Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.zarazwracam.org.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.zarazwracam.org."— Zapis prezentacji:

1

2 Pokolenie „Synów Issachara”
1 Kronik 12:33 (BT) Z synów Issachara, odznaczających się głębokim zrozumieniem czasów i znajomością tego, co ma czynić Izrael, dwustu dowódców, oprócz wszystkich ich braci pod ich dowództwem.

3 Znaki czasu Proroctwa biblijne Mt 2:2 2P 1:19 Słowo proroków
Proroczy GPS 3

4 Słowo Prorocze w Piśmie Świętym
2 Piotra 1:19 Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Jezus jest największym prorokiem, jaki chodził po ziemi. Jeśli nie wiesz jak zastosować słowo prorocze, chodzisz w ciemności. Oznacza to dwie rzeczy: Nie wiesz dokąd zmierzasz, Nie rozumiesz, co się wokół ciebie dzieje. 4

5 Zasada rozumienia słowa proroczego w Piśmie Świętym
WSZYSTKIE proroctwa dotyczące pierwszego przyjścia Jezusa spełniły się dokładnie, literalnie. Nie było żadnych metafor i przenośni. Nie ma żadnego nowotestamentalnego wzorca, który by wskazywał na to, że proroctwa należy rozumieć inaczej niż tak, jak one mówią.

6 Słowo proroków Amosa 3:7   Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom. Łukasza 2:26   Jemu (Symeonowi) Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.

7 Cztery typy proroczych znaków czasu
Wydarzenia jako znaki Trendy jako znaki Znaki kosmiczne Znaki osobiste

8 Przegląd kluczowych wydarzeń końca czasów
Wzrastające bóle porodowe 3½ roku Ogólny Dzień Pański 1000 lat - MILENIUM Wieczność Oczyszczenie obecnej ziemi (koniec Milenium ) Wielki Ucisk Fałszywy światowy pokój i bezpieczeństwo Wielkie odstępstwo od wiary Wielkie żniwa Powtórne przyjście Pana Armagedon, kończący przejście drugiego przyjścia Wejście do Jerozolimy 7 lat Ciężkie bóle porodowe Szczególny Początek bólów porodowych

9 Początek bólów porodowych
Mateusza 24:8  Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Fałszywi chrześcijanie Wojna Konflikt etniczny Wojna ekonomiczna Głód Zarazy Trzęsienia ziemi Problemy Zamieszki Straszne zjawiska Wielkie znaki na niebie Prześladowanie Mateusza 24:4-8 Marka 13:5-8 Łukasza 21:7-18

10 Światowy, fałszywy pokój i bezpieczeństwo
1Tesaloniczan 5:3 Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada Daniela 9:27 Utrwali on (Antychryst) przymierze dla wielu przez jeden tydzień (okres 7 lat). A około połowy tygodnia (po 3½ latach) ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów.

11 Pełnia bólów porodowych (Wielki Ucisk)
Mateusza 24:21: Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Mateusza 24:15,21-22: Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte... Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.

12 Cztery źródła wielkiego ucisku
Pełnia Bożego sądu Pełnia wściekłości Szatana Pełnia grzechu człowieka: Zabójstwa Czary Nierząd Kradzieże Pełnia jęczenia i wzdychania stworzenia

13 Wielki Ucisk nie jest skierowany przeciwko wierzącym!
Cel Wielkiego Ucisku Wielki Ucisk nie jest skierowany przeciwko wierzącym! Oczyszczenie Bożego ludu Obrona świętych Obnażenie fałszywych wierzących Demonstracja Bożej mocy Ukaranie grzechu Oczyszczenie ziemi

14 Zasada Bożego sądu Bóg użyje najmniej surowych środków w celu doprowadzenia największej liczby ludzi do najgłębszego poziomu miłości, bez pogwałcenia niczyjej wolnej woli w przygotowywaniu przyszłych zarządców ziemi.

15 Ostateczny cel Boga Połączenie nieba i ziemi. Efezjan 1:10
 …aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

16 Przegląd kluczowych wydarzeń końca czasów
Ogólny Dzień Pański (Za 1,14-18; 1Tes 5,1-3; 2P 3,8-12) Powtórne przyjście Pana – szczególny Dzień Pański (wejście do Jerozolimy) Początek bólów porodowych 3½ ROKU 3½ ROKU MILENIUM – 1000 lat 7 LAT Wzrastające bóle porodowe Ciężkie bóle porodowe 30 dni Dn 12,11 45 dni Dn 12,12 Wieczność Wielki Ucisk (Jr 30,6-7; Mt 24,21; Dn 12,1) 42 miesiące (Obj 11,2; 13,15) 1260 dni (Obj 11,3; 12,6) Czas czasów i połowa czasu (Obj 12,14; Dn 7,25; 12,7) Trwają wielkie żniwa Rz 11,26; Za 2,11 Płacz o zbawienie Płacz w Izraelu Za 12,10 Płacz w narodach Obj 1,7 Fałszywy światowy pokój i bezpieczeństwo (1Tes 5,1-3; Obj 17,6; Mt 24,37-39) Wielkie odstępstwo od wiary (2Tes 2,3; Mt 24,10-12) Wielkie żniwa (Mt 24,14; Obj 7,9.14; 14,35) Oczyszczenie obecnej ziemi (koniec Milenium 2P 3,10-13; Obj 20,11; 21,1-2 Początek bólów porodowych (Mt 24,4-8) Osąd pogańskich narodów Mt 25,31-32 Iz 2,4; 24,21 1 2 3 4 5 6 7 1 Pieczęcie – Obj 6 2 3 Armagedon, kończący przejście drugiego przyjścia (wejście do Jerozolimy) Trąby – Obj 8-9 4 5 6 7 Czasze – Obj 15-16 1 2 3 4 5 6 7

17


Pobierz ppt "Www.zarazwracam.org."

Podobne prezentacje


Reklamy Google