Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie z Rodzicami 08.05.2012r. „Ludzie wierzą, że aby odnieść sukces trzeba wstawać wcześnie. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze”. — Marcel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie z Rodzicami 08.05.2012r. „Ludzie wierzą, że aby odnieść sukces trzeba wstawać wcześnie. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze”. — Marcel."— Zapis prezentacji:

1 Zebranie z Rodzicami r. „Ludzie wierzą, że aby odnieść sukces trzeba wstawać wcześnie. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze”. — Marcel Achard

2 Jest to dokument, który stanowi podstawę działania przedszkola
STATUT Jest to dokument, który stanowi podstawę działania przedszkola

3 Obowiązki Rodziców §28 Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka, rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie wychowanie swoich dzieci. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: dostarczenie wypełnionego wniosku o przyjęciu dziecka do przedszkola w ustalonym terminie, zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola, przyprowadzanie i odbieranie dziecka (przez opiekuna lub upoważnioną osobę pełnoletnią) w wyznaczonych godzinach, regularne i terminowe opłacanie przedszkola, informowanie o chorobie dziecka bądź dłuższej jego nieobecności z innego powodu, a w szczególności zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, współpraca z nauczycielem, respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, przestrzeganie niniejszego statutu. 2. Rodzice, nauczyciele i psycholog zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

4 Prawa Rodziców 3. Rodzice mają prawo do:
zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy w danym oddziale, uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwa. 4.Tworzy się trójki oddziałowe, reprezentujące rodziców, które mogą na swoje życzenie utworzyć Radę Rodziców.

5 Programy własne Przedszkola
Program wychowawczy wynikający z głównej koncepcji przedszkola- „Wychowanie bez porażek,” „Strażnicy przyrody” – edukacja ekologiczna, „Świat wartości estetycznych” - program dydaktyczny Program teatralny „ Ze sztuką za pan brat” Program komputerowy „Przygoda z komputerem” „Z alergią na co dzień” – program profilaktyczny „Mam 3 latka” – program adaptacyjny „Dziecko i relaks” – program profilaktyczny

6 Programy ogólnopolskie
Partnerskie Przedszkole Optymistyczne Przedszkole Kubusiowi Przyjaciele Natury Akademia Aquafresh Bezpieczne wakacje ………… oraz wiele innych inicjatyw ogólnopolskich, warszawskich i dzielnicowych

7 Jak przygotować dziecko do przedszkola
Zastanów się, czy twój maluch jest dostatecznie samodzielny, żeby poradzić sobie w przedszkolu. Powinien umieć: •  jasno komunikować swoje potrzeby; •  zgłaszać chęć skorzystania z toalety; •  samodzielnie jeść (panie będą mu pomagać, ale tylko trochę); •  umyć ręce i buzię (w przedszkolu robi się to przed posiłkiem i po każdym posiłku); •  próbować się ubierać; Jeżeli dziecko ma zaległości w którejkolwiek z tych czynności, to ostatni dzwonek na naukę.

8 Dni adaptacyjne Przyjdźcie! Naprawdę warto. Przedszkola są wprawdzie urządzone przytulnie i kolorowo. Ale ogromne sale, długie korytarze, wielkie łazienki mogą malucha onieśmielić, a nawet przestraszyć. Lepiej więc, by zwiedził je spokojnie w towarzystwie mamy i całkiem sympatycznej pani niż pierwszego dnia w tłumie obcych dzieci, kiedy wszystko będzie dla niego nowe i przerażające.

9 Dzień przed…… Wieczorem przygotujcie wszystko, co jest wam potrzebne. Pozwól maluchowi wybrać ubranie. Ułóżcie je porządnie na krzesełku w odpowiedniej kolejności, żeby rano było łatwo je włożyć. Przypomnij mu, jak będzie wyglądał jutrzejszy dzień, ale nie wałkujcie tego zbyt długo. Twój przedszkolak i tak będzie podekscytowany i trudno mu będzie zasnąć.

10 Pierwszy dzień w przedszkolu
Wstańcie nieco wcześniej, żeby się nie spieszyć! •  Wychodząc, weźcie coś na zmianę. •  Jeśli maluch ma swoją ukochaną przytulankę, weźcie ją ze sobą. •  W szatni rozbierz malucha i wejdź z nim do sali. •  Jeśli musisz wyjść, powiedz o tym dziecku. Zapewnij je, że po nie wrócisz. Ale pamiętaj, że "niedługo" może brzmieć dla niego prawie jak "nigdy". Lepiej mów konkretnie: "Przyjdę po ciebie po spacerze", "Będę zaraz po obiedzie" (i koniecznie dotrzymaj słowa). •  Przygotuj się na to, że rozstanie będzie przykre.

11 Pierwsze tygodnie….. Mogą się okazać trudniejsze niż pierwszy dzień. •  Maluch wie już, co go czeka, ale wcale mu się to nie podoba. Rozstania z mamą wciąż są trudne. Na szczęście po kilku tygodniach protesty zwykle słabną. Nie ma już łez w szatni ani krzyków w sali. Dziecko powoli przyzwyczaja się do nowego miejsca, pani i kolegów. •  Zdarza się jednak, że mija miesiąc, dwa, a dziecko nadal rozpacza. Jeżeli ma dopiero trzy lata, możliwe, że po prostu jeszcze nie dojrzało do przedszkola.

12 Bądźcie przygotowani na:
bardzo trudne rozstania w pierwszych dniach, a nawet tygodniach; kryzys po kilku dniach bez protestów; •  agresywne zachowanie dziecka w domu; •  objawy zmęczenia i senności u pełnego dotąd energii malca; • infekcję po dwóch, trzech tygodniach chodzenia do przedszkola.

13 Serdecznie zapraszamy
Wszystkie dzieci do przedszkola w godzinach: – 17.30 Czas zbierania się: 6.00 – 8.20 Czas odbierania: 12.30 – 12.45 oraz: – 17.30

14 Rozkład dnia w Przedszkolu
6.00 – Schodzenie się dzieci 8.20 – Poranne ćwiczenia ruchowe i przygotowanie się do śniadania 8.45 – Śniadanie 9.00 – Zajęcia zorganizowane w sali 9.45 – Przygotowanie do zajęć na powietrzu 10.00 – Zajęcia i zabawy w ogrodzie 11.30 – Przygotowanie do obiadu 12.00 – Obiad 12.30 – Odpoczynek poobiedni (grupy młodsze) Zajęcia w grupie i indywidualne 14.30 – Zabawy ruchowe i przygotowanie do podwieczorku 15.00 – Podwieczorek 15.15 – Zabawy na powietrzu lub w sali Rozchodzenie się dzieci

15 Zasady funkcjonowania
naszego przedszkola Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w godzinach 6.00 – 17.30 czas zbierania się 6.00 – 8.20 czas odbierania – oraz – 17.30 Rodzice obowiązani są doprowadzać dziecko do budynku i osobiście je odbierać W wyjątkowych sytuacjach dzieci odbierane z przedszkola mogą być przez osoby pełnoletnie, wcześniej upoważnione pisemnym oświadczeniem rodzica Prosimy o ubieranie dzieci funkcjonalnie, czysto i odpowiednio do temperatury otoczenia Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola jedzenia oraz lekarstw Ulubione zabawki dzieci mogą przynosić w dniu wyznaczonym przez nauczycielkę Ze względu na dobro innych dzieci, bardzo prosimy o natychmiastowe zawiadomienie o zakaźnej chorobie dziecka, typu: ospa, odra, różyczka itp. Prosimy o zgłaszanie dłuższej nieobecności dziecka. Zgodnie ze Statutem przedszkola nieusprawiedliwiona nieobecność w ciągu 15 dni upoważnia dyrektora do skreślenia dziecka z listy Prosimy o terminowe regulowanie odpłatności. Terminy podawane są wcześniej. Wpłaty tylko na konto. Zajęcia dodatkowe organizowane są na życzenie rodziców. Opłata za zajęcia jest stała – bezzwrotna. Prosimy o rozwagę przy wyborze zajęć dla dziecka

16 Dni adaptacyjne w przedszkolu
Zapraszamy serdecznie Rodziców wraz z dziećmi na zajęcia w godzinach 9.30 do 11.45 codziennie w dniach 28 – 31 maja 4 oraz 6 czerwca.

17 ZAPRASZAMY!!! Piknik Rodzinny Dnia 5 czerwca zapraszamy na
Piknik Rodzinny pod hasłem „Euro 2012” W godzinach – w ogrodzie przedszkolnym. Piknik Rodzinny

18 Odpłatność za przedszkole
Zgodnie z Uchwałą Rady miasta Warszawy opłata za pobyt w przedszkolu wnoszona jest po zakończeniu miesiąca za godziny pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej i wynosi 2,81 od 1marca 2012r., do ostatniego dnia lutego 2013r.

19 Odpłatność Pozostałe opłaty wnoszone są:
Stawka żywieniowa dzienna – 7 zł Płatne do 10 w miesiącu poprzedzającym. Opłaty płatne do 10 każdego miesiąca: Rada Rodziców – 40 zł PZU (opłata roczna) – 53 zł

20 System rozliczeń i-przedszkole
Opłata za 1 kartę czytnikową 10zł Opłata za dostęp do konta 10 zł.

21 Zajęcia dodatkowe Rytmika – 27 zł Gimnastyka – 27 zł
Jęz. Angielski – 31 zł Plastyka – 30 zł

22 Odpłatność - terminy Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza nie pobieramy opłat za przedszkole w placówce. Wszystkie opłaty są dokonywane przelewem. Rodzice otrzymują kartki informacyjne oraz informację w systemie i-przedszkole. Należy zwrócić uwagę na rodzaje kont i wysokości opłat przekazywanych przez przedszkole (terminowość)

23 Konta bankowe Konto WRD (żywienie) Nr: CITI BANK HANDLOWY SA w WARSZAWIE UL. SENATORSKA 16 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29 Warszawa Konto opłata za pobyt dziecka Nr:

24 Konta bankowe cd. Konto Rady Rodziców (wpłaty na Radę Rodziców i zajęcia dodatkowe) Nr: BANK MILLENNIUM SA ul. St. Żaryna 2a Warszawa Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 334 im. "Jasia i Małgosi" Warszawa ul. Przy Agorze 12

25 Informacje Pierwsze zebranie organizacyjne odbędzie się na początku września. Termin wywieszany jest na tablicy głównej przedszkola. Proszę o czytanie ogłoszeń i udział w spotkaniach bez dzieci. Wszelkie informacje umieszczane są również na stronie internetowej przedszkola oraz w systemie i-przedszkole

26 Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "Zebranie z Rodzicami 08.05.2012r. „Ludzie wierzą, że aby odnieść sukces trzeba wstawać wcześnie. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze”. — Marcel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google