Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy Europa musi budowć Arkę Noego?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy Europa musi budowć Arkę Noego?"— Zapis prezentacji:

1 Czy Europa musi budowć Arkę Noego?
Taki tytuł nosi nasz projekt. Wybraliśmy go po długich i burzliwych naradach. Pewnie niektórzy wiele słyszeli na temat globalnego ocieplenia. W naszym projekcie postanowiliśmy przedstawić wiele ciekawych informacji na ten temat z punktu widzenia młodego fizyka. Wybraliśmy ten temat również, dlatego że zajmujemy się podobnymi zagadnieniami w szkole i postanowiliśmy rozszerzyć nasze informacje.

2 CIEPŁO WŁAŚCIWE Q1 = Q2 Q2 = Q H2O +Q kal. BILANS Q1 = Q H2O +Q kal.
WNIOSEK Z naszych doświadczeń wynika że CW= 3786 W porównaniu do Al (Cw= ) ciepło właściwe wody jest bardzo duże i ma ogromny wpływ na klimat. Sposób wyznaczenia Cw jest obarczony dużym błędem, ponieważ był kłopot z pomiarem temperatury aluminium. Podczas obliczeń nie uwzględniliśmy utraty ciepła.

3 My przy pracy…

4 Wpływ właściwości termodynamicznych wody na środowisko
Energia słoneczna powoduje ogrzewanie się Ziemi i wypromieniowanie części energii w kosmos. Stałe zmiany temperatury wód oceanicznych wywołują wiatry i prądy morskie. Mniejsza gęstość lodu od wody pozwala przetrwać zwierzętom morskim trudne warunki zimowe. Zimą, gdy temperatura powietrza jest niska, na dnie zbiorników wodnych utrzymuję się woda o temperaturze wyższej niż 00C. Natomiast latem, gdy temperatura powietrza jest wysoka, przy dnie zbiorników wodnych zbiera się woda chłodniejsza, ponieważ ma większą gęstość niż woda cieplejsza utrzymująca się na powierzchni.

5 Charakterystyka klimatu europejskiego

6 Firn Lód firnowy Lód lodowcowy Lodowce
To masa lodu powstała na lądzie wskutek topnienia śniegu, tam gdzie więcej śniegu spada niż topnieje; Dzielimy je na lądolody i lodowce górskie; Występują na Antarktydzie, Grenlandii, Arktyce; Ogółem zajmują 11% powierzchni lądu; PRZEOBRARZENIE ŚNIEGU W LÓD Śnieżny puch Śnieg ziarnisty Firn Lód firnowy Lód lodowcowy Topnienie lodowców jest coraz szybsze, ponieważ wzrastające globalne temperatury wydłużają okres topnienia lodu (na Antarktydzie 10 do 17 dni w ciągu roku). Roztapiając zmarzniętą ziemię i zmniejszając pokrywę lodowców. Średnia temperatura na powierzchni północnego koła biegunowego wzrosła o 0,5 stopnia Celsjusza. Grenlandia traci 50 km3 lodu podnosząc poziom wody o 0,13mm każdego roku. Na Antarktydzie w przeciągu 60 lat temperatura wzrosła o 2,5 stopnia Celsjusza. Szelf lodowy w tym rejonie zmniejszył się o ponad 13 500 km3 w przeciągu 15 lat.

7 SKUTKI TOPNIENIA LODOWCÓW
Efekt topnienia lodu napędza ten proces przez odbicie promieni słonecznych, które napotykają na nowo ukazujące się lądy i otwarte wody, absorbując więcej ciepła do atmosfery. Lodowce topnieją w dolnych ich partiach na skutek większego topnienia w lecie. Ocieplenie klimatu powoduje wzrost opadów atmosferycznych, ale głównie latem i jesienią, są to deszcze. SKUTKI TOPNIENIA LODOWCÓW Szybki wzrost poziomu mórz. Odwilż gleby – sięga głębszych warstw ziemi powodując zmiany w wegetacji oraz obsuwanie, bądź przesuwanie się ziemi. Cieplejsze wody pochłaniają mniej CO2. Lodowce to zasób wody pitnej który wraz z szybkim topnieniem lodowców zmniejsza się za około 600 lat może wystąpić całkowity jej brak. Do roku 2100 poziom wód może się podnieś o 1m co spowoduje wzrost temperatury. Obniżą się lądy i zmniejszy się ich powierzchnia.

8 Jakie czynniki wpływają na tempo topnienia lodu?
DOŚWIADCZENIE Jakie czynniki wpływają na tempo topnienia lodu? WNISKI Czynniki zmieniające tępo topnienia to temperatura i ciśnienie. Czym wyższa temperatura otoczenia tym lód topnieje szybciej.

9 Czy kostka lodu rozpuści się szybciej w słonej czy słodkiej wodzie?
DOŚWIADCZENIE Czy kostka lodu rozpuści się szybciej w słonej czy słodkiej wodzie? Wnioski: W wodzie słonej kostka lodu „musuje”. Jest to efekt gwałtownego topnienia na powierzchni. Sól obniża temperaturę topnienia lodu.

10 Temperatura topnienia lodu.
DOŚWIADCZENIE Temperatura topnienia lodu. WNIOSKI Sól obniża temperaturę topnienia lodu. W przedziale stałej temperatury (jest to tzw. Temperatura topnienia) energia dopływająca z cieplejszego otoczenia nie jest zużywana na podniesienie temperatury substancji, lecz powoduje zmianę stanu skupienia (osłabienie wiązań pomiędzy atomami).

11 Czy szybciej zamarznie woda słona czy słodka?
DOŚWIADCZENIE Czy szybciej zamarznie woda słona czy słodka? WNIOSKI Woda słodka bardzo szybko zamarzła natomiast słona prawie w ogóle bo sól obniża temperaturę krzepnięcia wody. Przy zamarzaniu wody powstaje wzniesienie, a przy krzepnięciu np. masła wgłębienie w płaskiej poprzednio powierzchni cieczy. Podczas zamarzania woda zwiększa swoją objętość z 0,92 dm3 wody powstaje 1 dm3 lodu. Margaryna, smalec, czekolada i wosk zwiększają swoją objętość przy topnieniu.

12 EFEKT CIEPLARNIANY Zjawisko zachodzące w atmosferze powodujące wzrost temperatury Ziemi. Wywołane przez gazy atmosferyczne zwane cieplarnianymi. Cząsteczki dwutlenku węgla znajdujące się w powietrzu mają zdolność pochłaniania i gromadzenia ciepła. Ich ilość stale wzrasta. Tworzą one warstwę ogrzewającą dolne obszary atmosfery. może to powodować anomalie pogodowe, zmiany klimatyczne, topnienie śniegów, lodu.

13 Jeśli tego nie powstrzymamy to…
Jaki będzie świat po ociepleniu? Będzie więcej upalnych dni! Zjawisko to może doprowadzić do zmiany rozkładu przestrzennego wiatrów i opadów na Ziemi, a także do podniesienia poziomu morza. Te zmiany wpłyną na życie roślin i zwierząt, a także na zdrowie ludzi, na warunki panujące na terenach, gdzie mieszkamy, na rolnictwo i całą gospodarkę. Wody potopu nie mogłyby przekroczyć wysokości 2,5 cm, nawet gdyby założyć, że padający deszcz w ogóle nie wsiąkał by w ziemię. Jednak jakaś olbrzymia powódź w dziejach Ziemi wydaje się dość prawdopodobna, powtarza się w wielu mitologiach i istnieją ku temu przesłanki geologiczne. Ujemnym skutkiem globalnego ocieplenia będzie wzrost niekorzystnych warunków atmosferycznych tzn. tajfuny, cyklony, powodzie, anomalie pogodowe (ciepłe zimy). Wszystkie te zjawiska będą miały gwałtowny charakter. Ocieplający się klimat jest sprzyjającym warunkiem rozprzestrzeniania się chorób co bezpośrednio prowadzi do epidemii.


Pobierz ppt "Czy Europa musi budowć Arkę Noego?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google