Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo w Stosunkach Międzynarodowych -Rozbrojenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo w Stosunkach Międzynarodowych -Rozbrojenie"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo w Stosunkach Międzynarodowych -Rozbrojenie
Konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w ce­lach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich. Genewa, 5 V 1977 r. Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki wraz z załącznikami (CCW). Genewa, 10 X 1980 r. Układ w sprawie strefy bezatomowej południowego Pacyfiku. Rarotonga 6 VIII 1985r. Traktat między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Związkiem Socjalistycznych Repub­lik Radzieckich w sprawie eliminacji ich rakiet średniego i krótszego zasięgu (INF). Waszyngton, 8 XH 1987 r. Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE). Paryż, 19 XI1990 r. Traktat między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Związkiem Socjalistycznych Repub­lik Radzieckich w sprawie redukcji i ograniczenia strategicznych broni ofensywnych (START I). Moskwa, 31 VH 1991 r. Traktat o otwartych przestworzach. Helsinki, 24 III 1992 r. Protokół potwierdzający uzgodnienia układu START I podpisany przez Stany Zjedno­czone Ameryki oraz Federację Rosyjską, Białoruś, Ukrainę i Kazachstan (Protokół Liz­boński). Ozbona, 23 V1992 r. Akt Końcowy negocjacji o liczebności personelu konwencjonalnych sił zbrojnych w Eu­ropie (CFE-1 A). Helsinki, 10 VH 1992r. Traktat między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską o dalszej redukcji i ograni­czeniu strategicznych broni ofensywnych (START II). Moskwa, r. Konwencja o zakazie prowadzenia badań produkcji, składowania i użycia broni chemicz­nej oraz zniszczenia jej zapasów. Paryż, r. Układ o strefie wolnej od broni nuklearnej w Afryce. Kair, 11IV1996 r. Układ o powszechnym zakazie prób nuklearnych (CTBT), wyłożony do podpisu w No­wym Jorku, 24IX1996 r. Konwencja o zakazie używania, magazynowania, produkcji i transferu min przeciwpie­chotnych i o ich zniszczeniu. Ottawa, 9 XII 1997 r.

2 Europa

3 Bezpieczeństwo w Stosunkach Międzynarodowych
Współczesne Koncepcje Bezpieczeństwa Zasadnicze zagrożenia bezpieczeństwa u progu XXI w. Nacjonalizm i konflikty etniczne; Transnarodowa przestępczość zorganizowana; Zagrożenia militarne; Zagrożenia ekologiczne.

4 Ogniska Zapalne na Świecie
Konflikty na świecie Data konfliktu, ofiary śmiertelne Data ataku, ofiary śmiertelne Konflikty międzynarodowe aktywne zawieszenie broni zawarcie pokoju Konflikty wewnętrzne aktywne zawieszenie broni zawarcie pokoju Akty terroru Operacje pokojowe ONZ Inne misje wielonarodowe Interwencje zbrojne Interwencje zbrojne

5 Modele bezpieczeństwa Europejskiego
Model atlantyckich wg. Czaputowicza; Model przywodztwa politycznego w Europie wg. Multana; Model pluralistyczny wg. Zięby. Kooperatywność, Współzależność, Podział zadań.


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo w Stosunkach Międzynarodowych -Rozbrojenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google