Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadomość energetyczna Polaków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadomość energetyczna Polaków"— Zapis prezentacji:

1 Świadomość energetyczna Polaków
Raport przygotowany przez TNS OBOP i Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł 21 grudnia 2011 r.

2 Index Tło badania p. 3 Główne wnioski p. 5 Świadomość i rynek energii
Świadomość energetyczna Polaków Główne wnioski p. 5 Raport TNS OBOP Świadomość i rynek energii p. 9 Rachunek za energię p. 16 TNS OBOP Karol Styś Magdalena Sawińska Rola Urzędu Regulacji Energetyki p. 23 Oszczędne i efektywne korzystanie z energii p. 25 A45ACPO12b/11 | © TNS

3 Tło badania Świadomość energetyczna Polaków

4 Metodologia badawcza Badanie zostało przeprowadzone w ramach badania OMNIMAS (badanie syndykatowe; sondaż wielotematyczny) przy użyciu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) w domu respondenta. Badanie zrealizowano w terminie grudnia 2011 roku. W badaniu zastosowano dobór typu random-route (ustalonej ścieżki). Technika random route polega na losowaniu adresów startowych i dobraniu w ich bezpośrednim otoczeniu, według ściśle określonych zasad, wyznaczonej liczby następnych adresów. W tym przypadku każdy wylosowany adres stanowi punkt startowy dla zrealizowania tylko jednego adresu. Ankieter nie przeprowadza wywiadu w punkcie startowym. Operatem losowania jest rejestr zasobów mieszkaniowych prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Respondentami były osoby odpowiedzialne w gospodarstwie domowym za płacenie rachunków za energię elektryczną Łącznie zrealizowano n=619 wywiadów Próba zrealizowana jest reprezentatywna dla populacji Polaków w wieku 18+ ze względu na płeć wiek wykształcenie region klasę wielkości miejscowości. Świadomość energetyczna Polaków > Tło badania 4

5 Główne wnioski Świadomość energetyczna Polaków

6 Główne wnioski (1/3) Znajomość sprzedawcy energii jest wśród Polaków wysoka. Zaledwie 8% nie potrafi wskazać żadnego sprzedawcy i są to osoby należące do grup o niższym statusie społecznym, mające podobne problemy również w innych okolicznościach. Liderem rynku sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych jest PGE (31%)*. Poziom zadowolenia z obecnego sprzedawcy energii (56% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, co stanowi ponad 8 milionów gospodarstw**) jest zadowalający ale również wskazuje, że sytuacja mogłaby wyglądać lepiej. Kilka z badanych przez nas firm energetycznych osiągnęło zdecydowanie lepszy wynik (około 65%). Z kolei niektóre firmy mają bardzo dużo do zrobienia w tym zakresie, ponieważ poziom zadowolenia jest niski (około 45%), a proporcja niezadowolonych wysoka (27%). Proporcja klientów, którzy chcieliby zmienić obecnego sprzedawcę energii (20% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, czyli około 2.9 milionów gospodarstw**) jest nieco większa niż niezadowolonych (15%). Niezadowolenie jest podstawowym czynnikiem sprzyjającym podejmowaniu decyzji o zmianie (intencja zmiany wśród niezadowolonych wynosi 42%). Świadomość możliwości zmiany sprzedawcy oraz intencję jej dokonania częściej obserwujemy w uprzywilejowanych grupach społecznych, czyli wśród osób lepiej wykształconych, mieszkańców dużych miast, pracujących zawodowo, ale też bardziej zdeterminowanych z powodu sytuacji ekonomicznej, np. z dużych gospodarstw domowych, posiadających więcej dzieci. * Respondenci (odbiorcy) wskazywali/ wybierali sprzedawcę z przedstawionej im w ankiecie listy firm ** Według prognozy GUS na 2010 liczba gospodarstw domowych w Polsce wynosi Świadomość energetyczna Polaków > Główne wnioski 6

7 Główne wnioski (2/3) Dążenie do płacenia niskich rachunków stanowi główny czynnik wpływający na zachowania klientów na rynku energetycznym w Polsce. Przeciętna deklarowana wysokość miesięcznego rachunku za energię elektryczną wynosi około 140,- PLN. Osoby, które skłonne są zmienić aktualnego sprzedawcę energii oczekują obniżenia rachunku średnio o jedną trzecią, czyli około 45,- PLN. Poza niskim kosztem dostaw energii jedynie jakość obsługi stanowić może o przewadze konkurencyjnej na rynku energetycznym. Ten czynnik można uznać za drugi w miarę istotny element motywujący klientów do zmiany obecnego sprzedawcy. Jakość obsługi postrzegana jest między innymi przez pryzmat poprawności, przejrzystości rachunków za energię. Ocena zrozumiałości rachunku kształtuje się na poziomie nieco ponad 55%. Wyniki badania pokazują, że aby sprostać oczekiwaniom klientów, jest jeszcze wiele do zrobienia. Co czwarty respondent uważa, że rachunek jest mało zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Świadomość energetyczna Polaków > Główne wnioski 7

8 Główne wnioski (3/3) Główne zastrzeżenia klientów kierowane są do zawartości informacyjnej rachunków za energię, a dotyczą tego, że jest na nich z jednej strony za dużo informacji niepotrzebnych, a z drugiej strony nie ma tych informacji, które są konkretne i najważniejsze dla odbiorcy. Preferowaną formą jest rachunek za faktycznie zużytą energię (77%) wystawiany raz na dwa miesiące (50%) lub raz na miesiąc (40%). Polacy ogólnie dostosowują się do światowych trendów odnoszących się do oszczędzania energii. Zdecydowana większość – 87% (co stanowi około 12,6 miliona gospodarstw domowych*) twierdzi, że stara się oszczędzać energię w swoich gospodarstwach domowych. Zasadniczym motywem oszczędzania energii jest wśród Polaków chęć zminimalizowania opłat, a nie troska o ochronę zasobów naturalnych czy środowiska. 71% badanych wprost deklaruje, że poprzez oszczędzanie energii stara się zmniejszyć rachunek. 29% respondentów twierdzi co prawda, że do oszczędzania energii skłania ich ochrona zasobów naturalnych, z których wytwarzana jest energia, ale jedynie 15% jest skłonnych zapłacić wyższe rachunki za energię pochodzącą ze źródeł przyjaznych środowisku, na przykład źródeł odnawialnych. * Według prognozy GUS na 2010 liczba gospodarstw domowych w Polsce wynosi Świadomość energetyczna Polaków > Główne wnioski 8

9 Świadomość i rynek energii
Świadomość energetyczna Polaków

10 Sprzedawca energii Liderami rynku w sprzedaży energii elektrycznej są PGE Obrót S.A. (31%), TAURON Sprzedaż S.A. oraz ENERGA - Obrót S.A. (po 17%). Prawie co dziesiąta osoba nie potrafi podać nazwy sprzedawcy energii. Są to osoby starsze (powyżej 60 lat), o niższym statusie społecznym (wykształcenie podstawowe, nie pracujący zawodowo, emeryci/ renciści, o niższym dochodzie gospodarstwa domowego). RWE VATTENFALL ENEA Nie wiem ENERGA PGE TAURON Podstawa: Wszyscy respondenci, N=619 P1: Która firma sprzedaje Panu/i obecnie energię elektryczną? Świadomość energetyczna Polaków > Świadomość i rynek energii 10 10

11 Zadowolenie z obecnego sprzedawcy energii
Polacy w umiarkowanym stopniu są zadowoleni z obecnego sprzedawcy energii (średnia ocena 3.5; T2B 56%). 15% odbiorców jest niezadowolonych ze sprzedawcy energii, a 28% nie ma zdania na ten temat. Zadowoleni to głównie osoby z wykształceniem średnim i pomaturalnym, mieszkańcy regionu południowego. Wśród niezadowolonych znajdują się częściej osoby o złej sytuacji materialnej, z licznych gospodarstw domowych (5 osób+). Najwięcej zadowolonych klientów mają trzy firmy: VATTENFALL, TAURON oraz ENERGA (odpowiednio 66%, 65% i 64%). Najwięcej niezadowolonych klientów ma RWE (27%). Wszyscy respondenci: T2B* 66% 65% 64% 54% 47% 46% T2B: 56%* VATTENFALL 8 1 25 59 7 N=42 TAURON 4 1 8 22 51 14 N=108 ENERGA 4 12 20 55 10 N=108 B2B: 15%** PGE 1 3 10 31 51 3 N=188 ENEA 2 1 18 33 39 7 N=81 RWE 13 14 35 32 6 N=45 nie wiem 1. bardzo niezadowolony/a *T2B to skrót od top 2 boxes, co oznacza sumę wskazań dwóch najwyższych wartości na skali **B2B to skrót od bottom 2 boxes, co oznacza sumę wskazań dwóch najniższych wartości na skali 2. raczej niezadowolony/a 3. ani niezadowolony/a, ani zadowolony/a Podstawa: Wszyscy respondenci, N=619 4. raczej zadowolony/a 5. bardzo zadowolony/a P2: W jakim stopniu jest Pan/i ogólnie zadowolony/a z obecnego sprzedawcy energii elektrycznej? Świadomość energetyczna Polaków > Świadomość i rynek energii 11 11

12 Świadomość możliwości zmiany sprzedawcy energii
Polacy w większości są świadomi swojego prawa do zmiany obecnego sprzedawcy energii elektrycznej (58%). Co trzecia osoba nie wie, czy ma takie prawo, czy nie (33%). Około 10% twierdzi, że nie przysługuje im takie prawo. nie wiem, czy takie prawo mi przysługuje, czy nie TAK, przysługuje mi prawo zmiany sprzedawcy energii elektrycznej NIE, nie przysługuje mi prawo zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Podstawa: Wszyscy respondenci, N=619 P3: Jak Pan/i uważa, czy ma Pan/i prawo zmiany obecnego sprzedawcy energii elektrycznej? Czy Pana/i zdaniem przysługuje Panu/i takie prawo? Świadomość energetyczna Polaków > Świadomość i rynek energii 12 12

13 Chęć zmiany sprzedawcy energii
Około 20% Polaków jest skłonnych zmienić obecnego sprzedawcę energii na innego. 46% respondentów nie wyraża chęci zmiany sprzedawcy energii, a 26% osób jest niezdecydowanych. Chętni do zmiany sprzedawcy energii to głównie rolnicy (31%), osoby pracujące zawodowo, pozostające w związkach małżeńskich, z licznych gospodarstw domowych (5 osób+), mieszkańcy regionu północnego (30%), osoby niezadowolone z obecnego sprzedawcy (42%), szczególnie w grupie odbiorców energii od firmy ENERGA - Obrót S.A. (26%). Stosunkowo w najmniejszym stopniu intencję zmiany sprzedawcy energii deklarują: osoby najstarsze (60 lat+), nie pracujące zawodowo, emeryci/ renciści, z dużych, ale nie największych miast. 9% 15% 31% 26% 16% 3% nie wiem\ trudno powiedzieć 1. zdecydowanie nie 2. raczej nie 3. ani tak, ani nie 4. raczej tak 5. zdecydowanie tak B2B: 46%** T2B: 19%* *T2B to skrót od top 2 boxes, co oznacza sumę wskazań dwóch najwyższych wartości na skali **B2B to skrót od bottom 2 boxes, co oznacza sumę wskazań dwóch najniższych wartości na skali Podstawa: Wszyscy respondenci, N=619 P4: W jakim stopniu był/aby Pan/i skłonny/a zmienić obecnego sprzedawcę energii elektrycznej na innego? Świadomość energetyczna Polaków > Świadomość i rynek energii 13 13

14 Co zachęci do zmiany sprzedawcy energii?
Głównym czynnikiem, który mógłby skłonić Polaków do zmiany obecnego sprzedawcy energii elektrycznej jest chęć obniżenia wydatków/ niższa cena energii (66%). Wyższa jakość usług wymieniana jest przez 12% badanych, a większa niezawodność dostaw przez 6%.Trzy pozostałe badane czynniki takie jak: oferowanie przez sprzedawcę dodatkowych usług\ produktów\ preferencji, programy lojalnościowe, wymieniane są odpowiednio przez 4% i 2% badanych. Relatywnie bardzo małe znaczenie ma bardziej renomowana marka sprzedawcy, uznana za czynnik motywujący do zmiany przez zaledwie 2% respondentów. częściej klienci ENERGA i PGE częściej klienci ENEA Podstawa: Wszyscy respondenci, N=619 P5: Jakie czynniki mogłyby skłonić Pana/ią do zmiany obecnego sprzedawcy energii elektrycznej na innego? Świadomość energetyczna Polaków > Świadomość i rynek energii 14 14

15 Jaka obniżka zachęci do zmiany?
Respondenci, którzy byliby skłonni zmienić obecnego sprzedawcę energii ze względu na niższą cenę oczekują , że ich miesięczny rachunek wyniesie przeciętnie 45,- PLN mniej, czyli biorąc pod uwagę średnią jego wysokość na poziomie około 138,- PLN, o około jedną trzecią mniej niż obecnie. Około 15% oczekuje, że cena będzie niższa o więcej niż 50,- PLN, a 37%, że rachunek miesięcznie będzie niższy 30,- PLN i mniej. częściej klienci PGE Średnio: 45 zł mniej częściej klienci ENEA Podstawa: Respondenci, których do zmiany obecnego sprzedawcy energii elektrycznej na innego skłonić może niższa cena., N=394 P5a: Proszę podać o ile złotych mniej miesięcznie? Świadomość energetyczna Polaków > Świadomość i rynek energii 15 15

16 Rachunek za energię Świadomość energetyczna Polaków

17 Czytelność i zrozumiałość rachunku
Nieco ponad połowa respondentów ocenia otrzymywany obecnie rachunek za energię elektryczną jako czytelny i łatwy do zrozumienia. Co czwarta osoba krytykuje rachunek za to, że jest trudny do zrozumienia i mało czytelny. 20% nie ma zdania na ten temat. Istotnie częściej jako trudne do zrozumienia oceniano rachunki wystawiania przez: ENEA S.A. (32%) oraz PGE Obrót S.A. (29%). 1% 6% 17% 20% 44% 11% nie wiem\ trudno powiedzieć 1. zdecydowanie niezrozumiały 2. raczej niezrozumiały 3. ani tak, ani nie 4. raczej zrozumiały 5. zdecydowanie zrozumiały T2B: 55%* częściej klienci ENEA i PGE B2B: 23%** *T2B to skrót od top 2 boxes, co oznacza sumę wskazań dwóch najwyższych wartości na skali **B2B to skrót od bottom 2 boxes, co oznacza sumę wskazań dwóch najniższych wartości na skali Podstawa: Wszyscy respondenci, N=619 P6: W jakim stopniu rachunek, jaki Pan/i otrzymuje za energię elektryczną, jest dla Pana/i czytelny/ zrozumiały w tym sensie, że na jego podstawie wie Pan/i konkretnie za co Pan/i płaci ? Świadomość energetyczna Polaków > Rachunek za energię 17 17

18 Ilość informacji na rachunku
Zawartość informacyjną rachunku oceniono na satysfakcjonującym poziomie. 72% respondentów twierdzi, że podaje się na nim tyle informacji, ile potrzeba, czyli w sam raz. 10% badanych jest zdania, że informacji jest za dużo i tyle samo, że jest ich za mało. częściej klienci ENERGA i VATTENFALL nie wiem w sam raz, tyle informacji, ile potrzeba częściej klienci PGE za dużo informacji za mało informacji Podstawa: Wszyscy respondenci, N=619 P7: Czy biorąc pod uwagę Pana/i potrzeby, uważa Pan/ i, że na rachunku za energię elektryczną jest….. Świadomość energetyczna Polaków > Rachunek za energię 18 18

19 Czego brakuje na rachunkach?
Osoby, które twierdzą, że na obecnym rachunku informacji jest za mało, w większości krytykują fakt, że rachunki są nieczytelne, zbyt skomplikowane, że nie wiadomo, jakie składniki składają się na ten rachunek itp. (45%) oraz to, że brakuje na nich konkretnych informacji, wyszczególnienia konkretnie co, ile kosztuje (35%). Pozostałe elementy, których zdaniem respondentów brakuje na rachunku za energię, to: wyjaśnienia dotyczącego opłat/czego dotyczą opłaty, na jakiej zasadzie jest obliczany składnik prądu zmiennego trójfazowego, porównania opłat za kilka miesięcy czyli możliwości analizy czy opłaty wzrastają, czy też maleją z miesiąca na miesiąc, informacji czego dotyczą pośrednie opłaty, jakie urządzenia domowe pochłaniają najwięcej energii, przejrzystego rozgraniczenia wyliczenia za zużytą energię i przesył oraz informacji, ile w jakich godzinach się płaci. 45% 35% 6% 4% 3% 2% 1% 22% rachunki są nieczytelne, niezrozumiałe, nie wiadomo, jakie składniki składają się na ten rachunek brakuje konkretnych informacji, dokładnie co, ile kosztuje, ile tak naprawdę płacę wyjaśnień dotyczących opłat (ogólnie), czego dotyczą opłaty (ogólnie) na jakiej zasadzie jest obliczany składnik prądu zmiennego trójfazowego brak porównania ołat za kilka miesięcy czy opłaty wzrastają, czy też maleją z miesiąca na miesiąc informacji, czego dotyczą pośrednie opłaty informacji, jakie urządzenia domowe pochłaniają najwięcej energii brakuje przejrzystego rozgraniczenia wyliczenia za zużytą energię i przesył informacja, ile, w jakich godzinach się płaci inne nie wiem\ trudno powiedzieć Podstawa: Respondenci, którzy uważają, że na obecnym rachunku za energię elektryczną jest za mało informacji, N=53 P8a: Jakich informacji, Pana/i zdaniem, brakuje na rachunku za energię elektryczną? Świadomość energetyczna Polaków > Rachunek za energię 19 19

20 Co jest zbędne na rachunkach?
Za zbędne na rachunku za energię elektryczną respondenci najczęściej uznają: informacje o stałej przesyłowej/ opłatach za przesył/ dostawę, informacje o opłacie stałej, zmiennej, dotycząca abonamentu, o koszcie linii, opłacie jakościowej, akcyzie. Zbędne, ich zdaniem, są też prognozy zużycia energii elektrycznej oraz kod kreskowy. 44% badanych stwierdziło, że na rachunku za dużo jest informacji zbędnych dla przeciętnego odbiorcy, za dużo podaje się szczegółów, wyliczeń, kolumn i cyfr, które nie dotyczą przeciętnego odbiorcy. Co trzecia osoba (33%) narzeka, że rachunek jest mało czytelny, niezrozumiały, a język zbyt trudny i skomplikowany dla odbiorcy. Podstawa: Respondenci, którzy uważają, że na obecnym rachunku za energię elektryczną jest za dużo informacji , N=62 P8b: Jakie informacje są, Pana/i zdaniem, zbędne na rachunku za energię elektryczną? Świadomość energetyczna Polaków > Rachunek za energię 20 20

21 Preferowana forma opłat za energię
Zdecydowana większość Polaków preferuje rachunek wystawiony za zużytą energię (77%). 17% odpowiadałby inny sposób rozliczenia, poprzez zaliczkę w oparciu o prognozę zużycia. Ten drugi sposób jest relatywnie częściej wymieniany przez osoby, którym energię sprzedaje TAURON Sprzedaż S.A. oraz takie, które nie mają skłonności do oszczędzania energii, głównie mieszkańcy regionu wschodniego. zaliczka w oparciu o prognozę zużycia opłata za faktycznie zużytą energię częściej klienci TAURON nie wiem Podstawa: Wszyscy respondenci, N=619 P9: Proszę spojrzeć na tę listę i powiedzieć, jaki sposób rozliczeń rachunku za energię elektryczną najbardziej Panu/i odpowiadał? Świadomość energetyczna Polaków > Rachunek za energię 21 21

22 Preferowana częstotliwość otrzymywania rachunków
Większość badanych najchętniej rozliczałaby się za dostarczoną energię z częstotliwością co dwa miesiące – 50%. 40% zwolenników ma miesięczny system rozliczania. Pozostałe formy płacenia rachunku – co kwartał, pół roku i rocznie – spotkały się z małym zainteresowaniem. częściej klienci TAURON częściej klienci RWE i VATTENFALL Podstawa: Wszyscy respondenci, N=619 P10: Jaka częstotliwość płacenia rachunków za energię elektryczną jest dla Pana /i najbardziej odpowiednia? Świadomość energetyczna Polaków > Rachunek za energię 22 22

23 Rola Urzędu Regulacji Energetyki
Świadomość energetyczna Polaków

24 Gdzie zgłosić nieprawidłowości?
Zdecydowana większość – 41% badanych nie wie do kogo, do jakiej organizacji można się zwrócić w sytuacji ewentualnego sporu między sprzedawcą, a odbiorcą energii elektrycznej, takiego na przykład jak: wstrzymanie dostaw prądu, nieuwzględniona przez sprzedawcę reklamacja rachunku itp. Pozostałe osoby, które mają świadomość istnienia instancji odwoławczej, najczęściej wymieniają Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – 25% oraz Rzecznika Konsumenta – 22%. Urząd Regulacji Energetyki (URE) znalazł się na trzecim miejscu pod względem częstotliwości wymieniania – 15%. Sąd i Rzecznik Praw Obywatelskich to dwie pozostałe organizacje, do których zdaniem respondentów można się zwrócić w sytuacji sporu ze sprzedawcą energii (po 11%). Podstawa: Wszyscy respondenci, N=619 P11: Do kogo, do której organizacji, Pana/i zdaniem, można się zwrócić w przypadku ewentualnego sporu między sprzedawcą a odbiorcą energii elektrycznej, takiego na przykład jak: wstrzymanie dostaw prądu, nieuwzględniona przez sprzedawcę reklamacja rachunku, odmowa zawarcia umowy przez przedsiębiorstwo energetyczne, problem ze zmianą sprzedawcy itp.? Świadomość energetyczna Polaków > Rola Urzędu Regulacji Energetyki 24 24

25 Oszczędne i efektywne korzystanie z energii
Świadomość energetyczna Polaków

26 Oszczędzanie energii nie tak
Zdecydowana większość Polaków deklaruje skłonność do oszczędzania energii elektrycznej w gospodarstwie domowym (87%). nie tak Podstawa: Wszyscy respondenci, N=619 P12: Czy w jakiś sposób stara się Pan/i oszczędzać energię elektryczną? Świadomość energetyczna Polaków > Oszczędne i efektywne korzystanie z energii 26 26

27 Sposoby oszczędzania energii
Najpopularniejszym sposobem oszczędzania jest: wyłączanie niepotrzebnego oświetlenia (93%). Innym często stosowanym sposobem jest wymienianie żarówek na energooszczędne (63%). Nieco więcej niż połowa badanych (51%) stara się kupować energooszczędny sprzęt domowy, np. urządzenia AGD\ RTV. Inne sposoby, które mają po około jednej trzeciej zwolenników to: włączanie pralki dopiero po zapełnieniu bębna, niepozostawianie ładowarek, np. do telefonów, komputerów w gniazdku elektrycznym, zmniejszanie liczby świecących się żarówek (np. można wkręcić 2 żarówki, a świeci się tylko jedna) oraz niekorzystanie z czajnika elektrycznego do gotowania wody (np. gotowanie na gazie/ piecu węglowym). 93% 63% 51% 35% 33% 31% 30% 29% 18% 17% 9% 1% wyłączam niepotrzebne oświetlenie wymieniam żarówki na energooszczędne kupuję energooszczędny sprzęt domowy włączam pralkę dopiero wtedy, kiedy zbiorę odpowiednią ilość prania, aby ją zapełnić nie zostawiam ładowarek, np. do telefonów pozostawionych w gniazdku elektrycznym nie korzystam z czajnika elektrycznego do gotowania wody, tylko gotuję na gazie zmniejszam liczbę świecących się żarówek ograniczam używanie piecyków elektrycznych, farelek, wentylatorów itp. wyłączam urządzenia np. RTV całkowicie, aby nie były w stanie czuwania staram się korzystać częściej z lampek\ oświetlenia bocznego niż z głównego gotuję w sposób, który sprzyja mniejszemu zużyciu energii elektrycznej w czajniku elektrycznym gotuję odpowiednią ilość wody (nie za dużo, nie za mało) włączam zmywarkę dopiero po jej całkowitym napełnieniu mam dwie taryfy: nocną i dzienną Podstawa: Respondenci, którzy starają się oszczędzać energię , N=542 P13: Pokażę Panu/i listę sposobów oszczędzania energii elektrycznej wymienionych przez innych ludzi. Proszę spojrzeć na tę listę i powiedzieć, który z tych sposobów stosuje Pan/i w swoim gospodarstwie domowym? Świadomość energetyczna Polaków > Oszczędne i efektywne korzystanie z energii 27 27

28 Powody oszczędzania energii
Najważniejszym powodem postrzeganym jako istotny dla podjęcia decyzji o oszczędzaniu energii elektrycznej jest czynnik finansowy, tzn. zmniejszenie wydatków\ mniejsze rachunki (71%). Powody inne niż finansowe wymieniane są zdecydowanie rzadziej. Stosunkowo najwięcej respondentów (29%) wymienia chęć oszczędzania zasobów naturalnych, z których energia elektryczna jest wytwarzana, np. węgiel, gaz ziemny oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery (22%). Pozostałe badane czynniki takie jak: poprawa bezpieczeństwa energetycznego w regionie\ miejscu zamieszkania (np. gmina, miasto, powiat) oraz to, że większa efektywność użytkowania energii jest zgodna z polityką energetyczną Polski i Unii Europejskiej (UE) właściwie nie mają dla Polaków znaczenia. zmniejszenie wydatków na energię elektryczną/ mniejsze rachunki 71% oszczędność zasobów naturalnych, z których energia elektryczna jest wytwarzana np. 29% węgiel, gaz ziemny zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery 22% poprawa bezpieczeństwa energetycznego w regionie / miejscu zamieszkania (np. 5% gmina, miasto, powiat) ponieważ większa efektywność użytkowania energii jest zgodna z polityką 3% energetyczną Polski i Unii Europejskiej (UE) nie wiem\ trudno powiedzieć 10% Podstawa: Respondenci, którzy starają się oszczędzać energię , N=542 Pyt.14a: Proszę powiedzieć, które z poniższych powodów uważa Pan/i za najbardziej istotne dla podjęcia decyzji o oszczędzaniu energii elektrycznej w gospodarstwie domowym? Proszę wskazać nie więcej niż 2 najważniejsze powody. Świadomość energetyczna Polaków > Oszczędne i efektywne korzystanie z energii 28 28

29 Dopłacanie do energii ze źródeł odnawialnych
Opinie polskich odbiorców są w dużym stopniu kształtowane przez czynniki finansowe, czyli chęć płacenia jak najmniej za energię elektryczną. Nic więc dziwnego, że tylko 15% badanych deklaruje intencję do płacenia wyższych rachunków za energię pochodzącą ze źródeł przyjaznych środowisku, np. odnawialnych. Relatywnie najczęściej tego typu postawę proekologiczną prezentują osoby młode w wieku lat, stanu wolnego, osoby z wykształceniem wyższym, prywatni przedsiębiorcy oraz pracownicy administracji i usług o dobrej sytuacji materialnej, mieszkańcy największych miast, częściej odbiorcy energii elektrycznej z firmy RWE Polska S.A. Intencja płacenia więcej za źródła energii przyjazne środowisku Średnio: 9% więcej Ile % więcej? tak nie Podstawa: Respondenci, którzy są skłonni płacić wyższe rachunki za energię pochodzącą ze źródeł przyjaznych środowisku, np. odnawialnych, N=93 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=619 P9: Proszę spojrzeć na tę listę i powiedzieć, jaki sposób rozliczeń rachunku za energię elektryczną najbardziej Panu/i odpowiadał? P15a: Procent, w jakim respondent byłby skłonny płacić wyższe rachunki za energię pochodzącą ze źródeł przyjaznych środowisku, np. odnawialnych Świadomość energetyczna Polaków > Oszczędne i efektywne korzystanie z energii 29 29

30 Wysokość rachunków za energię
Średni miesięczny rachunek na prąd wynosi prawie 140 zł Średnio miesięcznie: 138 zł Podstawa: Wszyscy respondenci, N=619 P16:. Proszę podać, ile złotych płaci Pan/i obecnie, przeliczając na miesiąc za energię elektryczną? Świadomość energetyczna Polaków > Oszczędne i efektywne korzystanie z energii 30 30

31 Dziękuję


Pobierz ppt "Świadomość energetyczna Polaków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google