do wyboru:
Gimnazjalisto! Na obecnym etapie edukacji masz do wyboru: technikum liceum ogólnokształcące zasadniczą szkołą zawodową liceum profilowane 5 5

6 Co powinieneś wiedzieć dokonując wyboru?
Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dyplom można odebrać z suplementem Europass, prezentującym umiejętności zawodowe i kompetencje w sposób czytelny w całej Unii Europejskiej.

7 w technikum uczysz się również przedmiotów ogólnokształcących,
z których zdajesz maturę

8 nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata, w czasie których uczysz się przedmiotów ogólnokształcących, a drogę edukacji zawodowej rozpoczynasz po maturze nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 2 lub 3 lata, w trakcie których odbywasz praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy lub w Centrum Kształcenia Praktycznego 8 8

9 Nauka w liceum profilowanym trwa 3 lata
Nauka w liceum profilowanym trwa 3 lata. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących w programie nauczania są przedmioty zgodne z wybranym profilem. Trwają dyskusje na temat pozostawienia LP w systemie edukacji w następnych latach szkolnych

10 Planowanie Twojej przyszłości powinno odbywać się w trzech etapach:

11 Poznanie siebie Etap pierwszy: czyli zidentyfikowanie własnych
umiejętności, uzdolnień, zainteresowań, i ocena stanu zdrowia 11 11

12 Poznanie świata edukacji i pracy
Etap drugi: Poznanie świata edukacji i pracy świata zawodów, dróg edukacji, zawodów, których wykonywanie daje największe szanse zatrudnienia 12 12

13 Etap trzeci: Planowanie kariery Jak zrealizować marzenia ? Poprzez kształtowanie umiejętności: pozyskiwania i wykorzystywania informacji planowania i podejmowania decyzji związanych z poszukiwaniem pracy tworzenia własnego portfolio pod kierunkiem doradcy zawodowego

14 Zawody przyszłości, czyli takie, które za kilka lat dadzą szerokie możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej:

15 1 Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 15 15

16 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
grafik komputerowy projektant serwisu www programista administrator baz danych Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 16 16

17 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
inżynier obsługi systemów komputerowych administrator sieci informatycznej organizator pracy wirtualnej telepracownik - praca w domu za pośrednictwem Internetu Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 17 17

18 2 Biotechnologia i jej zastosowania
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 18 18

19 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
biotechnolog farmaceutyczny biotechnolog środowiska bioinżynier chemiczny bioinżynier genetyczny Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 19 19

20 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
3 Ochrona środowiska Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 20 20

21 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
projektant wnętrz i zieleni pielęgniarz drzew analityk stanu środowiska Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 21 21

22 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
inspektor ochrony środowiska strażnik ochrony środowiska edukator ekologiczny doradca ekologiczny Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 22 22

23 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
4 Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 23 23

24 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
pracownik centrum interaktywnej obsługi klienta pracownik centrum elektronicznej obsługi klientów pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych projektant pakietów usług finansowych Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 24 24

25 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
analityk finansowy specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m.in. doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi negocjator w dużych firmach i korporacjach Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 25 25

26 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
handlowiec motoryzacyjny handlowiec zagraniczny handlowiec on line. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 26 26

27 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
5 Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 27 27

28 koordynator badań klinicznych specjalista zdrowia publicznego
inżynier kliniczny koordynator badań klinicznych specjalista zdrowia publicznego asystent medyczny Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie

29 inspektor farmaceutyczny kontroler jakości świadczeń zdrowotnych
terapeuta oddechowy inspektor farmaceutyczny kontroler jakości świadczeń zdrowotnych technolog kardiochirurgiczny Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie

30 Informacja, kultura popularna,
6 Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 30

31 specjalista d.s. kultury specjalista d.s. marketingu sieciowego
menedżer sieciowy menedżer wielokulturowości Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 31

32 animator parków rozrywki specjalista d.s. marketingu społecznego
specjalista od przygotowywania przemówień badacz rynku (rozrywki i czasu wolnego) Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 32

33 pracownik środków masowego przekazu broker informacji
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 33

34 7 Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia 34

35 organizator obsługi turystycznej pilot wycieczek
przewodnik turystyczny ekspert od turystyki Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 35

36 kucharz kelner hostessa gastronom rozrywkowy 36
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 36

37 8 Administracja Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 37

38 urzędnik skarbowy kurator doradca finansowy 38
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 38

39 9 Marketing, reklama Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie

40 specjalista ds. marketingu i zarządzania specjalista od reklamy
specjalista d/s public relations twórca reklam Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie 40

41 Zawody, w których wykształcenie na poziomie technicznym zwiększa szansę zatrudnienia:
Zawody branży elektronicznej, elektrycznej, informatycznej i mechanicznej; Zawody geodezyjno-drogowe; Zawody związane ze sferą usług: odzieżowe, fryzjerskie, poligraficzne; Zawody związane z logistyką i transportem; Zawody związane z ochroną środowiska, kształtowaniem krajobrazu i ogrodnictwem.

42 Poznanie siebie możesz rozpocząć od wypełnienia Ankiety skłonności zawodowych
42

43 W każdym numerze zadania wybierz jedną z dwóch możliwości („a” lub „b”) i zaznacz odpowiedź otaczając kółkiem właściwą literę na arkuszu odpowiedzi. Co wolisz ? 43

44 Co wolisz ? 1a) Hodować zwierzęta lub uprawiać rośliny.
1b) Obsługiwać maszyny (np. wiertarkę, robot kuchenny, maszynę do szycia). 44

45 Co wolisz ? 2a) Opiekować się osobą chorą, dbać o przyjmowanie przez nią leków. 2b) Wykonywać wykresy, zestawienia, schematy lub proste programy komputerowe. 45

46 Co wolisz ? 3a) Wyrażać na piśmie swoje myśli (pisać wiersze, opowiadania, pamiętniki) 3b) Obserwować rozwój roślin i zwierząt. 46

47 Co wolisz ? 4a) Wykonywać różne przedmioty, wyroby (np. z drewna, tkaniny, metalu, składników spożywczych) 4b) Sprzedawać lub reklamować towary. 47

48 Co wolisz ? 5a) Uczyć się języka obcego, tłumaczyć teksty.
5b) Mieć do czynienia z wydawnictwami artystycznymi o muzyce, plastyce, teatrze. 48

49 Co wolisz ? 6a) Zajmować się zwierzętami.
6b) Tłumaczyć innym, jak mają coś zrobić. 49

50 Co wolisz ? 7a) Organizować wystawę prac, konkurs recytatorski, dyskotekę, pokaz mody, wycieczkę. 7b) Obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, pojazdy, maszyny. 50

51 Co wolisz ? 8a) Udzielać rad i informacji.
8b) Bywać w teatrze, muzeum, na wystawie sztuki. 51

52 Co wolisz ? 9a) Naprawiać różnorodne rzeczy (ubrania, sprzęt mechaniczno-elektryczny). 9b) Wyszukiwać i poprawiać błędy w tekstach, tablicach rysunkach. 52

53 Co wolisz ? 10a) Prowadzić prace doświadczalne z biologii
10b) Robić obliczenia, rachunki. 53

54 Co wolisz ? 11a) Pracować w sadzie, ogrodzie na działce.
11b) Analizować schematy budowy odbiorników radiowych i telewizyjnych, wykroje odzieży, przepisy kulinarne. 54

55 Co wolisz ? 12a) Rozwiązywać zaistniałe między ludźmi konflikty.
12b) Wykonywać rysunki techniczne (sprawdzać je i korygować). 55

56 Co wolisz ? 13a) Robić zdjęcia artystyczne, malować, tańczyć.
13b) Przeprowadzać doświadczenia z roślinami. 56

57 Co wolisz ? 14a) Naprawiać urządzenia i aparaturę medyczną.
14b) Nieść pomoc poszkodowanym w wypadkach. 57

58 Co wolisz ? 15a) Skrupulatnie wykonywać powierzoną pracę (opisy, pomiary, sprawozdania). 15b) Wyrażać własne przeżycia przez rysunek, muzykę wiersz. 58

59 Co wolisz ? 16a) Wykonywać analizy laboratoryjne.
16b) Przyjmować i leczyć chorych, rozmawiać z nimi. 59

60 Co wolisz ? 17a) Zmieniać wystrój, ozdabiać swoje otoczenie.
17b) Montować i naprawiać różne mechanizmy, przyrządy, maszyny (np. samochody, rowery) 60

61 Co wolisz ? 18a) Prowadzić wycieczki do teatru, muzeum, rajdy turystyczne itp. 18b) Dyskutować na tematy związane z architekturą i sztuką. 61

62 Co wolisz ? 19a) Reperować uszkodzoną zabawkę, żelazko lub inny drobny sprzęt. 19b) Przerysowywać rysunki, napisy, mapy. 62

63 Co wolisz ? 20a) Walczyć ze szkodnikami i chorobami roślin.
20b) Obsługiwać komputery, pisać na maszynie. 63

64 Co wolisz ? 21a) Przebywać wśród ludzi, udzielać im pomocy i świadczyć drobne usługi. 21b) Składać różne urządzenia, majsterkować. 64

65 Co wolisz ? 22a) Planować wydatki, sporządzać bilans kosztów.
22b) Być na wsi i brać udział w zajęciach gospodarskich. 65

66 Co wolisz ? 23a) Lepić z gliny lub modeliny.
23b) Wędrować i obserwować naturę. 66

67 Co wolisz ? 24a) Porządkować notatki, dokumenty, rachunki.
24b) Czytać czasopisma i książki o tematyce technicznej. 67

68 Co wolisz ? 25a) Zawierać nowe znajomości.
25b) Rysować, grać na instrumencie, deklamować. 68

69 I II III IV V 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a - 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 10.b 11.a 11.b 12.a 12.b 13.a 13.b 14.a 14.b 15.a 15.b 16.a 16.b 17.a 17.b 18.a 18.b 19.a 19.b 20.a 20.b 21.a 21.b 22.a 22.b 23.a 23.b 24.a 24.b 25.a 25.b P…… T…… C…… D…… A…… 69

70 Podsumuj liczbę wyborów w kolumnach pionowych.
Uzyskane wyniki różnicują Twoje skłonności do pracy w poszczególnych grupach zawodowych I P człowiek-przyroda II T człowiek-technika III C człowiek-człowiek IV D człowiek-dane/system znaków V A człowiek-działalność artystyczna 70

71 Człowiek – przyroda Biolog Mikrobiolog Weterynarz Zootechnik Leśnik
Rybak Rybak Rolnik Ogrodnik Sadownik Pszczelarz Hodowca zwierząt i inne 71

72 Człowiek – technika Kucharz Mechanik pojazdów samochodowych Piekarz
Ciastkarz Cukiernik Murarz Cieśla Stolarz Inżynier budowlany Inżynier mechanik Inżynier elektronik itp. Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Mechanik obróbki skrawaniem Elektronik Monter aparatury radiowo-telewizyjnej Elektromechanik Elektryk Krawiec 72

73 Człowiek – człowiek Nauczyciel Lekarz Pielęgniarka Psycholog Adwokat
Sędzia Sprzedawca Dziennikarz Kelner Menedżer Prezenter radiowy i telewizyjny Stewardesa i inne 73

74 Człowiek – dane/system znaków
Informatyk Matematyk Fizyk Programista Ekonomista Astronom Tłumacz Kreślarz Kartograf Technik dokumentacji budowlanej Księgowy Korektor itp. 74

75 Człowiek - działalność artystyczna
Plastyk Rzeźbiarz Konserwator dzieł sztuki Muzyk Aktor Architekt Dekorator wnętrz Grawer Złotnik Zdobnik szkła Projektant odzieży Fotograf oraz wiele innych 75

76 Pamiętaj! 1. Najważniejsze czynniki przy wyborze szkoły i zawodu to : zainteresowania predyspozycje zawodowe - cechy osobowości - wyniki w nauce stan zdrowia opinia rodziców 2. Zwróć uwagę również na: - informacje w prasie, radiu i telewizji sytuację życiową rodziny - miejsce zamieszkania możliwość wykonywania tzw. zawodu dziedziczonego opinię o szkołach koleżanek i kolegów 76 76

77 Przy dokonywaniu wyboru możesz skorzystać z indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym prowadzonych w: Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 ul. Stawki 10, kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach tel Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży, Pl. Defilad 1, we wtorki w godz , w czwartki i soboty tel Rejonowych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych Szkolnych Ośrodkach Kariery przy szkołach

78 Pomocne adresy Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP www.ohp.pl
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (oferta szkół) Informacje na temat przeliczania ocen na punkty , Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informacje o zawodach, rankingi szkół

79 Życzymy powodzenia i trafnych wyborów szkół ponadgimnazjalnych!
79 79


Pobierz ppt "ZASTANÓW SIĘ, ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google