Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Punkty dodatnie uczeń otrzymuje w szczególności za: Punkty dodatnie uczeń otrzymuje w szczególności za: Lp. Zachowania pozytywne Punkty + Częstotliwość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Punkty dodatnie uczeń otrzymuje w szczególności za: Punkty dodatnie uczeń otrzymuje w szczególności za: Lp. Zachowania pozytywne Punkty + Częstotliwość"— Zapis prezentacji:

1 Punkty dodatnie uczeń otrzymuje w szczególności za: Punkty dodatnie uczeń otrzymuje w szczególności za: Lp. Zachowania pozytywne Punkty + Częstotliwość 1). Udział w konkursie na rzecz klasy: - indywidualnie - grupowo - cała klasa 5 p. 3 p. 1 – 2 p. każdykażdykażdy 2).Olimpiady: - udział w I etapie - zakwalifikowanie się do II etapu i udział w nim - zakwalifikowanie się do III etapu i udział w nim - uzyskanie tytułu laureata 5 p. 10 p. 20 p. 30 p. każdy 3).Konkursy ogólnopolskie: - udział - wyróżnienie - tytuł laureata 5 p. 10 p. 15 p. każdy

2 4).Inne konkursy oraz zawody sportowe: - udział w gminnych, powiatowych i międzygimnazjalnych - udział w rejonie -udział w województwie -udział w ogólnopolskich + punkty za zajęcie miejsca : I – go II – go III – go wyróżnienia 5 p. 10 p. 20 p. 30 p. 10 p. 8 p. 6 p. 4 p. każdy

3 5).Liga szkolna - zaangażowanie0 – 10 p.raz w semestrze 6).Praca na rzecz klasy: - zrobienie gazetki, czy wystroju klasy - przyniesienie kwiatka -puszki – za każde 10 szt. -baterie – za każdy kilogram -makulatura – za każde 3 kilogramy - przygotowanie pomocy na zajęcie, przyniesienie potrzebnych rekwizytów itp. -funkcja w klasie -pomoc koleżeńska max. 10 p. 2 p. 1 p. 5 p. 1 p. 1 – 10 p. max. 5 p. max. 10 p. każde Każde każde raz w semestrze 7).Funkcja w SUmax. 10 p.raz w semestrze

4 8).Opieka nad zwierzętamimax. 10p.raz w semestrze 9).Pomoc w bibliotece, świetlicy, nauczycielom czy innym pracownikom szkoły 1 – 10 p.każda 10). Udział w akademiach, apelach czy innych uroczystościach max. 5 p.każdy 11). Praca na rzecz innych: - zbiórka darów, przyniesienie darów - całodniowe kwestowanie np. na rzecz WOŚP, 1 IX itp. 1 - 10 p. 10 p. każdy

5 12).100 % frekwencja w miesiącu5 p.każda 13).Punkty wychowawcy – uzasadnione wpisemmax. 10 p. raz w semestrze

6 7. Punkty ujemne uczeń otrzymuje w szczególności za: Lp.Zachowania negatywnePunkty -Częstotliwość 1).Przeszkadzanie podczas lekcji - uwagi- 5 do - 10 p.każde 2).Niewykonanie polecenia nauczyciela czy innego pracownika szkoły - 5 p.każde 3).Wyjście poza teren szkoły- 10 p.każde 4).Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela czy innego pracownika szkoły - 10 p.każde 5).Ignorowanie nauczyciela w szkole i poza nią- 5 p.każde 6).Ubliżanie koledze, zaczepki słowne, szturchanie - 10 p.każde 7).Bójki- 20 p.każda

7 8).Znęcanie się nad kolegami, zastraszanie- 30 p.każde 9).Wyłudzanie pieniędzy czy innych rzeczy- 30 p.każde 10).Wulgarne słownictwo- 5 do - 10 p.każde 11).Nieodpowiednie zachowanie podczas przerw, wycieczek, uroczystości, w świetlicy, bibliotece czy jadalni - 5 do - 10 p.każde 12).Spóźnienia- 2 p.każde 13).Nieobecności nieusprawiedliwione- 5 p.każda 14).Kradzież- 50 p.każda 15).Palenie papierosów- 20 p.każde 16)Posiadanie papierosów- 10 p.każde 17)Picie alkoholu- 30 p.każde 18).Posiadanie alkoholu- 15 p.każde 19).Posiadanie, używanie czy rozprowadzanie narkotyków- 70 p.każde 20).Konflikt z prawem- 70 p.każdy

8 21).Niszczenie sprzętu szkolnego, mienia, książek z biblioteki czy rzeczy innych osób - 10 do - 20 p. każde 22).Zaśmiecanie otoczenia - 5 p.każde 23).Brak zmiennego obuwia - 5 p.każdy 24).Brak mundurka szkolnego - 5 p.każdy 25).Korzystanie z telefonu komórkowego czy innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły bez zgody nauczyciela - 10 p.każde 26).Okłamywanie nauczyciela- 20 p.każde 27).Widoczny makijaż, pomalowane paznokcie, ekstrawagancka biżuteria, piercing, tatuaże - 5 p.każdy

9 28).Tipsy- 20 p.jednorazowo 29).Nabłyszczanie i stawianie włosów na żelu - 5 p.każde 30).Farbowanie, strzyżenie na łyso, dredy- 20 p.jednorazowo 31).Nieuzasadniona odmowa udziału w zawodach czy innych pracach zleconych -5 do - 10 p. każda 32).Nie wywiązanie się z powierzonego zadania- 5 p.każde 33).Nieterminowe dostarczanie usprawiedliwień oraz innych zaświadczeń - 5 p.każde 34).Punkty wychowawcy – uzasadnione wpisemdo – 10 p.raz w semestrze

10 8. Suma uzyskanych punktów stanowi o ocenie śródrocznej lub końcoworocznej. 9. Śródroczne oceny zachowania ustalane są w oparciu o następującą punktację: Wzorowe200 i więcej punktów i nie więcej niż 10 punktów ujemnych Bardzo dobre156 – 199 punktów i nie więcej niż 20 punktów ujemnych Dobre116 – 155 punktów i nie więcej niż 30 punktów ujemnych Poprawne85 – 115 punktów Nieodpowiednie50 – 84 punktów Naganneponiżej 50 punktów

11 10. Końcoworoczna ocena zachowania ustalana jest w oparciu o następującą łączną punktację z pierwszego i drugiego semestru: Wzorowe400 i więcej punktów i nie więcej niż 20 punktów ujemnych Bardzo dobre312 – 399 punktów i nie więcej niż 40 punktów ujemnych Dobre232 – 311 punktów i nie więcej niż 60 punktów ujemnych Poprawne170 – 231 punktów Nieodpowiednie100 – 169 punktów Naganneponiżej 100 punktów


Pobierz ppt "Punkty dodatnie uczeń otrzymuje w szczególności za: Punkty dodatnie uczeń otrzymuje w szczególności za: Lp. Zachowania pozytywne Punkty + Częstotliwość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google