Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kilka słów o prezentacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kilka słów o prezentacji"— Zapis prezentacji:

1 Kilka słów o prezentacji
1. Tematem prezentacji jest „Zespół Szkół w Przemkowie”. 2. W czasie trwania prezentacji posługuj się wyłącznie hiperłączami. 3. Hiperłącza znajdują się wyłącznie w prawym dolnym rogu ekranu lub są podkreślone czarną linią. 4.Prezentacja nie ma końca więc po obejrzeniu materiałów proszę nacisnąć Esc. Życzę miłego oglądania

2 Oznaczenia Cofnij się do spisu treści Idź do przodu o 1 slajd
Idź do tyłu o 1 slajd Cofnij się do najbliższego menu

3 Zespół Szkół w Przemkowie. Im. Janusza Korczaka
Wykonanie: Damian Maluszycki kl. 1„a”.

4 Spis Treści 1/2 Historia szkoły
Zespoły funkcjonujące w publicznym gimnazjum w Przemkowie Zespoły funkcjonujące w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Przemkowie. Zespoły funkcjonujące w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół w Przemkowie. Galerie Tematyka zajęć wychowawczych realizowanych w Zespole Szkół w Przemkowie.

5 Spis Treści 2/2 Władze samorządu uczniowskiego
Konkursy i imprezy 2006/2007 Sposoby kontaktowania się ze szkołą

6 Galerie Zdjęcia budynku Zespołu Szkół w przemkowie
Zdjęcia z „Dnia Wiosny” 2007

7 1/5

8 2/5

9 3/5

10 4/5

11 5/5

12 Dzień wiosny 2007 1/13

13 Dzień wiosny 2007 2/13

14 Dzień wiosny 2007 3/13

15 Dzień wiosny 2007 4/13

16 Dzień wiosny 2007 5/13

17 Dzień wiosny 2007 6/13

18 Dzień wiosny 2007 7/13

19 Dzień wiosny 2007 8/13

20 Dzień wiosny 2007 9/13

21 Dzień wiosny 2007 10/13

22 Dzień wiosny 2007 11/13

23 Dzień wiosny 2007 12/13

24 Dzień wiosny 2007 13/13

25 Historia Zespołu Szkół w Przemkowie
Od 1-go września 2003 roku Publiczne Gimnazjum stało się częścią powołanego do życia Zespołu Szkół w Przemkowie, w którego skład weszły także Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Publiczne Gimnazjum w Przemkowie powołano do życia zgodnie z ustawą rządową w 1999 r. Uroczyste otwarcie, które uświetniła swoim występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta, nastąpiło 1-go września 1999 roku. Gimnazjum ulokowano w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka. Historia budynku sięga roku 1976, kiedy to oddano do użytku 24 izbowy budynek Zbiorczej Szkoły Gminnej. Naukę w Publicznym Gimnazjum rozpoczęło 195 uczniów w ośmiu klasach. Pierwszą kadrę pedagogiczną tworzyło 20 nauczycieli, w kolejnych latach pracy skład grona ulegał zmianie. Analizując dokonania wyżej wymienionych placówek począwszy od roku 1976 do roku 2003 z pewnością można stwierdzić, że stały się one wizytówką swojej gminy i miasta.

26 Zespoły funkcjonujące w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Przemkowie w roku szkolnym 2006/2007.
Zespół Przedmiotowy - Humanistyczny Zespół ds. Wymiany i Programu Socrates Zespół Przedmiotowy -Matematyczno-Przyrodniczy Szkolna Komisja Wychowawcza Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Języków Obcych Zespół ds. Ekologii i Promocji Zdrowia Zespół Nowelizacji Prawa Wewnątrzszkolnego Zespół Mierzenia Jakości Pracy Szkoły

27 Zespół Przedmiotowy - Humanistyczny
1. mgr Dariusz Dźwigaj - przewodniczący 2. mgr Gizela Smalec 3. mgr Danuta Żeleźniak 4. mgr Agnieszka Partyka 5. mgr Hanna Stróżyńska 6. mgr Iwona Łopacińska-Skraba 7. mgr Barbara Kowalska 8. mgr Lucyna Pawłowska 9. mgr Urszula Gołek 10. mgr Iwona Wolanin 11. ks. Antoni Humeniuk

28 Zespół Przedmiotowy Matematyczno-Przyrodniczy
1. mgr Irena Orłowska - przewodnicząca 2. mgr Grażyna Demczar 3. mgr Agnieszka Wałowska 4. mgr Anna Rekut 5. mgr Jolanta Falkowska 6. mgr Dorota Semeniuk 7. mgr Joanna Ferenc 8. mgr Wanda Ejsmont 9. mgr Katarzyna Bajson

29 Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Języków Obcych
1. mgr Jerzy Janas - przewodniczący 2. mgr Małgorzata Kotlicka 3. mgr Elżbieta Righi 4. lic. Magdalena Pałka 5. lic. Dorota Ryniawiec 6. mgr Daria Sapian 7. mgr Katarzyna Mendelowska 8. mgr Maria Broda

30 Zespół Mierzenia Jakości Pracy Szkoły
1. mgr Urszula Fijałkowska - przewodnicząca 2. mgr Elżbieta Kaniewska 3. mgr Jerzy Janas 4. mgr Urszula Bogucka 5. mgr Małgorzata Zawiłowicz 6. mgr Jolanta Trygar

31 Zespół ds. Wymiany i Programu Socrates
1. mgr Małgorzata Kotlicka - przewodnicząca 2. mgr Jerzy Janas 3. mgr Urszula Bogucka 4. mgr Irena Orłowska 5. mgr Elżbieta Righi 6. lic. Magdalena Pałka 7. mgr Małgorzata Zawiłowicz 8. mgr Jolanta Trygar 9. mgr Hanna Stróżyńska

32 Szkolna Komisja Wychowawcza
1. mgr Małgorzata Zawiłowicz - przewodnicząca 2. mgr Elżbieta Kaniewska 3. mgr Jerzy Janas 4. mgr Jolanta Trygar 5. mgr Wanda Ejsmont 6. mgr Anna Rekut 7. mgr Adam Rusynko 8. mgr Hanna Stróżyńska 9. mgr Urszula Bogucka

33 Zespół ds. Ekologii i Promocji Zdrowia
1. mgr Joanna Ferenc - przewodnicząca 2. mgr Anna Rekut 3. mgr Dorota Semeniuk 4. mgr Iwona Mokwińska 5. mgr Arleta Jaroszyńska

34 Zespół Nowelizacji Prawa Wewnątrzszkolnego
1. mgr Urszula Fijałkowska - przewodnicząca 2. mgr Elżbieta Kaniewska 3. mgr Jerzy Janas 4. mgr Anna Rekut 5. mgr Iwona Łopacińska-Skraba 6. mgr Dariusz Dźwigaj 7. mgr Danuta Żeleźniak 8. mgr Gizela Smalec

35 Zespoły funkcjonujące w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Przemkowie w roku szkolnym 2006/2007. Zespół Przedmiotowy - Humanistyczny Szkolna Komisja Wychowawcza Zespół Przedmiotowy - Matematyczno - Przyrodniczy Zespół Nowelizacji Prawa Wewnątrzszkolnego Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Języków Obcych Zespół ds. Promocji i Kontaktów Zespół ds. Wymiany i Programu Socrates Zespół Mierzenia Jakości Pracy Szkoły

36 Zespół Przedmiotowy - Humanistyczny
1. mgr Iwona Łopacińska-Skraba - przewodnicząca 2. ks. Antoni Humeniuk 3. mgr Hanna Stróżyńska 4. mgr Lucyna Pawłowska

37 Zespół Przedmiotowy Matematyczno-Przyrodniczy
1. mgr Agnieszka Wałowska - przewodnicząca 2. mgr Joanna Ferenc 3. mgr Anna Rekut 4. mgr Jolanta Falkowska 5. mgr Katarzyna Bajson

38 Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Języków Obcych
1. mgr Jerzy Janas - przewodniczący 2. mgr Małgorzata Kotlicka 3. mgr Elżbieta Righi 4. lic. Magdalena Pałka

39 Zespół ds. Wymiany i Programu Socrates
1. mgr Małgorzata Kotlicka - przewodnicząca 2. mgr Jerzy Janas 3. mgr Urszula Bogucka 4. mgr Elżbieta Righi 5. mgr Małgorzta Zawiłowicz 6. mgr Jolanta Trygar

40 Szkolna Komisja Wychowawcza
1. mgr Małgorzata Zawiłowicz - przewodnicząca 2. mgr Elżbieta Kaniewska 3. mgr Jerzy Janas 4. mgr Jolanta Trygar 5. mgr Anna Rekut 6. mgr Adam Rusynko 7. mgr Urszula Bogucka

41 Zespół Nowelizacji Prawa Wewnątrzszkolnego
1. mgr Urszula Fijałkowska - przewodnicząca 2. mgr Elżbieta Kaniewska 3. mgr Jerzy Janas 4. mgr Anna Rekut 5. mgr Iwona Łopacińska-Skraba

42 Zespół ds. Promocji i Kontaktów
1. mgr Adam Rusynko - przewodniczący 2. mgr Jolanta Trygar 3. mgr Małgorzata Zawiłowicz 4. mgr Lucyna Pawłowska 5. mgr Iwona Łopacińska-Skraba 6. mgr inż. Paweł Kuźmiak

43 Zespół Mierzenia Jakości Pracy Szkoły
1. mgr Urszula Fijałkowska - przewodnicząca 2. mgr Elżbieta Kaniewska 3. mgr Jerzy Janas 4. mgr Urszula Bogucka 5. mgr Małgorzata Zawiłowicz 6. mgr Jolanta Trygar

44 Tematyka zajęć wychowawczych realizowanych w Zespole Szkół w Przemkowie w roku szkolnym 2006/2007.
Gimnazjum - klasy I Gimnazjum - klasy II Gimnazjum - klasy III Liceum Ogólnokształcące Zasadnicza Szkoła Zawodowa

45 Gimnazjum - klasy I 1. Wybór Samorządu Klasowego. 2. Zapoznanie uczniów z WSO. 3. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza szkołą. 4. "Klasa z klasą". 5. Aktywna i odpowiedzialna postawa wobec zdrowia własnego i innych ludzi. 6. Aktywne spędzanie wolnego czasu. 7. Tolerancja w codziennym życiu. 8. Tradycje bożonarodzeniowe. 9. Higiena osobista. 10. Agresja i przemoc w szkole. 11. Wpływ używek na zdrowie młodego człowieka. 12. Organizacja imprez klasowych. 13. Jak radzić sobie ze stresem. 14. Być asertywnym. 15. Przełamywanie nieśmiałości i nawiązywanie kontaktów.

46 Gimnazjum - klasy II 1. Wybór Samorządu Klasowego - jego prawa i obowiązki. 2. Przypomnienie WSO i innych regulaminów szkoły. 3. Prawa i obowiązki ucznia. 4. Prawne konsekwencje czynów karalnych popełnianych przez nieletnich. 5. Hałas - zgubny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. 6. Problemy emocjonalne okresu dorastania x NIE używkom. 8. Zasady udzielania pierwszej pomocy. 9. System szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie polkowickim i ościennych. 10. Rozpoznanie własnych możliwości, zainteresowań niezbędnych przy wyborze dalszego kształcenia. 11. Zdrowy styl życia - metody rekreacji, zagospodarowanie wolnego czasu.

47 Gimnazjum - klasy III I Preorientacja Zawodowa: 1. Co dalej gimnazjalisto? 2. Spotkanie z pracownikiem Urzędu Pracy (lokalny rynek pracy). 3. Analiza ofert pracy na rynku krajowym i zagranicznym. 4. Co to znaczy być dobrym pracownikiem? 5. Moje predyspozycje zawodowe - testy psychologiczne opracowane przez PPP. 6. Poznajemy zawody naszych rodziców - satysfakcja z wykonywanego zawodu. 7. Analiza ofert szkół ponadgimnazjalnych. II Profilaktyka: 1. Promocja zdrowego stylu życia. 2. Używki czy zdrowie?- wybór należy do Ciebie. III Edukacja Ekologiczna i Regionalna: 1. Mój wkład w ochronę środowiska - ankiety na temat "Odpady w moim domu". 2. Ekologiczny rachunek sumienia. 3. Walory przyrodnicze naszego terenu. IV Kultura Osobista, 1. Dlaczego jest tyle agresji wśród młodzieży - pokojowy sposób rozwiązywania konfliktów. 2. Kulturalny człowiek, czyli...

48 Liceum Ogólnokształcące
1. ABC kulturalnego zachowania. 2. Profilaktyka uzależnień. 3. Zapobieganie agresji. 4. Asertywność. 5. Tolerancja. 6. Zagrożenia cywilizacyjne. 7. Nowa matura. 8. Sposoby rozwiązywania konfliktów. 9. Samorządność w mojej klasie i szkole. 10. Higiena osobista. 11. Preorientacja zawodowa, zasady rekrutacji na wyższe uczelnie. 12. Terroryzm. 13. Osoby niepełnosprawne wśród nas.

49 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1/3
I Jesteśmy Zespołem 1. Integracja zespołu klasowego. 2. Zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi w szkole, zasadami bezpieczeństwa. 3. Opracowanie kalendarza imprez szkolnych i klasowych. 4. Czy jesteśmy kulturalni?. 5. Konsekwencje przynależności do różnych grup młodzieżowych. 6. Jacy jesteśmy, jacy być powinniśmy? II Moje Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela 1. Godność człowieka - banał czy podstawa? 2. Co mnie kształtuje? - moje prawa i obowiązki na co dzień. 3. Stereotypy i uprzedzenia. 4. Jak bronić naszych praw? 5. Uchodźcy. 6. Rasizm - problem codzienny. 7. Niepełnosprawni wśród nas. 8. Ubóstwo - biedny nie znaczy gorszy. 9. Bezdomni. 10. Skąd się biorą skinheadzi?

50 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2/3
III Problemy Własnego Rozwoju 1. Problem uzależnień wśród młodzieży. 2. Jak radzić sobie ze stresem. 3. Sposoby rozwiązywania konfliktów. 4. Jestem asertywny. 5. Sposoby komunikowania się między ludźmi. 6. Skuteczne metody uczenia się. 7. Sposoby efektywnego spędzania wolnego czasu. 8. "Niedźwiedzia przysługa", którą sami sobie robimy - wagary. 9. Higiena osobista. 10. Wzajemne relacje dzieci - rodzice. IV Planujemy Naszą Karierę Zawodową 1. Przedsiębiorczość - wprowadzenie. 2. Planujemy założenie własnej firmy - krok po kroku. 3. Spółka - cywilna, jawna, komandytowa, cicha, partnerska, z.o.o., akcyjna. 4. Opracowujemy biznes plan. 5. Procedura zakładania działalności gospodarczej.

51 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3/3
V Współpraca z Rodzicami - informowanie o zachowaniu i ocenach uczniów, - pedagogizacja rodziców, - pozyskiwanie do współpracy z klasą i szkołą, - zapoznanie rodziców ze strukturą szkół pozazawodowych.

52 Dyrekcja Gimnazjum - klasy I Liceum Ogólnokształcące

53 Konkursy i inne imprezy
Bieg na Orientację - Dzień Ziemi - Przemków Dzień Wiosny 2007 XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Przemków 2007 Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - I etap. Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - III etap Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Ekologiczno-Wędkarskiej Konkurs wokalny w Głogowie Konkurs "Kocham Cię, Ojczyzno" w Gaworzycach.

54 Bieg na Orientację - Dzień Ziemi - Przemków - 2007
W roku szkolnym 2006/2007 organizujemy już po raz szósty "Bieg na Orientację - Dzień Ziemi - Przemków ". Naszą tradycją stało się zapraszanie powzięcia udziału w niej reprezentantów gimnazjów z terenu powiatu polkowickiego i gmin "Zagłębia Miedziowego". Imprezę charakteryzuje atmosfera koleżeńskiej, sportowej rywalizacji i radości wynikającej ze spotkania się młodzieży. Każdy dotychczasowych biegów pozostawił w naszej pamięci mnóstwo niezapomnianych wspomnień. Od III edycji biegu patronat nad nim objął Zarząd Powiatu Polkowickiego.

55 Dzień Wiosny 2007 Dnia r. w naszej szkole, jak i w kalendarzu odbył się Dzień Wiosny. W imprezie z tej okazji uczestniczyły klasy: Ia, Ib, Iia, IIb, IIIa, IIIb - było ich tak niewiele (niecała połowa), ponieważ pozostałe klasy nie dały propozycji, jak można spędzić ten dzień. Było wiele atrakcji: Konkurs Miss Wiosny, skakanie w workach, gra w dwa ognie i konkurs na najlepsze przebranie klas. Konkurs Miss Wiosny wygrała Joanna Przybylska z klasy Ia. Konkurs na najlepsze przebranie klas wygrała każda klasa, ponieważ wszyscy wyglądali świetnie. Skakanie w workach wygrał Wielki Smerf (Mateusz Śliwa z klasy IIIa). W nagrodę za uczestnictwo w zabawie każda klasa otrzymała piłkę do gry. Gdy zabawa się już skończyła wszyscy wrócili do domów.

56 XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przemków 2007
W tym roku, a mianowicie 14 stycznia 2007 obchodziliśmy już XV finał WOŚP-u, nie ominął on także Przemkowa. Tegoroczna akcja zbierała pieniądze dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i naukę udzielania pierwszej pomocy. Jak co roku Zespół Szkół współpracował z Przemkowskim Ośrodkiem Kultury. Tego dnia na ulicach miasta i w okolicznych wsiach zebrano około 6 tys. zł (w tym także licytacja w POK-u). W kwestowaniu uczestniczyło 21 osób, byłoby ich oczywiście wiele więcej, lecz niestety władze odpowiedzialne za prawidłowy przebieg akcji ograniczyło tę liczbę, ale nic straconego - w przyszłym roku także zagra Orkiestra, więc inni będą mogli się wykazać. Kliknij aby zobaczyć listę uczestników

57 Lista uczestników XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
1. Agnieszka Denuszek, 2. Alicja Wołoch, 3. Sylwia Tomczyk, 4. Joanna Wojtas, 5. Karolina Brzeźniak, 6. Agnieszka Kofla, 7. Krzysztof Maćkowiak, 8. Mateusz Brzeźniak, 9. Magdalena Mazur, 10. Joanna Mazur, 11. Karolina Chojniak, 12. Donata Ciołka, 13. Angelika Orłowska, 14. Monika Kochanowicz, 15. Agata Jaśkowiec, 16. Mieczysław Cichoszewski, 17. Kacper Poplata, 18. Ewa Bancerz, 19. Justyna Smolec, 20. Rafał Wantuch, 21. Magdalena Weryszko

58 Nasi uczestnicy

59 Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - I etap
Dnia r. w Zespole Szkół w Przemkowie odbył się I etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Największą ilość punktów w konkursie zdobyli uczniowie: Adrian Dziadyk, Kamila Piec, Mieczysław Cichoszewski, Dawid Borysławski. Uczniowie ci przeszli do następnego etapu konkursu, który odbył się r. Uczniów do konkursu przygotowywała nauczycielka biologii Joanna Ferenc. Kliknij aby zobaczyć listę uczestników

60 Lista uczestników konkursu "Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski" - I etap 1. Adrian Dziadyk, kl. III C, 2. Mateusz Kaszkarot, kl. III A, 3. Joanna Maćkowiak, kl. III A, 4. Izabella Tesarska, kl. III A, 5. Bogusława Twardowska, kl. III A, 6. Dawid Borysławski, kl. III A, 7. Dawid Błaszczak, kl. III A, 8. Przemysław Cymbalak, kl. III A, 9. Kamila Piec, kl. II D, 10. Paula Semeniuk , kl. II D, 11. Eliza Semeniuk, kl. II D, 12. Joanna Polegaj, kl. II D, 13. Dominika Ciurko, kl. II D, 14. Kornelia Poniewierska, kl. II C, 15. Magdalena Grzybczyk, kl. II D, 16. Marta Kowalczyk, kl. II B, 17. Mieczysław Cichoszewski, kl. II B, 18. Oktawia Kulesza, kl. II A, 19. Natalia Ciołka, kl. II A, 20. Patryk Kopacki, kl. I C,

61 Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - III etap
Dnia roku w Zespole Szkół w Przemkowie odbył się III etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Do konkursu przystąpiły drużyny z Gimnazjum z Przemkowa, Gimnazjum z Gaworzyc i Gimnazjum z Chocianowa. Drużyna z Gimnazjum z Przemkowa miała następujący skład: Adrian Dziadyk, Kamila Piec, Mieczysław Cichoszewski, Dawid Borysławski. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła drużyna z Chocianowa, a drugie drużyny z Przemkowa i Gaworzyc.

62 Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Ekologiczno-Wędkarskiej
Dnia r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie odbył się Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Ekologiczno-Wędkarskiej. W konkursie brały udział reprezentacje 3- osobowe uczniów ze szkół: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemkowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie, Szkoły Podstawowej w Wysokiej, Publicznego Gimnazjum w Przemkowie. Osobną drużynę tworzyli uczniowie, którzy należą do Polskiego Związku Wędkarskiego. Organizatorami konkursu byli: Polski Związek Wędkarski Zarząd Koła nr 30 w Przemkowie, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, PTTK Koło Przewodników, Urząd Gminy i Miasta w Przemkowie, Bank Spółdzielczy w Przemkowie, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie. I miejsce w konkursie zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie. Publiczne Gimnazjum w Przemkowie reprezentowali uczniowie: Jarosław Skrypak, kl. I C; Adrian Smalec, kl. I C; Michał Basałyga, kl. I B. Drużyna zdobyła II miejsce.

63 Konkurs wokalny w Głogowie
W dniu 10 listopada 2006r. odbył się "X Przegląd Piosenki Dziecięcej" zorganizowany przez Spółdzielczy Dom Kultury "Pegaz" w Głogowie. W konkursie wzięło udział 72 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w dwóch kategoriach : soliści i zespoły z byłego województwa legnickiego. Należało przygotować jedną dowolna piosenkę. Zespół Szkół w Przemkowie reprezentowały dwie solistki: Aleksandra Kleszczewnik z przepiękną piosenką "A w parkach jesień już" i Klaudia Patrzałek z utworem "Czterdzieści słów" oraz zespół wokalny z gimnazjum, który wykonał piosenkę "Pocztówka z Beskidu" i wyśpiewał sobie nią I miejsce. Wszystkich uczestników naszej szkoły przygotowała pani mgr Barbara Kowalska nauczycielka muzyki, która również została nagrodzona i otrzymała dyplom uznania oraz medal jako "Najlepszy Opiekun Roku 2006" - nagrodę przyznawaną przez kierownika SDK "Pegaz".

64 Konkurs "Kocham Cię, Ojczyzno" w Gaworzycach
Dnia 24 listopada 2006 roku czworo uczniów Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Przemkowie wzięło udział w VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Kocham Cię, Ojczyzno" w Gaworzycach. Jurorzy oceniali recytatorów w 2 grupach wiekowych. Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: - W młodszej grupie: Adrian Smalec - uczeń klasy I - I miejsce (opiekun p.G.Smalec), Aleksandra Kleszczewnik - uczennica klasy I - II miejsce (opiekun p.A.Partyka); - W starszej grupie: Alicja Mużnik - uczennica klasy III - II miejsce (opiekun p.G.Smalec), Mateusz Miszkiewicz - uczeń klasy III - wyróżnienie (opiekun p.G.Smalec). Serdecznie gratulujemy!

65 Sposoby kontaktowania się ze szkołą
Telefony: Sekretariat: (0-76) Księgowość: (0-76) Fax: (0-76) Adres: Leśna Góra Przemków

66 Zespoły funkcjonujące w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół w Przemkowie w roku szkolnym 2006/2007. Zespół Mierzenia Jakości Pracy Szkoły Zespół Nowelizacji Prawa Wewnątrzszkolnego Szkolna Komisja Wychowawcza

67 Zespół Mierzenia Jakości Pracy Szkoły
1. mgr Urszula Fijałkowska - przewodnicząca 2. mgr Elżbieta Kaniewska 3. mgr Jerzy Janas 4. mgr Urszula Bogucka 5. mgr Małgorzata Zawiłowicz 6. mgr Jolanta Trygar

68 Zespół Nowelizacji Prawa Wewnątrzszkolnego
1. mgr Urszula Fijałkowska - przewodnicząca 2. mgr Elżbieta Kaniewska 3. mgr Jerzy Janas 4. mgr Anna Rekut 5. mgr Iwona Łopacińska-Skraba 6. mgr Danuta Żeleźniak

69 Szkolna Komisja Wychowawcza
1. mgr Małgorzata Zawiłowicz - przewodnicząca 2. mgr Elżbieta Kaniewska 3. mgr Jerzy Janas 4. mgr Jolanta Trygar 5. mgr Anna Rekut 6. mgr Adam Rusynko 7. mgr Urszula Bogucka 8. mgr Hanna Stróżyńska

70 Władze Samorządu Uczniowskiego
Samorząd Uczniowski Gimnazjum: Przewodnicząca - Katarzyna Kosińska Zastępcy przewodniczącej - Dagmara Kowal, Daniel Horoszczak Sekretarz - Aneta Pietrzyk Samorząd Uczniowski Klas Ponadgimnazjalnych: Przewodnicząca - Ewelina Charuza Zastępcy przewodniczącej - Marta Bogusz, Sylwia Gawron Sekretarz - Judyta Oruba Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: mgr Iwona Łopacińska-Skraba, mgr Dariusz Dźwigaj Cele Samorządu Uczniowskiego Imprezy i zadania organizowane przez Samorząd Uczniowski

71 Cele Samorządu Uczniowskiego
- rozwijanie umiejętności organizacji i współdziałania w grupie, - przygotowanie do aktywnego działania w życiu społecznym i gospodarczym, - tworzenie i utrwalanie tradycji i obrzędowości szkoły, - integracja młodzieży Zespołu Szkół w Przemkowie, - kształtowanie postawy obywatelskiej, charakteryzującej się wspólną odpowiedzialnością za funkcjonowanie szkoły.

72 Imprezy i zadania organizowane przez Samorząd Uczniowski
-- Wybory do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, - Otrzęsiny klas pierwszych i nowoprzyjętych nauczycieli, - Organizacja szkolnych dyskotek, - Akcja "Sklepik Świąteczny", - Konkurs na najładniej ustrojoną klasę w Zespole Szkół z okazji Świąt Bożego Narodzenia, - Opieka nad tablicą Samorządu Uczniowskiego, - Opieka nad uczniowskimi dyżurami, - Organizacja wyborów Rzecznika Praw Ucznia, - Poczta walentynkowa, - Dzień samorządności.


Pobierz ppt "Kilka słów o prezentacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google