Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy 7.05.2010, Legnica Sytuacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy 7.05.2010, Legnica Sytuacja."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy 7.05.2010, Legnica Sytuacja kobiet na rynku pracy na przykładzie Powiatu Legnickiego

2 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 1 Stopa bezrobocia na przestrzeni lat 2003-2009(stan na 31.12 danego roku) Rok/Zasięg2003200420052006200720082009 Polska20,019,017,614,811,29,511,9 Województwo22,522,320,516,611,410,212,5 Powiat ziemski Powiat grodzki 27,2 21,6 30,0 20,4 28,4 18,1 23,3 13,5 16,7 7,8 14,1 6,7 17,6 8,6

3 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 2 Liczba bezrobotnych w latach 2003-2009 (stan na 31.12 danego roku) Rok PolskaWojewództwo dolnośląskiePowiat legnicki bezrobotni ogółem w tym kobiety bezrobotni ogółem w tym kobiety bezrobotni ogółem w tym kobiety 20091.811.117936.861140.36472.2667.1233.560 20081.473.752833.435113.89063.3785.2162.837 20071.746.5731.017.348127.45772.7616.1673.386 20062.309.4101.305.704185.417104.43510.0595.562 20052.773.0001.486.441233.352125.30013.5807.113 20042.999.6011.568.536257.129134.74715.2027.907 20033.175.6741.634.689278.271143.28916.5978.515

4 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba osób bezrobotnych w latach 2003-2008 sukcesywnie malała. Odnotowywano spadek liczby bezrobotnych w skali kraju, województwa i powiatu. Analogicznie wyglądała sytuacja kobiet. Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zawsze przekraczał połowę, co oznacza defaworyzowanie tej grupy na rynku pracy. w Polsce wahał się od 51,4% w roku 2003 do 58,2% w roku 2007; w Województwie od 51,4% w roku 2003 i 2009 do 57,0% w roku 2007; w Powiecie od 51,3% w roku 2003 do 55,0% w roku 2006. W roku 2009 wskaźnik bezrobocia kobiet nieznacznie spadł i wynosi 49,98%

5 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 3 Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Legnickim wg wieku ( stan na 31.12 danego roku) Rok/Wiek200320042005200620072008 2009 ogółem z tego kobiety które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia 15-17 lat00------ 18-24187516311298992498467658150 25-3424602341215715709879001112357 35-442000171114861112672542688157 45-542007201219331605100275586186 55-5917321223928322717324113 Razem8515790771135562338628373560763 Najliczniejszą grupę bezrobotnych kobiet w roku 2009 stanowiły panie w wieku od 25-34 lat.

6 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 4 Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Legnickim wg wykształcenia (stan na 31.12 danego roku) Rok/Wykształcenie200320042005200620072008 2009 ogółem z tego kobiety* wyższe40744047137725129636635 polic.i śr.zawod.2351220418271375906697911127 śr.ogólnokszt.69566261650228627735950 zasadnicze zaw.2512226220181528873734918215 gimnazj.i poniżej255023392181178010708331006336 Razem 8515790771135562338628373560763 % kobiet bez kwalifikacji w ogólnej liczbie zarejestrowanych kobiet 29,95%29,6%30,7%32%31,9%29,4%28,3%44 * które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia Najliczniejszą grupę kobiet w całym okresie stanowią kobiety bez kwalifikacji i wynosiła około 30% ogółu bezrobotnych kobiet. Od 2006 roku zauważalna jest tendencja spadkowa w liczbie zarejestrowanych kobiet, odsetek kobiet bez kwalifikacji zawodowych utrzymuje się nadal na wysokim poziomie.

7 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 5 Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Legnickim wg stażu( stan na 31.12 danego roku) Rok/Staż pracy 200320042005200620072008 2009 ogółem z tego kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia do 1 roku 610542505406268327528129 1-5 140413581215942598576965166 5-10 118104687161640735047254 10-20 15191392120396759245855031 20-30 10239298216523913083763 30 lat i więcej 454649545336970 bez stażu 27962594244919251077782772380 Razem 7515 (32,8%) 7907 (32,8%) 7113 (34,4%) 5562 (34,6%) 3386 (31,8%) 2837 (27,6%) 3760 (21,7%)763 Od lat najliczniejszą grupą kobiet stanowią kobiety bez stażu pracy, chociaż procent tych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet z roku na rok jest coraz niższy.

8 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 6 Ilość kobiet z Powiatu Legnickiego uczestniczących w danych formach (skierowanych w okresie od 01.0.1 do 31.12. danego roku) Rok Podjęcie pracy niesybsydiowanej Prace interwencyjneRoboty publiczneDoposażenie ogółemw tym kobietybezrobotni ogółemw tym kobietybezrobotni ogółemw tym kobietybezrobotni ogółemw tym kobiety 20094 1952 24819413323845266119 20084 2322 24826016720955367185 20075 8433 06544124300392236 20067 4523 5844462283014587 20057 0483 2154502462251345424 20046 7132 91044027734915412*3* 20036 1512 68561035947819600 * pożyczki na miejsca pracy

9 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego c.d. tabeli nr 6 Rok Działalność gospodarcza Szkolenia absolwentów i umowy absolwenckie bezrobotni ogółemw tym kobietybezrobotni ogółemw tym kobiety 2009399157-- 2008300127-- 2007243100-- 200616165-- 200515078-- 200440256533 2003341921689

10 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 7 Ilość kobiet z Powiatu Legnickiego uczestnicząca w danych formach przeciwdziałania bezrobociu – bez nawiązania stosunku pracy Rok Prace społecznie użyteczne Staż Przygotowanie zawodowe bezrobotni ogółemw tym kobietybezrobotni ogółemw tym kobietybezrobotni ogółemw tym kobiety 2009152681864137467*52 200817496941751921758 20072471141092820786595 20063451171002707537394 2005--951643506359 2004--9674843719 2003--637423--

11 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 8 Ilość kobiet z Powiatu Legnickiego uzupełniających bądź podnoszących kwalifikacje zawodowe (stan na 31.12 danego roku) Rok SzkoleniePodjęcia nauki bezrobotni ogółemw tym kobietybezrobotni ogółemw tym kobiety 20097132843120 200810995084336 2007240311533823 200617726815233 2005218811106039 2004155392811830 20032312036544

12 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem ( dziećmi) do lat 7: wysokość refundacji, do ½ zasiłku dla bezrobotnych tj. 358,50 zł na każde dziecko i może być poprzedzona zaliczką komu przysługuje : bezrobotnemu samotnie wychowującemu dziecko do lat 7 kiedy przysługuje : gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub jeśli zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie ile trwa: do 6 miesięcy w przypadku podjęcia pracy, w przypadku szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego dorosłych – na czas trwania danej formy WARUNEK: Refundacja przysługuje, gdy miesięczne przychody z w/w tytułów nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę ( tj. 1.317 zł br )

13 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko ROKLiczba bezrobotnych którzy skorzystali z ref. kosztów opieki nad dziećmi Kwota środków przeznaczona na ref. kosztów opieki nad dziećmi 200836510.739,45 200941219.597,46 Do 31.03.201013614.570,17

14 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy 7.05.2010, Legnica Sytuacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google