Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Easter 2011 Easter 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Easter 2011 Easter 2011."— Zapis prezentacji:

1 Easter 2011 Easter 2011

2

3

4

5

6

7 Menu i tradycyjne potrawy Wielkanocne
Menu wielkanocne właściwie nie zmienia się w naszych domach od lat. Na stołach królują tradycyjne potrawy wielkanocne, charakterystyczne tylko dla tego święta, a jeśli pojawia się coś nowego, to podpatrzonego lub wyproszonego u przyjaciół i też związanego z tradycją. Honorowe miejsce w menu wielkanocnym zajmuje jajko. To nim dzielimy się, składając sobie życzenia przed rozpoczęciem uroczystego śniadania. Jajko jest symbolem życia i odrodzenia. Im więcej więc potraw z jaj pojawia się w menu wielkanocnym, tym lepiej będzie się wiodło. Nie może zabraknąć również obfitości pieczonych mięs, własnoręcznie robionych pasztetów, szynek i kiełbas. Tradycyjnie w Wielkanoc świętujemy przecież zakończenie postu! Chrzan i ćwikła - to też tradycyjne potrawy wielkanocne. Korzeniowi chrzanu przypisywano z dawien dawna czarodziejską moc. Miał chronić przed złymi mocami i dodawać sił. I kolejna pozycja w menu wielkanocnym - ciasta. Obfitość ciast również ma znaczenie symboliczne, a im więcej jaj się w nich znajduje, tym większą wróży pomyślność. Sławne i pieczone raz w roku baby wielkanocne i mazurki to nasze najsmaczniejsze i najsławniejsze w świecie tradycyjne potrawy wielkanocne. Na śniadanie Często podaje się także żur na wędzonkach z jajkiem i kiełbasą, jajka z chrzanem. Na obiad tradycyjne menu przewiduje potrawy wielkanocne z drobiu. Może to być indyk lub kaczka. Rosół tradycyjnie podawany z ręcznie robionym makaronem, a na drugie danie menu wielkanocne przewiduje mięso z rosołu z ziemniakami i ćwikłą lub różnego rodzaju pieczenie z mięs. Można też podać inne jarzyny, ale ćwikła jest obowiązkowym składnikiem wielkanocnego menu.

8 Menu and traditional Easter dishes
Easter Menu actually does not change our homes for years. The table is dominated by the traditional Easter dishes, unique to this holiday, and if there is something new, or wyproszonego podpatrzonego friends and also related to the tradition. Honored place in the Easter menu is the egg. That we share it, making a wish before the ceremony breakfast. The egg is a symbol of life and rebirth. The more so egg dishes on the menu there is Easter, the better it will prosper. We have to also abundance of roasted meats, hand-made pâtés, hams and sausages. Traditionally, we celebrate Easter, after the end of post! Horseradish and beetroot - it is also a traditional Easter dishes. Horseradish root a long time attributed to magic power. He had to protect against evil spirits and add strength. And the next item on the menu Easter - cake. Plenty of cakes also has a symbolic meaning, and the more eggs in them is, the more bode well. Famous and roasted baby once a year Easter and mazurkas are our tastiest and most famous in the world of traditional Easter dishes. The breakfast is also often given to wędzonkach soup with egg and sausage, eggs and horseradish. The lunch menu provides traditional Easter dishes with poultry. This can be a turkey or duck. Chicken soup traditionally served with hand-made ​​noodles, and the second course Easter menu provides the meat from the broth with potatoes and beetroot, or various types of cooking of meats. You can also add other vegetables, but beetroot is a mandatory component of the Easter menu.


Pobierz ppt "Easter 2011 Easter 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google