Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PR i komunikacja w organizacjach pozarządowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PR i komunikacja w organizacjach pozarządowych"— Zapis prezentacji:

1 PR i komunikacja w organizacjach pozarządowych
Sylwia Szparkowska Fundacja Polityki Rozwojowej Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

2 Czym jest PR? Z angielskiego: public relations czyli w praktyce:
To budowanie pozytywnego wizerunku własnej organizacji Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

3 PR dzieli się na: zewnętrzny – czyli wpływanie na to, jak nas postrzegają inni wewnętrzny – jak postrzegają nas członkowie naszej własnej instytucji PR wewnętrzny i PR zewnętrzny muszą być spójne Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г

4 Dlaczego rozmawiamy o PR?
Bo chcemy wzmocnić nasz wpływ na decyzje ludzi Dlatego, że PR jest najtańszą formą wpływania na opinię innych o organizacji pozarządowej Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 4

5 Dlaczego rozmawiamy o PR?
Dlatego, że modnie jest mówić, że wszystko dziś jest fantasmagorią, pozorem, złudzeniem i chcemy umieć to złudzenie stwarzać (fałsz!) Dlatego, że nie warto tracić punktów tylko dlatego, że nie umiemy dobrze zaprezentować siebie, albo swojej organizacji / instytucji (to już bardziej prawda) Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 5

6 Dlaczego rozmawiamy o PR?
Dlatego, że podejście PR-owskie do własnych działań ułatwia zarządzanie instytucją i ułatwia nam osiąganie własnych celów na zewnątrz Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 6

7 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek?
Musimy: znaleźć swoje mocne strony unikać wpadek: promowania cech, które są w oczywisty sposób mało wiarygodne i przede wszystkim: pamiętać, że OKAZJĄ DO AUTOPROMOCJI JEST NASZA PRACA / KONKRETNE WYDARZENIE Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 7

8 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek?
Czyli: żeby promować się musimy po prostu coś robić i starać się z tą informacją atrakcyjnie wyjść na zewnątrz. Komunikacja odbywa się na dwóch poziomach: publicznym i prywatnym (przykłady?) Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 8

9 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek?
Zasada 1. Każdy przekaz prywatny ma mniejszy zasięg, ale większą siłę niż każdy przekaz publiczny Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 9

10 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek?
Wyjątkiem od Zasady 1 są tzw. media społecznościowe / nowe media Wrażenie osobistego kontaktu, przy dużym zasięgu: facebook, w kontakcie.ru, twitter, akcje mailingowe Youtube, portale informacyjne, blogi – działają tak, jak tradycyjne media przy bardzo niskich nakładach finansowych Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 10

11 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek?
Metody: pokazywanie swoich działań w kontekście społecznym / ekonomicznym / kulturalnym. Pokazujemy, że to, co robimy jest częścią szerszego zjawiska – musimy mieć wiedzę o tym zjawisku i podpierać się nią. W takim podejściu informacja o nas jest ciekawa dla odbiorcy, bo jest ilustracją pewnego typowego zjawiska – dowodem na szerszą tendencję społeczną. Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 11

12 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek?
Przykład metody 1: uogólnianie Jeśli na Białorusi powstaje piekarnia na wsi mówimy: na Białorusi albo w naszym regionie / na terenach cennych przyrodniczo / rozwija się przedsiębiorczość wiejska. Powstała już kuźnia artystyczna, firma naprawiająca zabytkowe dachy, a teraz tradycyjna piekarnia. Nasza piekarnia... Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 12

13 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek?
Metoda 2. Pokazywanie swojej wyjątkowości: Przykład: W naszym regionie powstała pierwsza w kraju prywatna piekarnia. To pierwsza piekarnia wykorzystująca pracę osób niepełnosprawnych. Pierwsza na terenach wiejskich. Jedna z nielicznych utrzymujących się bez dotacji. (takich przedsiębiorstw na wsi jest zaledwie kilka: firma budująca piece, kuźnia artystyczna). Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 13

14 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek?
W praktyce, kiedy chcecie włączyć się w jakiś międzynarodowy projekt, ale też uzyskać jakąś pomoc u siebie warto po te techniki sięgać. Jestem wyjątkowy, więc za moim przykładem będą szli inni podejmując jakieś pozytywne / wartościowe społecznie działania (Metoda 2) Moje działania są ściśle związane z potrzebami społecznymi / wynikają z potrzeb społecznych – zatem jest szansa, że rzeczywiście za nimi pójdą inni. (Metoda 1) Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 14

15 Jak budujemy swój pozytywny wizerunek?
W naszym kręgu kulturowym te dwa podejścia łączy i wzmacnia jeszcze jeden przekaz: informacja, że TAK SIĘ ROBI ZA GRANICĄ (film: PFRON – polub nas) Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 15

16 Podstawowe zasady komunikacji
Podstawową zasadą która rządzi współczesną komunikacją jest to, że sprawy WAŻNE są zastępowane przez sprawy CIEKAWE. To nie jest jednak jednoznaczne ciekawe jest to, co jest wyjątkowe / rzadkie / straszne / niepokojące albo bliskie i znane – takie, które mnie bezpośrednio dotyczy. Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 16

17 Podstawowe zasady komunikacji
Wzmacnia perswazyjność przekazu także zindywidualizowanie narracji – konkretne dziecko czeka na Twoją pomoc Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 17

18 Podstawowe zasady komunikacji
Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 18

19 Podstawowe zasady komunikacji
Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 19

20 Podstawowe zasady komunikacji
Najprostszym zabiegiem perswazyjnym jest odwołanie się do emocji Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 20

21 Podstawowe zasady komunikacji
Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 21

22 Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 22

23 Podstawowe zasady komunikacji
Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 23

24 Podstawowe zasady komunikacji
Nie będziemy pokazywać reklam antytytoniowych które odwołują się do obrzydzenia Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 24

25 Podstawowe zasady komunikacji
Bardzo często, jeśli chcemy osiągnąć swój cel / przekonać kogoś do czegoś musimy właśnie odwołać się do jego EMOCJI albo też do WARTOŚCI które wyznaje. (pułapka emocjonalności) Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 25

26 Podstawowe zasady komunikacji
W takim wypadku metodą wzmacniającą siłę naszej informacji jest też odwołanie się do autorytetów, badań, statystyk. Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 26

27 Podstawowe zasady komunikacji
Najlepiej oba te podejścia łączyć: emocjonalne i racjonalne podobnie jak ogólne i zindywidualizowane [film 1: dziecko] (zasada bliskości) Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 27

28 Podstawowe zasady komunikacji
Film 2: indywidualizacja. Kampania „Pełnosprawni w pracy” Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 28

29 Podstawowe zasady komunikacji
Pułapka: Wiktor, twarz kampanii "Pełnosprawni w pracy", tak naprawdę wcale nie jeździ na wózku. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tłumaczy, że zatrudnienie zdrowego człowieka jest tańsze i pracuje on wydajniej. Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 29

30 Podstawowe zasady komunikacji
Pułapka 2: Szum informacyjny Zmęczenie ludzi skrajnie sprofesjonalizowanym, skrajnie emocjonalnym przekazem Dwa spoty wyborcze, które pokazują, że nawet jeśli komuś jakaś jego własna akcja nie wyjdzie, ale jest osobista i oryginalna, może zupełnie niespodziewanie zrobić furorę Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 30

31 Podstawowe zasady komunikacji
Spot wyborczy: Beata Bublewicz wyświetleń Ryszard Listwan – 12 tysięcy wyświetleń Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 31

32 Podstawowe zasady komunikacji
Pułapka: Wiktor, twarz kampanii "Pełnosprawni w pracy", tak naprawdę wcale nie jeździ na wózku. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tłumaczy, że zatrudnienie zdrowego człowieka jest tańsze i pracuje on wydajniej. Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 32

33 Podstawowe zasady komunikacji
Pułapka: Wiktor, twarz kampanii "Pełnosprawni w pracy", tak naprawdę wcale nie jeździ na wózku. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tłumaczy, że zatrudnienie zdrowego człowieka jest tańsze i pracuje on wydajniej. Ffff Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Совместное финансирование этого проекта осуществляется в рамках программы польской помощи для заграницы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2009 г 33


Pobierz ppt "PR i komunikacja w organizacjach pozarządowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google