Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Holidays in Poland Christmas and Easter.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Holidays in Poland Christmas and Easter."— Zapis prezentacji:

1 Holidays in Poland Christmas and Easter

2 Christian holidays in Poland have a very long and rich tradition
Christian holidays in Poland have a very long and rich tradition. Each of them with all it’s atmosphere, plays a special role in a polish society Święta w Polsce mają bardzo długą i bogatą tradycję. Każde z nich ze swą atmosferą odgrywa szczególną rolę w polskim społeczeństwie.

3 These are not only people’s houses where christian holidays are celebrated.When holidays are coming, you can enjoy their atmosphere on the streets, in the shops, in the places where people work or spend their time Święta obchodzone są nie tylko w domach Polaków. Gdy święta nadchodzą, ich atmosferą cieszyć się można na ulicach, w sklepach, w miejscach, w których ludzie pracują czy po prostu spędzają swój wolny czas.

4 Today we want to show you how our school prepares to holidays’ celebrations.
Dziś pragniemy pokazać Wam, jak nasza szkoła przygotowuje się do obchodów świąt.

5 Christmas celebrations

6 Celebrating Christmas in Poland must involve meeting people
Celebrating Christmas in Poland must involve meeting people. In our school this means special meetings for students and for their parents. Święta Bożego Narodzenia przeżywane są wspólnie z innymi, bliskimi ludźmi. W naszej szkole oznacza to organizowanie m.in. spotkań dla uczniów oraz ich rodziców.

7 Students’ „Christmas eve”/ Wigilia uczniów

8 Students’ „Christmas eve”/ Wigilia uczniów

9 Parents and teachers on christmas celebrations in our school/ Rodzice i nauczyciele na uroczystościach bożonarodzeniowych w naszej szkole

10 Parents and teachers on christmas celebrations in our school/ Rodzice i nauczyciele na uroczystościach bożonarodzeniowych w naszej szkole

11 Meetings during christmas period play a special role
Meetings during christmas period play a special role. They create an opportunity to forget about everyday problems and to enjoy other people’s kindness. Spotkania w okresie świątecznym odgrywają szczególna rolę. Stwarzają one okazję by zapomnieć o codziennych problemach oraz by cieszyć się w życzliwości innych.

12 Students meeting on the Zator market square/ Spotkanie uczniów na Zatorskim Rynku w ramach „Zatorskich klimatów”

13 Students meeting on the Zator market square/ Spotkanie uczniów na Zatorskim Rynku w ramach „Zatorskich klimatów”

14 Christmas meeting for the former teachers of our school/ Spotkanie byłych nauczycieli naszej szkoły

15 No one can imagine christmas without christmas carols
No one can imagine christmas without christmas carols. Consequently every christmas our school organises special events when students can sing and entertain by singing the others. Nikt nie potrafi wyobrazić sobie świąt Bożego Narodzenia bez kolęd. Dlatego też w każde święta nasza szkoła organizuje specjalne uroczystości podczas, których uczniowie śpiewają umilając pozostałym czas.

16 Preparing to christmas eve in OPS/Przygotowania do wigilii w OPS

17 Christmas eve in OPS/ Wigilia w OPS

18 Students singing Christmas carols/ Uczniowie śpiewający kolędy

19 Students singing Christmas carols/ Uczniowie śpiewający kolędy

20 Students singing Christmas carols/ Uczniowie śpiewający kolędy

21 Special events organised during christmas period are an opportunity for students to present their acting talents. Every year classes prepare special mini–plays concentrated on the christmas theme. Specjalne uroczystości w okresie świątecznym są także szansą dla uczniów by zaprezentować swoje talenty. Każdego roku, poszczególne klasy przygotowują jasełka.

22 Christmas play/Jasełka

23 Christmas play/Jasełka

24 Christmas play/Jasełka

25 Students during christmas period can also master their plastic talents
Students during christmas period can also master their plastic talents. Special events encourage them to create some christmas ornaments or other works. Uczniowie w okresie świątecznym mogą się także rozwijać w swych talentach plastycznych. Specjalne przedsięwzięcia zachęcają ich by przygotowywać świąteczne ozdoby oraz inne prace o tej tematyce .

26 Advent competition/ Konkurs adwentowy

27 Christmas fair/ Świąteczny kiermasz

28 Christmas fair/ Świąteczny kiermasz

29 As christmas is the time of sharing the happines with other people, our school organises special meetings for those who for some reasons are in need. This is why we cooperate with charity organisations. Ponieważ święta to czas dzielenia się radością z innymi ludźmi, nasza szkoła organizuje spotkania z osobami, które z różnych przyczyn znalazły się w potrzebie. Dlatego też współpracujemy z organizacją Caritas.

30 „Caritas” charity organisation’s pupils performing in our school/ Występy podopiecznych Caritas w naszej szkole

31 Students performing in the local unit of „Caritas” charity organistion/ występy uczniów w ośrodku Caritas

32 Christmas carolling in then local centre of social assistance/ Kolędowanie w Ośrodku Pomocy Społecznej

33 Easter celebrations

34 Easter plays a special role in a christian culture
Easter plays a special role in a christian culture. Celebrations in our school aim at respecting the religious character of these holidays. Wielkanoc odgrywa szczególną rolę w kulturze chrześcijańskiej. Obchody Wielkanocy w naszej szkole mają na celu kultywowanie religijnego charakteru tych świąt .

35

36 Easter is also a holiday where a very important role is played by symbols. These need to be present in our school. Wielkanoc to także święta, podczas których wielką rolę odgrywają symbole. Te zawsze są w naszej szkole obecne .

37

38 During Easter period students prepare works on the theme of Easter and act in specially organised plays. W okresie Wielkanocnym uczniowie przygotowują tematyczne prace oraz uczestniczą w okazjonalnych przedstawieniach.

39

40

41

42 Święta to bardzo ważny element naszego życia
Święta to bardzo ważny element naszego życia. Są one czasem kiedy każdy z nas może dostrzec potrzeby innych ludzi, kiedy możemy cieszyć się z przebywania z bliskimi i kiedy możemy napawać się wyjątkową atmosferą tych chwil. Holidays are a very important part of our life. They are the time when all of us can concentrate on the other people’s needs, when we can enjoy the pleasure of gettin along with those who are close to us and when we can feel the unique atmosphere of the moment.


Pobierz ppt "Holidays in Poland Christmas and Easter."

Podobne prezentacje


Reklamy Google