Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Robert Łuczak Warszawa, 14 września 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Robert Łuczak Warszawa, 14 września 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Robert Łuczak rluczak@gdrg.org.pl Warszawa, 14 września 2013 r.
26-29 maja 2013 r. Nasz świat Program warsztatów edukacji globalnej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pedagogów Robert Łuczak Warszawa, 14 września 2013 r. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP 2013

2 Edukacja globalna Edukacja globalna:
Tłumaczy jak funkcjonuje współczesny, zglobalizowany świat Pokazuje współzależności pomiędzy miejscami i ludźmi Wraz z wprowadzeniem w życie nowej podstawy programowej (od początku roku szkolnego 2009/2010) edukacja globalna stała się ważną częścią zajęć z takich przedmiotów jak geografia, historia czy wiedza o społeczeństwie. Odnajdywanie powiązań (zależności) Odnajdywanie przyczyn i konsekwencji Pokazywanie znaczenia działań jednostek Krytyczne myślenie Relatywizacja własnych doświadczeń

3 Edukacja globalna Edukacja globalna (definicja 1)*
Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.* Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Edukacja globalna (definicja 2)** Edukacja globalna to edukacja, która otwiera ludziom oczy i umysły na świat oraz uświadamia im konieczność podejmowania działań na rzecz dążenia do większej sprawiedliwości, równości i zagwarantowania respektowania praw człowieka dla wszystkich. * Definicja edukacji globalnej wypracowana w 2010 roku przez międzysektorowy zespół złożony z nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, władz oświatowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych ** Definicja edukacji globalnej według Centrum Północ-Południe Rady Europy

4 Środowiskowe uwarunkowania rozwoju
Edukacja globalna Środowiskowe uwarunkowania rozwoju Demokracja Niedożywienie Uchodźcy Źródło:

5 Globalny t-shirt

6 Nasz świat Program „Nasz świat”
Program warsztatów edukacji globalnej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pedagogów 5 interaktywnych spotkań on-line (każde trwające trzy tzw. godziny lekcyjne, czyli 2 godz. 15 minut) Spotkania raz na dwa tygodnie Każde spotkanie on-line: wprowadzenie, interakcja, zadania do wykonania (tzw. zadania cząstkowe) Zadania cząstkowe: krótkie (3-5 slajdów) prezentacie, wpis blogowy, kolaż, etc. Przygotowanie efektu końcowego: powszechnie dostępna on-line’owa tablica (media społecznościowe) Spotkanie stacjonarne w Warszawie ze wszystkimi uczestnikami projektu, którego celem będzie zaprezentowanie efektu końcowego przygotowanego przez uczestników oraz merytoryczne podsumowanie warsztatów przez prowadzącego

7 Nasz świat 1 Wprowadzenie – co to jest rozwój i gdzie on jest, a gdzie go nie ma? Cel: uświadomienie wielowymiarowości procesów rozwojowych oraz pokazanie zróżnicowania świata pod względem poziomu rozwoju 2 Milenijne Cele Rozwoju Cel: pokazanie czym są Milenijne Cele Rozwoju i jaki jest stopień ich realizacji 3 Postrzeganie a rzeczywistość krajów rozwijających się Cel: pokazanie jak skomplikowana jest rzeczywistość krajów rozwijających się 4 Kryzysy chodzą trójkami Cel: pokazanie wielowątkowości oraz współzależności pomiędzy poszczególnymi kryzysami, z którymi boryka się świat 5 Mapowanie Globalnego Południa Cel: wyjaśnienie niejasnych kwestii związanych z poprzednimi tematami oraz przygotowanie do wykonania końcowego efektu projektu

8 Nasz świat 2.10 16.10 30.10 13.11 27.11 14.12 Spotkania on-line
Temat 1 2.10 Temat 2 16.10 Temat 3 30.10 Temat 4 13.11 Temat 5 27.11 Spotkanie stacjonarne 14.12 Spotkania on-line Bieżąca komunikacja on-line Zadania cząstkowe Zadanie końcowe Komunikacja

9 Dziękuję za uwagę Robert Łuczak rluczak@gdrg.org.pl
26-29 maja 2013 r. Dziękuję za uwagę Robert Łuczak Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP 2013


Pobierz ppt "Robert Łuczak Warszawa, 14 września 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google