Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zjednoczenie Niemiec. Niemcy w wyniku przegranej II wojny światowej podzielone zostały na 4 strefy okupacyjne. W 1945 roku alianci dokonali podziału Niemiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zjednoczenie Niemiec. Niemcy w wyniku przegranej II wojny światowej podzielone zostały na 4 strefy okupacyjne. W 1945 roku alianci dokonali podziału Niemiec."— Zapis prezentacji:

1 Zjednoczenie Niemiec

2 Niemcy w wyniku przegranej II wojny światowej podzielone zostały na 4 strefy okupacyjne. W 1945 roku alianci dokonali podziału Niemiec na strefę brytyjską, amerykańską, francuską i radziecką. Podobnie stolicę Niemiec - Berlin, podzielono na sektory.

3 Zachodnie Niemcy znajdowały się w strefie wpływów mocarstw zachodnioeuropejskich – Wielkiej Brytanii i Francji oraz Stanów Zjednoczonych. Kontrolę nad częścią wschodnią sprawował Związek Radziecki. Aż do 1949 roku alianci wspólnie administrowali Niemcami i Berlinem. Jednak wybuch zimnej wojny, czyli narastanie różnic, napięć i konfliktów pomiędzy Związkiem Radzieckim i pozostałymi aliantami spowodował trwały podział.

4 Z inspiracji Związku Radzieckiego w 1949 roku powstała komunistyczna Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) ze stolicą w Berlinie Wschodnim (dawny sektor radziecki). Na obszarze pozostałych sektorów powstała Republika Federalna Niemiec (RFN) ze stolicą w Bonn

5 Aby zapobiec ucieczkom z komunistycznych Niemiec na zachód przez Berlin Zachodni w 1961 r. wybudowano mur berliński jeden z symboli podzielonej Europy, który podzielił także rodziny i bliskich.

6

7 Przy próbie przedostania się za mur zginęło wielu ludzi – komunistyczne władze strzelały bez wahania. zginęło wielu ludzi – komunistyczne władze strzelały bez wahania. Niektórzy z narażeniem życia kopali tunele pod murem, aby przedostać się zza żelaznej kurtyny.

8 Zakończenie konfliktu Wschód-Zachód, demokratyzacja krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a szczególnie przemiany w ZSRR wpłynęły na nasilenie tendencji zjednoczeniowych obu państw niemieckich. Zakończenie konfliktu Wschód-Zachód, demokratyzacja krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a szczególnie przemiany w ZSRR wpłynęły na nasilenie tendencji zjednoczeniowych obu państw niemieckich. W NRD władze partyjne niechętnie odnosiły się do reform, W NRD władze partyjne niechętnie odnosiły się do reform, wymusił je z końcem 1989 r. kryzys polityczny, gospodarczy i masowe ucieczki ludności do ambasad RFN. Symboliczny przełom nastąpił w 1989 r., gdy władze NRD zezwoliły na swobodę podróży do RFN i Berlina Zachodniego. Symboliczny przełom nastąpił w 1989 r., gdy władze NRD zezwoliły na swobodę podróży do RFN i Berlina Zachodniego. W listopadzie 1989 zlikwidowano mur berliński. Traktat moskiewski, podpisany 12 września 1990 przez ZSRR, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, RFN i NRD, był wstępem do formalnego zjednoczenia Niemiec. Wszedł on w życie wraz z układem zjednoczeniowym RFN - NRD 3 października 1990. 3 października został ogłoszony Dniem Jedności – jest to obecne święto narodowe

9 Obalenie Muru

10 Źródła map i zdjęć http://www.google.pl/imgres?q=teilung+deutschlands&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=m7gS0bbCpSmbgM:&imgrefurl=http://ww w.goethe-rutheneum.de/schueler/semifach/flucht/situation/teilung.html&docid=gYzb_RxowhGFCM&imgurl=http://www.goethe- rutheneum.de/schueler/semifach/flucht/bilder/besatzungszonen.gif&w=416&h=447&ei=-FccT7W- AdCAtQbi3JHmAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=593&vpy=137&dur=4471&hovh=233&hovw=217&tx=90&ty=120&sig=113641753702148496293&page=1&t bnh=149&tbnw=137&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:4,s:0 podział Niemiec http://www.google.pl/imgres?q=teilung+deutschlands&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=m7gS0bbCpSmbgM:&imgrefurl=http://ww w.goethe-rutheneum.de/schueler/semifach/flucht/situation/teilung.html&docid=gYzb_RxowhGFCM&imgurl=http://www.goethe- rutheneum.de/schueler/semifach/flucht/bilder/besatzungszonen.gif&w=416&h=447&ei=-FccT7W- AdCAtQbi3JHmAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=593&vpy=137&dur=4471&hovh=233&hovw=217&tx=90&ty=120&sig=113641753702148496293&page=1&t bnh=149&tbnw=137&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:4,s:0 podział Niemiec http://www.google.pl/imgres?q=teilung+deutschlands&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=m7gS0bbCpSmbgM:&imgrefurl=http://ww w.goethe-rutheneum.de/schueler/semifach/flucht/situation/teilung.html&docid=gYzb_RxowhGFCM&imgurl=http://www.goethe- rutheneum.de/schueler/semifach/flucht/bilder/besatzungszonen.gif&w=416&h=447&ei=-FccT7W- AdCAtQbi3JHmAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=593&vpy=137&dur=4471&hovh=233&hovw=217&tx=90&ty=120&sig=113641753702148496293&page=1&t bnh=149&tbnw=137&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:4,s:0 http://www.google.pl/imgres?q=teilung+deutschlands&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=m7gS0bbCpSmbgM:&imgrefurl=http://ww w.goethe-rutheneum.de/schueler/semifach/flucht/situation/teilung.html&docid=gYzb_RxowhGFCM&imgurl=http://www.goethe- rutheneum.de/schueler/semifach/flucht/bilder/besatzungszonen.gif&w=416&h=447&ei=-FccT7W- AdCAtQbi3JHmAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=593&vpy=137&dur=4471&hovh=233&hovw=217&tx=90&ty=120&sig=113641753702148496293&page=1&t bnh=149&tbnw=137&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:4,s:0 http://www.bessarabia.altervista.org/deu/9ddr_de/1.0_nachkriegszeit_b.html Berlin http://www.bessarabia.altervista.org/deu/9ddr_de/1.0_nachkriegszeit_b.html Berlin http://www.bessarabia.altervista.org/deu/9ddr_de/1.0_nachkriegszeit_b.html http://voxpopuliblog.wordpress.com/2010/01/28/stasi-unterwanderung-der-brd dwa państwa http://voxpopuliblog.wordpress.com/2010/01/28/stasi-unterwanderung-der-brd dwa państwa http://voxpopuliblog.wordpress.com/2010/01/28/stasi-unterwanderung-der-brd http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/pomylka-schabowskiego-przyspieszyla-upadek-muru-berlinskiego mur http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/pomylka-schabowskiego-przyspieszyla-upadek-muru-berlinskiego mur http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/pomylka-schabowskiego-przyspieszyla-upadek-muru-berlinskiego http://www.google.pl/imgres?q=mur+berli%C5%84ski&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=heYW4e7kGFBksM:&imgrefurl=http://gm- hberlinermauer.blogspot.com/p/mur- berlinski.html&docid=H9U_ToNntvUUCM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_pq9A_giZLxM/TNA_PxPyv8I/AAAAAAAAAVY/EhFpKp3sCaQ/s1600/Berlin%2 52BWall.jpg&w=1100&h=858&ei=tF8cT- bZCJHesgbgpfBH&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=197&dur=2791&hovh=198&hovw=254&tx=124&ty=108&sig=113641753702148496293&page=1& tbnh=119&tbnw=154&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:0 cz białe http://www.google.pl/imgres?q=mur+berli%C5%84ski&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=heYW4e7kGFBksM:&imgrefurl=http://gm- hberlinermauer.blogspot.com/p/mur- berlinski.html&docid=H9U_ToNntvUUCM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_pq9A_giZLxM/TNA_PxPyv8I/AAAAAAAAAVY/EhFpKp3sCaQ/s1600/Berlin%2 52BWall.jpg&w=1100&h=858&ei=tF8cT- bZCJHesgbgpfBH&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=197&dur=2791&hovh=198&hovw=254&tx=124&ty=108&sig=113641753702148496293&page=1& tbnh=119&tbnw=154&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:0 cz białe http://www.google.pl/imgres?q=mur+berli%C5%84ski&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=heYW4e7kGFBksM:&imgrefurl=http://gm- hberlinermauer.blogspot.com/p/mur- berlinski.html&docid=H9U_ToNntvUUCM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_pq9A_giZLxM/TNA_PxPyv8I/AAAAAAAAAVY/EhFpKp3sCaQ/s1600/Berlin%2 52BWall.jpg&w=1100&h=858&ei=tF8cT- bZCJHesgbgpfBH&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=197&dur=2791&hovh=198&hovw=254&tx=124&ty=108&sig=113641753702148496293&page=1& tbnh=119&tbnw=154&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:0 http://www.google.pl/imgres?q=mur+berli%C5%84ski&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=heYW4e7kGFBksM:&imgrefurl=http://gm- hberlinermauer.blogspot.com/p/mur- berlinski.html&docid=H9U_ToNntvUUCM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_pq9A_giZLxM/TNA_PxPyv8I/AAAAAAAAAVY/EhFpKp3sCaQ/s1600/Berlin%2 52BWall.jpg&w=1100&h=858&ei=tF8cT- bZCJHesgbgpfBH&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=197&dur=2791&hovh=198&hovw=254&tx=124&ty=108&sig=113641753702148496293&page=1& tbnh=119&tbnw=154&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:0 http://fakty.interia.pl/galerie/nowe-galerie/mur-berlinski/zdjecie,190623 cz białe prawa http://fakty.interia.pl/galerie/nowe-galerie/mur-berlinski/zdjecie,190623 cz białe prawa http://fakty.interia.pl/galerie/nowe-galerie/mur-berlinski/zdjecie,190623 http://fakty.interia.pl/galerie/nowe-galerie/mur-berlinski/zdjecie,190635,3 Checkpoint Charlie http://fakty.interia.pl/galerie/nowe-galerie/mur-berlinski/zdjecie,190635,3 Checkpoint Charlie http://fakty.interia.pl/galerie/nowe-galerie/mur-berlinski/zdjecie,190635,3 http://www.google.pl/imgres?q=berliner+mauer&hl=pl&biw=1024&bih=629&gbv=2&tbm=isch&tbnid=35XFNWEkNjtMvM:&imgrefurl=http://www.bund estag.de/kulturundgeschichte/geschichte/ausstellungen/verfassung/tafel32/index.html&docid=DjeXpdV- TpgDdM&imgurl=http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/ausstellungen/verfassung/tafel32/berliner_mauer_450.jpg&w=450&h=293 &ei=WWEcT8z4HtOksgb0zYhI&zoom=1&iact=rc&dur=349&sig=113641753702148496293&page=7&tbnh=134&tbnw=201&start=107&ndsp=17&ved= 1t:429,r:11,s:107&tx=122&ty=73 prawa dol http://www.google.pl/imgres?q=berliner+mauer&hl=pl&biw=1024&bih=629&gbv=2&tbm=isch&tbnid=35XFNWEkNjtMvM:&imgrefurl=http://www.bund estag.de/kulturundgeschichte/geschichte/ausstellungen/verfassung/tafel32/index.html&docid=DjeXpdV- TpgDdM&imgurl=http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/ausstellungen/verfassung/tafel32/berliner_mauer_450.jpg&w=450&h=293 &ei=WWEcT8z4HtOksgb0zYhI&zoom=1&iact=rc&dur=349&sig=113641753702148496293&page=7&tbnh=134&tbnw=201&start=107&ndsp=17&ved= 1t:429,r:11,s:107&tx=122&ty=73 prawa dol http://www.google.pl/imgres?q=berliner+mauer&hl=pl&biw=1024&bih=629&gbv=2&tbm=isch&tbnid=35XFNWEkNjtMvM:&imgrefurl=http://www.bund estag.de/kulturundgeschichte/geschichte/ausstellungen/verfassung/tafel32/index.html&docid=DjeXpdV- TpgDdM&imgurl=http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/ausstellungen/verfassung/tafel32/berliner_mauer_450.jpg&w=450&h=293 &ei=WWEcT8z4HtOksgb0zYhI&zoom=1&iact=rc&dur=349&sig=113641753702148496293&page=7&tbnh=134&tbnw=201&start=107&ndsp=17&ved= 1t:429,r:11,s:107&tx=122&ty=73 http://www.google.pl/imgres?q=berliner+mauer&hl=pl&biw=1024&bih=629&gbv=2&tbm=isch&tbnid=35XFNWEkNjtMvM:&imgrefurl=http://www.bund estag.de/kulturundgeschichte/geschichte/ausstellungen/verfassung/tafel32/index.html&docid=DjeXpdV- TpgDdM&imgurl=http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/ausstellungen/verfassung/tafel32/berliner_mauer_450.jpg&w=450&h=293 &ei=WWEcT8z4HtOksgb0zYhI&zoom=1&iact=rc&dur=349&sig=113641753702148496293&page=7&tbnh=134&tbnw=201&start=107&ndsp=17&ved= 1t:429,r:11,s:107&tx=122&ty=73 http://www.google.pl/imgres?q=berliner+mauer&hl=pl&biw=1024&bih=629&gbv=2&tbm=isch&tbnid=rRhKOPdYevNriM:&imgrefurl=http://www1.ku- eichstaett.de/ZIMOS/tagung.htm&docid=8zaqD19K4F3nLM&imgurl=http://www1.ku- eichstaett.de/ZIMOS/pics/FallBerlinermauer.jpg&w=425&h=320&ei=WWEcT8z4HtOksgb0zYhI&zoom=1&iact=rc&dur=421&sig=1136417537021484962 93&page=7&tbnh=134&tbnw=200&start=107&ndsp=17&ved=1t:429,r:9,s:107&tx=119&ty=59 gora lewa http://www.google.pl/imgres?q=berliner+mauer&hl=pl&biw=1024&bih=629&gbv=2&tbm=isch&tbnid=rRhKOPdYevNriM:&imgrefurl=http://www1.ku- eichstaett.de/ZIMOS/tagung.htm&docid=8zaqD19K4F3nLM&imgurl=http://www1.ku- eichstaett.de/ZIMOS/pics/FallBerlinermauer.jpg&w=425&h=320&ei=WWEcT8z4HtOksgb0zYhI&zoom=1&iact=rc&dur=421&sig=1136417537021484962 93&page=7&tbnh=134&tbnw=200&start=107&ndsp=17&ved=1t:429,r:9,s:107&tx=119&ty=59 gora lewa http://www.google.pl/imgres?q=berliner+mauer&hl=pl&biw=1024&bih=629&gbv=2&tbm=isch&tbnid=rRhKOPdYevNriM:&imgrefurl=http://www1.ku- eichstaett.de/ZIMOS/tagung.htm&docid=8zaqD19K4F3nLM&imgurl=http://www1.ku- eichstaett.de/ZIMOS/pics/FallBerlinermauer.jpg&w=425&h=320&ei=WWEcT8z4HtOksgb0zYhI&zoom=1&iact=rc&dur=421&sig=1136417537021484962 93&page=7&tbnh=134&tbnw=200&start=107&ndsp=17&ved=1t:429,r:9,s:107&tx=119&ty=59 http://www.google.pl/imgres?q=berliner+mauer&hl=pl&biw=1024&bih=629&gbv=2&tbm=isch&tbnid=rRhKOPdYevNriM:&imgrefurl=http://www1.ku- eichstaett.de/ZIMOS/tagung.htm&docid=8zaqD19K4F3nLM&imgurl=http://www1.ku- eichstaett.de/ZIMOS/pics/FallBerlinermauer.jpg&w=425&h=320&ei=WWEcT8z4HtOksgb0zYhI&zoom=1&iact=rc&dur=421&sig=1136417537021484962 93&page=7&tbnh=134&tbnw=200&start=107&ndsp=17&ved=1t:429,r:9,s:107&tx=119&ty=59 http://www.google.pl/imgres?q=berliner+mauer&hl=pl&biw=1024&bih=629&gbv=2&tbm=isch&tbnid=CbQagOWq8ogFFM:&imgrefurl=http://www.kfzt ech.de/gast/johanna/mauer.htm&docid=W7B_br1wu_UjWM&imgurl=http://www.kfztech.de/gast/johanna/mauer6.jpg&w=515&h=336&ei=WWEcT8z4H tOksgb0zYhI&zoom=1&iact=hc&vpx=705&vpy=318&dur=583&hovh=181&hovw=278&tx=170&ty=95&sig=113641753702148496293&page=1&tbnh=1 07&tbnw=164&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:14,s:0 góra prawa http://www.google.pl/imgres?q=berliner+mauer&hl=pl&biw=1024&bih=629&gbv=2&tbm=isch&tbnid=CbQagOWq8ogFFM:&imgrefurl=http://www.kfzt ech.de/gast/johanna/mauer.htm&docid=W7B_br1wu_UjWM&imgurl=http://www.kfztech.de/gast/johanna/mauer6.jpg&w=515&h=336&ei=WWEcT8z4H tOksgb0zYhI&zoom=1&iact=hc&vpx=705&vpy=318&dur=583&hovh=181&hovw=278&tx=170&ty=95&sig=113641753702148496293&page=1&tbnh=1 07&tbnw=164&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:14,s:0 góra prawa http://www.google.pl/imgres?q=berliner+mauer&hl=pl&biw=1024&bih=629&gbv=2&tbm=isch&tbnid=CbQagOWq8ogFFM:&imgrefurl=http://www.kfzt ech.de/gast/johanna/mauer.htm&docid=W7B_br1wu_UjWM&imgurl=http://www.kfztech.de/gast/johanna/mauer6.jpg&w=515&h=336&ei=WWEcT8z4H tOksgb0zYhI&zoom=1&iact=hc&vpx=705&vpy=318&dur=583&hovh=181&hovw=278&tx=170&ty=95&sig=113641753702148496293&page=1&tbnh=1 07&tbnw=164&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:14,s:0 http://www.google.pl/imgres?q=berliner+mauer&hl=pl&biw=1024&bih=629&gbv=2&tbm=isch&tbnid=CbQagOWq8ogFFM:&imgrefurl=http://www.kfzt ech.de/gast/johanna/mauer.htm&docid=W7B_br1wu_UjWM&imgurl=http://www.kfztech.de/gast/johanna/mauer6.jpg&w=515&h=336&ei=WWEcT8z4H tOksgb0zYhI&zoom=1&iact=hc&vpx=705&vpy=318&dur=583&hovh=181&hovw=278&tx=170&ty=95&sig=113641753702148496293&page=1&tbnh=1 07&tbnw=164&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:14,s:0 http://www.google.pl/imgres?q=mauerfall&start=705&num=10&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=PjFqTLRBL1nOZM:&imgrefurl=htt p://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Mauer&docid=td4f0SLXZJztRM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Mauerspecht.jp g/220px- Mauerspecht.jpg&w=220&h=150&ei=mmYcT4ffLMnMtAbLl6BI&zoom=1&chk=sbg&iact=rc&dur=409&sig=113641753702148496293&sqi=2&page=38& tbnh=120&tbnw=160&ndsp=22&ved=1t:429,r:8,s:705&tx=41&ty=31 dól lewa http://www.google.pl/imgres?q=mauerfall&start=705&num=10&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=PjFqTLRBL1nOZM:&imgrefurl=htt p://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Mauer&docid=td4f0SLXZJztRM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Mauerspecht.jp g/220px- Mauerspecht.jpg&w=220&h=150&ei=mmYcT4ffLMnMtAbLl6BI&zoom=1&chk=sbg&iact=rc&dur=409&sig=113641753702148496293&sqi=2&page=38& tbnh=120&tbnw=160&ndsp=22&ved=1t:429,r:8,s:705&tx=41&ty=31 dól lewa http://www.google.pl/imgres?q=mauerfall&start=705&num=10&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=PjFqTLRBL1nOZM:&imgrefurl=htt p://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Mauer&docid=td4f0SLXZJztRM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Mauerspecht.jp g/220px- Mauerspecht.jpg&w=220&h=150&ei=mmYcT4ffLMnMtAbLl6BI&zoom=1&chk=sbg&iact=rc&dur=409&sig=113641753702148496293&sqi=2&page=38& tbnh=120&tbnw=160&ndsp=22&ved=1t:429,r:8,s:705&tx=41&ty=31 http://www.google.pl/imgres?q=mauerfall&start=705&num=10&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=PjFqTLRBL1nOZM:&imgrefurl=htt p://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Mauer&docid=td4f0SLXZJztRM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Mauerspecht.jp g/220px- Mauerspecht.jpg&w=220&h=150&ei=mmYcT4ffLMnMtAbLl6BI&zoom=1&chk=sbg&iact=rc&dur=409&sig=113641753702148496293&sqi=2&page=38& tbnh=120&tbnw=160&ndsp=22&ved=1t:429,r:8,s:705&tx=41&ty=31 http://www.google.pl/imgres?q=mauerfall&start=540&num=10&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=7qVuVRGBxmlWGM:&imgrefurl=h ttp://www.zeit.de/online/2009/17/mauerfall- schabowski&docid=8EqE620HMTwpmM&imgurl=http://images.zeit.de/bilder/2009/17/politik/Deutschland/mauerfall/mauerfall-artikel- 410.jpg&w=410&h=270&ei=mmYcT4ffLMnMtAbLl6BI&zoom=1&chk=sbg&iact=hc&vpx=252&vpy=72&dur=294&hovh=147&hovw=212&tx=63&ty=94& sig=113641753702148496293&sqi=2&page=30&tbnh=135&tbnw=191&ndsp=20&ved=1t:429,r:16,s:540 dól prawa http://www.google.pl/imgres?q=mauerfall&start=540&num=10&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=7qVuVRGBxmlWGM:&imgrefurl=h ttp://www.zeit.de/online/2009/17/mauerfall- schabowski&docid=8EqE620HMTwpmM&imgurl=http://images.zeit.de/bilder/2009/17/politik/Deutschland/mauerfall/mauerfall-artikel- 410.jpg&w=410&h=270&ei=mmYcT4ffLMnMtAbLl6BI&zoom=1&chk=sbg&iact=hc&vpx=252&vpy=72&dur=294&hovh=147&hovw=212&tx=63&ty=94& sig=113641753702148496293&sqi=2&page=30&tbnh=135&tbnw=191&ndsp=20&ved=1t:429,r:16,s:540 dól prawa http://www.google.pl/imgres?q=mauerfall&start=540&num=10&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=7qVuVRGBxmlWGM:&imgrefurl=h ttp://www.zeit.de/online/2009/17/mauerfall- schabowski&docid=8EqE620HMTwpmM&imgurl=http://images.zeit.de/bilder/2009/17/politik/Deutschland/mauerfall/mauerfall-artikel- 410.jpg&w=410&h=270&ei=mmYcT4ffLMnMtAbLl6BI&zoom=1&chk=sbg&iact=hc&vpx=252&vpy=72&dur=294&hovh=147&hovw=212&tx=63&ty=94& sig=113641753702148496293&sqi=2&page=30&tbnh=135&tbnw=191&ndsp=20&ved=1t:429,r:16,s:540 http://www.google.pl/imgres?q=mauerfall&start=540&num=10&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=7qVuVRGBxmlWGM:&imgrefurl=h ttp://www.zeit.de/online/2009/17/mauerfall- schabowski&docid=8EqE620HMTwpmM&imgurl=http://images.zeit.de/bilder/2009/17/politik/Deutschland/mauerfall/mauerfall-artikel- 410.jpg&w=410&h=270&ei=mmYcT4ffLMnMtAbLl6BI&zoom=1&chk=sbg&iact=hc&vpx=252&vpy=72&dur=294&hovh=147&hovw=212&tx=63&ty=94& sig=113641753702148496293&sqi=2&page=30&tbnh=135&tbnw=191&ndsp=20&ved=1t:429,r:16,s:540

11 Warto poczytać http://www.niemcy-online.pl/spoeczestwo/161-zjednoczenie-niemiec-i-stosunki- polsko-niemieckie.html http://www.niemcy-online.pl/spoeczestwo/161-zjednoczenie-niemiec-i-stosunki- polsko-niemieckie.html http://www.niemcy-online.pl/spoeczestwo/161-zjednoczenie-niemiec-i-stosunki- polsko-niemieckie.html http://www.niemcy-online.pl/spoeczestwo/161-zjednoczenie-niemiec-i-stosunki- polsko-niemieckie.html http://www.infoniemcy.eu/historia/zjednoczenie-niemiec http://www.infoniemcy.eu/historia/zjednoczenie-niemiec http://www.infoniemcy.eu/historia/zjednoczenie-niemiec http://portalwiedzy.onet.pl/89018,,,,niemiec_zjednoczenie,haslo.html http://portalwiedzy.onet.pl/89018,,,,niemiec_zjednoczenie,haslo.html http://portalwiedzy.onet.pl/89018,,,,niemiec_zjednoczenie,haslo.html http://historia.gazeta.pl/historia/1,101555,6972494,Zjednoczenie_Niemiec.html http://historia.gazeta.pl/historia/1,101555,6972494,Zjednoczenie_Niemiec.html http://historia.gazeta.pl/historia/1,101555,6972494,Zjednoczenie_Niemiec.html http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/pl/MAUERFALL89/Mauerfall.html http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/pl/MAUERFALL89/Mauerfall.html http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/pl/MAUERFALL89/Mauerfall.html http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6069598,00.html http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6069598,00.html http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6069598,00.html http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pl/20-rocznica-zjednoczenia- niemiec/main-content-020/20-rocznica-zjednoczenia-niemiec.html http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pl/20-rocznica-zjednoczenia- niemiec/main-content-020/20-rocznica-zjednoczenia-niemiec.html


Pobierz ppt "Zjednoczenie Niemiec. Niemcy w wyniku przegranej II wojny światowej podzielone zostały na 4 strefy okupacyjne. W 1945 roku alianci dokonali podziału Niemiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google