Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Weronika Paszewska Jakub Rok || Grupa eFTe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Weronika Paszewska Jakub Rok || Grupa eFTe"— Zapis prezentacji:

1 Weronika Paszewska Jakub Rok || Grupa eFTe
Sprawiedliwy Handel Weronika Paszewska Jakub Rok || Grupa eFTe

2 Sprawiedliwy Handel w teorii
Bezpośrednie relacje pomiędzy producentami z Południa i konsumentami z Północy Partnerstwo handlowe Większa równość w międzynarodowym handlu Dostęp do rynku Zrównoważony i harmonijny rozwój

3 Czemu Sprawiedliwy Handel?
2,7 mld ludzi na świecie żyje za mniej, niż 2 $ dziennie 900 mln ludzi na świecie głoduje W wyniku skrajnego niedożywienia lub chorób z nim związanych co 5 sekund umiera dziecko Ponad 120 mln dzieci nie chodzi do szkoły Około 580 mln kobiet jest analfabetkami Polska jest rajem…

4 A gdyby tak... Przywrócić Afryce poziom udziału w eksporcie światowym sprzed 50 lat (6,5%), oznaczałoby to dodatkowe 350 mld $/rok Zwiększyć udział w światowym eksporcie Afryki, Azji Pd-Wsch i Pd oraz Ameryki Łacińskiej o 1% - tak osiągnięte przychody mogłyby pomóc wyjść 128 mln ludzi z ubóstwa. Oficjalna pomoc międzynarodowa dla Afryki Subsaharyjskiej to obecnie 33 mld $/rok

5 Czemu Sprawiedliwy Handel?
USA, UE i Japonia wydają 350 mld $/rok na subsydia dla rolników w swoich krajach. Szacuje się, że to skutkuje mniejszymi o 50 mld $/rok potencjalnymi wpływami z eksportu płodów rolnych dla krajów globalnego Południa.

6 Czemu Sprawiedliwy Handel?
Praca w warunkach niewolniczych istnieje na 90% plantacji kakao WKS Kawa stanowi około połowy PKB oraz ponad 70% wartości eksportu w takich krajach, jak Etiopia, Burundi, czy Uganda. W Etiopii uprawiający kawę rolnicy dostają dolara za zebranie kilograma ziaren. W europejskich kawiarniach można z tego zaparzyć 80 filiżanek kawy – wartych 230 $

7 Globalny rynek kawy Kawa jest drugim, pod względem wartości wymiany, dobrem w handlu międzynarodowym 25 mln producentów – drobnych, z Południa 700 mld filiżanek rocznie (ilu konsumentów?)‏ 75% produkcji trafia na eksport, głównie na Północ Niestabilne ceny – próby regulacji(lata )‏ Liberalizacja rynku – po 1989 roku Kryzys kawowy rok

8 Globalny rynek kawy Zyski producentów w coraz mniejszym stopniu zależą od ceny płaconej przez konsumentów w sklepie, a bardziej – od pośredników i ich polityki. Stabilna, przejrzysta i dająca producentom ‘głos’ struktura, została zastąpiona przez nieformalny układ zdominowany przez nabywców (firmy wypalające!)‏ Powrót do odgórnej regulacji rynku jest praktycznie niemożliwy SH przekłada koszty utrzymania częściowo regulowanego rynku z budżetów państw, na nas, świadomych konsumentów!

9 Tradycyjny handel - rolnik - pośrednik skupujący
- pośrednik z zapleczem technicznym - lokalny eksporter - (handlowiec międzynarodowy)‏ - firma wypalająca - detalista - konsument

10 Tradycyjny handel rolnik pośrednik skupujący
pośrednik z zapleczem technicznym lokalny eksporter (handlowiec międzynarodowy)‏ firma wypalająca detalista konsument

11 Alternatywny handel - rolnik - spółdzielnia - (ew. unia) - kupiec
- firma wypalająca - detalista - konsument

12 Alternatywny handel rolnik pośrednik skupujący
pośrednik z zapleczem technicznym lokalny eksporter (handlowiec międzynarodowy)‏ firma wypalająca detalista konsument Inicjatywa narodowa (czlonek FLO)‏

13 Skąd ten pomysł? Przeszłość kolonialna – odpowiedzialność, globalna solidarność Globalizacja – handel międzynarodowy (regulacja), przepływ informacji Zrównoważony rozwój – pozaekonomiczne aspekty rozwoju, globalna perspektywa, Świadomość konsumencka – globalne skutki codziennych wyborów ‘Trade not Aid’

14 Historia rozwoju SH – 3 etapy
Handel charytatywny – sprzedaż rękodzieła z Południa; zakup motywowany współczuciem nabywcy; Import produktów spożywczych i certyfikacja – lojalność konsumentów, podkreślenie wyjątkowości idei; rynek głównych towarów importowanych z Południa; Odpowiedzialny biznes – konsumenci przywiązują większą wagę do warunków powstawania produktów i związanych z tym oddziaływań.

15 Fair Trade czy Fairtrade?
Pisane ze spacją oznacza cały ruch zaangażowany w zapewnienie godnego życia rolnikom i pracownikom z Południa poprzez sprawiedliwe warunki handlowe. Bez spacji oznacza produkty certyfikowane przez organizację FLO - czyli ponad 80% wszystkich produktów SH

16 Certyfikacja Sprecyzowane kryteria Wyjątkowość Koszty dla producenta
1988 (Holandia) Max Havelaar – certyfikowana kawa 1997 – FLO i znak FT (produkt)‏ 2004 – IFAT i znak FTO (organizacja)‏

17 Zasady SH wg FLO Rozwój ekonomiczny i społeczny, standardy środowiskowe i warunków pracy – wymagania dla organizacji producenckich Warunki handlu – wymagania dla nabywcy Cena minimalna dla każdego produktu Premia FT na rzecz społeczności lokalnej Demokratyczne podejmowanie decyzji Bezpieczne i godne warunki pracy Wspieranie ekoprodukcji Umowy długoterminowe Prefinansowanie Planowanie strategiczne

18 Cena minimalna i Premia FT
Cena minimalna jest ustalana z uwzględnieniem średnich kosztów produkcji i przeciętnego wynagrodzenia Cena minimalna nie może być mniejsza niż cena bazowa (rynkowa)‏ Premia FT w przypadku kawy wynosi 0,2$ za kg (cena minimalna – 2,4 $). Przeznaczana jest w drodze demokratycznego głosowania na rozwój społeczności lokalnej. Spółdzielnia COOCAFE, która skupia 4000 rolników, zarobiła dzięki Premii FT 7 mln $ przez 10 lat

19 Projekty zrealizowane w OCFCU z Premii FT
5 szkół podstawowych 4-klasowych (dla 6000 dzieci), rozbudowa 6 szkół, 17 dodatkowych sal szkolnych, 4 przychodnie lekarskie i 1 klinika, wyposażenie w sprzęt medyczny 3 istniejących przychodni lekarskich, 36 ujęć czystej wody, 1 most, 1 linia energetyczna, 7 stacji oczyszczania ziaren kawy. 11 spółdzielni, skupiających 9 tys. drobnych producentów wraz z rodzinami. Źródło: Meskela T., 2008

20 1,5 mln producentów = około 7,5 mln beneficjentów FT
Dodatkowe wpływy dla producentów, uzyskane dzięki Cenie minimalnej FT i Premii FT wyniosły w 2006 roku około 120 mln euro 632 organizacje w 58 krajach Źródło: FLO, 2008

21 Korzyści z uczestnictwa w systemie FT
Finansowe: wyższy przychód, dostęp do usług kredytowych i oszczędnościowych, stabilizacja dochodów Kapitał Naturalny Fizyczny Ludzki Społeczny Korzyści Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi, ochrona bioróżnorodności Rozwój infrastruktury – drogi, szkoły, punkty medyczne, ujęcia wody; lepsze warunki mieszkaniowe; łatwiejszy dostęp do zakładów obróbki kawy Lepsze samopoczucie i kondycja zdrowotna, poprawione bezpieczeństwo żywieniowe, rzadsze zachorowania związane z brudną wodą; wyższy odsetek dzieci uczęszczających do szkoły, stypendia dla uczących się Nauka współpracy w społeczności, uczestnictwo w budowaniu i działaniach organizacji

22 Czy ktoś to sprawdza? FLO international jest organizacją non-profit zajmującą się ustalaniem standardów FT. Skupia przedstawicieli inicjatyw metkujących, producentów, handlowców i osoby niezależne. FLO cert jest niezależną firmą, która szkoli i zatrudnia inspektorów prowadzących proces certyfikacji i weryfikujących wypełnianie standardów FT.

23 Wyniki handlowe FT W 2007 roku konsumenci na całym świecie zakupili towary FT za 2,3 mld € - 47% więcej niż w 2006 roku (tempo wzrostu utrzymuje się na podobnym poziomie od 5 lat)‏ FT stanowi mniej niż 1/200 światowego handlu, ale... Kawa FT jest najszybciej rosnącym segmentem rynku kaw specjalnych; jej udział w światowej sprzedaży to około 1,5% Banany FT w Szwajcarii mają 55% udziału w rynku FT jest sprzedawane w Europie w 80 tys. sklepów Niektóre sieci przerzuciły się całkowicie na produkty FT w pewnych działach Pozostałe produkty FT, to: orzechy, niektóre suszone i świeże owoce i warzywa, przyprawy i zioła. Źródło: FLO, 2008

24 Fairtrade w Polsce Sprzedaż w Polsce w 2007 roku – 1 do kilku mln zł
sprawiedliwyhandel.pl i sprawiedliwy-handel.pl Światowy Dzień SH zielonasiec.pl efte.org

25 Dyskusja wokół SH Mainstreaming?
Utrzymana logika eksportu z Południa towarów nieprzetworzonych Brak standardów dla handlowców Problemy organizacji producenckich Słabo kontrolowane standardy Biurokracja

26 Dziękujemy www.efte.org grupa@efte.org


Pobierz ppt "Weronika Paszewska Jakub Rok || Grupa eFTe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google