Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bursztynowy Szlak Greenways Przyroda – Tradycja - Ludzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bursztynowy Szlak Greenways Przyroda – Tradycja - Ludzie"— Zapis prezentacji:

1 Bursztynowy Szlak Greenways Przyroda – Tradycja - Ludzie

2 Historyczne szlaki bursztynowe
Szlak bursztynowy był kierunkiem wymiany handlowej Handel odbywał się różnymi trasami i tylko przebieg niektórych z nich jesteśmy dziś w stanie odtworzyć W okresie największej świetności - wpływów rzymskich (I - IV w. n.e.) szlak bursztynowy połączył wybrzeże Adriatyku i Bałtyku, prowincje cesarstwa rzymskiego z nieznanymi krainami dalekiej Północy, tajemniczym Barbaricum Historia szlaku bursztynowego jest dziś symbolem otwarcia na świat, tradycji i wymiany kulturowej na skalę europejską

3 Idea współczesnego Bursztynowego Szlaku
Idea współczesnego Bursztynowego Szlaku nawiązuje do różnorodnych funkcji, jakie przed wiekami pełniły szlaki handlowe: ekonomicznych, komunikacyjnych, społeczno-kulturowych Kontaktom handlowym towarzyszyła wymiana informacji, sprowadzanie na tereny słabiej rozwinięte nowości technicznych i zdobyczy cywilizacyjnych, pogłębianie wiedzy o świecie, rozwój społeczny, intelektualny i kulturalny, szerzenie nowych sposobów gospodarowania Efektem tego jest wspaniała spuścizna kulturowa, której ślady można do dziś śledzić na terenach, którymi wędrowali starożytni kupcy Dziś to dziedzictwo materialne i duchowe regionów jest motywem przewodnim podróży po Bursztynowym Szlaku. W oparciu o trasę turystyczną jej twórcy i mieszkańcy prezentują oraz udostępniają szerokiemu gronu podróżników swoje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, „dzieląc się z nimi entuzjazmem do miejsc i przedmiotów, które są dla nich ważne”

4 Bursztynowy Szlak Budapeszt – Kraków - Gdańsk
Jantárová cesta Borostyánköút Amber Trail

5 Główne cele Bursztynowego Szlaku Greenways
Wytyczanie, znakowanie i tworzenie w spójny i skoordynowany sposób infrastruktury międzynarodowego szlaku dziedzictwa Rozwój turystyki dziedzictwa – opartej na lokalnych zasobach kulturowych i przyrodniczych Kreowanie i sprzedawanie produktów i usług ekoturystycznych Wdrażanie certyfikatów jakościowych w branży turystycznej – „Przyjazny Rowerom” i „Czysta Turystyka” Wspieranie i inicjowanie projektów na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

6 Partnerzy Bursztynowego Szlaku Greenways
Program Bursztynowy Szlak Greenways ma na celu wykreowanie silnej marki służącej wspieraniu rozwoju gospodarczego poprzez angażowanie partnerów lokalnych z sektora gospodarczego, społecznego i publicznego w jego realizację […]. Deklaracja udziału w Międzynarodowym Programie Bursztynowy Szlak Greenways „Przyroda – Tradycja – Ludzie” Kilkudziesięciu partnerów na całej długości szlaku, w tym: samorządy lokalne organizacje pozarządowe, w tym LGD muzea, izby regionalne, ekomuzea obiekty cenne kulturowo sklepiki produktów lokalnych obszary cenne przyrodniczo gospodarstwa agroturystyczne miejsca przyjazne rowerom obiekty z certyfikatem „Czysta Turystyka” inne atrakcje turystyczne ekoszkoły (podstawówki, przedszkola, …) questy – wyprawy odkrywców lokalni producenci, rzemieślnicy inne inicjatywy z duszą

7 Krajowi Partnerzy Bursztynowego Szlaku Greenways
Podpisane porozumienia o współpracy: Polska Organizacja Turystyczna Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Miasto Kraków Polska Agencja Rozwoju Turystyki Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie uczelnie wyższe: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Sztuk Pięknych Akademii Świętokrzyskiej, Wydział Turystyki i Rekreacji Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu Program Greenways wpisany jest w strategie rozwoju 5 województw

8 Koordynatorzy lokalni szlaku w Polsce
Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa” Hel - Gniew LGD „Zakole Dolnej Wisły” Gniew - Bydgoszcz wakat Bydgoszcz – Nowy Dwór Mazowiecki Grupa Partnerska „Cudu nad Wisłą” Nowy Dwór Mazowiecki - Góra Kalwaria Partnerstwo dla Puszczy Kozienickiej, „Lokomotywa” Góra Kalwaria – Dęblin LGD „Zielony Pierścień” Dęblin – Janowiec Oddział PTTK w Lipsku Janowiec – Sienno Grupa Partnerska „Krzemienny Krąg” Sienno – Nowy Korczyn LGD „Wspólnota Królewskiej Puszczy” Nowy Korczyn – Niepołomice Forum dla Nowej Huty Niepołomice – Skawina Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” Skawina – Marcówka Grupa Partnerska „Łączy nas Babia Góra” Marcówka – Lipnica Wielka

9 Regionalne i lokalne pętle Greenways
PARTNERSTWO Inicjatywy lokalne Informacja i promocja Koordynator szlaku Regionalne i lokalne pętle Greenways Tereny chronione, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Inicjatywy lokalne

10 Grupy Partnerskie Krajowa Sieć Grup Partnerskich na rzecz zrównoważonego rozwoju porozumienie organizacji pozarządowych, samorządów i firm, które wspólnie działają na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu przy poszanowaniu środowiska naturalnego zwykle kilka lub kilkanaście gmin, przed którymi stoją podobne problemy i wyzwania 24 grup zrzeszających 605 podmiotów

11 Inicjatywy lokalne na zielonych szlakach - greenways
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska realizuje wzdłuż zielonych szlaków – greenways 5 długofalowych programów: Grupy Partnerskie Ekomuzea Szkoły dla Ekorozwoju Czysty Biznes , w tym certyfikaty „Czysta Turystyka” i „Przyjazny Rowerom” Produkt Lokalny które pomagają mieszkańcom ponad 20 regionów Polski zmieniać swoje otoczenie – rozwijać współpracę lokalną, przedsiębiorczość i szacunek dla środowiska naturalnego

12 Rozwój turystyki dziedzictwa w oparciu o inicjatywy lokalne

13 Turystyka dziedzictwa – GP „Krzemienny Krąg”
BAŁTÓW I ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA Na szlaku żółwia i dinozaura

14 Ekomuzea Ekomuzea - angażują mieszkańców do odkrywania i prezentacji swojego regionu 15 funkcjonujących ekomuzeów w całym kraju sieć rozproszonych w terenie obiektów, tworzących żywą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców służą ochronie, zachowaniu i żywej prezentacji dziedzictwa oraz kreowaniu kompleksowego produktu turystycznego

15 Turystyka dziedzictwa – Ekomuzeum Lanckorona
anielskie miasteczko na wzgórzu

16 Questing – wędrówki odkrywców
Questing – odkrywanie dziedzictwa miejsca jeden ze sposobów prezentacji, udostępniania i interpretacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego nieoznakowane szlaki, którymi można wędrować rozwiązując zagadki zawarte w wierszowanych wskazówkach atrakcyjna forma zwiedzania ciekawych i tylko z pozoru mniej ciekawych miejsc uzupełnienie znakowanych szlaków i tras turystycznych ok. 50 w całym kraju, program się ciągle rozwija

17 Szkoły dla ekorozwoju Ekoszkoły – dołącz do najlepszych szkół na świecie! program skierowany do szkół i społeczności lokalnych pomaga szkołom stawać się „żywymi” przykładami zrównoważonego rozwoju w trosce o globalne zmiany klimatu szkołom przyznawane są dwa certyfikaty: Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej (certyfikat krajowy) Zielona Flaga (certyfikat międzynarodowy) certyfikaty są przyznawane na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia, rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu

18 Turystyka dziedzictwa – SP w Zawoi Przysłop
BABIA GÓRA magia – legendy – kultura

19 Szlak przyjazny rowerzystom
Przyjazny Rowerom to krajowy system certyfikacji obiektów turystycznych i nie tylko, które promują zrównoważony transport uwzględniający specyficzne potrzeby rowerzystów i turystów rowerowych W miejscach przyjaznych rowerom znajdują się m.in.: stojak rowerowy apteczka zestaw narzędzi pakiet informacji dla rowerzystów: gdzie zjeść, co warto zobaczyć, etc. i inne udogodnienia

20 Obiekty z certyfikatem „Czysta Turystyka”
Turystyka na zielono Czysta Turystyka to certyfikat dla firm z branży turystycznej, świadczących usługi: noclegowe (hotele, pensjonaty, domy wczasowe, schroniska) gastronomiczne (restauracje, bary, karczmy, itp.) agroturystyczne inne Celem certyfikatu jest podnoszenie konkurencyjności firm z branży turystycznej poprzez podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska

21 Wytyczanie i znakowanie szlaku
W Polsce szlak został oznakowany od granicy polsko-słowackiej do Niepołomic Znakowanie odbywa się w oparciu o Instrukcję znakowania szlaków PTTK Główna, rowerowa nitka szlaku jest znakowana wg opracowanego dla szlaku Manualu znakowania kierunkowego Bursztynowego Szlaku Greenways

22 Strona www Wspólna promocja szlaku w języku polskim i angielskim:
Interaktywna mapa szlaku Kalendarium imprez na szlaku Przewodniki, mapy i foldery w wersji elektronicznej Produkty lokalne Ekomuzea Miejsca przyjazne rowerom Questy – wyprawy odkrywców Lokalne inicjatywy Koordynatorzy szlaku Mapy odcinków szlaku Projekty na szlaku Obiekty z certyfikatem „Czysta Turystyka”

23 Materiały promocyjne szlaku

24 Kontakt: www.szlakbursztynowy.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Krzysztof Florys
Koordynator Zielonych Szlaków - Greenways Fundacja Partnerstwo dla Środowiska tel. (12) , wew. 36


Pobierz ppt "Bursztynowy Szlak Greenways Przyroda – Tradycja - Ludzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google