Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoretyczne podstawy tworzenia systemów relacyjnych baz danych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoretyczne podstawy tworzenia systemów relacyjnych baz danych"— Zapis prezentacji:

1 Teoretyczne podstawy tworzenia systemów relacyjnych baz danych
ETI II Nowoczesne Techniki Informatyczne 2007

2 Podstawowe pojęcia Baza danych to zbiór informacji zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często zestaw programów) nazywany jest "Systemem zarządzania bazą danych" (ang. DataBase Management System, DBMS). W ścisłej nomenklaturze baza danych oznacza zbiór danych, który zarządzany jest przez system DBMS.

3 Podstawowe pojęcia Relacyjny model baz danych został wymyślony przez E.F. Codda na przełomie lat 70. i 80. zeszłego stulecia. Standard RDBMS został ostatecznie opracowany przez ANSI X3H2. Dane w takim modelu przechowywane są w tabelach, z których każda ma stałą liczbę kolumn i dowolną liczbę wierszy. Każda tabela (relacja) ma zdefiniowany klucz danych (key) - wyróżniony atrybut lub kilka takich atrybutów, którego wartość jednoznacznie identyfikuje dany wiersz. Wyszukiwanie danych odbywa się za pomocą odwołania się programu do danego klucza i identyfikacji danego wiersza za pomocą tegoż.

4 Potrzeba tworzenia baz danych
Katalogowanie opisów obiektów tej samej klasy Imię, Nazwisko, Pesel, Data urodzenia, adres zamieszkania, sygn. akt Imię, Nazwisko, Nr albumu, kierunek studiów, telefon kontaktowy, adres do korespondencji Imię, Nazwisko, NIP, ważność badań okresowych, NKP, nr konta, data urodzenia, adres zamieszkania,

5 Potrzeba tworzenia baz danych
Katalogowanie opisów obiektów tej samej klasy Imię, Nazwisko, Pesel, Data urodzenia, adres zamieszkania, sygn. akt Imię, Nazwisko, Nr albumu, kierunek studiów, telefon kontaktowy, adres do korespondencji Imię, Nazwisko, NIP, ważność badań okresowych, NKP, nr konta, data urodzenia, adres zamieszkania,

6 Potrzeba tworzenia baz danych
Katalogowanie opisów obiektów tej samej klasy Imię Nazwisko Adres Data urodzenia Pesel NIP

7 Potrzeba tworzenia baz danych
Katalogowanie opisów obiektów tej samej klasy Imię Nazwisko A_Ulica A_Kod A_Miasto A_Nr_domu A_Nr_mieszkania Data urodzenia Pesel NIP

8 Potrzeba tworzenia baz danych
Katalogowanie opisów obiektów tej samej klasy Imię Tekst(30) Nazwisko Tekst(20) A_Ulica Tekst(50) A_Kod Tekst(5) A_Miasto A_Nr_domu A_Nr_mieszkania Data urodzenia Data Pesel Tekst(11) NIP Tekst(10)

9 Typy relacji Relacja: wiele-do-jednego Tabela nadrzędna
Tabela podrzędna Relacja: jeden-do-wielu Tabela podrzędna Tabela nadrzędna Relacja: wiele-do-wielu Tabela równorzędna

10 Tematy projektów do realizacji
Zadanie 1. Stworzyć bazę danych stanowiącą ewidencję posiadanych płyt CD. Tabele mają zawierać informacje o nazwie albumu, wykonawcy (słownik) oraz informacji o utworach na poszczególnych albumach. Stworzyć formularze do wprowadzania danych oraz główny interfejs aplikacji za pomocą formularza z przyciskami. Baza danych powinna się składać z następujących tabel: tabela główna przechowująca pełny opis płyty, tabela zawierająca listę wykonawców oraz tabela przechowująca informacje o utworach na poszczególnych albumach. Tabela utwory i płyty jest powiązana relacją typu wiele-do-jednego, czyli wiele utworów może pochodzić z jednego albumu, a dane w tabeli utwory są filtrowane wraz z przeglądaniem kolejnych rekordów w tabeli płyty.

11 Tematy projektów do realizacji
Zadanie 1.

12 Tematy projektów do realizacji
Zadanie 2. Stworzyć bazę danych stanowiącą ewidencję pojazdów samochodowych. Tabele mają zawierać informacje o pojeździe (marka/typ/kolor/rok prod.), właścicielach oraz przeglądach technicznych. Stworzyć formularze do wprowadzania danych oraz główny interfejs aplikacji za pomocą formularza z przyciskami. Baza danych powinna się składać z następujących tabel: tabela główna przechowująca pełny opis samochodu, kilka tabel słownikowych przechowujących różne informacje, np.: marka, typ, typ silnika, kolor itp., tabela zawierająca opis właścicieli pojazdów, oraz tabela zawierająca opis przeglądów poszczególnych pojazdów. Tabela samochód będzie w modelu logicznym powiązana z tabelą osoby relacją wiele-do-wielu, ponieważ każdy pojazd może mieć kilku właścicieli, a każda osoba może być właścicielem kilku pojazdów.

13 Tematy projektów do realizacji
Zadanie 2.

14 Tematy projektów do realizacji
Zadanie 3. Stworzyć bazę danych stanowiącą ewidencję studentów na potrzeby dziekanatu. Tabele mają zawierać informacje o studentach, przebiegu ich studiów oraz informacje o zdobytych zaliczeniach. Stworzyć formularze do wprowadzania danych oraz główny interfejs aplikacji za pomocą formularza z przyciskami. Baza danych powinna się składać z następujących tabel: tabela główna przechowująca pełny opis studenta, kilka tabel słownikowych przechowujących różne informacje, np.: kierunki, przedmioty, pracownicy itp., tabela zawierająca informacje o zdobytych przez studenta zaliczeniach. Tabela student będzie powiązana z tabelą kierunki relacją wiele-do-wielu, ponieważ każdy student może studiować na kilku kierunkach, a na jednym kierunku jest wielu studentów.

15 Tematy projektów do realizacji
Zadanie 3.

16 Tematy projektów do realizacji
Zadanie 4. Stworzyć bazę danych stanowiącą ewiden-cję komputerów wraz z zainstalowanym oprogramowa-niem. Tabele mają zawierać informacje o posiadanych komputerach, zainstalowanym oprogramowaniu, lokali-zacji sprzętu oraz osobach odpowiedzialnych za serwiso-wanie. Stworzyć formularze do wprowadzania danych oraz główny interfejs aplikacji za pomocą formularza z przyciskami. Baza danych powinna się składać z następujących tabel: tabela główna przechowująca pełny opis komputera, kilka tabel słownikowych przechowujących różne informacje, np.: procesor, płyta, hdd itp., tabela zawierająca informacje o posiadanych licencjach, tabela zawierająca informacje o pracownikach. Tabela licencje będzie zawierała po jednym wpisie dla każdej posiadanej licencji, dzięki czemu będzie można ją przypisać do konkretnej maszyny.

17 Tematy projektów do realizacji
Zadanie 4.

18 Tematy projektów do realizacji
Zadanie 5. Stworzyć bazę danych stanowiącą ewidencję posiadanych książek. Tabele mają zawierać informacje o nazwie ksiązki, opisie fizycznym, wydawnic-twie oraz ewidencję wypożyczeń poszczególnych ksią-żek. Stworzyć formularze do wprowadzania danych oraz główny interfejs aplikacji za pomocą formularza z przy-ciskami. Baza danych powinna się składać z następujących tabel: tabela główna przechowująca pełny opis książki, kilka tabel słownikowych przechowujących różne informacje, np.: autor, wydawnictwo, oprawa itp., tabela zawierająca informacje o osobach wypożyczających książki. Tabela książka w modelu fizycznym będzie powiązana z tabelą osoba relacją wiele-do-wielu, ponieważ jedna osoba może pożyczyć kilka książek i jedna książka może być wypożyczona przez kilka osób (nie w jednym czasie).

19 Tematy projektów do realizacji
Zadanie 5.

20 Adam Sudoł Katedra Technologii – Uniwersytet Opolski
Dziękuję za uwagę… Adam Sudoł Katedra Technologii – Uniwersytet Opolski 2007


Pobierz ppt "Teoretyczne podstawy tworzenia systemów relacyjnych baz danych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google