Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: SKŁAD JĄDRA ATOMOWEGO ORAZ IZOTOPY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: SKŁAD JĄDRA ATOMOWEGO ORAZ IZOTOPY"— Zapis prezentacji:

1 Temat: SKŁAD JĄDRA ATOMOWEGO ORAZ IZOTOPY

2 MODELE BUDOWY ATOMU model atomu Arystotelesa

3 - - - - - - - - - - - - - MODELE BUDOWY ATOMU model atomu Thomsona + +

4 MODELE BUDOWY ATOMU model atomu Bohra

5 MODELE BUDOWY ATOMU kwantowy model atomu przestrzeń,
w której z określonym prawdopodobieństwem możemy spotkać elektron kwantowy model atomu

6 Oznaczenia Symbol jądra atomowego oznaczamy podobnie jak symbol pierwiastka. A – liczba masowa Z – liczba atomowa (porządkowa) liczba protonów liczba neutronów

7 Izotopy Atomy tego samego pierwiastka występują w kilku odmianach zwanych izotopami. Wszystkie izotopy tego samego pierwiastka mają identyczną liczbę (p) protonów w jądrze, ale różnią się liczbą (n) neutronów .

8 Izotopy - przykłady Izotopy wodoru: - wodór - deuter - tryt
Izotopy węgla: - węgiel C-12 - węgiel C-14

9 Zadanie Podaj liczbę protonów i neutronów wchodzących w skład jądra atomowego następujących pierwiastków: Cl, Zn, Po.

10 Rozmiar jądra ATOMOWEGO
rozmiar atomu rozmiar jądra

11 Rozmiar jądra ATOMOWEGO
rozmiar jądra atomowego, przy założeniu, że jest kulą, wynosi: gdzie promień wodoru liczba masowa

12 Masa i Energia Masę jądra atomowego wyraża się w atomowych jednostkach masy

13 Masa i Energia Masę jądra podaję się w jednostkach energii (zgodnie ze wzorem Einsteina) Można wyrazić masę w elektronowoltach

14 Zadanie Masa jądra uranu 235U wynosi 235,04392u. Jaką wartość ma masa jądra wyrażona w kilogramach, dżulach i elektronowoltach.

15 Temat: Prawo rozpadu promieniotwórczego – promieniotwórczość naturalna

16 Przemiana Cząstka – dwa protony i dwa neutrony, posiada ładunek +2e.
Przykład rozpadu Ogólna postać przemiany (rozpadu)

17 Przemiana Cząstka – elektron. Przykład rozpadu
(rozpadowi towarzyszy emisja antyneutrina) Ogólna postać przemiany (rozpadu)

18 Przemiana Cząstka – pozyton, antycząstka elektronu. Przykład rozpadu
(rozpadowi towarzyszy emisja neutrina) Ogólna postać przemiany (rozpadu)

19 PROMIENIOWANIE Promieniowanie to fala elektromagnetyczna lub inaczej strumień wysokoenergetycznych kwantów.

20 STAła Rozpadu W próbce zawierającej N atomów niestabilnego izotopu promieniotwórczego stwierdzono, że liczba rozpadów ΔN następujących w jednostce czasu zależy tylko od liczby atomów i jest do niej proporcjonalna. lub Współczynnik nazywamy stałą rozpadu.

21 Prawo Rozpadu gdzie Po wprowadzeniu czasu połowicznego rozpadu T1/2, czasu po upływie którego w próbce pozostaje połowa liczby atomów izotopu

22 Przykładowe czasy połowicznego zaniku
Izotop Rodzaj rozpadu Czas połowicznego zaniku 212Po – polon alfa 3*10-7s 302P – fosfor beta + 130,6s 210Po – polon 138dni 234U – uran 248lat 14C– węgiel beta - 5730

23 ZADANIA Jaki izotop powstaje z jądra uranu 239U w wyniku dwóch przemian alfa i dwóch przemian beta(-). Oblicz, jaka część pierwotnej masy (100g) izotopu fosforu 30P pozostanie po czasie 34,75min.

24 Temat: Reakcje Jądrowe. Sztuczna Promieniotwórczość

25 Sztuczna Promieniotwórczość
Reakcja, w której uzyskano proton Uzyskanie neutronu

26 Sztuczna promieniotwórczość
Uzyskanie pozytonu gdzie jądro fosforu jest przykładem jądra krótkożyciowego.

27 KONIEC


Pobierz ppt "Temat: SKŁAD JĄDRA ATOMOWEGO ORAZ IZOTOPY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google