Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadła wklęsłego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadła wklęsłego"— Zapis prezentacji:

1 Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadła wklęsłego
p < f – obraz pozorny, prosty, powiększony p = f – obraz nie pojawia się

2 Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadła wklęsłego
f < p < 2 f – obraz rzeczywisty, odwrócony, powiększony p > 2f – obraz rzeczywisty, od- wrócony, zmniejszony

3 Soczewki Soczewka - przezroczysty obiekt o dwóch sferycznych powierzchniach załamujących światło. Kiedy soczewkę otacza ośrodek o innym współczynniku załamania, światło przechodząc z otoczenia do soczewki i z soczewki do otoczenia ulega dwukrotnemu załamaniu, co powoduje zmianę kierunku biegu promieni świetlnych. Dzięki odchylaniu promieni świetlnych soczewka może wytwarzać obrazy przedmiotów. Obrazy rzeczywiste wytwarzane są po przeciwnej stronie soczewki niż przedmiot, a obrazy pozorne znajdują się po tej samej stronie soczewki co przedmiot. Gdy przedmiot znajduje się przed wypukłą powierzchnią soczewki jej promień krzywizny jest dodatni, gdy przed powierzchnią wklęsłą jej promień krzywizny jest ujemny. odwrotnie niż w przypadku zwierciadeł sferycznych !

4 Wzory dla cienkich soczewek

5 Soczewka skupiająca Dwukrotne załamanie na obu powierzchniach soczewki kieruje promień w stronę osi optycznej. Promienie padające na soczewkę równolegle do jej osi są skupiane (ogniskowane) w ognisku rzeczywistym F2. f > 0, r1 > 0 , r2 < 0

6 Soczewka rozpraszająca
Dwukrotne załamanie na obu powierzchniach soczewki odchyla promień od osi optycznej. Promienie padające na soczewkę równolegle do jej osi po przejściu przez soczewkę stają się rozbieżne. Przedłużenia promieni przecinają się w ognisku pozornym F2. f < 0, r1 < 0 , r2 > 0

7 Obrazy wytwarzane przez soczewkę skupiającą
Gdy odległość przedmiotu jest większa niż ogniskowa soczewki (p > f) wytwarzany jest obraz rzeczywisty odwrócony, natomiast gdy odległość przedmiotu jest mniejsza od ogniskowej soczewki ( p < f) - powstaje obraz pozorny prosty.

8 Obrazy wytwarzane przez soczewkę rozpraszającą
Dla dowolnego położenia przedmiotu względem ogniskowej soczewki rozpraszającej wytwarzany jest obraz pozorny prosty ( o < 0 ).

9 Zasada Huygensa Wszystkie punkty czoła fali zachowują się jak punktowe źródła elementarnych kulistych fal wtórnych. Po upływie czasu t położenie czoła fali jest wyznaczone przez powierzchnię styczną do powierzchni fal wtórnych. Rozprzestrzenianie się fali płaskiej w ośrodku jednorodnym

10 Długość fali świetlnej w ośrodku materialnym zależy od współczynnika załamania n tego ośrodka
(1) Częstość (barwa) światła w ośrodku materialnym jest taka sama jak w próżni (2) Różnica faz pomiędzy dwiema falami może ulec zmianie, jeżeli fale te rozchodzą się w dwóch ośrodkach o różnych współczynnikach załamania

11 Dyfrakcja (ugięcie) fali płaskiej na pojedynczej szczelinie
Dyfrakcja powoduje wyraźne efekty, gdy rozmiary szczeliny są rzędu długości fali. Im węższa szczelina, tym silniejsze ugięcie fali za przeszkodą

12 Doświadczenie Younga z dwiema szczelinami

13 Doświadczenie Younga określenie położenia prążków na ekranie
- środek jasnego prążka - środek ciemnego prążka Różnica dróg DL przebytych przez fale składowe powoduje różnicę ich faz w punkcie P. Różnica faz fal składowych decyduje o natężeniu światła w punkcie P.

14 Interferencja światła w cienkich warstwach
Ciemny obszar AC, gdy gdzie m = 1, 2, 3 ... Jasny obszar AC, gdy gdzie m = 0, 1, 2 ...

15 Siatka dyfrakcyjna Warunek wzmocnienia promieni wychodzących z 2 sąsiednich szczelin: gdzie m = 0, 1, 2, ... Położenie jasnej linii określa warunek: gdzie m = 0, 1, 2, ...

16 Zdolność rozdzielcza siatki dyfrakcyjnej
Położenie pierwszego minimum określa warunek: Szerokość połówkowa linii centralnej wynosi Szerokość połówkowa linii wyższego rzędu wynosi


Pobierz ppt "Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadła wklęsłego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google