Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model Polskich Ram Kwalifikacji na podstawie materiałów przygotowanych przez Zespół KRK z IBE www.kwalifikacje.org.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model Polskich Ram Kwalifikacji na podstawie materiałów przygotowanych przez Zespół KRK z IBE www.kwalifikacje.org.pl."— Zapis prezentacji:

1 Model Polskich Ram Kwalifikacji na podstawie materiałów przygotowanych przez Zespół KRK z IBE www.kwalifikacje.org.pl

2

3 PRK: Kategorie kluczowe efektów uczenia się Efekty uczenia się – to, co osoba ucząca się wie, rozumie i potrafi wykonać w wyniku uczenia się, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Kategorie kluczowe efektów uczenia się: – Wiedza – zasób powiązanych ze sobą faktów, zasad, teorii i doświadczeń przyswojonych przez osobę uczącą się. – Umiejętności – zdolność wykorzystania wiedzy oraz wyćwiczonych sprawności do wykonywania zadań oraz rozwiązywania problemów. – Kompetencje personalne i społeczne – zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań; gotowość do uczenia się przez całe życie; sprawność komunikowania się; umiejętność współdziałania z innymi w roli zarówno członka, jak i lidera zespołu.

4 Polskie Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji Służy większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i spo- łeczeństwa obywatelskiego KRK zawierają opis hierarchicznego systemu po-zio--mów kwa-li-fikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych po-zio-mów. Krajowe Ramy Kwalifikacji to układ odniesienia, określony przez: poziomy kwalifikacji wyodrębnione kategorie kluczowe efektów uczenia się deskryptory (czynniki opisu poziomów dla zakresów efektów uczenia się).

5

6

7

8

9

10

11

12

13 www.pociagdokariery.pl www.kwalifikacje.org.pl


Pobierz ppt "Model Polskich Ram Kwalifikacji na podstawie materiałów przygotowanych przez Zespół KRK z IBE www.kwalifikacje.org.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google