Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja Geoprzestrzennego Systemu Informacji o Terenie Górniczym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja Geoprzestrzennego Systemu Informacji o Terenie Górniczym"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja Geoprzestrzennego Systemu Informacji o Terenie Górniczym
Wiesław Piwowarski Artur Krawczyk Akademia Górniczo – Hutnicza Katedra Ochrony Terenów Górniczych Serdeczne powitanie Szanownej zgroamdzonych

2 Uzyskanie koncesji na nowy obszar górniczy Eksploatacja kopaliny
W trakcie eksploatacji górniczej prowadzony jest proces gromadzenia dużych ilości danych Uzyskanie koncesji na nowy obszar górniczy Eksploatacja kopaliny Zakończenie eksploatacji W jaki sposób możemy zinformatyzować przetwarzanie tak dużej i różnorodnej ilości danych z zakładzie górniczym?

3 Zastosowanie informatyki
Podstawowy podział oprogramowania użytkowego : Obliczeniowe Przetwarzanie danych - m.inn. wykonywanie prognoz deformacji Bazy danych algorytmy zapisu i udostępniania danych Edytory grafika - wektorowa, rastrowa tekstu, arkusz kalkulacyjny i tp. Obecnie w każdej dziedzinie zastosowania oprogramowania istnieją coraz bardziej specjalizowane programy które wymagają przygotowywania własnych formatów danych Sytuacja ta prowadzi do powstania: nadmiarowości informacji, duże rozproszenie danych w skali całego zakładu górniczego, rozproszenia zasobów, stosowania mało elastycznych rozwiązań W tej sytuacji rozwiązaniem jest INTEGRACJA oprogramowania ...

4 Koncepcja Geoprzestrzennego SIOTG
Programy obliczeniowe Relacyjna Baza danych Współużytkownie danych górniczych Edytory Grafiki Wektorowej W jaki sposób rozwiązać ten problem... ?

5 Na przykład poprzez zastosowanie rozwiązań opracowanych w KOTG AGH
Baza danych - oparta została o opracowaną już bazę danych o obiektach budowlanych - moduł KARTOTEKA oraz bazę o uszkodzeniach obiektów - moduł SZKODA GÓRNICZA. Baza parcel aplikacji MODEZ. Programy obliczeniowe - obecnie stosowane i rozwijane oprogramowanie tworzone w Katerze Ochrony Terenów Górniczych. Edytor grafiki wektorowej - system GIS (System Informacji Przestrzennej) działający przy zastosowaniu grafiki wektorowej typu CAD. Aktualnie stosowany w projekcie - Microstation® Geographics. Jak wygląda współużytkowanie danych tak zestawionego systemu ...?

6 Jakie wymagania dla oprgramowania GIS ...?
Przykład współużytkowania informacji o obiektach budowlanych w Geoprzestrzennym Systemie Informacji o Terenie Górniczym Baza SIoTG Tabele bazy “Kartoteka” Tabele systemowe GIS Atrybuty obiektów: "Budynki" Klasa obiektów: "Budynki" Podgląd grafiki aplikacji GIS Aplikacja "KARTOTEKA" Pojedynczy obiekt klasy obiektów "Budynki" Jakie wymagania dla oprgramowania GIS ...?

7 Fragment cyfrowej mapy górniczej
Podstawowe wymagania dotyczące wyboru systemu GIS to: współpraca z zewnętrzną, relacyjną bazą danych, możliwości pracy w 3 wymiarach (3D) modelowanie i wizualizacja, współużytkowanie danych wektorowych z systemem mapy górniczej. Ten sam fragment eksploatacji dokonanej, przygotowany na podkładzie mapy górniczej, w celu dalszego wykorzystania w systemie GIS Fragment cyfrowej mapy górniczej W jaki sposób wyglądałoby funkcjonowanie tego typu systemu ...?

8 Schemat funkcjonalny Systemu Informacji o Terenie Górniczym
BAZA DANYCH o Terenie Górniczym TEREN Ośrodek decyzyjny Administrator Bazy Danych Udostępnianie danych jednolita identyfikacja przestrzenna Projekty, decyzje, uzgodnienia Administracja Jednostki ZG Pomiary zlecone danych i analiz Udostępnianie wyników Dane wynikowe Przetwarzanie Badania (ekspertyzy, projekty, opracownia itp.) Pozyskanie danych Pozyskiwanie danych i wniosków Wymagania Modyfikacje systemu SIOTG Zarządzanie i analiza danych Jaki zakres tematyczny ...?

9 Obiekty przestrzennej bazy danych o Terenie Górniczym
W jaki sposób można wykorzystywać tego typu system ...?

10 Zastosowanie GIS to możliwości wykonywania analiz przestrzennych:. np
Zastosowanie GIS to możliwości wykonywania analiz przestrzennych: np. wykorzystanie zdjęć satelitarnych do analiz przekształceń hydrologicznych

11 Systemy GIS to możliwości dokumentowania i wizualizacji przestrzeni trójwymiarowej: Przestrzenne modelowanie geosfery

12 Systemy GIS to również: Automatyzacja prac kartograficznych (AM/FM)

13 Na zakończenie - przegląd możliwości zastosowania tego typu systemu:
System ten może zostać zastosowany do: formułowania uwarunkowań działalności zakładu górniczego zarówno w aspekcie tworzenia m.p.zg.p. jak i jego aktualizacji,przygotowywania planu ruchu zakładu górniczego, prognozowania perspektywicznego i bieżącego monitorowania wpływów działalności górniczej, weryfikowania założeń do wcześniej wykonanych prognoz, ustalenia relacji przestrzennych oraz przyczynowo skutkowych pomiędzy występowaniem różnych zjawisk wpływów eksploatacji górniczej z uwzględnieniem istniejących i projektowanych elementów zagospodarowania przestrzennego, przestrzennej wizualizacji i analizy wybranych danych.

14 Serdecznie dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Koncepcja Geoprzestrzennego Systemu Informacji o Terenie Górniczym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google