Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHINY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ STRATEGIA PODBOJU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHINY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ STRATEGIA PODBOJU"— Zapis prezentacji:

1 CHINY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ STRATEGIA PODBOJU
Jacek Rutkowski Amica Wronki S.A.

2 CHINY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ I. Temat wykładu i rola Amiki

3 II. Pozycja Chin w gospodarce światowej
1. PKB na drugim miejscu. 2. Największy eksporter. 3. Największe rezerwy walutowe. 4. Drugi, co do wielkości rynek świata. 5. Chiny w BRIC/S – gospodarki wschodzące.

4 III. Bogate państwo – biedni ludzie
1. PKB per capita prawie 10 razy mniejszy niż w USA. 2. Prawie 50% ludności żyje na wsi, często za 2 $ dziennie. 3. Systemy socjalno-emerytalne we wstępnej fazie rozwoju.

5 Władza dąży do stabilizacji wewnętrznej poprzez
IV. Determinanty myślenia strategicznego władz chińskich 1. Historia. 2. Harmonia rozwoju. Władza dąży do stabilizacji wewnętrznej poprzez podniesienie dobrobytu obywateli. Zwalczanie destabilizacji i podważania oficjalnej racji stanu (jedność państwa). Społeczeństwo dąży do zwiększenia konsumpcji i zabezpieczenia się na starość. Balansowanie pomiędzy wartościami zachodnimi i tradycyjnymi (konfucjańskimi ).

6 IV. Determinanty myślenia strategicznego władz chińskich
3. Zabezpieczenie kraju w aspektach: a. Obronnym b. Surowcowym c. Żywnościowym

7 IV. Determinanty myślenia strategicznego władz chińskich
4. Elastyczność i pragmatyzm w polityce i strategii Chin. Umiejętność osiągania celów. 5. Wizja miejsca Chin w świecie – supermocarstwo.

8 V. Determinanty dotychczasowego rozwoju Chin
1. Sfera polityczna. a. Biurokracja/ administracja partyjna centralna i w prowincjach. b. Wojsko i aparat bezpieczeństwa. c. Ideologia (równość i służba ojczyźnie). d. Koncepcja kapitalizmu państwowego.

9 V. Determinanty dotychczasowego rozwoju Chin
2. Sfera ekonomiczna. a. Tania siła robocza. b. Eksport wsparty niedowartościowaną walutą. c. Inwestycje, a w szczególności wydatki na infrastrukturę. d. Ogromne oszczędności ludności i przedsiębiorstw (50% PKB). e. FDI i transfer technologii z Zachodu.

10 VI. Problemy gospodarki. Koniec dotychczasowego modelu.
1. Inflacja ponad 6% (ceny żywności ponad 13%) br. 2. Wzrost płac 13-20% rocznie. Brak wykwalifikowanej siły roboczej. 3. Aprecjacja juana (RNB) 5-6% rocznie. 4. Niewłaściwa alokacja kapitału. Złe kredyty. 5. Problemy ekologiczne. 6. Napięcia i problemy socjalne.

11 VII. Playing catch-up czyli warunki dalszego rozwoju.
1. Wzrost bez utrzymania wysokiego eksportu jest niemożliwy. 2. Dalszego, szybkiego wzrostu nie można pogodzić z wysokim poziomem oszczędności. Alokacja oszczędności wymaga zmian w prawie własnościowym, systemie bodźców rynkowych i infrastrukturze finansowej. 3. Starzenie się społeczeństwa.

12 VII. Playing catch-up czyli warunki dalszego rozwoju.
4. Kryzysy ekonomiczno-finansowe i zadłużanie się państw (prowincji). 5. Total factor productivity. a. Polityczna stabilizacja. b. Dobre zarządzanie państwem. c. Zdrowe prawo i instytucje. 6. Rozprzestrzenianie się nowych technologii i rozwój gospodarki opartej o wiedzę.

13 VIII. Nowy plan 5 letni – dalszy rozwój Chin.
1. Ograniczenie dotychczasowych dźwigni wzrostu tj. inwestycji w infrastrukturę i inwestycji energochłonnych oraz eksportu na rzecz konsumpcji. 2. Zwiększenie sektora usług. 3. Studzenie gospodarki 7% p.a. 4. Innowacyjność i wzrost eksportu high-tech.

14 VIII. Nowy plan 5 letni – dalszy rozwój Chin.
5. Koncentracja na następujących branżach: a. Energie odnawialne b. Technologie energooszczędne c. Biotechnologie d. IT e. Nowoczesne materiały (nanotechnologie) f. Samochody z alternatywnym napędem 14

15 IX. Strategie firm chińskich
1. Rozwój w oparciu o economy of scale rynek wewnętrzny i kontynuacje eksportu. 2. Nabywanie znanych brandów i dostępu do rynków rozwiniętych. 3. Inwestycje w zasoby surowcowe na świecie. 4. Inwestycje w moce produkcyjne w krajach rozwiniętych. 5. Dalszy rozwój współpracy z koncernami w celu pozyskiwania i kopiowania technologii. 6. Intensyfikacja wydatków na własne technologie high-tech. 15

16 1. Wysoki PKB wartościowo i per capita oraz zasoby.
X. Kryteria dominacji ekonomicznej (Peterson Institue of International Economics). 1. Wysoki PKB wartościowo i per capita oraz zasoby. 2. Efektywna polityka fiskalna. 3. Potencjał militarny. 4. Udział w handlu światowym. 5. Silne finanse i system finansowy. 6. Waluta rezerwowa. 16

17 XI. Chiny w raporcie WEF Davos na 26 miejscu (USA na 5).
Oceniane obszary: 1. Jakość instytucji - 48 2. Infrastruktura - 44 3. Otoczenie makroekonomiczne -10 4. Ochrona zdrowia i szkolnictwo podstawowe - 32 5. Wyższe szkolnictwo - 58 17

18 XI. Chiny w raporcie WEF Davos na 26 miejscu (USA na 5).
6. Dostępność do rynku - 45 7. Wydajność siły roboczej - 36 8. Rozwój infrastruktury finansowej - 48 9. Zdolność adaptacji nowych technologii -77 10. Rozmiar rynku - 2 11. Rozwój struktury produkcyjno-serwisowej - 37 12. Innowacyjność - 29 18

19 XII. Współpraca Polski z Chinami.
1. Wymiana handlowa w mrd. US $ w 2010 Polska Chiny USA Export Import 19

20 XII. Współpraca Polski z Chinami.
2. Inwestycje bezpośrednie. USA: mrd. $ Chiny : kilkaset milionów

21 XII. Współpraca Polski z Chinami.
3. Szanse – przynależność Polski do UE. a. Chińskie FDI USA Chiny (przykład) GM SAIC 2.  CMC (Zawiercie – hutnictwo) BAOSTAL 3.  Bank Handlowy/City PCBC 4.  DELPHI HUAWEI 5.  PROCTER&GAMBLE TCL

22 XII. Współpraca Polski z Chinami.
b. Handlowe okno na Europę: joint ventures. Dotyczy mniejszych i średnich firm chińskich.

23 XIII. Wnioski 1. Chiny w najbliższych latach muszą dokonać konsolidacji i głębokich reform gospodarki. Nie będą się koncentrować na uzyskaniu pozycji dominującej w światowej ekonomii i przekształcenia się w supermocarstwo. Chiny nie podbiją więc świata. 2. USA utrzymają najważniejszą rolę, ale świat stanie się bardziej multipolarny i większy udział w rozwiązywaniu problemów wezmą na siebie kraje wschodzące takie jak: Chiny, Indie, Korea i Indonezja w Azji, Meksyk, Brazylia w Ameryce, Rosja i Turcja w Euroazji. 3. Rola Polski. Pozycja Polski będzie zależała od wzrostu gospodarczego i reform, które powinniśmy przeprowadzić. W raporcie WEF Polska jest na 41. Warto zastanowić się nad intensyfikacją współpracy z Chinami.

24 Dziękuję za uwagę Amica Wronki S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki
tel , fax

25 CHINY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ STRATEGIA PODBOJU
Jacek Rutkowski Amica Wronki S.A.


Pobierz ppt "CHINY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ STRATEGIA PODBOJU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google