Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia i Organizacja Robót Budowlanych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia i Organizacja Robót Budowlanych"— Zapis prezentacji:

1 Technologia i Organizacja Robót Budowlanych
ZASADY OBLICZANIA WYDAJNOŚCI MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH dr inż. Michał Krzemiński dr inż. Mariola Książek

2 ZASADY OBLICZANIA WYDAJNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH
Wydajność poszczególnych maszyn podawane przez ich producentów w prospektach i katalogach mają zazwyczaj charakter ogólny, nie uwzględniający specyfiki konkretnych warunków realizacji robót. Rozróżnia się następujące typy wydajności: wydajność teoretyczną wydajność techniczną wydajność eksploatacyjną.

3 ZASADY OBLICZANIA WYDAJNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH
WYDAJNOŚĆ EKSPLOATACYJNA to średnia rzeczywista wydajność danej maszyny osiągana w konkretnych warunkach budowy przy dobrej organizacji robót. uwzględnia ona warunki konstrukcyjno-techniczne i technologiczne maszyn oraz niektóre obiektywne przerwy typu organizacyjnego. odnosi się przynajmniej do zmiany roboczej.

4 OBLICZANIE WYDAJNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ
Symbol Wzór Oznaczenia Wk Q – pojemność geometryczna łyżki (naczynia roboczego) [m3] n – liczba cykli roboczych na minutę Sn – współczynnik napełnienia łyżki (naczynia roboczego) zależny od jej wielkości, kategorii i rodzaju gruntu (Sn ≈ 0,9÷1,25) Ss – współczynnik spoistości gruntu (odwrotność współczynnika spulchnienia Ssp) Sw – współczynnik wykorzystania czasu pracy koparki (Sw ≈ 0,6÷0,8) t – czas cyklu roboczego koparki tn – czas odspajania gruntu i napełnienia łyżki (zwykle tn=0,30t) to – czas obrotu nadwozia do miejsca wyładunku urobku z podniesieniem łyżki do poziomu wyładowania oraz czas powrotu naczynia do miejsca kopania (zwykle to=0,60t) tw – czas wyładowania naczynia roboczego (zwykle tw=0,10t)

5 Dane: Q = 0,4 m3 t = 20 s (tablica 3.14.) Sw = 0,7 (tablica 3.12.)
Obliczenie wydajności eksploatacyjnej podsiębiernej koparki gąsienicowej HYDREMA R 1100 w gruncie kategorii III Dane: Q = 0,4 m3 t = 20 s (tablica 3.14.) Sw = 0,7 (tablica 3.12.) Sn = 0,75 (tablica 3.13.)

6 OBLICZENIE CZASU TRWANIA ROBÓT
Dane: 1 zmiana robocza = 8 godz. Jedna podsiębierna koparka gąsienicowa HYDREMA R 1100 wykopie wykop szerokoprzestrzenny o pojemności 16800m3 w ciągu 66 zmian roboczych. Przy doborze maszyn należy uwzględnić wielkość poszczególnych robót oraz pojemność naczynia roboczego

7 OBLICZANIE WYDAJNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ SPYCHARKI
Symbol Wzór Oznaczenia We t – czas cyklu roboczego pracy spycharki [s] q – pojemność geometryczna lemiesza (mierzona objętością gruntu rodzimego) [m3] Sn – współczynnik napełnienia lemiesza zależny od kategorii gruntu i sposobu przemieszczania urobku Ss – współczynnik spoistości gruntu Sw – współczynnik wykorzystania czasu roboczego spycharki (Sw ≈ 0,85÷0,95) ls – długość odcinka skrawania [m] lp – długość odcinka przemieszczania urobku [m] vs – prędkość jazdy w trakcie skrawania (na I biegu) [m/s] vp – prędkość przemieszczania z urobkiem (na II biegu) [m/s] vpp – prędkość jazdy powrotnej, jałowej (na III biegu) [m/s] ts – czas skrawania (nagarniania) urobku do chwili napełnienia lemiesza [s] tb – czas potrzebny na zmianę biegu (tb ≈ 5÷8) [s] to – czas potrzebny na opuszczenie lemiesza (to ≈ 5÷8) [s] tn – czas wykonania czynności niezależnych od kategorii gruntu i przemieszczania urobku (jest wartością stałą dla danego typu spycharki) [s] tz – czas jednorazowej zmiany kierunku (tz ≈ 10) [s] H – wysokość lemiesza [m] L – długość lemiesza [m] φ – kąt stoku naturalnego urabianego gruntu [º] OBLICZANIE WYDAJNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ SPYCHARKI

8 Obliczenie wydajności eksploatacyjnej spycharki KOMATSU D 150
Dane: Grunt kat. III – glina Spycharka gąsienicowa KOMATSU D 150 Głębokość skrawania Kąt stoku naturalnego lp – długość odcinka przemieszczania urobku ls – długość odcinka skrawania

9 Obliczenie wydajności eksploatacyjnej spycharki KOMATSU D 150

10

11 OBLICZENIE CZASU TRWANIA ROBÓT
Dane: 1 zmiana robocza = 8 godz. n – liczba maszyn


Pobierz ppt "Technologia i Organizacja Robót Budowlanych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google