Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wkład Branickich w obraz XVIII-wiecznego miasta Białegostoku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wkład Branickich w obraz XVIII-wiecznego miasta Białegostoku"— Zapis prezentacji:

1 Wkład Branickich w obraz XVIII-wiecznego miasta Białegostoku
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku PROJEKT: Wkład Branickich w obraz XVIII-wiecznego miasta Białegostoku Opiekun: Bogusława Maria Zdrojewska Uczestnicy: członkowie koła historycznego „Młodych regionalistów”

2 Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku
CELE PROJEKTU Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku Rozbudzenie ducha młodych odkrywców historii regionu poprzez badania naukowe Integracja społeczności szkolnej Poznanie historii „Małej Ojczyzny”, a przez to poszerzenie wiedzy o dziejach Polski i Europy Przybliżenie uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz mieszkańcom miasta bogactwa kulturowego dawnej społeczności podlaskiej Umiejętne wykorzystanie narzędzi i programów komputerowych i Internetu Promocja szkoły, miasta Białegostoku i regionu

3 OPIS PROJEKTU Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku Uczestnicy koła historycznego „Młodych regionalistów” postanowili poznać dzieje Branickich i ich działalność na rzecz miasta Białegostoku oraz przygotować całą społeczność szkolną do nadania imienia Izabeli Branickiej gimnazjum. W ramach projektu młodzież nawiązała współpracę z Państwowym Archiwum, Archiwum Archidiecezjalnym, Muzeum Podlaskim, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków z Instytutem Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Poszukiwania śladów Branickich w bibliotekach, czytelniach, instytucjach państwowych i kościelnych przybliżyły uczniom warsztat pracy historyka i rozbudziły pasję młodego odkrywcy dziejów. Efektem końcowym pracy młodzieży są trzy prezentacje multimedialne: „Izabela i Klemens Braniccy”, „Ślady Branickich w Białymstoku”, „Kronika projektu” oraz film „W krypcie Izabeli”, wykresy z ankiet sprawdzających wiedzę białostoczan o Branickich, dwa drzewa genealogiczne: Izabeli Branickiej z Poniatowskich i Jana Klemensa Branickiego, a także wystawa i strona

4 WYKORZYSTANE NARZĘDZIA I PROGRAMY KOMPUTEROWE
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku Przeglądarka (Internet Explorer) – wyszukiwanie informacji Microsoft Office Excel - wykresy Microsoft Office Word – tworzenie tekstów Microsoft Office PowerPoint - prezentacje Adobe PhotoShop cs2 9.0 – obróbka zdjęć CS Pajączek 5 NxG PRO – tworzenie strony www Fille Zilla – wrzucanie plików na serwer Gadu – Gadu - komunikacja Windows Movie Maker – obróbka filmów Microsoft Outlook - przesyłanie sprawozdań i materiałów

5 WYKORZYSTANE NARZĘDZIA INTERNETOWE
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku

6 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku Nad projektem pracowali uczniowie koła historycznego „Młodych regionalistów”, podzieleni na sześć zespołów zadaniowych liczących po trzy osoby. Grupa I – opracowywała biogram Izabeli Branickiej Grupa II – opracowywała biogram Jana Klemensa Branickiego Grupa III – zajmowała się Białymstokiem w czasach Branickich Grupa IV – poszukiwała informacji o ogrodach Branickich Grupa V – poszukiwała informacji o dworze najrządniejszego w Polsce magnata Grupa VI – tworzyła kronikę projektu

7 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku Uczniowie wszystkich grup zbierali i opracowywali materiały w celu przygotowania strony internetowej i wystawy Uczniowie grupy I, II, III i VI przygotowali prezentacje multimedialne Uczniowie grupy I nakręcili i zmontowali film „W krypcie Izabeli Branickiej” Uczniowie grupy I i II stworzyli drzewa genealogiczne Branickich Uczniowie grupy III, IV przygotowali konkurs fotograficzny dla gimnazjów województwa podlaskiego oraz konkurs sprawdzający wiedzę uczniów i nauczycieli naszego gimnazjum Uczniowie grupy VI przygotowali sondę dla białostoczan i opracowali jej wyniki na wykresach oraz stronę

8 ROLA NAUCZYCIELA Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku Przedstawiłam listę tematów projektu do wyboru przez uczniów Wskazałam adresy bibliotek i czytelni oraz zapoznałam z zasadami korzystania z zasobów tych instytucji Uczestniczyłam i koordynowałam pracą uczniów podczas kwerend źródłowych w Archiwum Państwowym, Archiwum Archidiecezjalnym i Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Organizowałam spotkania z historykami Koordynowałam pracą uczniów, udzielałam wsparcia i pomocy Przedstawiłam kartę oceny projektu Udzieliłam pomocy w zorganizowaniu konkursów Pomogłam w przygotowaniu publicznej prezentacji

9 OPIS DZIAŁAŃ UCZNIÓW Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku Nawiązanie współpracy z instytucjami naukowymi i kościelnymi oraz księdzem prałatem proboszczem białostockiej fary, w której została pochowana Izabela Branicka Spotkania z historykami mające na celu poznanie dziejów miasta w czasach barokowych oraz zapoznanie uczniów z warsztatem naukowym historyka Praca uczniów w białostockich bibliotekach i czytelniach - zebranie i opracowanie materiałów źródłowych i fotograficznych Kwerenda źródłowa młodzieży w Archiwum Państwowym i Archidiecezjalnym w Podlaskim Muzeum oraz w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku Sonda uliczna wśród mieszkańców miasta Białegostoku- sporządzenie wykresów

10 OPIS DZIAŁAŃ UCZNIÓW Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku Zorganizowanie konkursu sprawdzającego zasób wiedzy uczniów i nauczycieli o przyszłe patronce szkoły Izabeli Branickiej oraz konkursu fotograficznego dla gimnazjów województwa podlaskiego pt.: „Ślady Branickich w Białymstoku” Opracowanie drzewa genealogicznego Izabeli i Klemensa Branickich na stronie Nakręcenie filmu w krypcie Izabeli Branickiej Przygotowanie wystawy, prezentacji multimedialnych Stworzenie strony internetowej

11 REZULTATY PRACY Film „W krypcie Izabeli Branickiej”
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku Film „W krypcie Izabeli Branickiej” Strona internetowa Trzy prezentacje : „Izabela i Klemens Braniccy”, „Białystok w czasach Branickich”, „Kronika projektu” Wykresy z ankiet sprawdzających wiedzę białostoczan o Branickich

12 REZULTATY PRACY Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku Dokumenty źródłowe potwierdzające działalność Branickich na rzecz miasta Białegostoku zamieszczone na wystawie i w prezentacjach Plakaty: „Izabela i Klemens” Wystawa „Wkład Branickich w obraz XVIII-wiecznego miasta Białegostoku” Dwa drzewa genealogiczne: Izabeli Branickiej z Poniatowskich i Jana Klemensa Branickiego

13 PREZENTACJA Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku Publiczna prezentacja projektu odbyła się 13 maja roku na forum naszego gimnazjum. Na holu głównym szkoły ustawiona została wystawa przedstawiająca wkład Branickich w obraz XVIII-wiecznego miasta Białegostoku - efekt mozolnej pracy wszystkich grup w archiwach, bibliotekach i innych instytucjach państwowych i kościelnych oraz wielogodzinna praca przy obróbce zdjęć i skanów dokumentów źródłowych. Prowadzące prezentację: Ania i Patrycja przywitały gości i zaprosiły do obejrzenia rezultatów prac nad projektem.

14 PREZENTACJA Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku Dziewczynki zapowiadały kolejno prezentacje multimedialne grup: I i II "Izabela i Klemens Braniccy", III - " Białystok w czasach Branickich", VI - "Kronika projektu", IV i V film "W krypcie Izabeli Branickiej" oraz stronę internetową projektu. Następnie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wiedzy "Izabela Branicka" i konkursu fotograficznego "Ślady Branickich w Białymstoku i okolicy" oraz wręczenie nagród zwycięzcom. Na koniec dziewczynki podziękowały wszystkim za uwagę i zaprosiły do obejrzenia wystawy.

15 OPINIE I WNIOSKI UCZNIÓW
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku W ramach projektu uczniowie wzmacniali więzi interpersonalne i doskonalili umiejętność współpracy w grupie: Sympatyczne relacje. Każdy był pomocny i miły wobec innych. Była doprawdy przemiła atmosfera w czasie realizacji projektu. Poszerzyli wiedzę historyczną oraz umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem: Dowiedziałam się wiele ciekawych rzeczy o Branickich i historii Białegostoku. Potrafię już scharakteryzować barok i sarmatyzm. Nauczyłam się posługiwać nowymi programami komputerowymi. Nauczyłam się tworzyć prezentacje multimedialne, obrabiać zdjęcia. Poznałam historię Białegostoku i Branickich. Chodziliśmy do archiwum i bibliotek, tam nauczyłem się wyszukiwać ważnych informacji.

16 WNIOSKI NAUCZYCIELA Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku Realizując projekt „Wkład Branickich w obraz XVIII-wiecznego miasta Białegostoku”, pracując z młodzieżą, w której można rozbudzić ducha młodych odkrywców, zainspirować, zachęcić oraz pobudzić wyobraźnię pracą projektową o wiele silniej niż najlepszy wykład, miałam wpływ na kształtowanie u młodych ludzi umiejętności postrzegania teraźniejszości jako elementu wielkiego dziejowego procesu. Starałam się rozwinąć lokalną tożsamość oraz rozbudzić poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za kształt lokalnej wspólnoty. Wspólnie z uczniami poznaliśmy i opanowaliśmy wiele „nowych” dla nas programów komputerowych. Uczniowie chętniej biorą udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, są bardziej kreatywni w działaniu, co jest największym sukcesem założonych celów projektu. Młodzież sama już proponuje przygotowanie prezentacji na wybrany temat lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie.

17 Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować na adres e-mail:
KONTAKT Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku Dziękuję za uwagę Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować na adres Bogusława Maria Zdrojewska


Pobierz ppt "Wkład Branickich w obraz XVIII-wiecznego miasta Białegostoku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google