Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA NIE TYLKO DLA ORŁÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA NIE TYLKO DLA ORŁÓW"— Zapis prezentacji:

1 STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA NIE TYLKO DLA ORŁÓW
Iwona Krępic SKARBNIK

2 OMÓWIMY SYSTEM ORGANIZACYJNY TURYSTYKI W POLSCE
STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA CO TO JEST, UTWORZENIE, CELE, CZŁONKOWIE DZIAŁANIA I PLANY SOT WSPÓŁPRACA Z SOT

3 SCHEMAT SYSTEMU ORGANIZACJI TURYSTYKI W POLSCE

4 STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Nie tylko dla orłów
W GMINIE STEPNICA Z INICAJTYWY OSÓB ZAINTERESOWANYCH POPRAWĄ POZIOMU ŻYCIA W GMINIE ORAZ ZAJMUJĄCYCH SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ TURYSTYCZNĄ I OKOŁO TURYSTYCZNĄ W MARCU 2011 r. POWSTAŁA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA POD NAZWĄ: STEPNICKA ORGANIZACJA TURYTYCZNA NIE TYLKO DLA ORŁÓW PODSTAWOWE OGNIWO SYSTEMU PROMOCJI I ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ W POLSCE CELE: Kreowanie i upowszechnianie wizerunku Gminy Stepnica jako regionu atrakcyjnego turystycznie. Integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Gminy Stepnica. Zwiększanie liczby turystów odwiedzających Gminę Stepnica. Działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki. Stworzenie lokalnego Centrum informacji turystycznej oraz włączenie go w regionalne i krajowe zarządzanie systemem "it".

5 STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA - CELE
Udział w koordynacji działań promocyjnych podejmowanych w Gminie Stepnica. Pozyskiwanie i kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki. Doskonalenie i szkolenie kadr obsługi ruchu turystycznego, prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki. Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Działanie na rzecz krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej.

6 STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA - ZADANIA
Zadania Organizacji to: Promocja walorów turystycznych Gminy Stepnica w kraju i za granicą poprzez: organizowanie prezentacji potencjału turystycznego Gminy Stepnica na targach i wystawach turystycznych; organizowanie imprez promocyjnych; publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych; organizację wizyt studyjnych dziennikarzy polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli touroperatorów; Organizacja i prowadzenie Centrum informacji turystycznej oraz systemu rezerwacji miejsc. Współpraca z organami administracji rządowej, z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, z Polską Organizacją Turystyczną z organami organizacji samorządowych oraz podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki. Aktywne pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz na rozwój turystyki.

7 STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA - korzyści
Razem osiągamy więcej INWESTYCJA W TURYSTYKĘ PRZEKŁADA SIĘ BEZPOŚREDNIO NA: Rozwój gospodarczy regionu Miejsca pracy dla mieszkańców Dochody (podatki i opłaty)do budżetu gminy i państwa Zadowolenie społeczne Rozwój oferty kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjno-sportowej, itp.

8 STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA - korzyści
Turysta wydaje pieniądze na: zakwaterowanie, wyżywienie, zakupy, wspomnienia, rekreację, rozrywkę, dbałość o zdrowie i wygląd, usługi medyczne, transport, obsługę finansową W efekcie zarabiają: biura podróży, organizatorzy imprez, księgowi, pracownicy obiektów noclegowych i gastronomicznych, rolnicy, ogrodnicy, piekarze, rzeźnicy, rybacy, sprzedawcy, lekarze, sportowcy, trenerzy, mechanicy samochodowi itp. Żeby przyciągnąć turystę w konkretne miejsce w określonym czasie – musi istnieć atrakcyjna oferta turystyczna oparta na dobrze przygotowanej infrastrukturze turystycznej. Sama infrastruktura nie wystarczy. SOT Nie Tylko Dla Orłów powstała po to, aby pomóc stworzyć atrakcyjną ofertę turystyczną i rozwijać turystykę w Gminie Stepnica

9 LOKALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W REGIONIE I ICH CZŁONKOWIE

10 STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA - członkowie
Aktualnie skupiamy 13 członków. Skupiamy podmioty gospodarcze i osoby prywatne: TAWERNA PANORAMA, AGROTURYSTYKA LAGUNA, SMAŻALNIA U MIRKÓW, AGROTURYSTYKA AKACJE, AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWALNE MARIA SZCZEBLEWSKA, KSKW SZUWAREK, AGENCJA REKLAMOWA REGINALD, OŚRODEK AKTYWNEGO WYPOCZYNKU FRAJDA, JANUSZ GANCARCZYK, TOMASZ ZADANOWICZ, MCM SP. Z O.O., WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO I REKEACYJNEGO LATARNIK, DOM LETNISKOWY KRYSTEK

11 STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA – działania
Utworzenie hasła promocyjnego: GMINA STEPNICA KRAINA ŻAGLI I ORŁA BIELIKA Przygotowanie i wysłanie bazy zdjęć promujących region na targi turystyczne ITB w Berlinie Utworzenie portalu turystycznego: Współpraca przy organizacji Triathlonu Kopickiego 2011 Wystawienie stoiska na Festiwalu Hanzeatyckim w Goleniowie Utworzenie biblioteki zdjęć promujących region Współudział w powstawaniu folderów i map atrakcji Gminy Stepnica Złożenie wniosku o dofinansowanie Centrum Informacji Turystycznej Zgłoszenie się do udziału w projekcie: RAZEM LOKALNIE WIĘCEJ REGIONALNIE Współpraca z Urzędem Gminy

12 STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA - plany
Promocja Gminy Stepnica na targach turystycznych w Polsce i zagranicą Współtworzenie materiałów promocyjnych o Gminie Stepnica Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej Szkolenia z zakresu turystyki Udzielanie wsparcia osobom i firmom chcącym rozpocząć lub rozwinąć działalność turystyczną lub okołoturystyczną Współtworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej w Gminie

13 STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA - współpraca
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego regionu Rozpowszechnianie informacji o Stepnickiej Organizacji Turystycznej Nie tylko Dla Orłów Wstąpienie do SOT i wspólne działanie Rozpowszechnianie wizerunku Gminy Stepnica jako atrakcyjnego dla turystów Pomoc w organizacji imprez promocyjnych Pomysły, dyskusje.....itp..

14 STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA - kontakt
SIEDZIBA: KOPICE 16 STEPNICA TEL: , ZARZĄD: PREZES – LECH ZAJDA W-CE PREZES – JOANNA MATULKA SKARBNIK – IWONA KRĘPIC CZŁONEK ZARZĄDU – JANUSZ GANCARCZYK


Pobierz ppt "STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA NIE TYLKO DLA ORŁÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google