Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI M. ST. WARSZAWY NA LATA 2005 – 2013 Anna Wernikowska p.o. Naczelnika Wydział ds. Rewitalizacji

2 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI M. ST. WARSZAWY pełni funkcję strategii rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy Strategia ta : określa działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym; jest spójna dla całego miasta jest komplementarna z innymi działaniami podejmowanymi w mieście na obszarze kryzysowym realizowana poprzez: 18 DZIELNICOWYCH MIKROPROGRAMÓW (obecnie opracowanych zostało 14 mikroprogramów) Po wnikliwej analizie sytuacji w dzielnicach, w mikroprogramach określone zostały obszary kryzysowe oraz priorytetowe działania zmierzające do poprawy obecnego stanu; przedstawione zostały również konkretne sposoby rozwiązań wraz z ich kalkulacją oraz okresem realizacji; były one szeroko konsultowane z mieszkańcami dzielnic

3 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

4 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
Obszary kryzysowe stanowią 11,04% całej powierzchni Warszawy Na tych obszarach mieszka 37,69% ludności Warszawy

5 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
Lokalny Program Rewitalizacji na lata REWITALIZACJA - oznacza proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji bądź znalezienie nowych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych.

6 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
Lokalny Program Rewitalizacji na lata Źródła programu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Strategia Rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 r. Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji na lata Założenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata

7 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
Lokalny Program Rewitalizacji na lata Diagnoza Analiza SWOT Ujęcie problemowe: Zagospodarowanie przestrzenne Sytuacja społeczna Przedsiębiorczość

8 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
Lokalny Program Rewitalizacji na lata Strategia rewitalizacji Misja Programu Cele Programu Priorytety i zasady realizacyjne Programu Brzegowe warunki kwalifikowania obszarów Brzegowe kryteria akceptacji mikroprogramu Mechanizmy i źródła finansowania Programu

9 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
Lokalny Program Rewitalizacji na lata System wdrażania, okresowego monitorowania i oceny LPR System wdrażania jest realizowany poprzez: Biuro Polityki Lokalowej Komitet Monitorujący Dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji Zespoły do spraw rewitalizacji w dzielnicach objętych Programem

10 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
Lokalny Program Rewitalizacji na lata System wdrażania, okresowego monitorowania i oceny LPR (c.d.) Aktualizacja półroczna Programu – na poziomie operacyjnym Aktualizacja roczna – na poziomie strategicznym Ewaluacja Programu

11 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
Lokalny Program Rewitalizacji na lata Partnerstwo Model Partnerstwa w programie Cele partnerstwa na poziomie Miasta Cele partnerstwa na poziomie dzielnicy / obszaru rewitalizacji

12 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
Lokalny Program Rewitalizacji na lata Załączniki Kierunkowe działania dla realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Dzielnicowe mikroprogramy

13 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
Koszty planowanych przedsięwzięć, które mają zostać poniesione w 2008 roku przez: Dzielnice 40 729 735 zł Beneficjentów zewnętrznych 70  zł

14 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
Koszty planowanych przedsięwzięć, które mają zostać poniesione do roku przez: Dzielnice zł Beneficjentów zewnętrznych 345  zł

15 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
Koszty poniesione przez dzielnicę na realizację Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata wynosiły w roku:   zł  796 920 zł

16 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
BEMOWO Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar, na którym realizowane będą 2 projekty: 1. Adaptacja zabytkowych budynków fortecznych Fortu Bema na cele społeczno-gospodarcze wraz z adaptacją i przebudową otaczającej przestrzeni użyteczności publicznej na cele rekreacyjne 2. Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie (projekt zakończony w 2007 r.)

17 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
BIELANY Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar i zlokalizowała na nim 4 projekty, m. in. Stworzenie „Mediateki” biblioteki multimedialnej dla młodzieży w parterowej części bloku mieszkalnego oraz Podniesienie estetyki bezpieczeństwa na terenie wokół wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul Kasprowicza 72 i 72a, a także poprawa jakości życia jego mieszkańców

18 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
OCHOTA Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar oraz 10 projektów, m.in. Rewitalizacja przestrzeni ulicy Tarczyńskiej na odcinku od Placu Zawiszy – ul. Daleka wraz z kompleksem pięciu komunalnych kamienic mieszkalnych z funkcjami usługowymi i samopomocowymi

19 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
PRAGA PÓŁNOC Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar oraz 10 projektów, m.in. Renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne, Opracowanie i przygotowanie nowych szlaków turystycznych „ Spacery po Pradze” , jak też Odtworzenie historycznego układu i przywrócenie funkcji kulturalnych w otoczeniu Parku Praskiego w Warszawie

20 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
PRAGA POŁUDNIE Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar podzielony na dwa podobszary kryzysowe na których będą realizowane 4 projekty, m.in. Niech odżyje Saska Kępa - Modernizacja budynków przy ul. Jakubowskiej 14 oraz ul. Jakubowskiej 18

21 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
ŚRÓDMIEŚCIE Ze względu na intensywną zabudowę, obszar dzielnicy został podzielony na 11 podobszarów, na których realizowanych będzie 12 projektów, m.in. Remont i konserwacja murów obronnych Starego Miasta w Warszawie

22 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
TARGÓWEK Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji dwa obszary oraz 15 projektów, m.in. Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację budynku Kościoła, dzwonnicy oraz budynku plebanii, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (Beneficjent: Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego), Odnowa zasobów mieszkaniowych Wspólnoty Mieszkaniowej "Smoleńska 75", celem podniesienia ich estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa jak też Adaptacja kamienicy przy ul. Siarczanej 6a na potrzeby Ośrodka Wsparcia "Ziemowit„

23 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
WOLA Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji dwa obszary oraz 9 projektów, m.in. Projekt obejmujący dwa zadania: Rewitalizacja ulicy Chłodnej, Odtworzenie historycznej linii tramwaju konnego na ul. Chłodnej, drugi projekt Remont synagogi Nożyków przy ul. Twardej 6, organizacja dnia otwartego w gminie żydowskiej w Warszawie, stworzenie centrum informacji turystycznej w synagodze Nożyków oraz przygotowanie nowego szlaku turystycznego obejmującego obiekty i miejsca związane z kulturą i historią warszawskich Żydów (Beneficjent: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie) jak też Rewitalizacja zabytkowego kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika wraz z dziedzińcem i otaczającym go parkanem (Beneficjent: Rzymskokatolicka Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika)

24 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej
ŻOLIBORZ Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar na którym zaproponowano 1 projekt Rewitalizacja przestrzenna, społeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego Cytadela Południowa Składa się on z trzech etapów: koncepcja projektowa i działania porządkujące sprawy własnościowe, kompleksowy remont działobitni oraz Planty Żoliborskie


Pobierz ppt "Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google