Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Płockiego Naukowego Koła Chemików

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Płockiego Naukowego Koła Chemików"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Płockiego Naukowego Koła Chemików
Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Chemii ul. Łukasiewicza Płock Prezentacja Płockiego Naukowego Koła Chemików X JUBILEUSZOWE Seminarium 150 Lat Rozwoju Przemysłu Rafineryjnego - od Ignacego Łukasiewicza do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna czerwca 2003

2 Płockiego Naukowego Koła Chemików
Cel i zakres działania Płockiego Naukowego Koła Chemików   1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań głównie w dziedzinie technologii i ekologii przemysłu naftowego poprzez: - analizę literatury i wykorzystanie danych zamieszczonych na stronach Internetu - realizację prac badawczych we współpracy z pracownikami Instytutu Chemii 2. Organizacja wycieczek w celu poznawania zakładów przemysłu chemicznego i zaplecza badawczego instytucji i ośrodków naukowych 3. Uczestnictwo w specjalistycznych konferencjach, seminariach i wystawach  

3 Realizacja prac badawczych we współpracy z pracownikami Instytutu Chemii

4 Zakład Chemii i Technologii Organicznej
Badanie smarności olejów napędowych i efektywności dodatków smarnościowych do olejów napędowych Aparat HFR2 (PCS Instruments)

5 Zakład Chemii i Technologii Organicznej
Badanie właściwości tribologicznych olejów smarowych i skuteczności dodatków przeciwzużyciowych, przeciwtarciowych i przeciwzatarciowych do olejów smarowych Aparat czterokulowy T-02 (Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu)

6 Zakład Chemii i Technologii Organicznej
Badanie właściwości tribologicznych olejów smarowych i skuteczności dodatków przeciwzużyciowych i przeciwtarciowych do olejów smarowych Aparat kula - tarcza T-11 (Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu)

7 Zakład Chemii i Technologii Organicznej
Mechanizm rozkład kwasu mrówkowego na katalizatorze srebrowym Zaproponowany mechanizm rozkładu kwasu mrówkowego w obecności katalizatora srebrowego: ~Ag-O-Ag~  ~Ag-O + +Ag~ + e HCOOH +e  [HCOOH]-  HCOO- + H HCOO-+Ag~ (chemisorpcja)  HCOOAg~ ~Ag-O + H + HCOOAg~  ~Ag-O-Ag~ +CO2 + H2

8 Zakład Podstaw Chemii Badania nad heterofazowymi układami dyspersyjnymi - koloidalnymi roztworami wodnych krzemianów - suspensjami wosków naftowych za pomocą turbidymetu Turbidymetr 2100 AN (Hach)

9 Zakład Tworzyw Sztucznych
Zakład Podstaw Chemii Zakład Tworzyw Sztucznych Badania nad heterofazowymi układami dyspersyjnymi - wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek Mikroskop optyczny Alphaphot 2 wyposażony w kamerę JCC-8201 sprzężoną z komputerem

10 Zakład Tworzyw Sztucznych
Zakład Podstaw Chemii Zakład Tworzyw Sztucznych Badania nad heterofazowymi układami dyspersyjnymi - wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek Zdjęcie modelowego układu heterofazowego gacz parafinowy - hydrorafinat JET A uzyskane za pomocą mikroskopu Alphaphot 2

11 Zakład Podstaw Chemii Analiza składu grupowego olejów napędowych metodami spektroskopowymi - wykonanie widm UV roztworów węglowodorów aromatycznych w n-heksanie - oznaczanie składu grupowego olejów napędowych z wykorzystaniem uzyskanych widm

12 Zakład Podstaw Chemii Synteza tetraetyloołowiu z dietylomagnezu i
soli dwuwartościowego ołowiu Zestaw laboratoryjny

13 Zespół Inżynierii Chemicznej i Chemometrii
Pomiar natężenia przepływu cieczy metodą korelacyjną przy zastosowaniu programu LabVIEW 3 2 1 Schemat ideowy korelacyjnej metody bezkontaktowego pomiaru strumienia przepływającej cieczy w kanale otwartym 1- kanał, X,Y- czujniki optyczne z przetwornikami, 2- oscyloskop, 3- komputer

14 Zespół Inżynierii Chemicznej i Chemometrii
Panel korelatora wirtualnego

15 Prace w fazie wstępnej Badania nad heterofazowymi układami dyspersyjnymi metodą tensjometryczną Badanie wpływu promieniowania mikrofalowego na przebieg polireakcji Opracowywanie symulacji wybranych procesów chemicznych przy zastosowaniu programu ChemCAD Redakcja materiałów dydaktycznych (skryptów do ćwiczeń laboratoryjnych) w zakresie: - chemii ogólnej - chemii fizycznej - chemii organicznej

16 Zakład Podstaw Chemii Badania nad heterofazowymi układami dyspersyjnymi metodą tensjometryczną Tensjometr K100 (Krüss)

17 Zakład Tworzyw Sztucznych
Badanie wpływu promieniowania mikrofalowego na przebieg polireakcji Reaktor mikrofalowy RM2001PC (Plazmatronika S.A.)

18 Oddział SITPChem przy Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLE S.A. w Płocku -
Współpraca Oddział SITPChem przy Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLE S.A. w Płocku - - Płockie Naukowe Koło Chemików Członkowie Koła stanowią „młody narybek” SITPChem. Oddział SITPChem przy Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku wspiera finansowo wycieczki studenckie, a członkowie Koła od kilku lat pomagają przy organizacji seminariów, takich jak dzisiejsze.

19 dydaktyczno - krajoznawcze dofinansowane przez SITPChem
Studenckie wycieczki dydaktyczno - krajoznawcze dofinansowane przez SITPChem Muzeum - Skansen Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz Rafineria Jasło S.A., Rafineria Glimar S.A. i Rafineria Nafty Jedlicze S.A. Zachem Bydgoszcz, Rafineria Gdańska S.A. i Elana Toruń Muzeum - Skansen Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Rafineria Nafty Glimar S.A., Rafineria Nafty Jedlicze S.A. oraz Krośnieńskie Huty Szkła Krosno S.A.

20 Studenckie wycieczki dydaktyczno - krajoznawcze
Muzeum - Skansen Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce PNKCh na tle modelu lampy naftowej, skonstruowanej 150 lat temu przez Ignacego Łukasiewicza

21 Uczestnictwo w seminariach i zjazdach organizowanych przez SITPChem
Seminarium „Współczesne Wyzwania dla Paliw Silnikowych w Polsce”, Płock Walny Zjazd SITPChem przy Zakładzie Głównym PKN ORLEN S.A. w Płocku Seminarium „Polska Chemia i Petrochemia w XXI Wieku - Współczesne Wyzwania i Perspektywy Rozwoju”, Płock

22 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Prezentacja Płockiego Naukowego Koła Chemików"

Podobne prezentacje


Reklamy Google