Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane aplikacje Internetu w badaniach genealogicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane aplikacje Internetu w badaniach genealogicznych"— Zapis prezentacji:

1 Wybrane aplikacje Internetu w badaniach genealogicznych
Jerzy Żenkiewicz Uczelniane Centrum Informatyczne UMK Toruń, Plac Rapackiego 1 Wybrane aplikacje Internetu w badaniach genealogicznych

2 Zakres prezentacji Wprowadzenie Rewolucja internetowa w genealogii
Instytucje i informacje genealogiczne w Internecie Praktyczne wyniki poszukiwań genealogicznych Jerzy Żenkiewicz UCI UMK

3 Wprowadzenie Genealogia jako nauka pomocnicza historii
Grecki rodowód („genius” – ród, rodzina, „logos” – nauka) Zakres (badanie historii przodków i szeroko pojętej rodziny) Źródła (dokumenty, akta, metryki kościelne, pomniki nagrobne, prywatne zapiski) Wyniki badań (forma opisowa, tablice genealogiczne) Genealogia na przestrzeni wieków Jerzy Żenkiewicz UCI UMK

4 Rewolucja internetowa w genealogii
Rozpowszechnienie komputerów personalnych (zmiana trybu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i prezentacji danych) Rozwój Internetu (zmiana trybu dostępu do zasobów informacyjnych, rozwój baz danych, system WWW) Oprogramowanie (zbieranie, przechowywanie i obróbka danych genealogicznych) Współpraca profesjonalistów z genealogami - amatorami Jerzy Żenkiewicz UCI UMK

5 Instytucje i informacje genealogiczne w Internecie
Stowarzyszenia i organizacje krajowe Polskie Towarzystwo Heraldyczne ( Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne, Związek Szlachty Polskiej ( Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego ( Polskie Towarzystwo Ziemiańskie ( Stowarzyszenia polonijne Polskie Stowarzyszenie Genealogiczne w Ameryce – Polish Genealogical Society of America ( Inne Jerzy Żenkiewicz UCI UMK

6 Instytucje i informacje genealogiczne w Internecie
Serwery genealogiczne PolishRoots ( Genealogy Resources on Internet (www-personal.umich.edu) Genealogy Online ( The Genealogy Home Page ( Helm’s Genealogy Toolbox ( Brytyjska rodzina królewska ( Marburger Archivschule ( Deutsche Genealogisch Home Page ( Jerzy Żenkiewicz UCI UMK

7 Instytucje i informacje genealogiczne w Internecie
Serwery genealogiczne (c.d.) Szlachta niemiecka (www8.informatik.uni-erlangen.de) Jim Eggert ( Roots-L ( Federation of Genealogical Societies ( The National Genealogical Society NGS ( LDS/FHC Information ( New England Historic and Genealogical Society ( Jerzy Żenkiewicz UCI UMK

8 Instytucje i informacje genealogiczne w Internecie
Serwery rodzinno-rodowe Stowarzyszenie Rodu Duninów ( Fundacja im. Dzieduszyckich ( Związek Rodu Żółtowskich ( Rodzina Bogusławskich ( Rodzina Dmochowskich ( Rodzina Dobrzyńskich ( Rodzina Czartoryskich ( Rodzina Kozłowskich ( Rodzina Mineyko ( Jerzy Żenkiewicz UCI UMK

9 Instytucje i informacje genealogiczne w Internecie
Serwery rodzinno-rodowe (c.d.) Rodzina Okińczyc ( Rodzina Platerów ( Rafał Prinke ( Rodzina Rościszewskich ( Rodzina Pszczółkowskich ( Rodzina Ustrzyckich ( Rodzina Wiszowatych ( Rodzina Żenkiewiczów ( Jerzy Żenkiewicz UCI UMK

10 Wyniki poszukiwań genealogicznych
Przykład 1: Genealogia rodu Żenkiewiczów Źródła Po Unii Horodelskiej Polityka deklasacyjna i skutki powstania styczniowego W nowych warunkach ekonomicznych Okres międzywojenny i II wojna światowa Jerzy Żenkiewicz UCI UMK

11

12

13 Wyniki poszukiwań genealogicznych
Przykład 1: Genealogia rodu Żenkiewiczów (c.d.) Poszukiwania w bazie danych Państwowego Ewidencji Ludności PESEL Internetowy „Słownik Nazwisk Współcześnie Używanych” Jerzy Żenkiewicz UCI UMK

14 Wyniki poszukiwań genealogicznych
Przykład 2: Poszukiwanie hallerczyka Działalność i zasoby Polskiego Stowarzyszenia Genealogicznego w Ameryce (bazy danych, Muzeum Polskie w Chicago) Internetowa baza danych o hallerczykach (współpraca Muzeum w Chicago z Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie) Transport żołnierzy (rejestry) SS Antigone kwietnia 1920 r. SS Princess Matokia maja 1920 r. SS Pochontas czerwca 1920 r. SS Latvia sierpnia 1922 r. Jerzy Żenkiewicz UCI UMK

15 Wyniki poszukiwań genealogicznych
Przykład 2: Poszukiwanie hallerczyka (c.d.) Wynik przeszukiwania bazy danych PGSA Haller’s Army Index Search Results : Name Location Volume Page Form Zenkiewicz, Franciszek Duluth, MN ABC L Zenkiewicz, Franciszek Duluth, MN A Jerzy Żenkiewicz UCI UMK

16 Wyniki poszukiwań genealogicznych
Przykład 2: Poszukiwanie hallerczyka (c.d.) Formularze werbunkowe formularz A – Karta Zgłoszeniowa Ochotnika, zawierająca podstawowe dane o ochotniku (imię, nazwisko, adres, stan cywilny, wiek, itp.), formularz B – Karta Przeglądu Lekarskiego (Medical Examination Report), formularz C – Akt Zgłoszenia do Armii Polskiej we Francyi, zawierający dane z formularza A i B oraz dodatkowe informacje o ochotniku (obywatelstwo, stopień wojskowy, zawód, najbliższa rodzina w Ameryce i Polsce, przynależność organizacyjna, pełnione funkcje, itp.) wraz z Deklaracją Ochotnika na wstąpienie w szeregi Armii Polskiej we Francji. Jerzy Żenkiewicz UCI UMK

17 Jerzy Żenkiewicz UCI UMK


Pobierz ppt "Wybrane aplikacje Internetu w badaniach genealogicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google