Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Budowy Centrum Usług Wspólnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Budowy Centrum Usług Wspólnych"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Budowy Centrum Usług Wspólnych
w GK PGE Bełchatów, 1 marzec 2012 r.

2 Organizacje związkowe w GK PGE
112 Organizacji Związkowych w GK PGE; 87 reprezentatywnych w rozumieniu art a Kodeksu pracy; Członków – co stanowi 72 % ogółu zatrudnionych; 58 Organizacji Związkowych w PGE GiEK S.A.

3 Dialog Społeczny w PGE GiEK S.A.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Społeczna Rada Konsultacyjna Branży Węgla Brunatnego Społeczna Rada Konsultacyjna Wytwarzania Wspólna Reprezentacja Związkowa Pracowników Elektrociepłowni PGE GiEK S.A. 16 Organizacji Związkowych 21 Organizacji Związkowych 24 Organizacji Związkowych Od 5-7 Członków Zespołu Negocjacyjnego Od 5-7 Członków Zespołu Negocjacyjnego Od 5-7 Członków Zespołu Negocjacyjnego 3 Porozumienia Gwarantowane przez PGE S.A. uwzględniające specyfikę branż i dotychczas zawarte Umowy Gwarancyjne

4 Centrum Usług Wspólnych w GK PGE
Poprawa efektywności procesowej Standaryzacja i optymalizacja procesów Koncentracja wiedzy i doświadczenia Poprawa efektywności i wzrost wartości Grupy Kapitałowej Centralizacja funkcji wsparcia w obszarach: teleinformatyki Rachunkowości i rachuby płac Zakupy Konsolidacja działań Koncentracja działań na kluczowych inicjatywach dla podstawowej działalności biznesowej Koncentracja centralizowanych zasobów na świadczeniu usług księgowych, rachuby płac, usług informatycznych Redukcja kosztów działań Wykorzystanie efektu skali Ograniczenie kosztów usług zewnętrznych dzięki wykorzystaniu efektu skali Optymalizacja struktur organizacyjnych Obniżenie kosztów transakcyjnych

5 Zakres przedmiotowy Projektu CUW w GK PGE
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Obrót S.A. PGE Dystrybucja S.A. PGE Energetyka Odnawialna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Oddział Elektrownia Turów Oddział KWB Bełchatów Oddział KWB Turów Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Oddział Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Oddział Elektrociepłownia Rzeszów Oddział Elektrociepłownia Gorzów Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Oddział Elektrociepłownia Kielce Oddział Elektrociepłownia Zgierz PGE Elektrownia Opole S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie Oddział z siedzibą w Warszawie Oddział z siedzibą w Zamościu Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej Oddział z siedzibą w Łodzi Kościuszki Oddział z siedzibą w Łodzi Narutowicza Oddział z siedzibą w Białymstoku Oddział Lublin Oddział Łódź Miasto Oddział Łódź Teren Oddział Warszawa Oddział Zamość Oddział Rzeszów Oddział Skarżysko Kamienna Oddział Białystok Oddział w Dychowie Oddział w Solinie Oddział w Czymanowie Oddział w Międzybrodziu Bialskim

6 Zakres podmiotowy Projektu CUW w GK PGE
PGE S.A. - Centrala 346 43 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 21875 PGE Energia Odnawialna 499 PGE Dystrybucja 12153 PGE Obrót 1643 1065 51 664 364 Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 6888 Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków 366 Oddział Solina 58 Oddział Lublin 1369 Oddział Lublin 157 51 5 98 222 41 Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 3594 Oddział Elektrociepłownia Kielce 230 Oddział Dychów 80 Oddział Rzeszów 1596 Oddział Zamość 128 15 72 177 17 40 Oddział Elektrownia Bełchatów 4150 Oddział Elektrociepłownia Rzeszów 255 Oddział Międzybrodzie Bialskie 113 Oddział Skarżysko - Kamienna 1998 Oddział Warszawa 265 120 36 8 81 62 Oddział Elektrownia Turów 1716 Oddział Elektrociepłownia Gorzów 410 Oddział Czymanowo 99 Oddział Zamość 1324 Oddział Białystok 152 120 29 8 81 40 Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 2110 Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz 626 Oddział Centrala 148 Oddział Łódź Miasto 1210 Oddział Łódź 1 90 225 173 15 80 62 Oddział Elektrownia Opole 1218 Oddział Elektrociepłownia Zgierz 117 Oddział Łódź Teren 1331 Oddział Łódź 2 184 52 7 87 50 Oddział Centrala 194 Oddział Białystok 1332 Oddział Skarżysko - Kamienna 176 20 65 30 Liczba pracowników zatrudnionych ogółem – Oddział Warszawa 1923 Oddział Centrala 91 306 39 Liczba pracowników w centralizowanych obszarach – 2144* ( z obszarem zakupów 2872) Obszar rachunkowości PJE Obszar rachuby + HR PJE Obszar teleinformatyki PJE Obszar zakupów PJE Ankietach HR Oddział Centrala 69 9 ** Dane szacunkowe bez obszaru zakupów

7 Projekt Transformacji IT w GK PGE CUW IT

8 Proponowany harmonogram wdrożenia CUW
Kluczowe decyzje do podjęcia oraz kamienie milowe: Projektowanie Wdrożenie Stabilizacja A Zatwierdzona koncepcja CUW, Decyzja o rozpoczęciu prac, Wybór doradcy biznesowego do projektowania i wdrożenia. 1 2 3 4 A B C B Zatwierdzony model operacyjny i etatyzacja, Decyzja o wdrożeniu przejściowego modelu CUW. Transformacja IT Decyzja o ewentualnej kolejnej Fazie centralizacji . Projektowanie Wdrożenie Stabilizacja C FAZA I FAZA II 1 2 3 4 A B C Zainicjowany Projekt, Powołany Zespół Projektowy, Ustalony budżet, Przygotowany Plan Projektu, Wybrany doradca biznesowy, Wybrany dostawca IT. 1 Transformacja IT Projektowanie Wdrożenie Stabilizacja 1 2 3 4 Opracowany model operacyjny CUW, Opracowana struktura organizacyjna CUW, Przygotowany plan i strategia migracji, Określona etatyzacja. 2 A B C Transformacja IT Przygotowane CUW, Zmigrowane zasoby, Nowy model obsługi wdrożony, Jednolity system wdrożony, Powołana spółka lub jednostka organizacyjna CUW, Osiągnięte szybkie korzyści. Projektowanie Wdrożenie Stabilizacja 3 1 2 3 4 A B C Podpisane SLA, Stabilna organizacja, procesy i systemy, Nowa kultura organizacyjna, Realizacja korzyści długoterminowych, Porównana efektywność. 4 Transformacja IT H1 2012 H2 2012 H1 2013 H2 2013 H1 2014 H2 2014 H1 2015 H2 2015 H1 2016 H2 2016 H1 2017 H2 2017 H1 2018 H2 2018

9 Harmonogram działań – przejęcie pracowników obszaru IT Rekomendacja – Porozumienia stron z zachowaniem uprawnień

10 Przejęcie obsługi kadrowo-płacowej pracowników obszaru IT w GK PGE;
Analiza i porównanie aktów wewnątzzakładowych (PUZP, ZUZP, Regulaminy Premiowania, Regulaminy ZFŚS) w poszczególnych Spółkach i składników wynagrodzeń pracowników. Ujednolicenie składników wynagrodzeń z zachowaniem nabytych uprawnień w drodze Porozumień z pracownikami przy uzgodnieniu ze stroną społeczną Analiza systemów informatycznych kadrowo-płacowych w Spółkach Dostosowanie systemu SAP PGE Systemy S.A. do obsługi pracowników IT oraz opracowanie procedur i zasad obiegu dokumentacji kadrowej;


Pobierz ppt "Projekt Budowy Centrum Usług Wspólnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google