Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE
Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R.

2 OD 2008 ROKU SPORZĄDZANA JEST ANALIZA WYNIKÓW PO EGZAMINACH WSTĘPNYCH
EGZAMINY NA APLIKACJE ORGANIZUJE MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJĄ TE SAME ZASADY I ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH OD 2008 ROKU SPORZĄDZANA JEST ANALIZA WYNIKÓW PO EGZAMINACH WSTĘPNYCH

3 LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

4 ABSOLWENCI WYDZIAŁÓW PRAWA A PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE
PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2008 R.   62,3 % ABSOLWENCI 2009  6 866 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2009 R. 3 876  56,45 % ABSOLWENCI 2010  7 465 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  9 423 W TYM ABSOLWENCI Z 2010 R.   51,73 % 4

5 ABSOLWENCI Z 2010 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE
L.p. Uczelnia wyższa Absolw. Wydziału Prawa w 2010 r. Zdający na aplikacje adw., rad. i not., którzy studia ukończyli w roku Razem Odsetek pozycji 3 do 4 Wg aplikacji (ilość osób) A R N 1 2 3 4 5 6 7 8 Uniwersytet Warszawski 704 573 81,39 272 253 48 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 623 385 61,79 163 191 31 Uniwersytet Wrocławski 599 381 63,6 133 187 61 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 548 336 61,31 130 172 34 Uniwersytet M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie 509 300 58,93 84 189 27 Uniwersytet Śląski w Katowicach 475 274 57,68 116 25 Uniwersytet Gdański 382 247 64,65 90 124 33 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 369 220 59,62 81 111 28 9 Uniwersytet Rzeszowski 366 178 48,63 78 73 10 Uniwersytet w Białymstoku 331 129 38,97 37 79 13 11 Katolicki Uniwersytet Lubelski (+ Wydz. Zam.) 321 238 74,14 71 141 26 12 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 301 39,22 41 60 Uniwersytet Łódzki 283 179 63,25 74 32 14 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie 96 35,29 22 62 5

6 ABSOLWENCI Z 2010 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE
L.p. Uczelnia wyższa Absolw. Wydziału Prawa w 2010 r. Zdający na aplikacje adw., rad. i not., którzy studia ukończyli w roku Razem Odsetek pozycji 3 do 4 Wg aplikacji (ilość osób) A R N 1 2 3 4 5 6 7 8 15 Uniwersytet Szczeciński 265 198 74,71 75 95 28 16 Krakowska Akademia A. Frycza – Modrzewskiego 258 144 55,81 40 29 17 Uczelnia Łazarskiego 254 133 52,36 46 55 32 18 Uniwersytet Opolski 140 79 56,42 31 45 19 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 60 63,15 21 20 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 94 23 24,46 14 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa H. Chodkowskiej w Warszawie 90 35,55 10 22 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 56 11 19,64 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych 41 9 21,95 24 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 43 13,95 25 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 39 26 66,66 12 RAZEM 7 458 4 368 51,73 1649 2192 527 Bd 6

7 PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY Z 2009 R.
WYNIKI ANALIZY POKAZAŁY ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY OCENĄ NA DYPLOMIE A ZDAWALNOŚCIĄ: IM WYŻSZA OCENA NA DYPLOMIE, TYM WIĘKSZY PROCENT ZDAWALNOŚCI W GRUPIE OSÓB Z TĄ OCENĄ OCENA CELUJĄCY BARDZO DOBRY PLUS BARDZO DOBRY DOBRY PLUS DOBRY DOSTATECZNY PLUS DOSTATECZNY ZDAWALNOŚĆ 100% 88,9% 86,87% 72,03% 69,71% 59,19%

8 PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY Z 2009 R.
SPOŚRÓD WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NAJWIĘKSZĄ GRUPĘ STANOWIŁY OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W 2009 R., A NASTĘPNIE OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W 2008 R. ABSOLWENCI 2008 R. I 2009 R. STANOWILI RAZEM PONAD POŁOWĘ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW. ROK 2009 2008 RAZEM LICZBA 3 876 3 289 7 165 PROCENT 27,78% 23,57% 51,35%

9 EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJE ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ W 2010 R.

10 EGZAMIN W 2010 R. APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA 2 958 5 396 1 069
PRZYSTĄPIŁY  OSOBY ZDAŁY  OSOBY 27,2 % APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA ADWOKACKA RADCOWSKA NOTARIALNA PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁO ZDAŁO ZDAŁO ZDAŁO 33,33 % % ,23 % 10

11 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
Lp Okręgowa Rada Adwokacka Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1 Białystok 62 21% 2 Bielsko - Biała 28 46,43% 3 Bydgoszcz 40 20% 4 Częstochowa 22,58% 5 Gdańsk 186 28,5% 6 Katowice 217 38% 7 Kielce 58 36,2% 8 Koszalin 39 7,69% 9 Kraków 257 52,92% 10 Lublin 127 29,13% 11 Łódź 128 35,15% 12 Olsztyn 42 28,57% 13 Opole 41 26,83% 14 Płock 33 27,27% Lp. Okręgowa Rada Adwokacka Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 15 Poznań 193 35,75% 16 Radom 26 19,23% 17 Rzeszów 143 30,76% 18 Siedlce 28 25% 19 Szczecin 85 31,65% 20 Toruń 51 31,37% 21 Wałbrzych 44 34,09% 24 Warszawa 848 29,83% 25 Wrocław 171 39,77% Zielona Góra 49 36,73% Razem 2 958 33,33% 11

12 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ
Lp. Okręgowa Izba Radców Prawnych Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1 Białystok 162 29% 2 Bydgoszcz 103 21,35% 3 Gdańsk 289 4 Katowice 360 29,17% 5 Kielce 172 15,7% 6 Koszalin 60 23,33% 7 Kraków 457 36,03% 9 Lublin 341 22% 10 Łódź 194 28,35% 11 Olsztyn 171 15,79% 12 Opole 132 12,87% 13 Poznań 354 30,51% Lp. Okręgowa Izba Radców Prawnych Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 14 Rzeszów 170 25,29% 15 Szczecin 160 31% 16 Toruń 95 30,52% 17 Wałbrzych 92 17,39% 22 Warszawa 1 054 20,37% 24 Wrocław 368 31,79% 25 Zielona Góra 62 17,74% Razem 4 796 25% 12

13 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ
Lp. Izba Notarialna Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1 Gdańsk 160 21,25% 2 Katowice 193 21,24% 3 Kraków 199 18,09% 4 Poznań 178 28,65% 5 Warszawa 339 19,17% Razem 1 069 21,23% 13

14 EGZAMINY NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ i NOTARIALNĄ
25 WRZEŚNIA 2010 ROK 56 KOMISJI EGZAMINACYJNYCH POWOŁANYCH PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI : - 26 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 24 OKRĘGOWYCH RAD ADWOKACKICH, - 25 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 19 OKRĘGOWYCH IZB RADCÓW PRAWNYCH - 5 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 11 RAD IZB NOTARIALNYCH 14

15 KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH, RADCOWSKICH I NOTARIALNYCH
PYTANIA TESTOWE NA EGZAMIN WSTĘPNY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH, RADCOWSKICH I NOTARIALNYCH OPRACOWYWANE SĄ PRZEZ NIEZALEŻNE ZEPOŁY POWOŁANE PRZEZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

16 SKŁAD ZESPOŁU UKŁADAJĄCEGO PYTANIA NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ
5 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości 2 przedstawicieli delegowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych.

17 SKŁAD ZESPOŁU UKŁADAJĄCEGO PYTANIA NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ
3 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną.

18 SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH EGZAMIN NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ
3 przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości; przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości może być także sędzia albo sędzia w stanie spoczynku; 2 przedstawiciele delegowani przez Naczelną Radę Adwokacką/Krajową Radę Radców Prawnych; 1 pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych; 1 prokurator będący prokuratorem powołanym co najmniej na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej, również prokurator w stanie spoczynku.

19 SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ EGZAMIN NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ
4 przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości; przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości może być także sędzia albo sędzia w stanie spoczynku; 2 przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Notarialną; 1 pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.

20 METODA ANALIZY 20

21 ZAKRES ANALIZY  ANALIZA PYTAŃ   ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH

22 DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁY
9 423 OSOBY W ANALIZIE PYTAŃ UWZGLĘDNIONO 99,75% ARKUSZY ODPOWIEDZI, TJ ARKUSZY W ANALIZIE PROFILU ZDAJĄCYCH UWZGLĘDNIONO 100% OSÓB, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W EGZAMINIE, TJ OSOBY 22

23 ANALIZA PYTAŃ 23

24 ZAKRES EGZAMINU NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 1. prawo konstytucyjne
NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 1. prawo konstytucyjne 2. prawo karne materialne 3. prawo karne procesowe 4. prawo karne skarbowe 5. prawo wykroczeń 6. prawo cywilne materialne 7. prawo cywilne procesowe 8. prawo gospodarcze 9. spółki prawa handlowego 10. prawo pracy 11. prawo ubezpieczeń społecznych 12. prawo rodzinne i opiekuńcze 13. prawo administracyjne materialne 14. prawo administracyjne procesowe 15. postępowanie sądowoadministracyjne 16. prawo Unii Europejskiej 17. prawo o ustroju sądów i prokuratur 18. samorząd adwokacki / radcowski 19. inne organy ochrony prawnej działających w RP NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 1. prawo konstytucyjne 2. prawo cywilne materialne 3. prawo cywilne procesowe 4. prawo gospodarcze 5. spółki prawa handlowego 6. prawo pracy 7. prawo ubezpieczeń społecznych 8. prawo rodzinne i opiekuńcze 9. prawo administracyjne materialne 10. prawo administracyjne procesowe 11. prawo finansowe 12. prawo Unii Europejskiej 13. prawo prywatne międzynarodowe 14. prawo o ustroju sądów i prokuratur 15. samorząd notarialny 16. inne organy ochrony prawnej działających w RP, 17. warunki wykonywania zawodu notariusza 24

25 ANALIZA PYTAŃ W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO ZE 150 PYTAŃ Z TESTÓW
- NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ, - NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ, PRZELICZONO LICZBĘ POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH PRZEZ ZDAJĄCYCH NA KAŻDE Z PYTAŃ 25

26 ANALIZA PYTAŃ OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH NA KAŻDE PYTANIE KAŻDE Z PYTAŃ PRZYPORZĄDKOWANO DO ODPOWIEDNIEGO ZAKRESU PRAWA W ROZUMIENIU USTAW SAMORZĄDOWYCH OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEGO Z ZAKRESÓW PRAWA WSKAZANO PYTANIA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE, JAK I NAJŁATWIEJSZE, WSKAZANO ZAKRESY PRAWA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE, JAK I NAJŁATWIEJSZE 26

27 TEST NA APLIKACJE ADWOKACKĄ
ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJE ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ

28 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ

29 PYTANIE NAJŁATWIEJSZE
TEST NA APLIKACJE ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH PYTANIE NAJŁATWIEJSZE KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH – 94,73 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH – 94,30 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może: A. uchylić rozporządzenie ministra kierującego działem administracji rządowej, B. nadać obywatelstwo polskie, C. mianować Szefa Sztabu Generalnego.

30 PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE
TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH – 10,51 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH – 9,36 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli w sprawie gospodarczej strony zgłosiły zgodny wniosek o zawieszenie postępowania, sąd: A. jest związany wnioskiem i zawiesza postępowanie na tej podstawie, B. nie jest związany wnioskiem, lecz może zawiesić postępowanie na tej podstawie, C. nie może zawiesić postępowania na tej podstawie.

31 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH

32 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH

33 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW RADCOWSKICH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH

34 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH
% UDZIAŁ ZAKRESÓW W TEŚCIE LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE KANDYDACI NA APLIKANTÓW - % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI ADWOKACKICH RADCOWSKICH PRAWO CYWILNE MATERIALNE 16,00 24 69,88 67,76 PRAWO CYWILNE PROCESOWE 10,67 16 54,81 52,03 PRAWO KARNE PROCESOWE 10,00 15 74,5 69 PRAWO KARNE MATERIALNE 8,67 13 52,71 48,73 PRAWO GOSPODARCZE 8,00 12 56,17 55,21 SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 5,33 8 63,39 62,59 PRAWO KONSTYTUCYJNE 74,98 72,93 PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE 66,32 66,36 POST. SĄDOWOADMINISTRACYJNE 4,00 6 51,61 50,03 PRAWO UE 3,33 5 58,06 56,68 PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE 54,19 51,01 PRAWO PRACY 69,03 69,98 PRAWO O USTROJU SĄDÓW I PROK. 50,71 47,94 PRAWO WYKROCZEŃ 2,67 4 55,54 PRAWO ADMINISTRACYJNE PROC. 56,9 58,14 SAMORZĄD RADCOWSKI 2,00 3 53,98 60,46 SAMORZĄD ADWOKACKI 45,46 43,98 PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1,33 2 57,35 58,3 PRAWO KARNE SKARBOWE 62,47 60,8 INNE ORGANY OCHRONY PRAWNEJ 56,88 50,91

35 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH

36 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ
ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

37 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

38 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ
PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 94,57 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie: A. do czynności zwykłego zarządu, B. do wszystkich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, C. do określonych rodzajowo czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

39 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ
PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 9,54 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, oświadczenie woli osoby nie mogącej czytać powinno być złożone w formie: A. aktu notarialnego, B. pisemnej, C. pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym.

40 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH

41 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH
BLOK TEMATYCZNY % UDZIAŁ ZAKRESÓW W TEŚCIE LICZBA PYTAŃ % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI 1 PRAWO CYWILNE MATERIALNE 24,67 37 56,55 2 PRAWO GOSPODARCZE 15,33 23 56,61 3 PRAWO CYWILNE PROCESOWE 11,33 17 60,96 4 PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE 8,67 13 49,46 5 SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 7,33 11 66,95 6 PRAWO UE 47,14 7 PRAWO FINANSOWE 4,67 69,30 8 PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE 4,00 62,96 9 SAMORZĄD NOTARIALNY 58,39 10 PRAWO O USTROJU SĄDÓW I PROKURATUR 2,67 64,99 PRAWO PRACY 2,00 62,21 12 PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE 49,55 PRAWO KONSTYTUCYJNE 44,09 14 POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE 1,33 67,87 15 PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 62,58 16 INNE ORGANY OCHRONY PRAWNEJ 0,67 61,18 PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE 56,03

42 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH
OBLICZONO PROCENT POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA CAŁEGO TESTU OBLICZONO PROCENT POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEGO ZAKRESU TEMATYCZNEGO OD PROCENTU PORAWNYCH ODPOWIEDZI W TEŚCIE ODJĘTO PROCENT POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEGO BLOKU TEMATYCZNEGO OTRZYMANO RÓŻNICĘ OD ŚREDNIEJ DLA KAŻDEGO BLOKU TEMATYCZNEGO ZESTAWIONO WYNIKI Z 3 LAT

43 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH KANDYDACI NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

44 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH KANDYDACI NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

45 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH KANDYDACI NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

46 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH

47 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH TO ANALIZA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW WG KRYTERIÓW:
UKOŃCZONEJ UCZELNI OCENY NA DYPLOMIE ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW TRYBU STUDIOWANIA

48 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH TO 4 ANALIZY DLA:
KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW: - ADWOKACKICH, - RADCOWSKICH, - NOTARIALNYCH WSZYSTKICH KANDYDATÓW ŁĄCZNIE

49 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH
DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY  OSOBY APLIKACJA ADWOKACKA PRZYSTĄPIŁO OSÓB APLIKACJA RADCOWSKA PRZYSTĄPIŁO OSÓB APLIKACJA NOTARIALNA PRZYSTĄPIŁO OSÓB

50 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH
KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH

51 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA ADWOKACKA
PRZYSTĄPIŁO OSÓB ZDAŁO 986 OSÓB CO STANOWI 33,33 % ZDAJĄCYCH

52 APLIKACJA ADWOKACKA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE
OCENA NA DYPLOMIE 6 5 4,5 4 3,5 3 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY P N LICZBA OSÓB 10 440 303 237 323 247 968 29 176 22 195 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 100 59,22 42,32 20,33 14,15 10,14 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 1,01 44,58 24,01 25,03 2,94 2,23

53 APLIKACJA ADWOKACKA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE

54 APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY NA DYPLOMIE

55 APLIKACJA ADWOKACKA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW
ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW 2010 2009 2008 2007 2006 2005 LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 1649 546 233 157 105 73 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY P N LICZBA OSÓB 730 919 147 399 35 198 24 133 11 94 8 65 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 44,27 26,92 15,02 15,29 10,48 10,96 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 73,96 14,89 3,55 2,43 1,11 0,811 55

56 ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW
APLIKACJA ADWOKACKA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW 56

57 APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW
57

58 APLIKACJA ADWOKACKA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 120 OSÓB) PRZYSTĄPILI UZYSKALI WYNIK POZYTYWNY UCZELNIA LICZA OSÓB ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY L.P 1 2 3 4 5 6 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 251 8,49 151 60,16 15,30 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 206 6,96 85 41,26 8,61 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 219 7,40 89 40,64 9,02 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 122 4,12 47 38,52 4,76 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 458 15,48 175 38,21 17,73 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 130 4,39 36,15 7 UNIW. IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 233 7,88 75 32,19 7,60 8 UNIWERSYTET GDAŃSKI 150 5,07 48 32,00 4,86 9 UMCS W LUBLINIE 185 6,25 56 30,27 5,67 10 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 139 4,70 42 30,22 4,26 11 UNIW. M. KOPERNIKA W TORUNIU 146 4,94 33 22,60 3,34 12 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 133 4,50 28 21,05 2,84 13 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 10,66 1,32 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% 464 15,69 98 21,12 9,93 RAZEM 2958 987 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ  33,33%

59 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. ADWOKACKĄ (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA DANĄ APLIKACJĘ) 59

60 APLIKACJA ADWOKACKA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (PONIŻEJ 120 OSÓB) PRZYSTĄPILI UZYSKALI WYNIK POZYTYWNY UCZELNIA LICZBA OSÓB ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY L.P 1 2 3 4 5 6 WSM W LEGNICY 0,17 60 0,3 WSM W WARSZAWIE 0,14 50 0,2 KUL F. W TOMASZOWIE LUB. 9 33,33 AKADEMIA L. KOŹMIŃSKIEGO 29 0,98 8 27,59 0,81 UNIWERSYTET OPOLSKI 40 1,35 11 27,5 1,11 UNIW. WARMIŃSKO-MAZURSKI 61 2,06 16 26,23 1,62 7 UNIW. W BIAŁYMSTOKU 75 2,54 19 25,33 1,93 UKSW W WARSZAWIE 86 2,91 20 23,26 2,03 KUL F. W STALOWEJ WOLI 0,1 10 KRAKOWSKA AKADEMIA F-M 72 2,43 12 16,67 1,22 EWSPIA W WARSZAWIE 39 1,32 7,69 SWPIDW GDYNI 15 0,51 13 WSZIP CHODKOWSKIEJ 14 PWSBAITK 0,27

61 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. ADWOKACKĄ (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA DANĄ APLIKACJĘ)

62 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH
KANDYDACI NA APLIKANTÓW RADCOWSKICH

63 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA RADCOWSKA
PRZYSTAPIŁO OSÓB ZDAŁO OSÓB CO STANOWI 25 % ZDAJĄCYCH

64 APLIKACJA RADCOWSKA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE
OCENA NA DYPLOMIE 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 B. D. WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY P N LICZBA OSÓB 2 1 530 585 383 674 352 2026 35 351 41 393 17 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 66,67 47,53 36,23 14,8 9,07 9,45 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 0,297 39,29 28,39 26,1 2,6 3,04

65 APLIKACJA RADCOWSKA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE

66 APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY NA DYPLOMIE

67 APLIKACJA RADCOWSKA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW
ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW 2010 2009 2008 2007 2006 2005 LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 2193 960 495 364 380 221 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY P N LICZBA OSÓB 828 1365 205 755 59 436 49 315 30 250 191 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 37,76 21,35 11,92 13,46 10,71 13,57 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 61,38 15,19 4,37 3,63 2,22 67

68 ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW
APLIKACJA RADCOWSKA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW 68

69 APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW
69

70 UZYSKALI WYNIK POZYTYWNY
APLIKACJA RADCOWSKA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 230 OSÓB) PRZYSTĄPILI UZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P. UCZELNIA LICZBA OSÓB ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓBZ WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY 1 2 3 4 5 6 U. JAGIELLOŃSKI 386 7,15 183 47,41 13,57 U. GDAŃSKI 254 4,71 79 31,1 5,86 UAM W POZNANIU 400 7,41 119 29,75 8,82 U. WROCŁAWSKI 485 8,99 136 28,04 10,08 U. SZCZECIŃSKI 222 4,11 62 27,93 4,6 U. WARSZAWSKI 617 11,43 170 27,55 12,6 7 UNIWERSYTET ŚLĄSKI 337 6,25 92 27,3 6,82 8 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 213 3,95 57 26,76 4,23 9 U. W BIAŁYMSTOKU 203 3,76 54 26,6 10 UMK W TORUNIU 315 5,84 76 24,13 5,63 11 UMCS W LUBLINIE 480 8,9 108 22,5 8,01 12 U. RZESZOWSKI 173 3,21 34 19,65 2,52 13 UKSW W WARSZAWIE 204 3,78 40 19,61 2,97 14 KUL 299 5,54 51 17,06 15 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 238 4,41 20 8,4 1,48 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% 570 10,56 68 11,93 5,04 RAZEM 5396 1349 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ 25%

71 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. RADCOWSKĄ (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA DANĄ APLIKACJĘ)

72 UZYSKALI WYNIK POZYTYWNY
APLIKACJA RADCOWSKA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (PONIŻEJ 230 OSÓB) PRZYSTĄPILI UZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P UCZELNIA LICZBA OSÓB ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓBZ WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY 1 2 3 4 5 6 SWPID W GDYNI 9 0,17 22,22 0,15 KUL FILIA W STALOWEJ WOLI 0,09 20 0,07 UMCS FILIA W RZESZOWIE 17 0,32 17,65 0,22 KRAKOWSKA AKADEMIA 134 2,48 23 17,16 1,7 KUL FILIA W TOMASZOWIE LUB. 22 0,41 13,64 U. WARMIŃSKO-MAZURSKI 159 2,95 21 13,21 1,56 7 UNIWERSYTET OPOLSKI 63 1,17 8 12,7 0,59 PWSBAITK 13 0,24 7,69 WSPIZ KOŹMIŃSKIEGO 55 1,02 7,27 0,3 10 EWSPIA W WARSZAWIE 49 0,91 2,04 11 WSZIP CHODKOWSKIEJ 32 12 WSM W WARSZAWIE 0,11 WSM W LEGNICY 0,06 14 SWPS W WARSZAWIE 0,02 15 U. RZESZOWSKI

73 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. RADCOWSKĄ (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA DANĄ APLIKACJĘ)

74 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH
KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

75 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA NOTARIALNA
PRZYSTAPIŁO OSÓB ZDAŁO 227 OSÓB CO STANOWI 21,23 % ZDAJĄCYCH

76 APLIKACJA NOTARIALNA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE
OCENA NA DYPLOMIE 5 4,5 4 3,5 3 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY P N LICZBA OSÓB 88 124 61 130 424 8 74 9 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 41,51 31,94 12,58 9,76 9,28 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 38,76 26,87 3,52 3,96

77 APLIKACJA NOTARIALNA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE

78 APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY NA DYPLOMIE

79 APLIKACJA NOTARIALNA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW
ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW 2010 2009 2008 2007 2006 2005 LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 527 189 101 67 43 33 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY P N LICZBA OSÓB 157 370 32 7 94 8 59 35 5 28 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 29,79 16,93 6,93 11,94 18,60 15,15 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 69,16 14,09 3,08 3,52 2,2 79

80 ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW
APLIKACJA NOTARIALNA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW 80

81 APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW
81

82 UZYSKALI WYNIK POZYTYWNY
APLIKACJA NOTARIALNA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 49 OSÓB) PRZYSTĄPILI UZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P UCZELNIA LICZBA OSÓB ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY 1 11 3 4 5 6 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 50 4,68 19 38 8,41 2 U. JAGIELLOŃSKI 62 5,8 22 35,48 9,73 U. WARSZAWSKI 90 8,42 29 32,22 12,83 UNIWERSYTET GDAŃSKI 58 5,43 16 27,59 7,08 U. WROCŁAWSKI 101 9,45 26 25,74 11,5 UAM W POZNANIU 64 5,99 25 7 U. SZCZECIŃSKI 53 4,96 13 24,53 5,75 8 UMCS 55 5,14 20 4,87 9 UNIWERSYTET ŚLĄSKI 69 6,45 12 17,39 5,31 10 UMK W TORUNIU 75 7,02 14,67 KUL 13,04 3,98 U. RZESZOWSKI 52 4,86 11,54 2,65 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 71 6,64 11,27 3,54 14 KRAKOWSKA AKADEMIA 9,43 2,21 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% 147 13,75 23 15,65 10,18 RAZEM 1069 226 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ 21,23%

83 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. NOTARIALNĄ (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA DANĄ APLIKACJĘ)

84 APLIKACJA NOTARIALNA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (PONIŻEJ 49 OSÓB) PRZYSTĄPILI UZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P. UCZELNIA LICZBA OSÓB ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY 1 2 3 4 5 6 UMCS W RZESZOWIE 0,09 100 0,44 SWPID 0,56 50 1,33 WSM W WARSZAWIE 33,33 0,88 UNIWERSYTET OPOLSKI 9 0,84 22,22 UKSW W WARSZAWIE 26 2,43 19,23 2,21 U. W BIAŁYMSTOKU 32 2,99 18,75 2,65 7 AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO 12 1,12 16,67 8 PWSBA ITK EWSZPIAI W WARSZAWIE 10 0,94 WSZARZIP CHODKOWSKIEJ 11 U. WARMIŃSKO-MAZURSKI 27 2,53 KUL F. W TOMASZOWIE LUB. 13 BD

85 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. NOTARIALNĄ (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA DANĄ APLIKACJĘ)

86 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH
ANALIZA ZBIORCZA

87 ZBIORCZA ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH
DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁY OSOBY WYNIK POZYTYWNY UZYSKAŁY OSOBY CO STANOWI 27,2 % ZDAJĄCYCH

88 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE
OCENA NA DYPLOMIE 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 B. D. WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY P N LICZBA OSÓB 14 2 1 1058 1012 681 1127 660 3418 72 601 676 29 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 87,5 51,11 37,67 16,18 10,7 9,63 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 0,55 41,27 26,57 25,75 2,8

89 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE

90 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY NA DYPLOMIE

91 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW
ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW 2010 2009 2008 2007 2006 2005 LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 4369 1695 829 588 428 327 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY P N LICZBA OSÓB 1715 2654 384 1311 101 728 81 507 49 379 43 284 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 39,25 26,65 12,2 13,8 11,4 13,1 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 66,9 14,98 3,94 3,16 1,68 1,4 91

92 ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW
ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW 92

93 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW
93

94 ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 300 OSÓB) PRZYSTĄPILI UZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P. UCZELNIA LICZBA OSÓB ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY 1 2 3 4 5 6 U. JAGIELLOŃSKI 699 7,42 356 50,93 13,89 U. WARSZAWSKI 1165 12,36 374 32,1 14,59 U. ŁÓDZKI 393 4,17 123 31,3 4,8 U. WROCŁAWSKI 805 8,54 251 31,18 9,79 U. GDAŃSKI 462 4,9 143 30,95 5,58 UNIWERSYTET ŚLĄSKI 612 6,49 189 30,88 7,37 7 U. SZCZECIŃSKI 397 4,21 122 30,73 4,76 8 UAM W POZNANIU 697 7,4 210 30,13 8,19 9 U. W BIAŁYMSTOKU 310 3,29 79 25,48 3,08 10 UMCS W LUBLINIE 720 7,64 175 24,31 6,83 11 U. RZESZOWSKI 365 3,87 82 22,47 3,2 12 UMK W TORUNIU 535 5,68 120 22,43 4,68 13 UKSW W WARSZAWIE 316 3,35 65 20,57 2,54 14 KUL 501 5,32 88 17,56 3,43 15 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 431 4,57 41 9,51 1,6 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% 1015 10,77 145 14,29 5,66 RAZEM 9423 2563 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ 27,2 %

95 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

96 ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK
ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (PONIŻEJ 300 OSÓB) PRZYSTĄPILI UZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P. UCZELNIA LICZBA OSÓB ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY 1 2 3 4 5 6 WSM W LEGNICY 8 0,08 37,50 0,12 WSM W WARSZAWIE 16 0,17 25,00 0,16 UMCS F. W RZESZOWIE 18 0,19 22,22 KUL F. W STALOWEJ WOLI 10 0,11 20,00 UNIWERSYTET OPOLSKI 112 1,19 21 18,75 0,82 KUL F. W TOMASZOWIE LUB. 32 0,34 0,23 7 SWPID W GDYNI 30 0,32 16,67 0,20 KRAKOWSKA AKADEMIA 259 2,75 40 15,44 1,56 9 U. WARMIŃSKO-MAZURSKI 247 2,62 37 14,98 1,44 AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO 96 1,02 14 14,58 0,55 11 PWSBA ITK 27 0,29 7,41 12 EWSPIA W WARSZAWIE 98 1,04 5,10 13 WSZIP CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE 57 0,60 1,75 0,04

97 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

98 ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH WG UKOŃCZONEJ UCZELNI

99 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY

100 PRZYSTĘPUJĄCY A TRYB UKOŃCZONYCH STUDIÓW

101 ZDAWALNOŚĆ A TRYB UKOŃCZONYCH STUDIÓW
l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne % zdawalności brak danych 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 1 165 S 685 279 40,73 7 N 473 93 19,66 2 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 805 320 153 47,81 37 448 86 19,20 3 UMSC W LUBLINIE 720 508 152 29,92 12 200 22 11 4 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 699 420 264 62,86 96 183 63 34,43 5 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 697 386 164 42,49 38 273 13,92 6 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 612 313 138 44,09 17 282 48 17,02 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 535 307 98 31,92 34 194 18 9,28 8 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 501 408 78 19,12 31 62 12,9

102 ZDAWALNOŚĆ A TRYB UKOŃCZONYCH STUDIÓW – C.D.
l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne % zdawalności brak danych 9 UNIWERSYTET GDAŃSKI W GDAŃSKU 462 S 273 108 39,56 5 N 184 35 19,02 10 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 431 350 29 8,29 8 73 13,7 11 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 397 272 103 37,87 6 119 19 15,97 12 UNIWERSYTET ŁÓDŹKI 393 229 90 39,3 159 32 20,13 13 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 365 254 28,74 59 52 3 5,77 14 UNIWERSYTET KARD S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 316 232 54 23,28 1 83 13,25 15 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 310 226 75 33,19 79 4 5,06

103 ZDAWALNOŚĆ A TRYB UKOŃCZONYCH STUDIÓW OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ 3 % ZDAJĄCYCH

104 ZDAWALNOŚĆ A TRYB UKOŃCZONYCH STUDIÓW
STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE PRZYSTĄPIŁO 5 874 ZDAŁO 1 973 CO STANOWI 33,6 % PRZYSTĄPIŁO 3 100 ZDAŁO 508 CO STANOWI 16,4 %

105 PODSUMOWANIE I ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY PROFILU ZDAJĄCYCH Z LAT RÓŻNICE OD ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI DLA UCZELNI (POWYŻEJ 3% ZDAJĄCYCH W 2010 R.)

106 PODSUMOWANIE I ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY PROFILU ZDAJĄCYCH Z LAT RÓŻNICE OD ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI DLA UCZELNI (DLA UCZELNI PONIŻEJ 3% ZDAJĄCYCH W 2010 R.)

107 ANALIZA ZBIORCZA ZESTAWIENIE LAT 2008, 2009 I 2010
UCZELNIA 2010 2009 2008 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 2 9 6 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 3 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 4 8 UNIWERSYTET GDAŃSKI 5 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 7 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 10 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU UMCS W LUBLINIE 11 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 13 12 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WA-WIE 15 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 14 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 16 17

108 ANALIZA ZBIORCZA ZSUMOWANE WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH UCZELNI Z LAT 2008, 2009 I 2010


Pobierz ppt "EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google