Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE PSYCHOLOGA SZKOLNEGO za rok szkolny 2014/2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE PSYCHOLOGA SZKOLNEGO za rok szkolny 2014/2015"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE PSYCHOLOGA SZKOLNEGO za rok szkolny 2014/2015
Najważniejsze działania: Uczniowie: 41 uczniów w I i II semestrze objęto stałą pomocą psychologiczną (I sem uczniów na zajęciach terapeutycznych i 18 uczniów na socjoterapii; II sem. – 21 uczniów – zajęcia terapeutyczne, 20 – socjoterapia) Ok. 30 godzin zajęć psychoprofilaktycznych w klasach Rodzice: ok. 100 indywidualnych spotkań z rodzicami (wywiady, konsultacje psychologiczne, porady) + 21 spotkań interdyscyplinarnych (z udziałem p. dyrektor/ wicedyrektor, wychowawcy, pedagoga specjalnego, pedagoga szkolnego oraz rodziców ucznia) Grono pedagogiczne: niezliczone  rozmowy/ konsultacje w sprawie uczniów, sytuacji w klasie, wspólne ustalanie planu działań z pedagogami specjalnymi i wychowawcami

2 Co nowego? Nawiązanie współpracy z Fundacją Jose Torresa (kolorowa i roztańczona akcja „Tydzień Tolerancji) i Stowarzyszeniem „Ocalić Szansę” (program „Bezpieczny Internet”) Udział w Targach Edukacji Międzykulturowej i spotkaniu Ambasadorów Dialogu - organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Dzięki udziałowi w powyższych imprezach nawiązano kontakty z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją międzykulturową i otrzymano ofertę działań prowadzonych przez te organizacje. Większość z nich adresowana jest niestety do szkół ponadpodstawowych, ale niektóre ze stowarzyszeń wyraziły gotowość podjęcia współpracy z naszą szkołą. Impuls rozwoju – ukończenie szkolenia EEG-Biofeedback i możliwość prowadzenia terapii usprawniającej funkcjonowanie m.in. dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami zachowania,  z trudnościami w koncentracji uwagi, z dysleksją, z trudnościami emocjonalnymi, itd. Chmura frekwencji – działa coraz lepiej!

3 Wnioski, plany mniej znaczy więcej!
Mniej dzienników = więcej czasu dla dzieci - warto usprawnić dokumentację z zajęć dodatkowych Mniej uczniów na zajęciach grupowych = większe efekty - Zajęcia socjoterapeutyczne w grupach 5-6 osobowych przyniosły zdecydowanie lepsze efekty niż w grupie 10 osobowej Plany: Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi, które mogą wspierać działania profilaktyczne Ścisła współpraca z rodzicami uczniów – bez niej trudno o efekty terapii Doskonalenie wewnątrzszkolne: zaproszenie np. prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym, psychiatry, pracownika poradni pp. Terapia EEG-Biofeedback

4 Dziękuję za współpracę! M. Rajterowska
Udanego wypoczynku!  Dziękuję za współpracę! M. Rajterowska


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE PSYCHOLOGA SZKOLNEGO za rok szkolny 2014/2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google