Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji Kierownik Instytutu prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji Kierownik Instytutu prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji Kierownik Instytutu prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

2 Zakłady funkcjonujące w ramach Instytutu i ich władze
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki Kierownik: dr hab. Jan Brzóska, prof. nzw. w Pol. Śl. Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania Kierownik: dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch, prof. nzw. w Pol. Śl.

3 Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki
Kierownik: dr hab. Jan Brzóska, prof. nzw. w Pol. Śl.

4 Pracownicy naukowi którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne
Pracownicy z tytułem profesora: prof. dr hab. inż. Karbownik Andrzej prof. dr hab. inż. Bendkowski Józef prof. dr hab. Czaplicka Krystyna dr hab. inż., prof. PŚl. Brzóska Jan dr hab. inż., prof. PŚl. Dźwigoł Henryk dr hab. inż., prof. PŚl. Wodarski Krzysztof

5 Pracownicy naukowi którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne
Pracownicy z tytułem adiunkta: dr inż. Bijańska Jolanta dr inż. Dohn Katarzyna dr inż. Gębczyńska Magdalena dr inż. Grabowska Jadwiga dr inż. Gumiński Adam dr inż. Kramarz Marzena dr inż. Kramarz Włodzimierz dr inż. Kruczek Mariusz dr inż. Kwiotkowska Anna dr inż. Matusek Mirosław dr inż. Musioł-Urbańczyk Anna dr Odlanicka – Poczobutt Monika dr inż. Pałucha Krzysztof dr inż. Przybylska Edyta dr inż. Radziejowska Grażyna dr inż. Sorychta – Wojsczyk Barbara dr inż. Szmal Arkadiusz dr inż. Tchórzewski Seweryn dr Toczyńska Joanna dr Wengierek Maria dr inż. Zoleński Wojciech dr inż. Żebrucki Zbigniew

6 Pracownicy naukowi którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne
Doktoranci: mgr inż. Gaschi – Uciecha Agnieszka mgr inż. Juda Mateusz mgr inż. Podgórska Marzena mgr inż. Wielicka Karolina

7 Logistyka kierunek prowadzony przez Zakład
Zakład Zarządzania Przedsiebiorstwem i Logistyki prowadzi od roku 2008 kierunek Logistyka na studiach inżynierskich. W 2013 roku ruszy I nabór na studia magisterskie na tym kierunku. Studia I stopnia inżynierskie: stacjonarne i niestacjonarne trwają 7 semestrów - 3,5 roku. Studia prowadzone są w Zabrzu i w Katowicach Studia II stopnia magisterskie: stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 semestry – 1,5 roku. Studia prowadzone są w Zabrzu

8 Logistyka kierunek prowadzony przez Zakład
Specjalności na kierunku Logistyka na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)   - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - Logistyka  Przedsiębiorstw Przemysłowych   Specjalności na kierunku Logistyka na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)   - Menedżer Logistyki - Usługi Logistyczne

9 Specjalności na kierunkach prowadzone przez Zakład
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki prowadzi: na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na studiach II stopnia stacjonarnych specjalność: Systemy Produkcyjne i Logistyczne w Przedsiębiorstwie Przemysłowym na kierunku Zarządzanie na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych specjalność: Zarządzanie Projektami i Innowacjami

10 Przedmioty prowadzone przez pracowników Zakładu
Pracownicy Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki prowadzą m.in. takie przedmioty jak: - Zarządzanie projektami - Logistyka - Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji - Planowanie i modelowanie biznesowe działalności logistycznej - Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu logistycznym - Zarządzanie produkcją i usługami - Koncepcje zarządzania - Teoria i praktyka podejmowania decyzji kierowniczych - Zarządzanie przedsiębiorstwem - Zarządzanie w XXI - Logistyka międzynarodowa

11 Studia podyplomowe prowadzone przez Zakład
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki prowadzi studia podyplomowe Zamówienia Publiczne (studia dwusemestralne ) Studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z dziedziny zamówień publicznych. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami prawnymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi związanymi z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych w Polsce, w szczególności w świetle zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, w związku z wdrażaniem nowych dyrektyw Unii Europejskiej. - Zarządzanie Projektami w Przedsiębiorstwie (studia dwusemestralne) Studia podyplomowe mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy w zakresie zarządzania projektami jako przedsięwzięciami realizowanymi w przedsiębiorstwie w sposób jednorazowy i niepowtarzalny. Zakres podstawowej wiedzy w tym zakresie zostanie uzupełniony rozważaniami o zasadach restrukturyzowania przedsiębiorstw, planowania strategicznego w przedsiębiorstwie i strategii finansowej przedsiębiorstwa.

12 Studia podyplomowe prowadzone przez Zakład
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki prowadzą studia podyplomowe - Nowoczesne Koncepcje Zarządzania Produkcją i Logistyką (studia dwusemestralne ) Studia podyplomowe mają na celu przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi, metod i mechanizmów zarządzania produkcją i logistyką w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Program studiów koncentruje się na zagadnieniach praktycznych związanych z doskonaleniem przepływów materiałowych i informacyjnych (Lean Manufacturing) oraz powiązaniach produkcji i logistyki z jakością, zarządzaniem przedsiębiorstwem, innowacjami i projektami. Studia podyplomowe mają na celu przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy w zakresie modelowania procesu zmian w procesach produkcyjnych i logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych i zarządzania operacjami.

13 Podręczniki autorstwa lub współautorstwa pracowników Zakładu

14 Europejskie Koło Logistyczne „FENIKS”
Europejskie Koło Logistyczne "FENIKS" skupia studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Koło powstało z zainteresowań i chęci pogłębiania wiedzy z zakresu logistyki. Koło skupia młodych ludzi, chcących przybliżyć sobie i innym zagadnienia i problemy związane z logistyką, a także zapoznawać się z nowościami w tej dziedzinie. Opiekunem koła jest dr inż. Marzena Kramarz Dane kontaktowe:

15 Interdyscyplinarne Międzywydziałowe Koło Naukowe Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej
Głównym celem koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu Project Management-u oraz propagowanie zarządzania poprzez projekty. Interdyscyplinarny charakter koła naukowego polega na zrzeszaniu studentów wszystkich wydziałów i wszystkich kierunków naszej uczelni. Celem działalności Koła Naukowego jest poszerzanie wiedzy, a także zdobywanie praktycznego doświadczenia w zarządzaniu projektami w różnych branżach i gałęziach gospodarki, przy współpracy z różnego typu instytucjami i organizacjami, oraz biznesem. Koło organizuje Konferencję Project Management Days pod patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownika, przy współpracy z International Project Management Association. Adres profilu Koła na Facebooku : Opiekun naukowy: dr inż. Seweryn Tchórzewski

16 Dane kontaktowe Instytut Zarządzania i Administracji
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki ul. Roosevelta 26 Zabrze Tel. (032)

17 Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania
Kierownik: dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch, prof. nzw. w Pol. Śl

18 Wykładowcy Administracji którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne
- dr hab. Małgorzata Baron-Wiaterek,prof. ndzw. Politechniki Śląskiej prof. dr hab. Wojciech Kowalski – kierownik Pracowni Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i na Dobrach Kultury dr Jarosław Antoniuk – adiunkt Politechniki Śląskiej, sędzia Sądu Rejonowego dr Piotr Horosz – adiunkt Politechniki Śląskiej dr inż. Elżbieta Pawłowska - adiunkt Politechniki Śląskiej dr inż. Krzysztof Skowron - adiunkt Politechniki Śląskiej, Prezes Zarządu NZOZ Przychodnia Akademicka dr Tomasz Szewc - adiunkt Politechniki Śląskiej dr Hanna Walczak – adiunkt Politechniki Śląskiej dr Paweł Witkowski - adiunkt Politechniki Śląskiej mgr Tomasz Musialik – doktorant mgr Monika Szczepaniak - doktorant

19 Specjalności Administracji: .
Administracja publiczna Samorząd terytorialny

20 Specjalności Administracji i przykładowe przedmioty
Administracja publiczna Prawo administracyjne Nauka administracji Postępowanie administracyjne Organizacja i zarządzanie w administracji Legislacja administracyjna Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej Zarządzanie projektami w administracji

21 Specjalności Administracji i przykładowe przedmioty
Samorząd terytorialny Prawo administracyjne Ustrój samorządu terytorialnego Postępowanie administracyjne Legislacja administracyjna w samorządzie terytorialnym Systemy zarządzania w administracji samorządowej Jakość procedur w administracji samorządowej Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym Zarządzanie projektami w samorządzie terytorialnym

22 Studia podyplomowe Administracji
Zarządzanie w administracji publicznej Zadaniem Studiów jest prowadzenie kształcenia w zakresie zarządzania w administracji publicznej. Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich Uczelni (kierunków). Oferta skierowana jest przede wszystkim do pracowników administracji rządowej i samorządowej, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe

23 Podręczniki Administracji autorstwa pracowników

24 Koła naukowe Administracji Koło Naukowe Administratywistów
Do głównych celów działalności Koła należy: - prowadzenie badań naukowych, - popularyzacja wiedzy związanej z administracją publiczną - integracja środowiska studenckiego. Koło podejmuje działania: społeczno-organizacyjne ukierunkowane na zaangażowanie i zainteresowanie studentów WOiZ, organizowanie paneli dyskusyjnych, podejmowanie ciekawych zadań badawczych dotyczących administracji publicznej. Opiekun naukowy: dr Paweł Witkowski

25 Życie studenckie „Administratorów” u nas poznasz ludzi, z którymi fajnie spędzisz czas

26 Specjalności Podstaw Zarządzania
Innowacyjne metody zarządzania Analizy na potrzeby wytyczania strategii organizacji Wykorzystanie instrumentów zarządzania relacjami z podmiotami otoczenia Tworzenie wizerunku przedsiębiorstwa Instrumenty zarządzania regionalnymi powiązaniami sieciowymi Aby edytować stopkę, wybierz: Dla Office 2007: Widok/Wzorzec slajdów. Dla wcześniejszych wersji Office: Widok/Wzorzec/Wzorzec slajdów UWAGA! Aby powrócić do edycji zawartości poszczególnych slajdów, wybierz: Widok/Normalny,

27 Specjalności Podstaw Zarządzania
i przykładowe przedmioty z zarządzania Podstawy zarządzania Podstawy zarządzania strategicznego Przedsiębiorczość Metody innowacyjnego zarządzania Zarządzanie innowacjami Zarządzanie strategiczne Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie i w regionie Strategie innowacji w organizacji i regionie Paradygmaty w naukach organizacji i zarządzania Aby edytować stopkę, wybierz: Dla Office 2007: Widok/Wzorzec slajdów. Dla wcześniejszych wersji Office: Widok/Wzorzec/Wzorzec slajdów UWAGA! Aby powrócić do edycji zawartości poszczególnych slajdów, wybierz: Widok/Normalny,

28 Specjalności Podstaw Zarządzania
i przykładowe przedmioty z marketingu Marketing Badania marketingowe Zarządzanie Marketingowe Marketing przemysłowy Marketing międzynarodowy Aby edytować stopkę, wybierz: Dla Office 2007: Widok/Wzorzec slajdów. Dla wcześniejszych wersji Office: Widok/Wzorzec/Wzorzec slajdów UWAGA! Aby powrócić do edycji zawartości poszczególnych slajdów, wybierz: Widok/Normalny,

29 Koła naukowe Podstaw Zarządzania
Koło Naukowe "Wiedza Innowacje Marketing" /WIM/ opiekunowie koła: dr inż. Piotr Kordel i dr inż. Sławomir Olko strona WWW: Aby edytować stopkę, wybierz: Dla Office 2007: Widok/Wzorzec slajdów. Dla wcześniejszych wersji Office: Widok/Wzorzec/Wzorzec slajdów UWAGA! Aby powrócić do edycji zawartości poszczególnych slajdów, wybierz: Widok/Normalny,

30 Indywidualne podejście do studenta

31 Monografie autorstwa specjalistów z zakresu zarządzania

32 Specjaliści z zakresu zarządzania współpracują z podmiotami zewnętrznymi
Regionalnymi instytucjami zarządzania innowacjami m.in. z: Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Urzędem Marszałkowskim (Wydziałem Rozwoju Regionalnego, Wydziałem Europejskiego Funduszu Społecznego) Gliwicką Agencją Rozwoju Lokalnego, Technoparkiem Gliwice, Euro - Centrum, Śląskim Klastrem Technologii Energooszczędnych i innymi śląskimi klastrami Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego, Doliną Lotniczą, Haldeksem, Aby edytować stopkę, wybierz: Dla Office 2007: Widok/Wzorzec slajdów. Dla wcześniejszych wersji Office: Widok/Wzorzec/Wzorzec slajdów UWAGA! Aby powrócić do edycji zawartości poszczególnych slajdów, wybierz: Widok/Normalny,

33 Specjaliści z zakresu zarządzania realizują projekty:
Modele zarządzania klastrami, Przedsiębiorczość technologiczna a rozwój innowacji, Tworzenie sektorowych sieci współpracy oraz struktur wspierających w województwie śląskim Aby edytować stopkę, wybierz: Dla Office 2007: Widok/Wzorzec slajdów. Dla wcześniejszych wersji Office: Widok/Wzorzec/Wzorzec slajdów UWAGA! Aby powrócić do edycji zawartości poszczególnych slajdów, wybierz: Widok/Normalny,

34 Studia podyplomowe z zakresu zarządzania
Zarządzanie placówką oświatową - umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze we wszystkich rodzajach placówek oświatowych Menadżer innowacji, Broker innowacji - skierowane do osób zajmujących się tematyką innowacji, głównie do absolwentów wyższych uczelni technicznych oraz osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo-rozwojowych. Aby edytować stopkę, wybierz: Dla Office 2007: Widok/Wzorzec slajdów. Dla wcześniejszych wersji Office: Widok/Wzorzec/Wzorzec slajdów UWAGA! Aby powrócić do edycji zawartości poszczególnych slajdów, wybierz: Widok/Normalny,

35 Kontakt do Zakładu Administracji i Podstaw Zarządzania
SEKRETARIAT ZABRZE ul. Roosevelta 42 budynek C pokój nr 212 tel. (+48 32) KATOWICE ul. Krasińskiego 13 pokój nr 312 tel. (+48 32) Aby edytować stopkę, wybierz: Dla Office 2007: Widok/Wzorzec slajdów. Dla wcześniejszych wersji Office: Widok/Wzorzec/Wzorzec slajdów UWAGA! Aby powrócić do edycji zawartości poszczególnych slajdów, wybierz: Widok/Normalny,

36 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji Kierownik Instytutu prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google