Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZAS PAST SIMPLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZAS PAST SIMPLE."— Zapis prezentacji:

1 CZAS PAST SIMPLE

2 Czasu Past Simple używamy:
Zasady użycia Czasu Past Simple używamy: kiedy mówimy o czynności zakończonej, która została wykonana w przeszłości (nie ma związku z teraźniejszością)  We playedvolleyball yesterday. (Graliśmy wczoraj w siatkówkę.) kiedy mówimy o czynnościach, które odbyły się jedna po drugiej lub o ciągu wydarzeń He opened the door, entered the room and sat on the chair. (On otworzył drzwi, wszedł do pokoju i usiadł na krześle.) kiedy mówimy o często powtarzających się (ale już nieaktualnych) zachowaniach lub nawykach z przeszłości He always had scrambled eggs for breakfast. (On zawsze jadł jajecznicę na śniadanie.) pytając o datę lub czas wykonania czynności przeszłej When did you have lunch? (Kiedy miałeś lunch?)

3 Wyrażenia używane w czasie Past Simple
last week/month/year – w ostatnim tygodniu, miesiącu, roku yesterday – wczoraj two/five years ago – dwa/pięć lat temu in 1998, np.: - konkretne daty the day before yesterday – przedwczoraj

4 Zdania twierdzące Zasady tworzenia podmiot + czasownik z końcówką –ed
do większości czasowników dodajemy końcówkę –ed, visit → visited work → worked do czasowników kończących się na literę –e dodajemy tylko końcówkę –d, like → liked arrive → arrived do czasowników kończących się na –y po spółgłosce dodajemy końcówkę –ed, wcześniej zamieniając jednak –y na –i, study → studied cry → cred

5 CZASOWNIKI NIEREGULARNE
Zdania twierdzące Zasady tworzenia CZASOWNIKI NIEREGULARNE podmiot + II forma czasownika (tabela czasowników nieregularnych) CZASOWNIKI REGULARNE CZASOWNIKI NIEREGULARNE ODMIANA ask – prosić/pytać buy - kupować I asked you asked he/she/it asked we asked you asked they asked I bought you bought he/she/it bought we bought you bought they bought

6 Zdania twierdzące Przykłady
czasowniki regularne: She asked me for help yesterday. czasowniki nieregularne: My brother bought a car last week. Uwaga! Na szczególną uwagę zasługuje tu jak zwykle czasownik 'to be', który posiada dwie formy przeszłe: was i were. He was there yesterday. They were in London 2 years ago. ODMIANA ‘TO BE’ I you he/she/it we/you/they was were

7 Podmiot + didn’t + czasownik w formie podstawowej.
Zdania przeczące Zasada tworzenia W zdaniach przeczących pojawia się słowo dodatkowe tzw. operator, który pełni rolę pomocniczą. Operatorem jest słowo: Didn’t (dla wszystkich osób) Czasownik regularny traci końcówkę – ed, wraca do formy podstawowej Czasownik nieregularny zmieniamy z formy II na I (czyli formę podstawową) Podmiot + didn’t + czasownik w formie podstawowej. czasowniki regularne: She didn’t ask me for help yesterday. czasowniki nieregularne: My brother didn’t buy a car last week. Uwaga! W zdaniach z czasownikiem 'to be' nie używamy operatora did not, lecz dodajemy słowo 'not' (wskazujące na negację) po czasowniku 'to be'. Przykład He wasn’t there yesterday. They weren’t in London 2 years ago.

8 Zdania pytające Zasady tworzenia
W zdaniach pytających pojawia się słowo dodatkowe - operator, który pełni rolę pomocniczą tak jak w przeczeniu. Operator umieszczamy na początku zdania w przypadku pytań ogólnych lub na drugim miejscu jeśli jest to pytanie szczegółowe. Operatorem jest słowo: Did (dla wszystkich osób) Czasownik regularny traci końcówkę – ed, wraca do formy podstawowej Czasownik nieregularny zmieniamy z formy II na I (czyli formę podstawową)

9 Did + podmiot + czasownik w formie podstawowej?
Zdania pytające Przykład Did + podmiot + czasownik w formie podstawowej? pyt. ogólne czas. reg. Did she ask me for help yesterday? pyt. ogólne czas. niereg. Did your brother buy a car last week? pyt. szczegółowe czas. reg. Why did she ask me for help yesterday? pyt. szczegółówe czas. niereg. When did your brother buy a car? Uwaga! W zdaniach pytających z czasownikiem 'to be' nie używamy operatora did, lecz wstawiamy was lub were na początku. Was he there yesterday? Were they in London 2 years ago.

10 Krótka odpowiedź składa się z 3 elementów:
Zasada tworzenia Krótka odpowiedź składa się z 3 elementów: Yes/No Osoba Operator did (+ not, jeśli odpowiedź jest przecząca)

11 Yes, they were. No, they weren’t.
Krótka odpowiedź Przykład Did you ask me for help yesterday? Yes, I did. No, I didn’t. Did your brother buy a car last week? Yes, he did. No, he didn’t. Uwaga! W przypadku czasownika ‘to be’ krótkie odpowiedzi tworzymy w następujący sposób: Yes/ No Osoba Was/were (wasn’t/weren’t) He was there yesterday. Yes, he was. No, he wasn’t. They were in London 2 years ago. Yes, they were. No, they weren’t.

12 THE END Materiał przygotowała: Anika Jankowska z kl. III E pod opieką p. mgr Katarzyny Rybińskiej Prezentacje wykonał: Krzysztof Więczkowski


Pobierz ppt "CZAS PAST SIMPLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google