Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Коpie: 1
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu 1

2 Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu - przedostatnia mila
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu - przedostatnia mila Beneficjent wybiera w otwartej procedurze partnera prywatnego, który przy wykorzystaniu wybranej przez siebie techniki zobowiązuje się do podłączenia pewnej liczby mieszkańców danego obszaru do szerokopasmowego Internetu, który zbuduje ze środków PROW Zakup i zainstalowanie chętnym użytkownikom końcowym – urządzeń zapewniających satelitarny dostęp do Internetu – ostatnia mila Beneficjent w otwartej procedurze dokonuje zakupu i montażu urządzeń zapewniających satelitarny dostęp do Internetu (przyłączenia konkretnego użytkownika do sieci).

3 Zapis w PROW z propozycją zmiany: (w części: zakres działania)
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Zapis w PROW z propozycją zmiany: (w części: zakres działania) W zakresie infrastruktury szerokopasmowego Internetu wspierane będzie również tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (tzw. PIAP) oraz realizacja telekomunikacyjnych sieci dostępowych.

4 - precyzyjnie odpowiedz na zapotrzebowanie,
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Uzasadnienie realizacji inwestycji polegających na przyłączeniu użytkownika końcowego: - szybkie i kosztowo efektywne zapewnienie dostępu do Internetu na obszarach dotychczas wykluczonych, - precyzyjnie odpowiedz na zapotrzebowanie, - w porównaniu z budową sieci na obszarach słabo zaludnionych Internet satelitarny jest bezwzględnie najtańszy. Możliwość tworzenia dostępu do Internetu drogą satelitarną jest zgodne z zasadą neutralności technologicznej. W PROW dostęp satelitarny jest jedną z możliwości inwestycji w zakresie Internetu, w związku z tym zasada neutralności zostaje zachowana.

5 b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Miejsce realizacji : Projekty w ramach PROW będą realizowane na „obszarach białych” w miejscowościach należących do: a) gminy wiejskiej lub b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej mieszkańców, lub c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców.

6 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Rozporządzenie przed zmianami Rozporządzenie po zmianach Poziom pomocy Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, z wyjątkiem budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu oraz projektów realizowanych w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej z zakresu energii odnawialnej, gdzie poziom wsparcia wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, z wyjątkiem budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu gdzie poziom wsparcia wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych operacji w zakresie budowy infrastruktury Internetu szerokopasmowego pochodzi ze środków własnych.

7 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Zgonie z wytycznymi Komisji Europejskiej, w ramach działania za koszty kwalifikowalne uznaje się roboty budowlane, urządzenia techniczne i elementy bezpośrednio związane z infrastrukturą szerokopasmowego Internetu. Koszty te można podzielić na trzy typy operacji, które nie wykluczają się wzajemnie, są to: Tworzenie i umożliwienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowej, w tym urządzeń do przesyłu wstecznego i urządzeń naziemnych (np. stacjonarnych, bezprzewodowych naziemnych, wykorzystujących połączenia satelitarne lub będących kombinacją różnych technologii); Unowocześnienie istniejącej infrastruktury szerokopasmowej; (np. większa niezawodność, szybkość, jakość, zasięg, lepsza jakość usług itp.); Budowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej (roboty inżynierii lądowej i wodnej, takie jak przewody i inne elementy sieci np. ciemne światłowody itp.) również w synergii z infrastrukturą innego typu (sieci energetyczne, transportowe, wodne, kanalizacyjne).

8 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Kryteria i zasady podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pomiędzy województwa w ramach działań: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - Internet szerokopasmowy. Przyjmuje się dokonanie podziału środków w działaniach „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - Internet szerokopasmowy pomiędzy województwa w oparciu o: powierzchnię obszarów wiejskich województw w km2, liczbę gmin, liczbę ludności na obszarach wiejskich.

9 Środki EFRROW na NW=Internet (euro)
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Podział środków na województwa Lp. Województwo Podział KM % Środki EFRROW na NW=Internet (euro) 1 Dolnośląskie 6,12% 2 Kujawsko – pomorskie 5,75% 3 Lubelskie 8,22% 4 Lubuskie 3,58% 5 Łódzkie 6,35% 6 Małopolskie 7,76% 7 Mazowieckie 12,16% 8 Opolskie 3,12% 9 Podkarpackie 6,77% 10 Podlaskie 4,92% 11 Pomorskie 5,22% 12 Śląskie 5,01% 13 Świętokrzyskie 4,28% 14 Warmińsko – mazurskie 5,54% 15 Wielkopolskie 9,88% 16 Zachodniopomorskie 5,32% Kwota na działanie 100,00%

10 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Podział środków na województwa

11 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Kryteria wyboru projektów dla działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z zakresu budowy szerokopasmowego Internetu 1. Gęstość zaludnienia gminy lub związku międzygminnego której planowana jest realizacja operacji w stosunku do średniej w województwie jest: mniejsza od średniej w województwie punkty większa łub równa średniej w województwie punktów 2.Operacja jest komplementarna z przedsięwzięciami zrealizowanymi lub realizowanymi z zakresu społeczeństwa informacyjnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych lub Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej punkty

12 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu 3. Operacja pozwoli na zapewnienie gwarantowanej przepływności szerokopasmowego łącza internetowego na poziomie: co najmniej 6 Mbit/s (prędkość pobierania danych przez użytkownika końcowego - tzw. download) i co najmniej 3 Mbit/s (prędkość wysyłania danych od użytkownika końcowego - tzw. upload) punkty 4. Dzięki operacji umożliwiony zostanie dostęp do szerokopasmowego Internetu: mniej niż 50% użytkownikom końcowym na obszarze dotkniętym wykluczeniem cyfrowym punkt od 50% do 75% użytkownikom końcowym na obszarze dotkniętym wykluczeniem cyfrowym punkty więcej niż 75% użytkownikom końcowym na obszarze dotkniętym wykluczeniem cyfrowym punkty

13 5. Kryterium regionalne: jest spełnione - 2 punkty
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu 5. Kryterium regionalne: jest spełnione punkty jest spełnione w części punkt nie jest spełnione punktów 6. wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji punkt

14 Obecny etap prac dotyczy:
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Obecny etap prac dotyczy: - wprowadzenia zmian w Programie ( w przypadku akceptacji realizacji projektów w ramach „ostatniej mili”, wyznaczenia „obszarów białych”, - opracowania kryteriów selekcji operacji w ramach działania.

15 Dziękuję za uwagę 15


Pobierz ppt "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google