Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Wirowski Zakład Informatyki Lasów Państwowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Wirowski Zakład Informatyki Lasów Państwowych"— Zapis prezentacji:

1 Marek Wirowski Zakład Informatyki Lasów Państwowych
Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego, Rejestr Leśnego Materiału Rozmnożeniowego, SON, SON_WWW, … Marek Wirowski Zakład Informatyki Lasów Państwowych ZILP

2 Koncepcja ogólnodostępnego Rejestru LMP_LP Współpraca z BNL
Prace nad SON_WWW Koncepcja ogólnodostępnego Rejestru LMP_LP Współpraca z BNL Zawieszenie prac nad Rejestrem LMP_LP Koncepcja włączenia informacji zawartych w Rejestrze LMP_LP do Danych Stałych Globalnych SILP posadowionych na centralnym serwerze DSG SILP ZILP

3 Rejestr LMP_LP Kluczowa część systemu dla nasiennictwa leśnego
Pozostałe bazy podsystemu nasiennego powinny odwoływać się do informacji zawartej w tej bazie Aplikacja webowa zapewnia szeroki dostęp do aktualnej informacji o obiektach LMP Baza zawiera zasób informacji wykraczający poza ramy Krajowego Rejestru LMP prowadzonego przez BNL Strukturalizowany opis obiektów oraz dowolne pliki związane z obiektami: zdjęcia, szkice, pisma, … ZILP

4 Menu ZILP

5 Wyszukiwarka ZILP

6 ZILP

7 ZILP

8 ZILP

9 Desktopowa aplikacja SON:
Pierwsze kompleksowe ujęcie informatyczne problematyki zapisu informacji o ocenach materiału rozmnożeniowego Rozwiązanie desktopowe = lokalne dla każdej SON Brak ujednolicenia wersji oprogramowania Brak wspólnych dla wszystkich jednostek słowników kodowania informacji. => Ginięcie lub pojawianie się obcych opisów próbek. ZILP

10 Aplikacja webowa SON_WWW jako rejestr ocen materiału rozmnożeniowego:
Praca nad systemem dla nasiennictwa od środka obszaru tematycznego Redundancja i niespójność z danymi zapisanymi w Rejestrze LMP_LP Włączenie SON i SKN do sieci Internet Próba ujednolicenia treści opisów próbek nasion ZILP

11 Trochę statystyki: W bazie aplikacji SON_WWW zarejestrowano do dnia dzisiejszego17766 opisów próbek nasion ZILP

12 ZILP

13 ZILP

14 ZILP

15 ZILP

16 Aplikacja Meldunku o urodzaju nasion
Trzeci rok działania jako zdalny meldunek Przygotowywana jest obecnie nowa aplikacja oparta o technologię ADF JSF Zmieniona klasyfikacja stopni urodzaju nasion: dobry, średni, słaby, zły, brak danych Dynamiczne mapki prezentujące statystyki akcji meldunkowej ZILP

17 ZILP

18 Co po zbudowaniu Rejestru LMP_LP?
Od czerwca rusza weryfikacja i uzupełnianie Rejestru. Najpierw przez jednostki pilotażowe a od wakacji przez wszystkie jednostki LP Udostępnienie LMP_LP dla stacji SILP w jednostkach posiadających ten system poprzez sieć WAN Opracowanie Rejestru Leśnego Materiału Rozmnożeniowego LP Włączenie informacji zawartych w systemie Zasoby (LBG Kostrzyca) … {do LMP_LP czy może do RLMR_LP ???} ZILP

19 Krajowy Rejestr LMP_BNL
Stan obecny Rejestr LMP_LP Krajowy Rejestr LMP_BNL Aplikacja Meldunku o urodzaju Zasoby LBG Kostrzyca Aplikacja SON SILP Aplikacja SON_WWW ZILP

20 Planowane aplikacje WEBOWE (?)
ZILP

21 Aplikacja SON w nowym układzie funkcjonalnym:
PLANY ROZWOJOWE Aplikacja SON w nowym układzie funkcjonalnym: Aplikacja SON napisana będzie w technologii .NET (wersja w połowie lipca obejmie dotychczasowy zakres funkcjonalności aplikacji SON) Zdalna komunikacja z bazą SON_WWW Zdalny dostęp do Rejestru LMP_LP, a w przyszłości również do Rejestru LMR Przesyłanie do SON_WWW rozszerzonych informacji o wynikach oceny próbek nasion Aplikacja SON_WWW (w wersji ADF JSF): Rejestrowanie opisów nasion poprzez formularz webowy korzystający z Rejestru LMP_LP, a w przyszłości Rejestru LMR Przygotowanie sprawozdawczości dotyczącej prowadzonych ocen materiału rozmnożeniowego ZILP

22 Marek Wirowski Zakład Informatyki Lasów Państwowych
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Marek Wirowski Zakład Informatyki Lasów Państwowych Prezentacja dostępna pod adresem: ibl_aplikacje_dla_nasiennictwa_ b.ppt ZILP


Pobierz ppt "Marek Wirowski Zakład Informatyki Lasów Państwowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google