Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Boryszew SA Impexmetal SA Wyniki po 2Q 2007 Sierpień 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Boryszew SA Impexmetal SA Wyniki po 2Q 2007 Sierpień 2007."— Zapis prezentacji:

1 Boryszew SA Impexmetal SA Wyniki po 2Q 2007 Sierpień 2007

2 Grupa BRS: kluczowe fakty
Kluczowe liczby mln zł Jedna z największych grup przemysłowych w Polsce i najlepsza inwestycja na GPW (ok. 8000% zwrotu od IPO)1 Roczna sprzedaż przekracza 1,3 miliarda euro, a zatrudnienie 7 tysięcy osób Główne linie biznesowe półfabrykaty z metali kolorowych Al, Cu, Pb, Zn polimery zdywersyfikowana chemia dystrybucja łożysk Pozycje w rankingach publikowanych w 2007r 2. miejsce w rankingu „Gazele Mazowsza” (Puls Biznesu) 19. miejsce na liście „Perły Polskiej Gospodarki” (GG Parkiet) 29. miejsce na słynnej „Liście 500” (Rzeczpospolita) 2. miejsce w rankingu „Największy wzrost sprzedaży” (Rzeczpospolita) Kapitalizacja2 1 379 Freefloat2 319 Dług netto3 1 185 EV2 2 564 Liczba akcji 62,7 mln szt 2005 2006 Sprzedaż 1 874 5 378 EBITDA 163 258 EBIT 115 151 Zysk netto 125 49 Capex4 351 180 Zatrudnienie 7,1 tys. Liczba podmiotów 58 2) cena akcji 22 zł 3) na koniec 2Q 07 4) zawiera inwestycje kapitałowe 1) Rzeczpospolita, 18 lutego 2005

3 Grupa IPX: kluczowe fakty
Kluczowe liczby mln zł Największa polska grupa produkująca półfabrykaty z metali kolorowych i ich stopów W 2005r kupiona przez Grupę Boryszew, głównie od Skarbu Państwa (31%) Główne linie biznesowe półfabrykaty z metali kolorowych: Al, Cu, Pb, Zn handel łożyskami Dotychczasowa restrukturyzacja wspierana przez Boryszew wraz z realizowanymi inwestycjami stanowią solidną bazę dla długoterminowego rozwoju i wzrostu wartości Pozycje w rankingach publikowanych w 2007r 5. miejsce na liście „Perły Polskiej Gospodarki” (GG Parkiet) 46. miejsce na słynnej „Liście 500” (Rzeczpospolita) Kapitalizacja1 2 391 Freefloat1 598 Dług netto2 726 EV1 3 117 Liczba akcji 8,5 mln szt 2005 2006 Sprzedaż 2 613 3 845 EBITDA 156 329 EBIT 95 263 Zysk netto 61 167 Capex3 190 184 Zatrudnienie 3,4 tys. Liczba spółek 37 1) cena akcji 280 zł 2) na koniec 2Q 07 3) zawiera inwestycje kapitałowe

4 Udział w krajowej produkcji*
Grupa BRS: udział w krajowej produkcji Wybrane produkty Produkcja (tys. ton) Udział w krajowej produkcji* Aluminium pierwotne 55 100% Blachy, taśmy, walcówka z aluminium 110 Rury i półfabrykaty z miedzi 87 92% Ołów rafinowany 28 24% Tlenki cynku i ołowiu 27 Granulat PET 72 38% Włókna cięte 47 Włókna ciągłe 21 Metale kolorowe Polimery * szacunki spółek

5 Grupa BRS: struktura Grupy wg Dywizji Produktowych
* Boryszew ERG jest spółką w trakcie powstawania na bazie dotychczasowego O/Boryszew w Sochaczewie

6 Skonsolidowane wyniki BRS
Grupa BRS: wyniki za 2Q i 1H 07 Skonsolidowane wyniki BRS Zysk netto mln zł 2Q 06 2Q 07 zm.% 1H 06 1H 07 Sprzedaż 1 386,9 1 317,1 -5% 2 578,1 2 579,8 0% EBITDA 89,2 130,4 46% 138,0 258,0 87% marża EBITDA 6,4% 9,9% 5,4% 10,0% EBIT 62,7 102,9 64% 86,3 203,2 135% marża EBIT 4,5% 7,8% 3,3% 7,9% Zysk netto * 15,9 38,4 141% 59,8 51,1 -14% marża netto 1,1% 2,9% 2,3% 2,0% Znacząca poprawa skonsolidowanego zysku netto Boryszewa w 2Q07 nastąpiła głównie dzięki poprawie wyniku Grupy IPX, lepszym wynikom O/Elana, O/Huta Oława oraz z uwagi na brak konsolidacji sprzedanej niemieckiej spółki Kuag Elana Zmniejszenie/stabilizacja sprzedaży to efekt przede wszystkim braku Kuag Elana oraz zmniejszania sprzedaży nierentownych produktów przez O/Elana * przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego

7 Skonsolidowane wyniki IPX
Grupa IPX: wyniki za 2Q i 1H 07 Skonsolidowane wyniki IPX Zysk netto mln zł 2Q 06 2Q 07 zm.% 1H 06 1H 07 Sprzedaż 979,8 1 031,1 5% 1 786,4 2 022,3 13% EBITDA 93,0 98,7 6% 145,0 183,5 27% marża EBITDA 9,5% 9,6% 8,1% 9,1% EBIT 77,1 79,9 4% 113,4 146,1 29% marża EBIT 7,9% 7,8% 6,3% 7,2% Zysk netto * 37,6 43,2 15% 65,1 76,8 18% marża netto 3,8% 4,2% 3,6% Nastąpiła dalsza poprawa wyników Grupy IPX w stosunku do rekordowego dotychczas 2006 roku Największy wpływ na poprawę skonsolidowanego zysku miał Aluminium Konin – Impexmetal Dodatkowo pozytywnie przyczyniły się działania restrukturyzacyjne wdrażane w całej Grupie * przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego

8 Grupa BRS: struktura EBITDA po 1H 07*
Struktura EBITDA za 1H07 wg Dywizji Struktura EBITDA za 1H07 wg podmiotów * różni się od danych księgowych; dane skorygowano m.in. o płatności za znak towarowy; dywizja miedź – wyniki skons. Hutmen skorygowane o znak tow.; „inne” zawiera również wyniki Centrali

9 Grupa BRS: struktura EBIT po 1H 07*
Struktura EBIT za 1H07 wg Dywizji Struktura EBIT za 1H07 wg podmiotów * różni się od danych księgowych; dane skorygowano m.in. o płatności za znak towarowy; dywizja miedź – wyniki skons. Hutmen skorygowane o znak tow.; „inne” zawiera również wyniki Centrali

10 Sprzedaż wartościowa 12-mies. krocząca *
Wyniki Boryszew O/Boryszew w Sochaczewie* Boryszew O/Sochaczew zanotował w 1H07 nieznaczny spadek EBITDA, który wynikał przede wszystkim z niższej sprzedaży w obszarze „płynów dla motoryzacji” z uwagi na lekką zimę Pozytywnie do wyniku przyczyniły się następujące linie biznesowe: „Chemia” - wzrost sprzedaży o 4% r/r „Materiały budowlane” - wzrost sprzedaży o 11% r/r „Kleje” - wzrost sprzedaży o 13% r/r W maju 2007 roku Boryszew O/Sochaczew uruchomił drugą linię do sidingu, która pozwoli na podwojenie produkcji i sprzedaży wyrobu, zwłaszcza w eksporcie do krajów WNP gdzie obserwowany jest stabilnie rosnący popyt Sprzedaż wartościowa 12-mies. krocząca * EBITDA * suma: Boryszew O/Sochaczew, Nylonbor

11 Prace nad połączeniem Boryszew ERG z Suwarami
Lipiec 2007: zawiązanie Spółki Boryszew ERG SA Sierpień 2007: prace nad przeniesieniem wartości niematerialnych oraz umów z O/Boryszew do Boryszew ERG właściwych zakładowi w Sochaczewie : po dokonanym już podpisaniu aktu założycielskiego, nastąpi wniesienie aportu w postaci organizacyjnie i finansowo wyodrębnionej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Boryszew SA do Boryszew ERG SA Listopad 2007: zaplanowane NWZ spółek w sprawie połączenia Luty 2008: oczekiwane zakończenie projektu – uchwała GPW w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu publicznego * Boryszew ERG jest spółką w trakcie powstawania na bazie dotychczasowego O/Boryszew w Sochaczewie

12 Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca *
Wyniki Dywizji Polimery Dzięki restrukturyzacji operacyjnej i majątkowej w 1H07 EBITDA Oddziału Elana wzrosła z 3,0 do 20,2 mln zł w ujęciu rok-na-rok W 1H07 nastąpiła optymalizacja produkcji w kierunku wyrobów generujących korzystne marże Segmentem przynoszącym najwyższe wyniki dla O/Elana jest produkcja włókien ciętych z surowców wtórnych W 1H07 w porównaniu z 1H06 nastąpił znaczny spadek kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w O/Elana jako efekt restrukturyzacji Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca * EBITDA * suma: O/Elana, Elana PET, Elana Energetyka, bez Kuag Elana

13 Restrukturyzacja Dywizji Polimery
Rozpoczęto rozwój łańcucha produkcji włókien ciętych z surowców wtórnych Elana PET przeprowadza inwestycję w nową linię do produkcji płatka PET z odpadów PET o wartości 10 mln zł linia pozwoli na prawie pełne pokrycie zapotrzebowania O/Elana w płatki PET oraz wzrost generowanej wartości dodanej w obydwu przedsiębiorstwach polimerowych Gruntowna restrukturyzacja O/Elana w październiku 2007 planowane jest zakończenie, zaawansowanych już obecnie prac analitycznych nad strategią naprawczą, która wskaże kierunki do działań rozważane są m.in. znaczące przekształcenia łańcucha produkcyjnego w poszczególnych segmentach biznesowych O/Elana w związku z powyższym, do końca 2007 roku oczekiwane jest podjęcie zdecydowanych, znaczących działań restrukturyzacyjnych równocześnie prowadzone są prace nad zagospodarowaniem zbędnych terenów na rzecz nowych projektów; atrakcyjność gruntów wynika z dobrej lokalizacji i dostępu wszystkich mediów O/Elana rozpoczął również prace badawcze nad polimerami bardziej przetworzonymi (trudnozapalne, biodegradowalne, wysokowytrzymałe) Zakład złożył również wniosek do Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o objęcie gruntów O/Elana obszarem SSE

14 Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca *
Wyniki Dywizji Aluminium Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca * Dynamiczna poprawa zysków Konina (wzrost EBITDA z 54 do 97,7 mln zł r/r) głównie w wyniku wzrostu sprzedaży wysoko-marżowych wyrobów cienkich, który nastąpił dzięki uruchomieniu Węzła Wyrobów Cienkich Następowała zmiana struktury asortymentowej sprzedaży w kierunku produktów o wyższej rentowności (mniejsza sprzedaż wyrobów gorącowalcowanych) Wysokie notowania aluminium na LME sprzyjały wzrostowi marży na produktach Słabsze wyniki NPA Skawina w ujęciu rok-na-rok (spadek EBITDA z 8,2 do 5,8 mln zł) zostały spowodowane głównie: wzrostem konkurencji na rynku z powodu pojawienia się walcówki chińskiej wzrostem cen surowca EBITDA ** * suma: Aluminium Konin – Impexmetal oraz NPA Skawina ** suma skorygowana o opłatę za znak towarowy

15 Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca *
Wyniki Dywizji Miedź Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca * W 1H07 wyniki netto Grupy Hutmen były słabsze w ujęciu rok-na-rok głównie za sprawą jednorazowej straty HMN Szopienice na kontraktach terminowych Na poziomie działalności operacyjnej Dywizja Miedź zanotowała pogorszenie wyników z uwagi na niższą sprzedaż w tym okresie Brak występowania jednorazowych pozytywnych czynników, które miały miejsce w 1H06 (wycena zapasów przy rosnących notowaniach LME) EBITDA ** * suma: Hutmen, Szopienice, Dziedzice ** dane skonsolidowane Hutmen skorygowane o znak towarowy

16 Realizacja strategii Dywizji Miedź
W ramach budowanej strategii dla Grupy Hutmen w 2Q07 zrealizowano część zadań restrukturyzacyjnych w obszarze produkcji i handlu Alokacja produkcji dokonano przeniesienia produkcji prętów ciągnionych z Hutmenu do WM Dziedzice opracowano koncepcję przeniesienia produkcji mosiądzów wyciskanych z Hutmenu do WM Dziedzice bliska ukończenia jest koncepcja reorganizacji służb utrzymania ruchu Handel przebudowano strukturę organizacyjną - koncentracja na rynkach docelowych polaryzacja funkcji front- i back-office utworzenie komórki "Analityki rynkowej i wsparcia informacyjnego handlu" Na przełomie sierpnia i września 2007 powinna nastąpić akceptacja kompleksowych działań strategicznych przez RN i następnie prezentacja szczegółów inwestorom

17 Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca *
Wyniki Dywizji Cynk i Ołów Baterpol zanotował w 1H07 wzrost sprzedaży produktów o 12% r/r oraz wzrost EBITDA z 15,8 do 22,0 mln zł dzięki efektywnie funkcjonującej nowej linii do odsiarczania pasty ołowiowej; dodatkowo spółce sprzyjały rekordowo wysokie notowania ołowiu na LME Pogorszenie wyniku ZM Silesia wynikało głównie ze znaczącego wzrostu dopłaty do surowca Wzrost EBITDA O/Huta Oława z 4,3 do 7,5 mln zł nastąpił głównie dzięki korzystnym notowaniom LME Sprzedaż ilościowa 12-mies. krocząca * EBITDA ** * suma: O/Huta Oława, Baterpol, ZM Silesia; sprzedaż ilościowa nie uwzględnia sprzedaży pasty ołowiowej realizowanej przez Baterpol do momentu rozpoczęcia jej odsiarczania ** suma skorygowana o opłatę za znak towarowy

18 Prace nad konsolidacją Dywizji Cynk i Ołów (DCO)
Maj 2007: dokonano wycen O/Huta Oława, ZM Silesia i Baterpolu (aktualnie trwa proces weryfikacji tych wycen przez biegłego rewidenta) I połowa 2007: podjęto działania dotyczące skupowania pakietów mniejszościowych Baterpolu Sierpień 2007: wydzielono ze Spółki Złoty Stok Wydział Minii Ołowianej w celu jego sprzedaży na rzecz Boryszew SA O/Huta Oława Październik 2007: zaplanowano NWZ ZM Silesia w celu podwyższenia kapitału zakładowego i pokrycia go wkładem niepieniężnym Październik 2007: oczekiwany termin rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału Grudzień 2007: planowany termin rozpoczęcia prac nad sporządzeniem prospektu emisyjnego w celu ubiegania się o dopuszczenie do obrotu giełdowego

19 Schemat konsolidacji aktywów w zakresie przetwórstwa cynku i ołowiu
Konsolidacja Dywizji Cynk i Ołów (DCO) Schemat konsolidacji aktywów w zakresie przetwórstwa cynku i ołowiu

20 Podsumowanie po 2Q 07 Dalsza poprawa wyników Grupy IPX w stosunku do rekordowego dotychczas 2006 roku Znaczący wzrost skonsolidowanego zysku netto Boryszewa w 2Q07 rok-na-rok Istotna poprawa wyników O/Elana wraz z restrukturyzacją i inwestycją w recycling Prace nad utworzeniem Dywizji Cynkowo-ołowiowej oraz połączeniem Boryszew ERG z Suwarami Przeprowadzone pierwsze działania w ramach restrukturyzacji Dywizji Miedziowej


Pobierz ppt "Boryszew SA Impexmetal SA Wyniki po 2Q 2007 Sierpień 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google