Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BENEFIS ADAMA MAŁYSZA ZAKOPANE 26 MARCA 2011 ROKU Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BENEFIS ADAMA MAŁYSZA ZAKOPANE 26 MARCA 2011 ROKU Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 BENEFIS ADAMA MAŁYSZA ZAKOPANE 26 MARCA 2011 ROKU Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

2 Udając się do Zakopanego na imprezę kończącą karierę sportową Adama Małysza w dniu 26 marca 2011r. Pamiętaj !!! -nastąpią zmiany w organizacji ruchu, - stosuj się do poleceń policjantów, strażników miejskich i innych osób uprawnionych do wydawania poleceń na drodze, - samochód parkuj na wyznaczonym parkingu, na wielu ulicach obowiązywał będzie zakaz parkowania i zakaz ruchu pojazdów, - nie zostawiaj wartościowych przedmiotów w zaparkowanym samochodzie. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

3 BENEFIS ADAMA MAŁYSZA jest IMPREZĄ MASOWĄ w związku z tym zabrania się m.in.: - wnoszenia lub posiadania napojów alkoholowych, - rzucania przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy masowej - wnoszenia lub posiadania broni, innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych, - wnoszenia lub posiadania wyrobów pirotechnicznych lub materiałów pożarowo niebezpiecznych, Karze podlega również osoba, która nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe. (Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku Dz. U 62 poz. 504 z późn. zm. – o bezpieczeństwie imprez masowych) Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

4 Program Benefisu Adama Małysza: 13:30 - 15:30 - Otwarcie bram skoczni. 15:30 -Skoczkowie na scenie. Losowanie odległości do skoków w pierwszej i drugiej serii. 16:00 - Oficjalne otwarcie imprezy. 16:20 - 17:00 - Konkurs Skoki do celu - I seria. 17:00 - Benefis - część muzyczna. 17:20 - 18:00 - Konkurs Skoki do celu - II seria. 18:15 - 21:00 - Ceremonia dekoracji, pożegnanie Adama Małysza, koncerty, animacje na scenie. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

5 PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW: Na obiekcie zostanie zorganizowany Punkt Dzieci Zaginionych; UWAŻAJ - duże skupisko ludzi w jednym miejscu sprzyja działaniu kieszonkowców; O zaistniałym przestępstwie należy zgłosić Dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, tel. Alarmowy 112, 997 lub 18-20-23-404 (lub -400). Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

6 DOJAZD I POWRÓT Z ZAKOPANEGO. W związku z przewidywanym znaczącym wzrostem natężenia ruchu drogowego na drogach dojazdowych i wyjazdowych z Zakopanego związanego z imprezą kończącą karierę sportową Adama Małysza, kierujący powinni korzystać oprócz zakopianki również z dróg alternatywnych, szczególnie, jeżeli ze względu na cel podróży nie muszą kierować się bezpośrednio na Kraków. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

7 Na trasie głównej i trasach alternatywnych do Zakopanego nie ma większych utrudnień w ruchu z wyjątkiem drogi krajowej nr 7 tzw. zakopianka dla ruchu od strony Zakopanego do Krakowa - zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu w rejonie budowanego węzła Mogilany! Natomiast dla kierunku przeciwnego, od strony Krakowa w kierunku Zakopanego, nie ma utrudnień. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

8 Nowy Targ Rabka Zakopane Myślenice Głogoczów Kraków Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Mogilany jeden pas ruchu z kierunku Zakopane – Kraków. Utrudnienie w ruchu na Zakopiance Mogilany - jeden pas ruchu z kierunku Zakopane – Kraków.

9 Dodatkowe informacje o utrudnieniach na drogach można znaleźć na stronach internetowych: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie – www.krakow.gddkia.gov.pl Autostrada A4 - www.autostrada-a4.pl Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – www.e-drogi.pl/zdwkr Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

10 Skomielna Biała Wadowice Nowy Targ Czarny Dunajec Jabłonka Rabka Zakopane Nowy Sącz Myślenice Brzesko Tarnów Głogoczów Kraków Mszana Dln. Trasy dojazdu do Zakopanego Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Mogilany

11 Kraków (Południowe Autostradowe Obejście Krakowa) – Myślenice (droga krajowa nr 7) – Skomielna Biała (droga krajowa nr 7) – Rabka (droga krajowa nr 47) – Nowy Targ (droga krajowa nr 47) - Zakopane Trasy alternatywne - dla samochodów osobowych: Kraków (Południowe Autostradowe Obejście Krakowa) – Wieliczka – droga wojewódzka nr 964 – Dobczyce – Kasina Wielka – droga krajowa nr 28 – Mszana Dolna - Rabka – droga krajowa nr 7 – droga krajowa nr 47 - Zakopane Rabka – droga krajowa nr 7 – Jabłonka – droga wojewódzka nr 957 – Czarny Dunajec – droga wojewódzka nr 958 - Zakopane Rabka – droga wojewódzka nr 958 – Czarny Dunajec – droga wojewódzka nr 958 - Zakopane Kraków (Południowe Autostradowe Obejście Krakowa) – droga krajowa nr 7 – Głogoczów – droga krajowa nr 52 – Wadowice – droga krajowa nr 28 - Sucha Beskidzka - Skomielna Biała - droga krajowa nr 7 - Zakopane Autostrada A4 – Chrzanów – droga wojewódzka nr 933 – Oświęcim – droga krajowa nr 44 – Zator - droga krajowa nr 44 i droga krajowa nr 28- Wadowice – droga krajowa nr 28 - Sucha Beskidzka - Skomielna Biała - droga krajowa nr 7 - Zakopane Tarnów – droga krajowa nr 4 – Brzesko – droga krajowa nr 75 - Nowy Sącz – droga wojewódzka nr 969 – Nowy Targ – droga krajowa nr 49 – Bukowina Tatrzańska - Droga wojewódzka nr 960 - Zakopane Trasa główna: Trasy dojazdu do Zakopanego Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

12 Skomielna Biała Wadowice Nowy Targ Czarny Dunajec Jabłonka Rabka Zakopane Nowy Sącz Myślenice Brzesko Tarnów Głogoczów Kraków Mszana Dln. Trasy dojazdu do Zakopanego Kraków TRASA GŁÓWNA: Kraków (PAOK) – Myślenice – Skomielna Biała – Rabka – Nowy Targ - Zakopane Trasy alternatywne ( dla samochodów osobowych ): Kraków (PAOK) –Wieliczka – DW 964 – Dobczyce – Kasina Wlk.- DK 28 – Mszana Dln.- Rabka – DK7 Rabka DK7 –Jabłonka – DW 957 – Czarny Dunajec – DW 958 Zakopane Rabka DW 958 – Czarny Dunajec – DW 958 Zakopane Kraków (PAOK) – DK7 –Głogoczów – DK 52- Wadowice- DK28 Sucha Beskidzka- Skomielna Biała- DK7 A4 – Chrzanów – DW933 – Oświęcim DK 44 – Zator DK 44 i DK28 Wadowice- DK28 Sucha Beskidzka - Skomielna Biała- DK7 Tarnów DK4 – Brzesko DK75- Nowy Sącz DW 969 – Nowy Targ DK49 – Bukowina Tatrzańska DW 960 TRASY GŁÓWNE I ALTERNATYWNE DO ZAKOPANEGO Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Mogilany

13 Termin zmian organizacji ruchu: Planowane wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu nastąpi dnia 26.03.2011 r. od godz. 6.00, w tzw. "strefie B-1", na ulicach prowadzących w kierunku skoczni: ul. B. Czecha od ul. Żeromskiego z możliwością zatrzymania się na parkingach do skrzyżowania z ul. Żeromskiego, a po ich zapełnieniu nastąpi zamknięcie ul. Br. Czecha od Ronda Jana Pawła II. ul. Piłsudskiego od ul. Sabały, od skrzyżowania ul. Szymanowskiego z ul. Zwierzyniecką, ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Pocztowców, ul. Piłsudskiego od ul. Sabały. W godzinach wieczorowo-nocnych po zawodach strefa ta obejmuje większy teren ulic prowadzących w kierunku skoczni. (ul. B. Czecha od skrzyżowania z ul. Żeromskiego i ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Szymanowskiego). Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA TERENIE ZAKOPANEGO W ZWIĄZKU Z BENEFISEM ADAMA MAŁYSZA

14 Ulice wyłączone z ruchu: Zostanie utworzona "strefa B-1", poprzez umieszczenie w poprzek jezdni zapór drogowych pojedynczych U-20 b, ze znakiem B-1 ''zakaz ruchu w obu kierunkach'' na ulicach: -ul. BR. CZECHA - od skrzyżowania z ul. Żeromskiego, a później Ronda Jana Pawła II, - ul. SZYMANOWSKIEGO - od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką, - ul. ZWIERZYNIECKA - od skrzyżowania z ul. Szymanowskiego, - ul. PIŁSUDSKIEGO - od skrzyżowania z ul. Sabały, Za zgodą służb policyjnych w strefę B-1- zakazu ruchu - mogą wjeżdżać: - stali mieszkańcy na podstawie zameldowania w dowodzie osobistym lub innym dokumencie, - zaopatrzenie stałych punktów handlowo-gastronomicznych i straganów może nastąpić tylko do godz. 11.00 dnia 26.03.2011r. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

15 Znaki B-35 zakaz postoju z tabliczkami T-24 informującymi, że pozostawiony w dniach 26.03.2011r. w tym miejscu pojazd, zostanie usunięty na koszt właściciela będą umieszczone od dnia 21.03.2011r. na ulicach: Żeromskiego, Piłsudskiego, Sabały, Czecha. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych wyznaczono na: ul. Br. Czecha - na odc. Od Ronda JP II do ul. Żeromskiego, na ul. Sienkiewicza - od skrzyżowania z ul. Witkiewicza do skrzyżowania z ul. Kościuszki, na ul. Piłsudskiego - od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego, ul. Droga na Bystre, ul. Karłowicza, ul. Balcera. Stanowiska postojowe dla autobusów wyznaczono na: ul. Przewodników Tatrzańskich. Przy ul. Żeromskiego – miejsce na kemping. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

16 Aktualne ulice jednokierunkowe: ul. KRASZEWSKIEGO - od skrzyżowania z ul. Chałubińskiego do skrzyżowania z ul. Zamoyskiego, ul. WITKIEWICZA - od skrzyżowania z ul. Zamoyskiego do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, ul. SIENKIEWICZA - od skrzyżowania z ul. Witkiewicza do skrzyżowania z ul. Kościuszki i od skrzyżowania z ul. Nowotarską do skrzyżowania z ul. Kościuszki, ul. GIMNAZJALNA - od skrzyżowania z ul. Chramcówki do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, ul. GOSZCZYŃSKIEGO - od skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego do skrzyżowania z ul. Tetmajera, ul. Gen. Galicy – wokół Placu Niepodległości, ul. Modrzejewskiej – od skrzyżowania z ul. Partyzantów, ul. Małaszyńskiego – od skrzyżowania z ul. Kamieniec, ul. Bulwary Słowac. – od skrzyżowania z ul. Droga na Koziniec, ul. Droga na Antałówkę – od skrzyżowania z ul. Droga na Koziniec, ul. Kaszelewskiego – od skrzyżowania z ul. Kościeliską, ul. Do Bristolu – od skrzyżowania z ul. Bulwary Słowackiego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

17 Najprostsze sposoby bezpiecznego podróżowania: Pamiętaj o sprawdzeniu przed podróżą: - czy masz przy sobie wszystkie wymagane przepisami dokumenty i czy są one aktualne, - czy twój samochód jest sprawny technicznie ( ogumienie, oświetlenie ) i jest odpowiednio wyposażony, - czy leki, które zażywasz pozwalają na bezpieczne kierowanie pojazdem. Najprostsze sposoby bezpiecznego podróżowania: P rzestrzeganie występujących ograniczeń prędkości - szczególnie na obszarze zabudowanym i w miejscowościach przez które przebiegają drogi tranzytowe. Nadmierna prędkość jest niezmiennie główną przyczyną śmiertelnych wypadków drogowych! Dostosowanie techniki jazdy do zmiany warunków drogowych i atmosferycznych. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

18 MAŁOPOLSKA POLICJA ŻYCZY BEZPIECZNEJ DROGI Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie


Pobierz ppt "BENEFIS ADAMA MAŁYSZA ZAKOPANE 26 MARCA 2011 ROKU Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google