Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYMBOLICZNY INTERAKCJONIZM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYMBOLICZNY INTERAKCJONIZM"— Zapis prezentacji:

1 SYMBOLICZNY INTERAKCJONIZM
GEORGE HERBERT MEAD

2 ZAŁOŻENIA: Badanie procesu języka, mowy (jego powstania i rozwoju) – nie z punktu widzenia wewnętrznych znaczeń, które mają być wyrażone, ale w szerszym kontekście współdziałania powstającego za pomocą znaków i gestów. Obiekt społeczny odpowiada wszystkim częściom złożonego działania, chociaż te części odnajduje się w postępowaniu różnych jednostek. Pojęciu przypisujemy cechy. Myślenie o każdej z nich wiąże się z odmiennymi procesami realizacji czynności i występuje gotowość do działania związanego z tym pojęciem. Język organizuje zawartość doświadczeń jednostek.

3 SYMBOLIZACJA DOŚWIADCZENIA
GESTY GESTY WOKALNE GESTY ZNACZĄCE

4 GESTY - ruchy organizmu działające jako specyficzny bodziec wywołujący właściwe reakcje drugiego organizmu i ulegające zmianie w odpowiedzi na te reakcje.

5 GESTY WOKALNE - bodziec społeczny, który wywiera na formę wykonującą je taki sam wpływ, jaki wywierają na tę formę, gdy są wykonywane przez kogoś innego (imitacja).

6 GESTY ZNACZĄCE - znaczenie gestu jednego organizmu znajduje się w reakcji innego organizmu na to, czym byłoby ukończone działanie pierwszego organizmu zapoczątkowane i wskazane przez ten gest.

7 ROZUM „Proces mowy wprowadza całe działanie społeczne do doświadczenia jednostki biorącej udział w tym działaniu i w ten sposób sprawia, że staje się możliwe istnienie rozumu.”

8 ZNACZENIE „Przystosowawcza reakcja jednego organizmu na gest innego organizmu stanowi interpretację tego gestu przez tenże organizm i to jest właśnie znaczenie tego gestu.”

9 UMYSŁ Związek organizmu i sytuacji, zapośredniczony przez zbiory symboli.

10 ORGANIZACJA OSOBOWOŚCI
„... organizowanie przez indywidualny organizm zbioru postaw, które może on przyjąć w stosunku do środowiska społecznego i w stosunku do siebie samego z punktu widzenia tego środowiska, w którego tworzeniu uczestniczy w trakcie swego doświadczenia i zachowania społecznego.

11 GENEZA OSOBOWOŚCI → zabawa – „... dziecko używa swoich własnych reakcji na te bodźce, których użytkuje dla skonstruowania osobowości. Reakcja, którą jest skłonne wykonać w odpowiedzi na te bodźce, organizuje je.” → gra – „... postawy innych, które przyjmuje grający, organizują się w całość, która reguluje jego reakcję.”

12 UOGÓLNIONY INNY → „zorganizowana wspólnota lub grupa społeczna, która daje jednostce jedność osobowości.” → „przejęcie postaw innych ludzi dotyczących różnych faz lub aspektów wspólnego działania społecznego lub zbioru społecznych przedsięwzięć, w które są one zaangażowane jako członkowie zorganizowanego społeczeństwa lub grupy społecznej.”

13 JA PODMIOTOWE JA PRZEDMIOTOWE
„Być samoświadomym – to przede wszystkim stać się dla siebie obiektem w wyniku swych stosunków społecznych z innymi jednostkami.” → zorganizowane zbiory postaw tworzą ja przedmiotowe, na które jednostka reaguje jako ja podmiotowe. → reakcja na sytuację występującą w natychmiastowym doświadczeniu tworzy ja podmiotowe.


Pobierz ppt "SYMBOLICZNY INTERAKCJONIZM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google