Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Dość eksploatacji kruszywa z koryt rzek”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Dość eksploatacji kruszywa z koryt rzek”"— Zapis prezentacji:

1 „Dość eksploatacji kruszywa z koryt rzek”
Eksploatacja kruszywa/osadów rzecznych z dolin rzecznych diagnoza problemu Marek Jelonek

2 Co jest czym czego? Eksploatacja pokładów żwirowych z dolin rzecznych:
blisko koryt rzecznych daleko od koryt rzecznych Konsekwencje: krótkotrwałe - wpływ na stan hydromorfologiczny, siedliska i gatunki długotrwałe - umocnienia brzegów, zbiorniki pożwirowe itp. Eksploatacja pokładów żwirowych z koryt rzecznych: szczególne/powszechne korzystanie z wód, zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów (art. 26 PW) wykonywanie robót regulacyjnych/utrzymaniowych odżwirowywanie niecek wypadowych i zapór przeciwrumowiskowych nielegalne pobory – kradzież żwiru długotrwałe - umocnienia brzegów, stymulowanie erozji itp.

3 Eksploatacja basenowa blisko koryt rzecznych
Eksploatacja basenowa żwiru

4 Eksploatacja basenowa blisko koryt rzecznych
RABA - RABA NIŻNA Eksploatacja basenowa żwiru

5 Eksploatacja basenowa blisko koryt rzecznych
Eksploatacja basenowa żwiru

6 Eksploatacja basenowa blisko koryt rzecznych
DUNAJEC CZCHÓW Eksploatacja basenowa żwiru

7 Eksploatacja basenowa daleko od koryt rzecznych
Konsekwencje podczas prowadzenia eksploatacji składowiska, zakłady produkcji kruszywa, drogi dojazdowe, zajęcie terenu - przekształcenie siedlisk, zapylenie, hałas wpływ na stan siedlisk i gatunków Konsekwencje po zakończeniu eksploatacji zbiorniki pożwirowe do zagospodarowania, teren do rekultywacji Potencjalne sposoby zagospodarowania/rekultywacji rekreacja, chów i hodowla ryb Potencjalne zagrożenia Fizyczna likwidacja cennych siedlisk i gatunków zmiana stosunków wodnych eutrofizacja

8 Eksploatacja w ramach korzystania z wód
Powszechne korzystanie z wód art. 34 PW Szczególne korzystanie z wód art. 37 PW

9 Eksploatacja w ramach utrzymania/regulacji z wód
Art. 22 ust. 1. PW: utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wody Art. 67 ust. 1. PW: regulacja koryt cieków naturalnych, zwana dalej „regulacją wód”, służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej Art. 67 ust. 2. PW: regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć, których zakres wykracza poza działania związane z utrzymywaniem wód, a w szczególności na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego

10 Eksploatacja w ramach utrzymania/regulacji z wód

11 Nielegalna eksploatacja

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Dość eksploatacji kruszywa z koryt rzek”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google