Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Prowadzący: Magdalena Małolepsza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Prowadzący: Magdalena Małolepsza."— Zapis prezentacji:

1 Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Prowadzący: Magdalena Małolepsza

2 Podsumowanie I edycji Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas”

3 Podsumowanie I edycji programu „Czyste powietrze wokół nas” w woj
Podsumowanie I edycji programu „Czyste powietrze wokół nas” w woj. zachodniopomorskim Liczba 5-latków i 6-latków biorących udział w programie – 5538; Liczba przedszkoli biorących udział w programie – 88 tj. 32%

4 Liczba przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Polsce
Zasięg programu Liczba przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Polsce Założenie Programu: → dotarcie do 10% placówek Realizacja założenia: 1.778 z placówek → co stanowi 11.40% placówek w Polsce

5 Zasięg Programu Liczba przedszkoli biorących udział w programie w Polsce
1) lubelskie 233; 2) mazowieckie 226; 3) śląskie 189; 4) wielkopolskie 140; 5) podkarpackie 123; 6) dolnośląskie 121, 7) łódzkie 101; 8) małopolskie 89; 9) zachodniopomorskie 88; 10) świętokrzyskie 62; 11) opolskie 61; 12) pomorskie 52; 13) podlaskie 49; 14) kujawsko-pomorskie 45; 15) lubuskie 44; 16) warmińsko-mazurskie 39

6 Zasięg programu w Polsce liczba dzieci biorąca udział w programie
śląskie dzieci; mazowieckie dzieci; podkarpackie dzieci; lubelskie dzieci; zachodniopomorskie dzieci; dolnośląskie dzieci; małopolskie dzieci; wielkopolskie dzieci; pomorskie dzieci; łódzkie dzieci; podlaskie dzieci; świętokrzyskie dzieci; warmińsko-mazurskie dzieci; opolskie dzieci; lubuskie dzieci; kujawsko-pomorskie dzieci

7 Zasięg programu Liczba rodziców i opiekunów objęta programem w Polsce
śląskie ; mazowieckie 5.568; podkarpackie 4.579; małopolskie 4.435; wielkopolskie 3.712; zachodniopomorskie 3.678; dolnośląskie 3.224; lubelskie 2.762; łódzkie 2.670; świętokrzyskie 2.658; lubuskie 2.636; podlaskie 1.827; warmińsko-mazurskie 1.797; pomorskie 1.301; opolskie 661; kujawsko-pomorskie 480

8 Zasięg programu Liczba szkoleń
1) lubelskie - 44 szkolenia; 2) pomorskie - 39 szkoleń; 3) śląskie - 33 szkolenia; 4) wielkopolskie - 30 szkoleń; 5) mazowieckie - 30 szkoleń; 6) kujawsko-pomorskie - 29 szkoleń; 7) podlaskie - 26 szkoleń; 8) małopolskie - 23 szkolenia; 9) dolnośląskie - 22 szkolenia; 10) warmińsko-mazurskie - 21 szkoleń; 11) zachodniopomorskie - 18 szkoleń; 12) łódzkie - 18 szkoleń; 13) opolskie - 13 szkoleń; 14) świętokrzyskie - 11 szkoleń; 15) podkarpackie - 9 szkoleń; 16) lubuskie - 2 szkolenia

9 Zasięg programu liczba osób przeszkolonych w Polsce
Lubelskie osób; Mazowieckie osób; Podlaskie osób; Śląskie osób; Zachodniopomorskie osoby; Małopolskie osób; Wielkopolskie osób; Łódzkie osób; Dolnośląskie osób; Kujawsko-pomorskie osób; Pomorskie osób; Warmińsko-mazurskie osób; Podkarpackie osób; Opolskie osób; Lubuskie - 85 osób; Świętokrzyskie - 85 osób

10 W jakiej formie przedszkolny koordynator został zapoznany z założeniami i sposobem realizacji Programu uczestniczył w naradzie/szkoleniu zorganizowanym przez PSSE (64); został indywidualnie poinstruowany przez pracownika PSSE (26); został zapoznany z założeniami i sposobem realizacji programu w następujący sposób: szkoleniowa rada pedagogiczna (1); instruktaż z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujścia (3).

11 W jaki sposób powiadomiono rodziców/opiekunów o Programie?
Na spotkaniu przed rozpoczęciem Programu (53); listownie (5); indywidualnie (38); na zebraniu z rodzicami (1); ulotka informacyjna, gazetka dla rodziców, plakaty, materiały informacyjne (10).

12 Liczba rodziców/opiekunów uczestniczących w spotkaniu rozpoczynającym Program – 3678 tj. 67,38%

13 Czy rodzice wyrazili zgodę na przeprowadzenie Programu?
Wszyscy rodzice wyrazili zgodę na przeprowadzenie Programu wśród swoich dzieci.

14 Czy odbyło się spotkanie z rodzicami/opiekunami zamykające Program?
Tak (61); Nie: brak czasu, niskie zainteresowanie (3); nie było potrzeby organizacji takiego spotkania (1); rodzice zostali indywidualnie powiadomieni (2); nie podano powodu (9); na zakończenie programu przeprowadzono rozmowy indywidualne z rodzicami (5); rodzice nie czuli takiej potrzeby, niska frekwencja dzieci (choroby) (1); podczas spotkania organizacyjnego rodzice zostali zapoznani z przebiegiem programu i efektami, które mają być osiągnięte po jego zakończeniu (1).

15 Czy Program był realizowany w całości (od I do V zajęcia)
Tak (86); Nie: (2) brak czasu, brak fabryk; brak zaangażowania w przedszkolu – zbyt dużo zajęć, choroba.

16 Program został rozszerzony o inne działania:
program artystyczny w Choszcznie; zabawy badawcze, zajęcia otwarte dla rodziców, informacje w kąciku dla rodziców (PSSE: Choszczno, Koszalin, Myślibórz); wystawa prac plastycznych (PSSE: Pyrzyce, Gryfino, Myślibórz, Stargard Szczeciński); Oddziaływanie na zmysł węchu – przyjemne i nieprzyjemne zapachy, teatrzyk kukiełkowy o tematyce „Zdrowy tryb życia” poruszający problem palenia papierosów (PSSE Police); Czytanie literatury dziecięcej np. „Dymiące smoki” A. Różańskiej, „O tym jak fabryka mała okolicę zatruć chciała” R. Wejnera (PSSE Pyrzyce); Do zajęcia IV, w celu podsumowania, dzieci odgrywały scenki dramowe pt. „Dinuś w pociągu”, do zajęcia V przed przystąpieniem do realizacji 3-go zadania wprowadzono zabawę dokończ zdanie „Nie pal przy mnie, bo/ponieważ… (PSSE Łobez);

17 Zorganizowano wystawę plakatów „Nie pal mamo. Nie pal tato
Zorganizowano wystawę plakatów „Nie pal mamo! Nie pal tato!; ekspozycja plakatów w miejscach ogólnodostępnych w mieście – witryny sklepów i słupy ogłoszeniowe (PSSE Łobez); Konkursy plastyczne dla dzieci; Organizacja przeglądu małych sztuk teatralnych pod hasłem „Papierosom mówię NIE” zorganizowanego przez PSSE Szczecin przy współpracy z Urzędem Miasta Szczecin, który ufundował nagrody rzeczowe dla przedszkolaków (PSSE Szczecin).

18 Jakie są wrażenia po realizacji zajęć:
Zajęcia podobały się dzieciom (83); Łatwo się je prowadziło (80); Zaproponowane zajęcia pozwoliły połączyć aspekt poznawczy z ciekawą i twórczą zabawą; Dzieci były zaangażowane i przejęte szkodliwością dymów dla otoczenia, a przede wszystkim na ich mały organizm; Dzieci chętnie uczestniczyły w dyskusji, zadawały dużo pytań.

19 Proponowane zmiany w Programie:
Wykorzystanie pomocy z symbolem antytytoniowym do wzbogacenia wiedzy matematycznej; Wzbogacić zajęcia o historyjki obrazkowe, plakaty np. palący rodzice w obecności dzieci; Poszerzenie treści związanych z konsekwencjami długotrwałego palenia; Program można uzupełnić o inscenizację teatralną dla rodziców; Przebranie dziecka w strój Dinka; Czytanie literatury dziecięcej; Nagranie płyty z podkładem muzycznym do piosenki o Dinku; Wprowadzenie filmów edukacyjnych, gier planszowych oraz różnorodnych plakatów; Zwiększenie ilości pomocy do realizacji programu; Stworzenie programu multimedialnego, bajki lub filmu animowanego.

20 Czy Program jest dostosowany do:
Wieku dzieci: Zdecydowanie tak (56); Raczej tak (28); Raczej nie (1). Rozwoju intelektualnego dzieci: Zdecydowanie tak (57); Raczej tak (29). Rozwoju motorycznego dzieci: Zdecydowanie tak (58); Raczej tak (27). Rozwoju emocjonalnego dzieci: Zdecydowanie tak (51); Raczej tak (33).

21 Jak oceniono pomoce dydaktyczne opracowane do realizacji Programu?
Poradnik dla realizatora: Bardzo dobra (68); Dobra (16); Średnia (1). Plakat: Bardzo dobra (53); Dobra (19); Średnia (5); Słaba (1); Bardzo słaba (1). Kolorowanka dla dzieci: Bardzo dobra (42); Dobra (25); Średnia (14); Słaba (3);

22 Czy udało się zrealizować zakładane cele Programu?
Tak w całości (73); Tak, częściowo (11); Nie, szczątkowa realizacja programu (1).

23 Czy wystąpiły jakieś trudności w realizacji Programu
Nie (77); Tak: Brak kaset z nagraniami – trudności z nauką piosenki (2) Nieodpowiedni termin (1); Brak zadymionych pomieszczeń i dymiących kominów w okolicy (1); Brak współpracy ze strony rodziców (1).

24 Opinie realizatorów oraz odbiorców (dzieci, rodziców/opiekunów) o Programie:
Osoby prowadzące zajęcia: Bardzo pozytywne (62); Raczej pozytywne (23). Rodzice dzieci uczestniczących w Programie: Bardzo pozytywne (33); Raczej pozytywne (45); Raczej negatywne (1). Dzieci uczestniczące w Programie: Bardzo pozytywne (66); Raczej pozytywne (15).

25 Czy realizacja Programu powinna być kontynuowana?
Tak (85); Nie (0); Nie wiem (3).

26 Lokalni partnerzy, sojusznicy i darczyńcy:
Lekarz pulmonolog (prelekcja); Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino (ufundowano nagrody rzeczowe); Urząd Miasta w Szczecinku; Starostwo Powiatowe w Szczecinku; Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim; Rodzice (zakupili strój Dinka).

27 Uwagi: Program był za późno wprowadzony; Zabrakło czasu na ewaluację;
Wiosną trudno jest zaobserwować dym z komina. Lepiej byłoby wprowadzać program jesienią; Przy kontynuacji programu poszerzyć scenariusze zajęć, motywujące dzieci do działań w zakresie matematycznym, muzycznym i ruchowym. Wyposażyć placówki w maskotkę dinozaura Dinka; Wskazane byłoby przygotowanie filmu z ekspozycją np. Dymiących kominów, hut, cegielni itp.; Brak podkładu muzycznego; Brak wzoru znaku „zakazu palenia tytoniu”; Zwiększona ilość gadżetów promujących modę na niepalenie dla dzieci i rodziców biorących udział w programie.

28 Wnioski: Program był realizowany zgodnie z założeniami programowymi bez większych trudności. Koordynatorzy przedszkolni dostosowali się do założeń programowych, ponieważ metodyka programu pokazuje formy aktywizujące, które powodują, że zajęcia są zabawą. Wskazówki metodyczne znajdują się w scenariuszach zajęć, co było ułatwieniem w realizacji; Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Świetnie się bawiły, zdobywając przy tym wiedzę o skutkach czynnego i biernego palenia; Rodzice i dzieci byli zadowoleni, żywo zainteresowani problemem zwalczania palenia tytoniu wśród rodziców i otoczenia, w którym przebywa dziecko.

29 „Czyste powietrze wokół nas” II edycja
Liczba 5-latków biorąca udział w programie 3 808; Liczba 6-latków biorąca udział w programie 4 022; W sumie liczba dzieci 7 830; Liczba przedszkoli biorąca udział w programie 149 przedszkoli i 2 oddziały tj. 54,71%.

30 Ramki na zdjęcia z napisem „nie pal przy mnie proszę”

31 Kredki w tubie z temperówką napis „nie pal przy mnie proszę”

32 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Prowadzący: Magdalena Małolepsza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google